98) Sūrat Al-Bayyinah

Printed format

98)

Lam Yakuni Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi Wa Al-Mushrikīna Munfakkīna Ĥattá Ta'tiyahumu Al-Bayyinahu 098-001. Kitab əhlindən (yəhudilərdən və xapərəstlərdən) kafir olanlar və mşriklər zlərinə aıq-aşkar bir dəlil gəlməyənə qədər (dinlərindən) ayrılan deyildilər.
Rasūlun Mina Al-Lahi Yatlū Şuĥufāan Muţahharahan 098-002. (Bu aıq-aşkar dəlil isə) pak səhifələri onlara oxuyan, Allah tərəfindən gndərilmiş peyğəmbərdir (Muhəmməd əleyhissəlamdır).
Fīhā Kutubun Qayyimahun 098-003. O səhifələrdə doğru-drst hkmlər vardır.
Wa Mā Tafarraqa Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba 'Illā Min Ba`di Mā Jā'at/humu Al-Bayyinahu 098-004. Kitab əhli yalnız zlərinə aıq-aydın dəlil (Peyğəmbər və Quran) gəldikdən sonra (dində) ayrılığa dşdlər (onlardan kimisi Peyğəmbərə iman gətirdi, kimisi onu inkar etdi, kimisi də şəkk-şbhə iində qaldı).
Wa Mā 'Umirū 'Illā Liya`budū Al-Laha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna Ĥunafā'a Wa Yuqīmū Aş-Şalāata Wa Yu'utū Az-Zakāata  ۚ  Wa Dhalika Dīnu Al-Qayyimahi 098-005. Halbuki onlara əmr edilmişdir ki, Allaha - dini yalnız Ona məxsus edərək, batildən haqqa (islama) dnərək - ibadət etsinlər, namaz qılıb zəkat versinlər. Doğru-dzgn din budur!  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi Wa Al-Mushrikīna Fī Nāri Jahannama Khālidīna Fīhā  ۚ  'Ūlā'ika Hum Sharru Al-Barīyahi 098-006. Həqiqətən, kitab əhlindən kafir olanların və mşriklərin yeri cəhənnəm odudur. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Onlar yaradılmışların ən pisidirlər.  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Ūlā'ika Hum Khayru Al-Barīyahi 098-007. İman gətirib yaxşı əməllər edənlər isə yaradılmışların ən yaxşılarıdır.
Jazā'uuhum `Inda Rabbihim Jannātu `Adnin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan  ۖ  Rađiya Al-Lahu `Anhum Wa Rađū `Anhu  ۚ  Dhālika Liman Khashiya Rabbahu 098-008. Onlardan z Rəbbi yanındakı mkafatı (ağacları) altından aylar axan Ədn cənnətləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Bu (nemətlər) Rəbbindən qorxanlar ndr!  ۖ   ۚ 
Next Sūrah