80) Sūrat `Abasa

Printed format

80)

`Abasa Wa Tawallá 080-001. (Peyğəmbər) qaşqabağını tkb zn evirdi.
'An Jā'ahu Al-'A`má 080-002. Yanına korun (Abdullah ibn mmi-Məktumun) gəlməsindən dolayı.
Wa Mā Yudrīka La`allahu Yazzakká 080-003. Nə bilirsən, bəlkə də, o (səndən islama dair soruşub yrənəcəkləri ilə) təmizlənəcəkdir!
'Aw Yadhdhakkaru Fatanfa`ahu Adh-Dhikrá 080-004. Yaxud yd dinləyəcək və bu yd ona fayda verəcəkdir!
'Ammā Mani Astaghná 080-005. (Var dvlətinə gvənib sənin yd-nəsihətinə qulaq asmağa) ehtiyac hiss etməyənə (dvlətliyə) gəldikdə,
Fa'anta Lahu Taşaddá 080-006. Sən zn ona tərəf evirirsən (onun sznə qulaq asırsan).
Wa Mā `Alayka 'Allā Yazzakká 080-007. Onun (kfrdən) təmizlənməsindən sənə nə?!
Wa 'Ammā Man Jā'aka Yas`á 080-008. Yyrə-yyrə sənin yanına gələn
Wa Huwa Yakhshá 080-009. Və (Allahdan) qorxan kimsəyə gəldikdə isə,
Fa'anta `Anhu Talahhá 080-010. Sən ondan z evirirsən!
Kallā 'Innahā Tadhkirahun 080-011. Xeyr! (Belə yaramaz, bir daha belə etmə). Həqiqətən, bu (ayələr) bir yd-nəsihətdir.
Faman Shā'a Dhakarahu 080-012. Kim istəsə, ondan yd alar.
Fī Şuĥufin Mukarramahin 080-013. (Bu Quran Allah dərgahında) ox mhtərəm (mtəbər) səhifələrdə -
Marfū`atin Muţahharahin 080-014. (Qədir-qiyməti) yksək (şanı uca), tərtəmiz səhifələrdədir (Şeytan onlara toxuna bilməz).
Bi'aydī Safarahin 080-015. (O, Allahla peyğəmbərlər arasında olan) eli mələklərin əlləri ilə (lvhi-məhfuzdan krlr, yaxud o, eli mələklərə etibar edilmişdir).
Kirāmin Bararahin 080-016. (O mələklər ki, Allahın yanında) ox mhtərəm, (Allaha) ox mtidirlər.
Qutila Al-'Insānu Mā 'Akfarahu 080-017. lsn (kafir) insan! O nə nankordur!
Min 'Ayyi Shay'in Khalaqahu 080-018. (Bu təkəbbr onda hardandır? Allah) onu hansı şeydən yaratdı?
Min Nuţfatin Khalaqahu Faqaddarahu 080-019. (Allah onu bir qətrə dəyərsiz) ntfədən yaratdı, ona biim verdi.
Thumma As-Sabīla Yassarahu 080-020. Sonra onun n (ana bətnindən ıxış) yolunu asanlaşdırdı.
Thumma 'Amātahu Fa'aqbarahu 080-021. Sonra onu ldrb qəbrə qoydu.
Thumma 'Idhā Shā'a 'Ansharahu 080-022. Sonra da istədiyi vaxt onu dirildəcəkdir.
Kallā Lammā Yaqđi Mā 'Amarahu 080-023. Xeyr, (insan Allahın) ona buyurduğunu hələ yerinə yetirməmişdir.
Falyanžuri Al-'Insānu 'Ilá Ţa`āmihi 080-024. İnsan hələ bir yeməyinə baxsın! (Grsn ki, ona necə ruzi verdik).
'Annā Şabab Al-Mā'a Şabbāan 080-025. Həqiqətən, Biz yağışı bol yağdırdıq.
Thumma Shaqaq Al-'Arđa Shaqqāan 080-026. Sonra yeri gzəl yaratdıq (yaxşı yardıq),
Fa'anbatnā Fīhā Ĥabbāan 080-027. Belə ki, orada dən (dənli bitkilər) gyərtdik;
Wa `Inabāan Wa Qađbāan 080-028. zm və yonca;
Wa Zaytūnāan Wa Nakhan 080-029. Zeytun və xurma (bağları);
Wa Ĥadā'iqa Ghulbāan 080-030. (Ağacları bir-birinə) sarmaşan bağalar;
Wa Fākihatan Wa 'Abbāan 080-031. (Nvbənv) meyvələr və ot (ələf) yetişdirdik.
Matā`āan Lakum Wa Li'an`āmikum 080-032. (Btn bunlar) sizin və heyvanlarınızın istifadəsi ndr!
Fa'idhā Jā'ati Aş-Şākhkhahu 080-033. Nəhayət, qulaqları kar edən (o dəhşətli səs) gələndə (İsrafil surunu alanda);
Yawma Yafirru Al-Mar'u Min 'Akhīhi 080-034. O gn insan qaacaq z qardaşından;
Wa 'Ummihi Wa 'Abīhi 080-035. Anasından, atasından;
Wa Şāĥibatihi Wa Banīhi 080-036. Zvcəsindən və oğullarından!
Likulli Amri'in Minhum Yawma'idhin Sha'nun Yughnīhi 080-037. O gn onlardan hər birinin istənilən qədər işi olacaqdır! (Hər kəs z hayında olacaq, he kəs he kəsin halından xəbər tutmayacaqdır).
Wujūhun Yawma'idhin Musfirahun 080-038. O gn bir ox zlər parlayacaq,
Đāĥikatun Mustabshirahun 080-039. Gləcək, sevinəcəkdir.
Wa Wujūhun Yawma'idhin `Alayhā Ghabarahun 080-040. O gn bir ox zlərə isə toz-torpaq qonacaq,
Tarhaquhā Qatarahun 080-041. Onları zlmət (yaxud his) bryəcəkdir.
'Ūlā'ika Humu Al-Kafaratu Al-Fajarahu 080-042. Onlar (pis əməllərə uyan) kafirlər, pozğunlardır!
Next Sūrah