97) Sūrat Al-Qadr

Printed format

97)

'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylati Al-Qadri 097-001. Həqiqətən, Biz onu (Quranı) Qədr gecəsi (lvhi-məhfuzda dnya səmasına) nazil etdik!
Wa Mā 'Adrāka Mā Laylatu Al-Qadri 097-002. (Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, Qədr gecəsi nədir?!
Laylatu Al-Qadri Khayrun Min 'Alfi Shahrin 097-003. Qədr gecəsi (savab cəhətdən) min aydan daha xeyirlidir! (O, ramazan ayının on doqquzuna, iyirmi birinə, iyirmi nə, iyirmi beşinə, bir rəvayətə grə isə iyirmi yeddisinə təsadf edir).
Tanazzalu Al-Malā'ikatu Wa Ar-Rūĥu Fīhā Bi'idhni Rabbihim Min Kulli 'Amrin 097-004. O gecə mələklər və ruh (Cəbrail) Rəbbinin izni ilə (həmin gndən gələn ilin Qədr gecəsinədək dnyada baş verəcək) hər bir işdən dolayı (Allah dərgahından əmrlər alaraq) yerə enərlər.
Salāmun Hiya Ĥattá Maţla`i Al-Fajri 097-005. O gecə dan yeri sklənə kimi (bsbtn) salamatlıqdır! (əmin-amanlıqdır) (Qədr gecəsi he bir bəla nazil olmaz, o, btnlklə xeyir-bərəkətdən ibarətdir. O gecə mələklər yer zndə gəzib Allahın mxlis bəndələrinə salam verərlər. Buna grə də Qədr gecəsi səhərə qədər oyaq qalıb ibadət etmək lazımdır!)
Next Sūrah