104) Sūrat Al-Humazah

Printed format

104)

Waylun Likulli Humazatin Lumazahin 104-001. (Dalda) qeybət edib (zdə) tənə vuran hər kəsin vay halına!
Al-Ladhī Jama`a Mālāan Wa `Addadahu 104-002. O kimsə ki, mal yığıb onu dnə-dnə sayar (oxaldar).
Yaĥsabu 'Anna Mālahu 'Akhladahu 104-003. Və elə zənn edər ki, mal-dvləti onu əbədi yaşadacaqdır. ~
Kallā  ۖ  Layunbadhanna Fī Al-Ĥuţamahi 104-004. Xeyr! (He də onun gman etdiyi kimi deyildir). O mtləq (Cəhənnəmin alt mərtəbələrindən biri olan) Htəməyə atılacaqdır!  ۖ 
Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Ĥuţamahu 104-005. Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, Htəmə nədir?!
Nāru Al-Lahi Al-Mūqadahu 104-006. O, Allahın yanar odudur.
Allatī Taţţali`u `Alá Al-'Af'idahi 104-007. Elə bir od ki, rəkləri yandırıb-yaxar.
'Innahā `Alayhim Mu'uşadahun 104-008. O, belələrinin (qeybətilərin və tənə vuranların) znə qapanıb kilidlənəcəkdir.
Fī `Amadin Mumaddadahin 104-009. Onlar (Cəhənnəmdə) hndr stunlara bağlanmış olacaqlar!
Next Sūrah