103) Sūrat Al-`Aşr

Printed format

103)

Wa Al-`Aşri 103-001. And olsun axşam ağına (ikindi vaxtına, əsr namazına, zamana və ya Peyğəmbərin əsrinə) ki,
'Inna Al-'Insāna Lafī Khusrin 103-002. İnsan (mrn bihudə işlərə sərf etməklə, dnyanı axirətdən stn tutmaqla) ziyan iindədir?
'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa Tawāşaw Bil-Ĥaqqi Wa Tawāşaw Biş-Şabri 103-003. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edən, bir-birinə haqqı tvsiyə edən və səbri tvsiyə edən kimsələrdən başqa! (Belələri Cənnətə nail olub əbədi səadətə qovuşanlardır!)
Next Sūrah