96) Sūrat Al-`Alaq

Printed format

96)

Aqra' Biāsmi Rabbika Al-Ladhī Khalaqa 096-001. (Ya Peyğəmbər! Qurani-Kərimi btn məxluqatı) yoxdan yaradan Rəbbinin adı ilə (bismillah deyərək) oxu!
Khalaqa Al-'Insāna Min `Alaqin 096-002. O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı.
Aqra' Wa Rabbuka Al-'Akramu 096-003. (Ya Peyğəmbər!) Oxu! Sənin Rəbbin ən byk kərəm sahibidir!
Al-Ladhī `Allama Bil-Qalami 096-004. O Rəbbin ki, qələmlə (yazmağı) yrətdi.
`Allama Al-'Insāna Mā Lam Ya`lam 096-005. (O Rəbbin ki) insana bilmədiklərini yrətdi.
Kallā 'Inna Al-'Insāna Layaţghá 096-006. Xeyr, insan azğınlıq edər,
'An Ra'āhu Astaghná 096-007. znn dvlətli olduğunu grdy n!
'Inna 'Ilá Rabbika Ar-Ruj 096-008. Axı sənin axır dnşn Rəbbinədir!
'Ara'ayta Al-Ladhī Yanhá 096-009. Grdnm o kimsəni (Əbu Cəhli) ki, mane olur
`Abdāan 'Idhā Şallá 096-010. Bir bəndəyə (sənə) namaz qıldığı vaxt?
'Ara'ayta 'In Kāna `Alá Al-Hudá 096-011. Bir de grək, əgər o doğru yoldadırsa,
'Aw 'Amara Bit-Taq 096-012. Yaxud (xalqa Allahdan) qorxmağı əmr edirsə, (sən belə bir əməl sahibinin namaz qılmasına nə n mane olur, ona ibadət etməyi niyə qadağan edirsən? Bundan da rəzil iş olarmı)?!
'Ara'ayta 'In Kadhdhaba Wa Tawallá 096-013. (Ya Peyğəmbər!) Bir de grək, (əgər sənin namaz qılmağına mane olan kimsə Quranı) yalan sayır və (imandan) z dndərirsə,
'Alam Ya`lam Bi'anna Al-Laha Yará 096-014. Məgər bilmir ki, Allah (onun btn əməllərini) grr?!
Kallā La'in Lam Yantahi Lanasfa`ā Bin-Nāşiyahi 096-015. Yox, yox! (Əbu Cəhl bu yaramaz əməllərinə son qoysun). Əgər son qoymasa, and olsun ki, Biz onu kəkilindən yapışıb (Cəhənnəmə) srkləyəcəyik -
Nāşiyatindhibatin Khāţi'ahin 096-016. z də yalanı, gnahkar kəkilindən!
Falyad`u Nādiyah 096-017. Qoy o znn btn tərəfdarlarını (kməyə) ağırsın!
Sanad`u Az-Zabāniyaha 096-018. Biz də zəbaniləri (Cəhənnəmdəki əzab mələklərini) ağıracağıq!
Kallā Lā Tuţi`hu Wa Asjudqtarib 096-019. Yox, yox! Sən (ey Peyğəmbər!) ona uyma! Sən ancaq (Rəbbinə) səcdə et və (Ona) yaxınlaş!
Next Sūrah