90) Sūrat Al-Balad

Printed format

90)

Lā 'Uqsimu Bihadhā Al-Baladi 090-001. And iirəm bu şəhərə (Məkkəyə) -
Wa 'Anta Ĥillun Bihadhā Al-Baladi 090-002. Sənin yaşadığın (sənə halal olan) şəhərə;
Wa Wālidin Wa Mā Walada 090-003. And iirəm ataya və onun vladına (Adəmə və onun nəslinə, yaxud İbrahimə və oğlu İsmailə) ki,
Laqad Khalaq Al-'Insāna Fī Kabadin 090-004. Biz insanı məşəqqətdə yaratdıq! (İnsan doğulduğu gndən qəbir evinə gedənə qədər əzab-əziyyət iində alışıb abalayır, həyat boyu mxtəlif ətinliklərlə zləşər. Bu, ilahı bir hikmətdir, həyatın qanunudur!)
'Ayaĥsabu 'An Lan Yaqdira `Alayhi 'Aĥadun 090-005. Məgər insan (Vəlid bin əl-Mğirə) he kəsin ona gc atmayacağını zənn edir?
Yaqūlu 'Ahlaktu Mālāan Lubadāan 090-006. Və: Mən (Peyğəmbərlə dşmənilik yolunda) xeyli mal-dvlət sərf etmişəm!" - deyir?
'Ayaĥsabu 'An Lam Yarahu 'Aĥadun 090-007. Məgər o he kəsin onu grmədiyini gman edir?! ~
'Alam Naj`al Lahu `Aynayni 090-008. Məgər Biz ona iki gz vermədikmi?!
Wa Lisānāan Wa Shafatayni 090-009. Eləcə də bir dil və qoşa dodaq (vermədikmi)?!
Wa Hadaynāhu An-Najdayni 090-010. Biz ona iki yol (xeyir və şər, kfr və iman yollarını) gstərmədikmi?!
Falā Aqtaĥama Al-`Aqabaha 090-011. Lakin o, əqəbəni (maneəni) keə bilmədi (znə verilən bu qədər nemətlərə şkr etmədi).
Wa Mā 'Adrāka Mā Al-`Aqabahu 090-012. (Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, əqəbə nədir?!
Fakku Raqabahin 090-013. (O) bir klə azad etməkdir;
'Aw 'Iţ`āmun Fī Yawmin Dhī Masghabahin 090-014. Yaxud aclıq gn (zamanı) yemək verməkdir -
Yatīmāan Dhā Maqrabahin 090-015. Qohumluq əlaqəsi atan bir yetimə.
'Aw Miskīnāan Dhā Matrabahin 090-016. Və ya (taqətsizlikdən) torpağa sərilmiş bir miskinə!
Thumma Kāna Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Tawāşaw Biş-Şabri Wa Tawāşaw Bil-Marĥamahi 090-017. Sonra da iman gətirən və bir-birinə səbr tvsiyə edən, mərhəmət tvsiyə edən kimsələrdən olmaqdır!
'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Maymanahi 090-018. Onlar sağ tərəf sahibləridir! (Əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlərdir!)
Wa Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyātinā Hum 'Aşĥābu Al-Mash'amahi 090-019. Ayələrimzi inkar edənlər isə sol tərəf sahibləridir! (Əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlərdir!)
`Alayhim Nārun Mu'uşadahun 090-020. Onları hər tərəfi qapalı Cəhənnəm gzləyir! (Kafirlər Cəhənnəmdə həmişəlik qalar, oradan he yerə ıxa bilməzlər!)
Next Sūrah