94) Sūrat Ash-Sharĥ

Printed format

94)

'Alam Nashraĥ Laka Şadraka 094-001. (Ya Peyğəmbər!) Məgər Biz (haqqı bilmək, elm və hikmət dəryası etmək n) sənin kksn (qəlbini) aıb genişlətmədikmi?! (Allahın z ltf ilə kksn aıb genişlətdiyi kimsənin qəlbinə Şeytan vəsvəsə sala bilməz. O, qdsiyyət kəsb edər, vəhy qəbul etməyə layiq olar!)
Wa Wađa`nā `Anka Wizraka 094-002. Ağır ykn səndən gtrmədikmi?! (Sənin peyğəmbərlik ykn ynglləşdirmədikmi?!)
Al-Ladhī 'Anqađa Žahraka 094-003. (Elə bir yk ki) sənin belini bkrd.
Wa Rafa`nā Laka Dhikraka 094-004. Sənin ad-sanını (şan-şhrətini) ucaltmadıqmı?! (Yerdə, gydə səndən shbət gedər; xtbələrdə adın əkilər!)
Fa'inna Ma`a Al-`Usri Yusrāan 094-005. Şbhəsiz ki, hər ətinlikdən sonra bir asanlıq gələr! (Asanlıq yalnız ətinliklə hasil olar!)
'Inna Ma`a Al-`Usri Yusrāan 094-006. Həqiqətən, hər ətinlikdən sonra bir asanlıq gələr! (Buna grə də ətinliklərə səbirlə dzmək lazımdır!)
Fa'idhā Faraghta Fānşab 094-007. (Ya Peyğəmbər!) Elə ki (risaləti təbliğ etməkdən və ya dnya işlərindən) azad oldun, qalx (dua et)! (Axirət n alış-vuruş!)
Wa 'Ilá Rabbika Fārghab 094-008. Və ancaq Rəbbinə yalvar! (zn Allaha evirib yalnız Onun kməyinə bel bağla, Ona tərəf ynəl !)
Next Sūrah