101) Sūrat Al-Qāri`ah

Printed format

101)

Al-Qāri`ahu 101-001. rəkləri dəhşətə salan qiyamət!
Al-Qāri`ahu 101-002. Nədir qiyamət?!
Wa Mā 'Adrāka Mā Al-Qāri`ahu 101-003. Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?!
Yawma Yakūnu An-Nāsu Kālfarāshi Al-Mabthūthi 101-004. O gn insanlar kəpənək kimi ətrafa səpələnəcək (əyirtkə kimi bir-birinə qatışacaq);
Wa Takūnu Al-Jibālu Kāl`ihni Al-Manshi 101-005. Dağlar isə didilmiş yun kimi olacaqdır!
Fa'ammā Man Thaqulat Mawāzīnuhu 101-006. (O gn) tərəzisi ağır gələn (yaxşı əmələri pis əməllərdən ox olan) kimsə,
Fahuwa Fī `Īshatin Rāđiyahin 101-007. (Cənnətdə) xoş gzəran iində olacaq!
Wa 'Ammā Man Khaffat Mawāzīnuhu 101-008. Tərəzisi yngl gələn (yaxşı əməlləri pis əməllərdən az olan) kimsənin isə,
Fa'ummuhu Hāwiyahun 101-009. Məskəni Haviyə (Cəhənnəmin dibi) olacaqdır!
Wa Mā 'Adrāka Mā Hiyah 101-010. Sən nə bilirsən ki, o (Haviyə) nədir?!
Nārun Ĥāmiyahun 101-011. O ox qızmar bir atəşdir!
Next Sūrah