88) Sūrat Al-Ghāshiyah

Printed format

88)

Hal 'Atāka Ĥadīthu Al-Ghāshiyahi 088-001. (Ya Peyğəmbər! Dəhşəti aləmi) bryəcək qiyamətin xəbəri sənə gəlib atdımı?
Wujūhun Yawma'idhin Khāshi`ahun 088-002. (O gn) bir ox zlər zəlil grkəm alacaq;
`Āmilatun Nāşibahun 088-003. (Onlar Cəhənnəmin pillələrinə ıxıb-dşməklə boş yerə) zəhmət əkib yorulacaq;
Taşlá Nārāan Ĥāmiyahan 088-004. Yanar oda girəcəkdir;
Tusqá Min `Aynin 'Āniyahin 088-005. Və onlara qaynar bulaqdan (su) iirdiləcəkdir.
Laysa Lahum Ţa`āmun 'Illā Min Đarī`in 088-006. Onların yeməyi (zəhərdən və acı) zəridən başqa bir şey olmayacaqdır.
Lā Yusminu Wa Lā Yughnī Min Jū`in 088-007. (O yemək onlara) nə qvvət verər, nə də aclıqdan qurtarar.
Wujūhun Yawma'idhin Nā`imahun 088-008. (O gn) bir ox zlər sevinəcək;
Lisa`yihā Rāđiyahun 088-009. (Dnyadakı) zəhmətindən razı qalacaq;
Fī Jannatin `Āliyahin 088-010. (Dərəcəsi, qədir-qiyməti) yksək Cənətdə olacaq,
Lā Tasma`u Fīhā Lāghiyahan 088-011. Və orada he bir boş sz (lağlağı) eşitməyəcəkdir.
Fīhā `Aynunriyahun 088-012. Orada axar bulaq;
Fīhā Sururun Marfū`ahun 088-013. Orada uca taxtlar;
Wa 'Akwābun Mawđū`ahun 088-014. (eşmələr kənarında) piyalələr;
Wa Namāriqu Maşfūfahun 088-015. Bir-birinin yanına dzlmş (yumşaq) balışlar
Wa Zarābīyu Mabthūthahun 088-016. Və dşənmiş (nəfis) xalılar vardır!
'Afalā Yanžurūna 'Ilá Al-'Ibili Kayfa Khuliqat 088-017. Məgər dəvəyə baxmırlar ki, necə yaradılmışdır?
Wa 'Ilá As-Samā'i Kayfa Rufi`at 088-018. Gyə (baxmırlar ki) necə ucaldılmışdır?
Wa 'Ilá Al-Jibāli Kayfa Nuşibat 088-019. Dağlara (baxmırlar ki) necə dikəldilmişdir?
Wa 'Ilá Al-'Arđi Kayfa Suţiĥat 088-020. Və yerə (baxmırlar ki) necə dşədilmişdir?
Fadhakkir 'Innamā 'Anta Mudhakkirun 088-021. (Ya Peyğəmbər! Mənim bəndələrimə) yd-nəsihət ver. Sən ancaq yd-nəsihət verənsən!
Lasta `Alayhim Bimusayţirin 088-022. Sən onların zərində hakim deyilsən!
'Illā Man Tawallá Wa Kafara 088-023. Lakin kim (imandan) z dndərib (Quranı) inkar etsə
Fayu`adhdhibuhu Al-Lahu Al-`Adhāba Al-'Akbara 088-024. Allah onu ən byk əzaba (axirət əzabına) dar edər!
'Inna 'Ilaynā 'Īābahum 088-025. Şbhəsiz ki, onların axır dnş Bizədir!
Thumma 'Inna `Alaynā Ĥisābahum 088-026. Onlarla haqq-hesab əkmək də Bizə aiddir!
Next Sūrah