86) Sūrat Aţ-Ţāriq

Printed format

86)

Wa As-Samā'i Wa Aţ-Ţāriqi 086-001. And olsun gyə və gecə gələnə! (Gecə peyda olub gndz qeyb olana!)
Wa Mā 'Adrāka Mā Aţ-Ţāriqu 086-002. (Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, gecə gələn nədir?!
An-Najmu Ath-Thāqibu 086-003. (O, zlməti yaran) parlaq ulduzdur!
'In Kullu Nafsin Lammā `Alayhā Ĥāfižun 086-004. Elə bir kimsə yoxdur ki, onun stndə bir gzəti (mələk) olmasın!
Falyanžuri Al-'Insānu Mimma Khuliqa 086-005. Elə isə insan nədən yaradıldığına (bəsirət gz ilə) bir baxsın!
Khuliqa Min Mā'in Dāfiqin 086-006. O, axıb tklən bir sudan (ntfədən) yaradılmışdır.
Yakhruju Min Bayni Aş-Şulbi Wa At-Tarā'ibi 086-007. (O su kişilərin) bel smyndən, (qadınların isə) kks smyndən ıxar!
'Innahu `Alá Raj`ihi Laqādirun 086-008. Həqiqətən, (Allah) insanı (ləndən sonra) yenidən diriltməyə qadirdir! -
Yawma Tub As-Sarā'iru 086-009. Btn sirlərin aşkar olacağı o qiyamət gn;
Famā Lahu Min Qūwatin Wa Lā Nāşirin 086-010. (O gn) insanın nə (əzabı dəf edəcək) bir qvəsi, nə də bir kməkisi olar!
Wa As-Samā'i Dhāti Ar-Raj`i 086-011. And olsun yağış sahibi olan gyə;
Wa Al-'Arđi Dhāti Aş-Şad`i 086-012. And olsun (nvbənv bitkilər yetirmək n) yarılan yerə ki,
'Innahu Laqawlun Faşlun 086-013. Bu (Quran haqla nahaqqı) ayırd edən kəlamdır!
Wa Mā Huwa Bil-Hazli 086-014. O, oyun-oyuncaq (əyləncə) deyildir!
'Innahum Yakīdūna Kaydāan 086-015. Həqiqətən, (Məkkə mşrikləri Quranın nurunu sndrmək n) hiylə qurdular.
Wa 'Akīdu Kaydāan 086-016. Mən də (hiylələrinə qarşı) onlara cəza verirəm.
Famahhili Al-Kāfirīna 'Amhilhum Ruwaydāan 086-017. Elə isə (ya Peyğəmbər!) kafirlərə mhlət ver! Onlara azacıq mhlət ver!
Next Sūrah