91) Sūrat Ash-Shams

Printed format

91)

Wa Ash-Shamsi Wa Đuĥāhā 091-001. And olsun gnəşə və onun işığına (gnəşin qalxdığı vaxta);
Wa Al-Qamari 'Idhā Talāhā 091-002. And olsun (gnəşin) ardınca ıxan aya;
Wa An-Nahāri 'Idhā Jallāhā 091-003. And olsun onu (gnəşi) parlaq edən gndzə;
Wa Al-Layli 'Idhā Yaghshāhā 091-004. And olsun onu (gnəşi) rtən gecəyə;
Wa As-Samā'i Wa Mā Banāhā 091-005. And olsun gyə və onu yaradana;
Wa Al-'Arđi Wa Mā Ţaĥāhā 091-006. And olsun yerə və onu dşəyənə;
Wa Nafsin Wa Mā Sawwāhā 091-007. And olsun nəfsə və onu yaradana (ona biim verənə);
Fa'alhamahā Fujūrahā Wa Taqwāhā 091-008. Sonra da ona gnahlarını və pis əməllərdən əkinməsini (xeyir və şəri) yrədənə ki,
Qad 'Aflaĥa Man Zakkāhā 091-009. Nəfsini (gnahlardan) təmizləyən mtləq nicat tapacaqdır!
Wa Qad Khāba Man Dassāhā 091-010. Onu (gnaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır.
Kadhdhabat Thamūdu Biţaghwāhā 091-011. Səmud (qvm) azğınlığı zndən (Saleh peyğəmbəri) təkzib etmişdi.
'Idhi Anba`atha 'Ashqāhā 091-012. Onların ən rəzili (Allahın bir mczəsi olaraq qayanın iindən ıxartdığı dəvəni ldrməyə) qalxdığı zaman
Faqāla Lahum Rasūlu Al-Lahi Nāqata Al-Lahi Wa Suqyāhā 091-013. Allahın peyğəmbəri onlara belə demişdi: "Allahın bu dişi (maya) dəvəsinə (toxunmayın), onun su iməsinə (mane olmayın).
Fakadhdhabūhu Fa`aqarūhā Fadamdama `Alayhim Rabbuhum Bidhanbihim Fasawwāhā 091-014. Lakin onlar (Salehi) yalanı saydılar və onu (dəvəni) tutub kəsdilər. Rəbbi də bu gnahlarına grə onların kkn kəsib yerlə yeksan etdi.
Wa Lā Yakhāfu `Uqbāhā 091-015. (Allah) bu işin aqibətindən qorxmaz! (Allah Səmud qvmnə cəza vermək istəmirdi. Onlar z cinayətkar əməlləri ilə bu cəzaya layiq oldular. Allah dnyadakı padşahlar, hkmdarlar kimi bu və ya digər əməlinə grə qorxan deyildir. nki O etdiyi hər hansı əməl barəsində sorğu-sual olunmaz. Allah mtləq ədalət sahibidir!)
Next Sūrah