92) Sūrat Al-Layl

Printed format

92)

Wa Al-Layli 'Idhā Yaghshá 092-001. And olsun (aləmi zlmətə) brməkdə olan gecəyə;
Wa An-Nahāri 'Idhā Tajallá 092-002. And olsun işıqlanmaqda olan gndzə;
Wa Mā Khalaqa Adh-Dhakara Wa Al-'Unthá 092-003. And olsun kişini və qadını (erkəyi və dişini) yaradana ki,
'Inna Sa`yakum Lashattá 092-004. Sizin zəhmətiniz (ey insanlar!) crbəcrdr! (Bəziniz Cənnət n, bəziniz isə Cəhənnəm n alışırsınız).
Fa'ammā Man 'A`ţá Wa Attaqá 092-005. Kim (malını Allah yolunda) versə, (Allahdan) qorxsa,
Wa Şaddaqa Bil-Ĥusná 092-006. Və ən gzəl sz (la ilahə illallah kəlməsini) təsdiq etsə,
Fasanuyassiruhu Lilyusrá 092-007. Biz ona ən asan olanı (Cənnəti) myəssər edəcəyik!
Wa 'Ammā Man Bakhila Wa Astaghná 092-008. Amma kim (malını Allah yolunda xərcləməyə) xəsislik etsə, (mal-dvlətinə gvənib Allaha) mhtac olmadığını sansa,
Wa Kadhdhaba Bil-Ĥusná 092-009. Və ən gzəl sz (la ilahə illallah kəlməsini) yalan saysa,
Fasanuyassiruhu Lil`usrá 092-010. Biz ona ən ətin olanı (Cəhənnəmi) myəssər edəcəyik (onu Cəhənnəm n hazırlayacağıq!)
Wa Mā Yughnī `Anhu Māluhu 'Idhā Taraddá 092-011. (O, Cəhənnəmə) dşəcəyi zaman mal-dvləti ona he bir fayda verməz. ~
'Inna `Alaynā Lalhudá 092-012. Bizim hdəmizə dşən yalnız doğru yolu gstərməkdir! (Mmin və ya kafir olmaq isə hər kəsin z işidir).
Wa 'Inna Lanā Lal'ākhirata Wa Al-'Ū 092-013. Axirət də Bizim, dnya da Bizimdir!
Fa'andhartukum Nārāan Talažžá 092-014. (Ey insanlar!) Mən sizi alovlanan bir atəşlə qorxutdum.
Lā Yaşlāhā 'Illā Al-'Ash 092-015. Ora ancaq azğın (kafir) daxil olar.
Al-Ladhī Kadhdhaba Wa Tawallá 092-016. O kimsə ki, (haqqı) yalan sayar, (imandan) z dndərər!
Wa Sayujannabuhā Al-'Atqá 092-017. Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinən isə ondan uzaqlaşdırılar (nicat tapar).
Al-Ladhī Yu'utī Mālahu Yatazakká 092-018. O kimsə ki, malını (Allah yolunda) verib (gnahlardan) təmizlənər,
Wa Mā Li'ĥadin `Indahu Min Ni`matin Tuj 092-019. O şəxsin boynunda he kəsin bir minnəti (neməti) yoxdur ki, onun əvəzi verilsin (etdiyi yaxşılıq ona əvəz olsun; və ya: o, etdiyi yaxşılıq mqabilində he kəsdən bir mkafat gzləməz).
'Illā Abtighā'a Wajhi Rabbihi Al-'A`lá 092-020. O ancaq ən uca olan Rəbbinin rizasını qazanmaq n belə edər.
Wa Lasawfa Yarđá 092-021. And olsun ki, o (z Rəbbindən Cənnətdə ona verəcəyi nemətlərə grə) razı olacaqdır!
Next Sūrah