99) Sūrat Az-Zalzalh

Printed format

99)

'Idhā Zulzilati Al-'Arđu Zilzālahā 099-001. Yer znə məxsus bir şiddətlə lərzəyə gəlib titrəyəcəyi zaman;
Wa 'Akhrajati Al-'Arđu 'Athqālahā 099-002. Yer z ykn ıxardıb atacağı zaman;
Wa Qāla Al-'Insānu Mā Lahā 099-003. İnsan (təəccblə): "Buna (bu yerə) nə olub?" - deyəcəyi zaman -
Yawma'idhin Tuĥaddithu 'Akhbārahā 099-004. Məhz o gn (yer) z hekayətini syləyəcəkdir -
Bi'anna Rabbaka 'Awĥá Lahā 099-005. nki (bunu) ona sənin Rəbbin vəhy etmişdir (buyurmuşdur)!
Yawma'idhin Yaşduru An-Nāsu 'Ashtātāan Liyuraw 'A`mālahum 099-006. O gn insanlar əməllərinin zlərinə gstərilməsi n (qəbirlərindən məhşərə) dəstə-dəstə ıxacaqlar! (Cənnətliklər sağ tərəfə, cəhənnəmliklər isə sol tərəfdə olacaqlar).
Faman Ya`mal Mithqāla Dharratin Khayrāan Yarahu 099-007. Kim (dnyada) zərrə qədər yaxşı iş grmşdrsə, onu (onun xeyrini) grəcəkdir (mkafatını alacaqdır).
Wa Man Ya`mal Mithqāla Dharratin Sharrāan Yarahu 099-008. Kim də zərrə qədər pis iş grmşdrsə, onu (onun zərərini) grəcəkdir (cəzasını əkəcəkdir).
Next Sūrah