102) Sūrat At-Takāthur

Printed format

102)

'Alhākumu At-Takāthuru 102-001. (Ey qafil insanlar!) oxluq (mal-dvlət, oğul-uşaq və qohum-əqraba oxluğu) ilə ynmək sizi o qədər şirnikləndirdi (başınızı o qədər qatdı) ki,
Ĥattá Zurtumu Al-Maqābira 102-002. Hətta (məzarlarda yatan llərinizi sayıb, onların da oxluğu ilə fəxr etməyiniz n) qəbirləri ziyarət etdiniz. [Və ya (axirətiniz n əsla alışmadan) lb getdiniz (lənə qədər bu halınızda davam etdiniz)].
Kallā Sawfa Ta`lamūna 102-003. Xeyr! (Belə yaramaz!). Siz (ləndən sonra bu yaramaz əməllərinizin aqibətini) mtləq biləcəksiniz!
Thumma Kallā Sawfa Ta`lamūna 102-004. Xeyr, xeyr! (Belə yaramaz). Siz (ləndən sonra bu yaramaz əməllərinizin aqibətini) mtləq biləcəksiniz!
Kallā Law Ta`lamūna `Ilma Al-Yaqīni 102-005. Xeyr, əgər (qiyamət gn sizə nə ediləcəyini) tam yəqinliklə bilsəydiniz (fani dnya malına uymazdınız)!
Latarawunna Al-Jaĥīma 102-006. (Ey mşriklər! Qiyamət gn) siz o Cəhənnəmi mtləq grəcəksiniz!
Thumma Latarawunnahā `Ayna Al-Yaqīni 102-007. Bəli, siz (Cəhənnəmə vasil olduqdan sonra) onu mtləq z gznzlə grəcəksiniz!
Thumma Latus'alunna Yawma'idhin `Ani An-Na`īmi 102-008. Sonra da həmin gn (Allahın dnyada sizə əta etdiyi) nemətlər barəsində mtləq sorğu-sual olunacaqsınız!
Next Sūrah