95) Sūrat At-Tīn

Printed format

95)

Wa At-Tīni Wa Az-Zaytūni 095-001. And olsun əncirə və zeytuna;
Wa Ţūri Sīnīna 095-002. And olsun (Allah-təalanın Musa ilə danışdığı) Tur dağına;
Wa Hadhā Al-Baladi Al-'Amīni 095-003. And olsun bu təhlkəsiz (qorxusuz-xətərsiz) şəhərə (Məkkəyə) ki,
Laqad Khalaq Al-'Insāna Fī 'Aĥsani Taqwīmin 095-004. Biz insanı ən gzəl biimdə yaratdıq!
Thumma Radadnāhu 'Asfala Sāfilīna 095-005. Sonra da onu qaytarıb rəzillərin rəzili edərik! ~
'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Falahum 'Ajrun Ghayru Mamnūnin 095-006. Yalnız iman gətirib yaxşı əməllər edənlərdən başqa! Onları mnnətsiz (saysız-hesabsız) mkafat gzləyir.
Famā Yukadhdhibuka Ba`du Bid-Dīni 095-007. (Ey kafir insan! Bu qədər yd-nəsihətdən) sonra səni dini (haqq-hesab gnn) yalan saymağa vadar edən nədir?!
'Alaysa Al-Lahu Bi'aĥkami Al-Ĥākimīna 095-008. Məgər Allah hakimlərin hakimi (ən ədalətli, ən stn hakim) deyilmi?!
Next Sūrah