75) Sūrat Al-Qiyāmah

Printed format

75)

Lā 'Uqsimu Biyawmi Al-Qiyāmahi 075-001. And iirəm qiyamət gnnə;
Wa Lā 'Uqsimu Bin-Nafsi Al-Lawwāmahi 075-002. And iirəm (gnah etdiyi n, yaxud yaxşı əməli azdır deyə) zn qınayan nəfsə! (Siz ləndən sonra mtləq diriləcəksiniz!)
'Ayaĥsabu Al-'Insānu 'Allan Najma`a `Ižāmahu 075-003. Məgər insan elə gman edir ki, (qiyamət gn) onun smklərini bir yerə yığa bilməyəcəyik?!
Balá Qādirīna `Alá 'An Nusawwiya Banānahu 075-004. Bəli, Biz onun barmaqlarını da (barmaq smklərini də, barmaqlarının uclarını da) dzəltməyə qadirik!
Bal Yurīdu Al-'Insānu Liyafjura 'Amāmahu 075-005. Lakin insan (bundan sonra da) nndəkini (qiyaməti) danmaq (pis işlər grmək) istəyər.
Yas'alu 'Ayyāna Yawmu Al-Qiyāmahi 075-006. Və (istehza ilə): "Qiyamət gn nə vaxt olacaqdır?" - deyə soruşar.
Fa'idhā Bariqa Al-Başaru 075-007. Gz (heyrətdən) bərələcəyi;
Wa Khasafa Al-Qamaru 075-008. Ay tutulacağı;
Wa Jumi`a Ash-Shamsu Wa Al-Qamaru 075-009. Gnəşlə ay birləşəcəyi (hər ikisinin qərbdən ıxacağı, nurunun gedəcəyi) zaman -
Yaqūlu Al-'Insānu Yawma'idhin 'Ayna Al-Mafarru 075-010. Məhz o gn insan: "Qaıb can qurtarmağa yer haradadır?" - deyəcəkdir.
Kallā Lā Wazara 075-011. Xeyr, (o gn) he bir sığınacaq olmayacaqdır!
'Ilá Rabbika Yawma'idhin Al-Mustaqarru 075-012. O gn (ey insan!) duracaq (pənah aparılacaq) yer ancaq Rəbbinin hzurudur!
Yunabba'u Al-'Insānu Yawma'idhin Bimā Qaddama Wa 'Akhkhara 075-013. O gn insana ncə etdiyi və sonraya qoyduğu nə varsa (sağlığında dnyada grdy işlər və ləndən sonra qoyub getdiyi yaxşı, pis nə varsa, hamısı) xəbər veriləcəkdir!
Bali Al-'Insānu `Alá Nafsihi Başīrahun 075-014. Doğrusu, insan z-znə şahiddir!
Wa Law 'Alqá Ma`ādhīrahu 075-015. O, hər cr zrxahlıq etsə də, (qəbul olunmaz)!
Lā Tuĥarrik Bihi Lisānaka Lita`jala Bihi 075-016. (Ya Peyğəmbər! Cəbrail sənə Quran oxuduğu zaman) onu tələm-tələsik əzbərləmək n dilini tərpətmə! (Sən də onunla birlikdə Quranı təkrar etmə, yalnız dinlə!)
'Inna `Alaynā Jam`ahu Wa Qur'ānahu 075-017. nki onu (sənin qəlbində) cəm etmək, (dilində) oxutmaq Bizə aiddir.
Fa'idhā Qara'nāhu Fa Attabi` Qur'ānahu 075-018. Biz onu (Cəbrailin dili ilə) oxutduğumuz zaman oxunmasını diqqətlə dinlə.
Thumma 'Inna `Alaynā Bayānahu 075-019. Sonra onu (sənə) bəyan etmək də Bizə aiddir!
Kallā Bal Tuĥibbūna Al-`Ājilaha 075-020. Xeyr, xeyr! Siz tez keib gedəni (fani dnyanı) sevirsiniz.
Wa Tadharūna Al-'Ākhiraha 075-021. Axirəti isə tərk edirsiniz.
Wujūhun Yawma'idhin Nāđirahun 075-022. O gn neə-neə zlər sevinib gləcək,
'Ilá Rabbihā Nāžirahun 075-023. z Rəbbinə baxacaqdır!
Wa Wujūhun Yawma'idhin Bāsirahun 075-024. O gn neə-neə zlər tutulub qaralacaq,
Tažunnu 'An Yuf`ala Bihā Fāqirahun 075-025. (Sahiblərinin) bel smklərinin (dəhşətli bir əzabla) qırılacağını anlayacaqdır!
Kallā 'Idhā Balaghati At-Tarāqī 075-026. Xeyr, (can) boğaza (krpck smklərinə) gəlib yetişəcəyi,
Wa Qīla Man  ۜ  Rāqin 075-027. (Onu bu bəladan) kim xilas edə bilər? - deyiləcəyi,  ۜ 
Wa Žanna 'Annahu Al-Firāqu 075-028. (Can stə olan kimsə) ayrılıq dəminin gəlib atdığını anlayacağı,
Wa Altaffati As-Sāqu Bis-Sāqi 075-029. Və (lm qorxusundan) qıı-qıına dolaşacağı zaman,
'Ilá Rabbika Yawma'idhin Al-Masāqu 075-030. Aparılacağı yer Rəbbinin hzuru olacaqdır (ey insan)!
Falā Şaddaqa Wa Lā Şallá 075-031. Beləliklə, o (kafir Əbu Cəhl) nə (Quranı) təsdiq etdi, nə də namaz qıldı.
Wa Lakin Kadhdhaba Wa Tawallá 075-032. Amma (Allah kəlamını) yalan saydı, (ondan) z dndərdi.
Thumma Dhahaba 'Ilá 'Ahlihi Yatamaţţá 075-033. Sonra da zn darta-darta ailəsinin yanına getdi.
'Awlá Laka Fa'awlá 075-034. Vay sənin halına, vay!
Thumma 'Awlá Laka Fa'awlá 075-035. Yenə də vay sənin halına, vay!
'Ayaĥsabu Al-'Insānu 'An Yutraka Sudáan 075-036. Məgər insan elə gman edir ki, o, başlı-başına (cəzasız) buraxılacaq?!
'Alam Yaku Nuţfatan Min Manīyin Yumná 075-037. Məgər o tklən bir qətrə ntfə deyildimi?!
Thumma Kāna `Alaqatan Fakhalaqa Fasawwá 075-038. Sonra laxtalanmış qan oldu və (Allah) onu yaradıb surət verdi (insan şəklinə saldı).
Faja`ala Minhu Az-Zawjayni Adh-Dhakara Wa Al-'Unthá 075-039. Sonra da ondan biri kişi, biri qadın olmaqla iki cift (həmtay) yaratdı.
'Alaysa Dhālika Biqādirin `Alá 'An Yuĥyiya Al-Mawtá 075-040. Elə isə O Allah lləri diriltməyə qadir deyildirmi?!
Next Sūrah