100) Sūrat Al-`Ādiyāt

Printed format

100)

Wa Al-`Ādiyāti Đabĥāan 100-001. And olsun (cihad zamanı) tvşyə-tvşyə qaan atlara;
Fālmūriyāti Qadĥāan 100-002. And olsun (dırnaqları ilə daşdan) qığılcım qoparan atlara;
Fālmughīrāti Şubĥāan 100-003. And olsun sbh ağı hcum edən atlara;
Fa'atharna Bihi Naqan 100-004. And olsun o vaxt (və ya: o yerdə) toz-duman qopardan atlara;
Fawasaţna Bihi Jaman 100-005. Sonra da onunla (tozanaqla) dəstəyə (dşmən dəstəsinə) təpinən atlara ki,
'Inna Al-'Insāna Lirabbihi Lakanūdun 100-006. İnsan z Rəbbinə qarşı ox nankordur.
Wa 'Innahu `Alá Dhālika Lashahīdun 100-007. Və o z də buna şahiddir.
Wa 'Innahu Liĥubbi Al-Khayri Lashadīdun 100-008. Həqiqətən, insan var-dvlətə ox hərisdir!
'Afalā Ya`lamu 'Idhā Bu`thira Mā Fī Al-Qubūri 100-009. Məgər o bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar (dirilib) ıxardılacağı;
Wa Ĥuşşila Mā Fī Aş-Şudūri 100-010. rəklərdə olanlar faş ediləcəyi zaman
'Inna Rabbahum Bihim Yawma'idhin Lakhabīrun 100-011. Həmin gn Rəbbi onları (zlərinin btn əməllərindən) xəbərdar edəcəkdir (cəzalarını verəcəkdir)!
Next Sūrah