5) Sūrat Al-Mā'idah

Printed format

5)

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Awfū Bil-`Uqūdi 'Uĥillat Lakum Bahīmatu Al-'An`āmi 'Illā Mā Yutlá `Alaykum Ghayra Muĥillī Aş-Şaydi Wa 'Antum Ĥurumun 'Inna Al-Laha Yaĥkumu Mā Yurīdu 005-001. Ey iman gətirənlər! Əhdlərə sadiq olun. İhramda olarkən ov sizə qadağan edilməklə, (aşağıda) adları əkiləcək heyvanlar mstəsna olaraq, qalanları sizə halal edildi. Şbhəsiz ki, Allah istədiyini hkm edər!  ۚ   ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tuĥillū Sha`ā'ira Al-Lahi Wa Lā Ash-Shahra Al-Ĥarāma Wa Lā Al-Hadya Wa Lā Al-Qalā'ida Wa Lā 'Āmmīna Al-Bayta Al-Ĥarāma Yabtaghūna Fađlāan Min Rabbihim Wa Riđwānāan  ۚ  Wa 'Idhā Ĥalaltum Fāşţādū  ۚ  Wa Lā Yajrimannakum Shana'ānu Qawmin 'An Şaddūkum `Ani Al-Masjidi Al-Ĥarāmi 'An Ta`tadū  ۘ  Wa Ta`āwanū `Alá Al-Birri Wa At-Taqwá  ۖ  Wa Lā Ta`āwanū `Alá Al-'Ithmi Wa Al-`Udwāni  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha  ۖ  'Inna Al-Laha Shadīdu Al-`Iqābi 005-002. Ey iman gətirənlər! Allahın məyyən etdiyi mərasimə (həcc mərasiminə), haram (hrmətli) aya (həcc ayı hesab edilən zlhiccəyə və ya rəcəb zlqədə, zlhiccə və məhərrəm aylarına), (Kəbəyə gətirilən) qurbanlara, boynuna nişan taxılmış qurbanlıq heyvanlara, həminin Rəbbinin ltfn və razılığını diləyərək Beytlhərama (mqəddəs evə) z tutub (ziyarətə) gələnlərə hrmətsizlik etməyin! [Onlara qarşı nalayiq işlər grməyi znzə halal (rəva) bilməyin!] İhramdan ıxdığınız zaman (istəsəniz) ov edin. (Vaxtilə) sizi Məscidlhərama daxil olmağa qoymayan camaata qarşı bəslədiyiniz kin sizi təcavzə svq etməsin (zlm və haqsızlıq gnahına batırmasın). Yaxşılıq etməkdə və pis əməllərdən əkinməkdə əlbir olun, gnah iş grməkdə və dşmənilik etməkdə bir-birinizə kmək gstərməyin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allahın əzabı şiddətlidir!  ۚ   ۚ   ۘ   ۖ   ۚ   ۖ 
Ĥurrimat `Alaykumu Al-Maytatu Wa Ad-Damu Wa Laĥmu Al-Khinzīri Wa Mā 'Uhilla Lighayri Al-Lahi Bihi Wa Al-Munkhaniqatu Wa Al-Mawqūdhatu Wa Al-Mutaraddiyatu Wa An-Naţīĥatu Wa Mā 'Akala As-Sabu`u 'Illā Mā Dhakkaytum Wa Mā Dhubiĥa `Alá An-Nuşubi Wa 'An Tastaqsimū Bil-'Azlāmi  ۚ  Dhālikum Fisqun  ۗ  Al-Yawma Ya'isa Al-Ladhīna Kafarū Min Dīnikum Falā Takhshawhum Wa Akhshawnī  ۚ  Al-Yawma 'Akmaltu Lakum Dīnakum Wa 'Atmamtu `Alaykum Ni`matī Wa Rađītu Lakumu Al-'Islāma Dīnāan  ۚ  Famani Ađţurra Fī Makhmaşatin Ghayra Mutajānifin L'ithmin  ۙ  Fa'inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 005-003. l (kəsilmədən lb murdar olmuş) heyvan, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adı ilə (bismillah deyilmədən) kəsilmiş, boğulmuş, (kt alət və ya silahla) vurulmuş, (bir yerdən) yıxılaraq lmş, (başqa bir heyvanın buynuzu ilə) vurulub gəbərmiş, vəhşi heyvanlar tərəfindən paralanıb yeyilmiş - canı ıxmamış kəsdiyiniz heyvanlar mstəsnadır - dikinə qoyulmuş daşlar (btlər və ya Kəbənin ətrafındakı btpərəst qurbangahlar) zərində kəsilmiş heyvanlar və fal oxları ilə pay blmək sizə haram edildi. Bunlar gnahdır. Bu gn kafirlər dininizdən (onu məhv edə bilmədikləri n) əllərini zdlər. Onlardan qorxmayın, Məndən qorxun! Bu gn dininizi sizin n kamil etdim, sizə olan nemətimi (Məkkənin fəthi, islamın mvqeyinin mhkəmlənməsi, Cahiliyyət dvrnn bir sıra zərərli adətlərinin aradan qaldırılması və i. a.) tamamladım və sizin n din olaraq islamı bəyənib sedim. Kim aclıq zndən naar qalarsa (ətinliyə dşərsə), gnaha meyl etmək niyyətində olmayaraq (zəruri ehtiyacını dəyəcək qədər bu haram ətlərdən yeyə bilər). Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۗ   ۚ   ۚ   ۙ 
Yas'alūnaka Mādhā 'Uĥilla Lahum  ۖ  Qul 'Uĥilla Lakumu Aţ-Ţayyibātu  ۙ  Wa Mā `Allamtum Mina Al-Jawāriĥi Mukallibīna Tu`allimūnahunna Mimmā `Allamakumu Al-Lahu  ۖ  Fakulū Mimmā 'Amsakna `Alaykum Wa Adhkurū Asma Al-Lahi `Alayhi  ۖ  Wa Attaqū Al-Laha  ۚ  'Inna Al-Laha Sarī`u Al-Ĥisābi 005-004. (Ya Rəsulum!) Səndən hansı şeylərin halal edildiyini soruşurlar. De: "Btn pak nemətlər sizə halal buyurulmuşdur. Allahın sizə yrətdiyi (ov sulları) ilə təlim edib əhliləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların (ov iti, şahin və s. ) ovladıqları da sizə halaldır. Onların sizin n tutub gətirdiklərindən yeyin və ona grə (təlim etdiyiniz heyvan və quşları ov zərinə qısqırtdığınız, silah işlətdiyiniz və ovu kəsdiyiniz zaman) Allahın adını əkin (bismillah, Allahu-əkbər deyin). Allahdan qorxun. Şbhəsiz ki, Allah tezliklə haqq-hesab əkəndir!  ۖ   ۙ   ۖ   ۖ   ۚ 
Al-Yawma 'Uĥilla Lakumu Aţ-Ţayyibātu  ۖ  Wa Ţa`āmu Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba Ĥillun Lakum Wa Ţa`āmukum Ĥillun Lahum Wa  ۖ  Al-Muĥşanātu Mina Al-Mu'umināti Wa Al-Muĥşanātu Mina Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba Min Qablikum 'Idhā 'Ātaytumūhunna 'Ujūrahunna Muĥşinīna Ghayra Musāfiĥīna Wa Lā Muttakhidhī 'Akhdānin  ۗ  Wa Man Yakfur Bil-'Īmāni Faqad Ĥabiţa `Amaluhu Wa Huwa Fī Al-'Ākhirati Mina Al-Khāsirīna 005-005. Bu gn pak nemətlər sizə halal edilmişdir. Kitab əhlinin yeməkləri sizə, sizin yeməkləriniz isə kitab əhlinə halaldır. Mminlərin, həminin sizdən əvvəl kitab verilmişlərin (yəhudilərin və xapərəstlərin) azad və ismətli (zlərini zinadan və nəfslərini haram şeylərdən qoruyan) qadınları mehrlərini verdiyiniz, namuslu olub zina etmədiyiniz və aşna saxlamadığınız təqdirdə (evlənmək n) sizə halaldır. İmanı dananın btn işləri boşa ıxar və o, axirətdə zərər əkənlərdən olar!  ۖ   ۖ   ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Qumtum 'Ilá Aş-Şalāati Fāghsilū Wujūhakum Wa 'Aydiyakum 'Ilá Al-Marāfiqi Wa Amsaĥū Biru'ūsikum Wa 'Arjulakum 'Ilá Al-Ka`bayni  ۚ  Wa 'In Kuntum Junubāan Fa Aţţahharū  ۚ  Wa 'In Kuntum Marđá 'Aw `Alá Safarin 'Aw Jā'a 'Aĥadun Minkum Mina Al-Ghā'iţi 'Aw Lāmastumu An-Nisā' Falam Tajidū Mā'an Fatayammamū Şa`īdāan Ţayyibāanmsaĥū Biwujūhikum Wa 'Aydīkum Minhu  ۚ  Mā Yurīdu Al-Lahu Liyaj`ala `Alaykum Min Ĥarajin Wa Lakin Yurīdu Liyuţahhirakum Waliyutimma Ni`matahu `Alaykum La`allakum Tashkurūna 005-006. Ey iman gətirənlər! Namaza durduğunuz zaman znz və dirsəklərlə birlikdə (dirsəklərdən və ya dirsəklərə qədər) əllərinizi yuyun. (Yaş əlinizlə) başınızı və hər iki bəndə (oynağa) qədər ayaqlarınızı məsh edin (və ya: başınızı məhs edin, ayaqlarınızı isə hər iki topuğa qədər yuyun). Əgər cnub (murdar) olmusunuzsa, qsl edin (bədəninizi başdan ayağa qədər yuyub təmizləyin). Xəstələndiyiniz, səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan gəldiyiniz və ya qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, pak torpaqla təyəmmm edin, ondan znzə və əllərinizə srtn (paklığı niyyət edib əllərinizi bir dəfə torpağa srtərək znz, bir dəfə də torpağa srtərək əllərinizi məsh edin). Allah sizi ətinliyə salmaq istəməz, lakin O sizi pak, təmiz etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq (artırmaq) istər ki, bəlkə, şkr edəsiniz!  ۚ   ۚ   ۚ 
Wa Adhkurū Ni`mata Al-Lahi `Alaykum Wa Mīthāqahu Al-Ladhī Wa Athaqakum Bihi 'Idh Qultum Sami`nā Wa 'Aţa`nā  ۖ  Wa Attaqū Al-Laha  ۚ  'Inna Al-Laha `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri 005-007. Allahın sizə olan nemətini və: "Eşitdik və itaət etdik", - dediyiniz zaman sizinlə bağladığı əhdi unutmayın. Allahdan qorxun. Şbhə yoxdur ki, Allah rəklərdə olanları (qəlblərin sirrini) biləndir! ~  ۖ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Kūnū Qawwāmīna Lillahi Shuhadā'a Bil-Qisţi  ۖ  Wa Lā Yajrimannakum Shana'ānu Qawmin `Alá 'Allā Ta`dilū  ۚ  A`dilū Huwa 'Aqrabu Lilttaqwá  ۖ  Wa Attaqū Al-Laha  ۚ  'Inna Al-Laha Khabīrun Bimā Ta`malūna 005-008. Ey iman gətirənlər! Allah qarşısında (borcunuzu yerinə yetirməkdə) sabitqədəm və ədalətli şahidlər olun. Hər hansı bir camaata qarşı olan kininiz sizi ədalətsizliyə svq etməsin. Ədalətli olun. Bu, təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Allah etdiklərinizdən xəbərdardır!  ۖ   ۚ   ۖ   ۚ 
Wa`ada Al-Lahu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti  ۙ  Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun `Ažīmun 005-009. Allah iman gətirib yaxşı işlər grənlərə onlara bağışlanma və byk mkafat gzlədiyini vəd buyurmuşdur!  ۙ 
Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi 005-010. Kafir olub ayələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəmlikdirlər!
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Adhkurū Ni`mata Al-Lahi `Alaykum 'Idh Hamma Qawmun 'An Yabsuţū 'Ilaykum 'Aydiyahum Fakaffa 'Aydiyahum `Ankum  ۖ  Wa Attaqū Al-Laha  ۚ  Wa `Alá Al-Lahi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna 005-011. Ey iman gətirənlər! Allahın sizə olan ltfn xatırlayın ki, (bir dəfə) bir tayfa (Məkkə mşriklərini və ya Bəni Sələb qəbiləsi) sizə əl qaldırmaq (hcum etmək) niyyətində olduğu zaman Allah onlara maneilik trətmişdi. Allahdan qorxun. Mminlər yalnız Allaha təvəkkl etsinlər!  ۖ   ۚ 
Wa Laqad 'Akhadha Al-Lahu Mīthāqa Banī 'Isrā'īla Wa Ba`athnā Minhumu Athnay `Ashara Naqībāan  ۖ  Wa Qāla Al-Lahu 'Innī Ma`akum  ۖ  La'in 'Aqamtumu Aş-Şalāata Wa 'Ātaytumu Az-Zakāata Wa 'Āmantum Birusulī Wa `Azzartumūhum Wa 'Aqrađtumu Al-Laha Qarđāan Ĥasanāan La'ukaffiranna `Ankum Sayyi'ātikum Wa La'udkhilannakum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru  ۚ  Faman Kafara Ba`da Dhālika Minkum Faqad Đalla Sawā'a As-Sabīli 005-012. Allah İsrail oğullarından əhd almışdı. Biz onlardan (zlərinə) on iki nəzarəti (vəkil) gndərmişdik. Allah buyurmuşdu: "Mən sizinləyəm. Əgər namaz qılsanız, zəkat versəniz, peyğəmbərlərimə iman gətirib onlara kmək etsəniz, Allaha (Allah yolunda) gzəl bir borc (sədəqə) versəniz, əlbəttə, gnahlarınızın stn rtər və sizi (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil edərəm. Lakin bundan sonra sizdən hər kəs (əhdi pozaraq) kfr edərsə, o artıq doğru yoldan azmış olar!"  ۖ   ۖ   ۚ 
Fabimā Naqđihimthāqahum La`annāhum Wa Ja`alnā Qulūbahum Qāsiyatan  ۖ  Yuĥarrifūna Al-Kalima `An Mawāđi`ihi  ۙ  Wa Nasū Ĥažžāan Mimmā Dhukkirū Bihi  ۚ  Wa Lā Tazālu Taţţali`u `Alá Khā'inatin Minhum 'Illā Qalīlāan Minhum  ۖ  Fā`fu `Anhum Wa Aşfaĥ  ۚ  'Inna Al-Laha Yuĥibbu Al-Muĥsinīna 005-013. Sonra əhdlərini pozduqları n onları lənətlədik və rəklərini sərtləşdirdik. Onlar szlərin (Tvratda peyğəmbərin vəsfinə dair kəlmələrin və bəzi başqa ayələrin) yerlərini dəyişib təhrif edir və xəbərdar edildikləri şeylərin bir hissəsini (Muhəmməd peyğəmbərə iman gətirməyi) unudurlar. Onların az bir qismi mstəsna olmaqla, sən onlardan həmişə xəyanət grəcəksən. Bununla belə, onları bağışla, ğnahlarından ke. Şbhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevər!  ۖ   ۙ   ۚ   ۖ   ۚ 
Wa Mina Al-Ladhīna Qālū 'Innā Naşārá 'Akhadhnā Mīthāqahum Fanasū Ĥažžāan Mimmā Dhukkirū Bihi Fa'aghraynā Baynahumu Al-`Adāwata Wa Al-Baghđā'a 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati  ۚ  Wa Sawfa Yunabbi'uhumu Al-Lahu Bimā Kānū Yaşna`ūna 005-014. Biz xapərəstik, - deyənlərdən də əhd almışdıq. Sonra onlar xəbərdar olunduqları şeylərin bir hissəsini (Muhəmməd peyğəmbərə iman gətirməyi) unutdular. Biz də aralarına qiyamət gnnə qədər davam edəcək ədavət və kin saldıq. Allah onlara grdkləri işlər barəsində xəbər verəcəkdir!  ۚ 
Yā 'Ahla Al-Kitābi Qad Jā'akum Rasūlunā Yubayyinu Lakum Kathīrāan Mimmā Kuntum Tukhfūna Mina Al-Kitābi Wa Ya`fū `An Kathīrin  ۚ  Qad Jā'akum Mina Al-Lahi Nūrun Wa Kitābun Mubīnun 005-015. Ey kitab əhli! Sizə kitabda (Tvratda və İncildə) gizlətdiyiniz şeylərin bir oxunu bildirən, bir oxunu da sizə bağışlayıb stn vurmayan (və ya sizdən bir oxunu bağışlayan) Peyğəmbərimiz gəldi. Artıq Allah tərəfindən sizə bir nur və aıq-aydın bir Kitab (Quran) gəldi.  ۚ 
Yahdī Bihi Al-Lahu Mani Attaba`a Riđwānahu Subula As-Salāmi Wa Yukhrijuhum Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri Bi'idhnihi Wa Yahdīhim 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin 005-016. Allah z ltfnə sığınanları onunla (Peyğəmbər və Quran vasitəsilə) əmin-amanlıq (slh) yollarına ynəldər, onları z iznilə zlmətdən nura ıxarar və dz yola istiqamətləndirər!
Laqad Kafara Al-Ladhīna Qālū 'Inna Al-Laha Huwa Al-Masīĥu Abnu Maryama  ۚ  Qul Faman Yamliku Mina Al-Lahi Shay'āan 'In 'Arāda 'An Yuhlika Al-Masīĥa Abna Maryama Wa 'Ummahu Wa Man Al-'Arđi Jamī`āan  ۗ  Wa Lillahi Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā  ۚ  Ykhluqu Mā Yashā'u Wa  ۚ  Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 005-017. Allah Məryəm oğlu Məsihdir, - deyənlər, şbhəsiz ki, kafir oldular. (Onlara) de: "Əgər Allah Məryəm oğlu Məsihi, anasını və yer zndə olanların hamısını məhv etmək istəsə, (bu işdə) kim Ona bir şeylə mane ola bilər? Gylərin, yerlərin və onların arasında olan hər bir şeyin ixtiyarı Allahın əlindədir. O, istədiyini yaradar, Allah hər şeyə qadirdir!  ۚ   ۗ   ۚ   ۚ 
Wa Qālati Al-Yahūdu Wa An-Naşārá Naĥnu 'Abnā'u Al-Lahi Wa 'Aĥibbā'uuhu  ۚ  Qul Falima Yu`adhdhibukum Bidhunūbikum  ۖ  Bal 'Antum Basharun Mimman Khalaqa  ۚ  Yaghfiru Liman Yashā'u Wa Yu`adhdhibu Man Yashā'u  ۚ  Wa Lillahi Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā  ۖ  Wa 'Ilayhi Al-Maşīru 005-018. Yəhudilər və xapərəstlər dedilər: "Biz Allahın oğulları və sevimliləriyik". (Onlara) de: "Bəs onda Allah nə n gnahlarınıza grə sizə əzab verir?" Xeyr, siz də Onun yaratdığı bir bəşərsiniz. (Allah) istədiyini bağışlar, istədiyinə əzab verər. Gylərin, yerin və onların arasında olan hər bir şeyin ixtiyarı Allahın əlindədir və axır dnş də Onun hzurunadır!  ۚ   ۖ   ۚ   ۚ   ۖ 
Yā 'Ahla Al-Kitābi Qad Jā'akum Rasūlunā Yubayyinu Lakum `Alá Fatratin Mina Ar-Rusuli 'An Taqūlū Mā Jā'anā Min Bashīrin Wa Lā Nadhīrin  ۖ  Faqad Jā'akum Bashīrun Wa Nadhīrun Wa  ۗ  Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 005-019. Ey kitab əhli! Peyğəmbərlərin ardı-arası kəsildiyi bir dvrdə: "Bizə nə bir (Cənnətlə) mjdə verən, nə də bir (cəhənnəm əzabı ilə) qorxudan kimsə gəldi", - deməməyiniz n sizə Peyğəmbərimiz (Muhəmməd) gəldi. Artıq sizə mjdə verən və qorxudan (xəbərdarlıq edən) şəxs gəlmişdir. Allah hər şeyə qadirdir!  ۖ   ۗ 
Wa 'Idh Qāla Mūsá Liqawmihi Yā Qawmi Adhkurū Ni`mata Al-Lahi `Alaykum 'Idh Ja`ala Fīkum 'Anbiyā'a Wa Ja`alakum Mulūkāan Wa 'Ātākum Mā Lam Yu'uti 'Aĥadāan Mina Al-`Ālamīna 005-020. Bir zaman Musa z camaatına belə demişdi: "Ey camaatım, Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, sizdən peyğəmbərlər gndərdi, padşahlar təyin etdi və aləmlərdən (bəşər vladından) he birinə vermədiyini sizə verdi.
Yā Qawmi Adkhulū Al-'Arđa Al-Muqaddasata Allatī Kataba Al-Lahu Lakum Wa Lā Tartaddū `Alá 'Adrikum Fatanqalibū Khāsirīna 005-021. Ey camaatım! Allahın sizin n əzəldən (vətən) məyyən etdiyi mqəddəs torpağa (Beytlmqəddəs və ya Şama) daxil olun, geri dnməyin (dşməndən qorxub qamayın və ya dininizdən dnməyin), yoxsa zərər əkmiş halda geri dnərsiniz.
Qālū Yā Mūsá 'Inna Fīhā Qawmāan Jabbārīna Wa 'Innā Lan Nadkhulahā Ĥattá Yakhrujū Minhā Fa'in Yakhrujū Minhā Fa'innā Dākhilūna 005-022. Onlar dedilər: "Ya Musa, orada nəhəng (qvvətli) adamlar (Ad qvmnə mənsub Əmaliqə tayfası) vardır. Onlar oradan ıxmayınca bir ora girməyəcəyik. Əgər onlar oradan ıxsalar, biz ora daxil olarıq".
Qāla Rajulāni Mina Al-Ladhīna Yakhāfūna 'An`ama Al-Lahu `Alayhimā Adkhulū `Alayhimu Al-Bāba Fa'idhā Dakhaltumūhu Fa'innakum Ghālibūna  ۚ  Wa `Alá Al-Lahi Fatawakkalū 'In Kuntum Mu'uminīna 005-023. (Allahdan) qorxanlardan Allahın nemət verdiyi iki nəfər dedi: "Onların stnə (qəflətən) qapıdan (yaşadıqları şəhərin qapısından) girin. Əgər (qapıdan) girsəniz, onlara mtləq qələbə alarsanız. Əgər mminsinizsə, Allaha təvəkkl edin!"  ۚ 
Qālū Yā Mūsá 'Innā Lan Nadkhulahā 'Abadāan Mā Dāmū Fīhā  ۖ  Fādh/hab 'Anta Wa Rabbuka Faqātilā 'Innā Hāhunā Qā`idūna 005-024. (İsrail oğulları) dedilər: "Ey Musa, nə qədər ki, onlar oradadırlar, biz ora girməyəcəyik. Sən və Rəbbin gedib onlarla vuruşun. Biz isə burada oturacağıq".  ۖ 
Qāla Rabbi 'Innī Lā 'Amliku 'Illā Nafsī Wa 'Akhī  ۖ  Fāfruq Baynanā Wa Bayna Al-Qawmi Al-Fāsiqīna 005-025. (Musa) dedi: "Ey Rəbbim! Mənim yalnız zmə və qardaşıma (Haruna) gcm atar (szm keər). Sən bizi bu gnahkar və azğın camaatdan ayır!"  ۖ 
Qāla Fa'innahā Muĥarramatun `Alayhim  ۛ  'Arba`īna Sanatan  ۛ  Yatīhūna Fī Al-'Arđi  ۚ  Falā Ta'sa `Alá Al-Qawmi Al-Fāsiqīna 005-026. (Allah Musaya) buyurdu: "Artıq ora (mqəddəs torpaq) qırx il mddətinə onlara haram edildi. Onlar olduqları yerdə (Tih səhrasında) sərgərdan gəzib dolaşacaqlar. O gnahkar (və azğın) camaatın halına acıma!"  ۛ   ۛ   ۚ 
Wa Atlu `Alayhim Naba'a Abnay 'Ādama Bil-Ĥaqqi 'Idh Qarrabā Qurbānāan Fatuqubbila Min 'Aĥadihimā Wa Lam Yutaqabbal Mina Al-'Ākhari Qāla La'aqtulannaka  ۖ  Qāla 'Innamā Yataqabbalu Al-Lahu Mina Al-Muttaqīna 005-027. (Ya Rəsulum!) Onlara Adəmin iki oğlunun əhvalatını olduğu kimi sylə. Onlar qurban gətirdikləri zaman birinin qurbanı qəbul edilmiş, digərininki isə qəbul olunmamışdı. (Qurbanı qəbul olunmayan Qabil qardaşı Habilə) demişdi: "Səni mtləq ldrəcəyəm! (Habil ona) belə cavab vermişdi: "Allah yalnız mttəqilərdən (qurban) qəbul edər!  ۖ 
La'in Basaţta 'Ilayya Yadaka Litaqtulanī Mā 'Anā Bibāsiţin Yadiya 'Ilayka Li'qtulaka  ۖ  'Innī 'Akhāfu Al-Laha Rabba Al-`Ālamīna 005-028. Sən məni ldrməkdən tr mənə əl qaldırsanda, mən səni ldrmək n sənə əl qaldıran deyiləm. Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxuram.  ۖ 
'Innī 'Urīdu 'An Tabū'a Bi'ithmī Wa 'Ithmika Fatakūna Min 'Aşĥābi An-Nāri  ۚ  Wa Dhalika Jazā'u Až-Žālimīna 005-029. Mən istəyirəm ki, sən (məni ldrməklə) mənim də gnahımı z gnahınla birlikdə stnə gtrəsən və beləliklə də, Cəhənnəm sakinlərindən olasan. Zalimlərin cəzası budur!"  ۚ 
Faţawwa`at Lahu Nafsuhu Qatla 'Akhīhi Faqatalahu Fa'aşbaĥa Mina Al-Khāsirīna 005-030. Nəfsi onu (Qabili) qardaşını ldrməyə svq etdi, onu (Habili) ldrd və bununla da zərərəkənlərdən oldu.
Faba`atha Al-Lahu Ghurābāan Yabĥathu Fī Al-'Arđi Liyuriyahu Kayfa Yuwārī Saw'ata 'Akhīhi  ۚ  Qāla Yā Waylatā 'A`ajaztu 'An 'Akūna Mithla Hādhā Al-Ghurābi Fa'uwāriya Saw'ata 'Akhī  ۖ  Fa'aşbaĥa Mina An-Nādimīna 005-031. Sonra Allah qardaşının cəsədini necə basdırmağı ona gstərmək n yer eşən bir qarğa gndərdi. (Qabil) dedi: "Vay halıma! (Gr nə gnə qalmışam!) Bu qarğa qədər olub qardaşımın cəsədini də basdıra bilmərəm?" O, artıq peşman olmuşdu.  ۚ   ۖ 
Min 'Ajli Dhālika Katabnā `Alá Banī 'Isrā'īla 'Annahu Man Qatala Nafsāan Bighayri Nafsin 'Aw Fasādin Al-'Arđi Faka'annamā Qatala An-Nāsa Jamī`āan Wa Man 'Aĥyāhā Faka'annamā 'Aĥyā An-Nāsa Jamī`āan  ۚ  Wa Laqad Jā'at/hum Rusulunā Bil-Bayyināti Thumma 'Inna Kathīrāan Minhum Ba`da Dhālika Fī Al-'Arđi Lamusrifūna 005-032. Buna grə də İsrail oğullarına (Tvratda) yazıb hkm etdik ki, hər kəs bir kimsəni ldrməmiş (bununla da zndən qisas alınmağa yer qoymamış) və yer zndə fitnə-fəsad trətməmiş bir şəxsi ldrsə, o, btn insanları ldrmş kimi olur. Hər kəs belə bir kimsəni diriltsə (lmdən qurtarsa), o, btn insanları diriltmiş kimi olur. Bizim peyğəmbərlərimiz onlara (İsrail oğullarına) aıq mczələr gətirmişdilər. Bundan (bu mczələrdən) sonra da onların bir oxu yer zndə (kfr, qətl və cinayət etməklə) həddi aşdılar.  ۚ 
'Innamā Jazā'u Al-Ladhīna Yuĥāribūna Al-Laha Wa Rasūlahu Wa Yas`awna Fī Al-'Arđi Fasādāan 'An Yuqattalū 'Aw Yuşallabū 'Aw Tuqaţţa`a 'Aydīhim Wa 'Arjuluhum Min Khilāfin 'Aw Yunfaw Mina Al-'Arđi  ۚ  Dhālika Lahum Khizyun Ad-Dunyā  ۖ  Wa Lahum Al-'Ākhirati `Adhābun `Ažīmun 005-033. Allaha və Peyğəmbərinə qarşı vuruşanların, yer zndə fitnə-fəsad salmağa alışanların cəzası ancaq ldrlmək, armıxa əkilmək, ya da əl-ayaqlarının arpazvari (sağ əllərilə sol ayaqlarını) kəsilməsi, yaxud da yaşadıqları yerdən srgn olunmalıdırlar. Bu (cəza) onlar n dnyada bir rsvayılıqdır. Axirətdə isə onları byk bir əzab gzləyir.  ۚ   ۖ 
'Illā Al-Ladhīna Tābū Min Qabli 'An Taqdirū `Alayhim  ۖ  Fā`lamū 'Anna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 005-034. Sizin əlinizə keməmişdən əvvəl tvbə edənlər mstəsnadır. Bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۖ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Al-Laha Wa Abtaghū 'Ilayhi Al-Wasīlata Wa Jāhidū Fī Sabīlihi La`allakum Tufliĥūna 005-035. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun, Ona (Onun rəhmətinə və ltfnə qovuşmaq n) vəsilə (yol) axtarın. (Allah) yolunda cihad edin ki, nicat tapasınız!
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Law 'Anna Lahum Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Wa Mithlahu Ma`ahu Liyaftadū Bihi Min `Adhābi Yawmi Al-Qiyāmati Mā Tuqubbila Minhum  ۖ  Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun 005-036. Əgər yer zndə olanların hamısı, stəlik bir o qədər kafirlərin əlində olsaydı və onlar bunu qiyamət gnnn əzabından qurtarmaq n fidyə versəydilər, yenə də onlardan (fidyə) qəbul olunmazdı. Onları şiddətli bir əzab gzləyir!  ۖ 
Yurīdūna 'An Yakhrujū Mina An-Nāri Wa Mā Hum Bikhārijīna Minhā  ۖ  Wa Lahum `Adhābun Muqīmun 005-037. Onlar atəşdən ıxmaq istədilər, lakin he cr oradan ıxa bilməzlər. Onlar əbədi əzaba dar olanlardır!  ۖ 
Wa As-Sāriqu Wa As-Sāriqatu Fāqţa`ū 'Aydiyahumā Jazā'an Bimā Kasabā Nakālāan Mina  ۗ  Al-Lahi Wa Allāhu `Azīzun Ĥakīmun 005-038. Oğru kişi ilə oğru qadının grdkləri işin əvəzi kimi Allahdan cəza olaraq (sağ) əllərini kəsin. Allah yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۗ 
Faman Tāba Min Ba`di Žulmihi Wa 'Aşlaĥa Fa'inna Al-Laha Yatūbu `Alayhi  ۗ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 005-039. Lakin hər kəs grdy haqsız işdən (oğurluqdan) sonra tvbə edib zn dzəltsə, Allah onun tvbəsini qəbul edər. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۗ 
'Alam Ta`lam 'Anna Al-Laha Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Yu`adhdhibu Man Yashā'u Wa Yaghfiru Liman Yashā'u Wa  ۗ  Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 005-040. (Ey insan!) Məgər bilmirsən ki, gylərin və yerin hkm Allaha məxsusdur?! O, istədiyinə əzab verər, istədiyini bağışlar. Allah hər şeyə qadirdir!  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Ar-Rasūlu Lā Yaĥzunka Al-Ladhīna Yusāri`ūna Fī Al-Kufri Mina Al-Ladhīna Qālū 'Āmannā Bi'afwāhihim Wa Lam Tu'umin Qulūbuhum  ۛ  Wa Mina Al-Ladhīna Hādū  ۛ  Sammā`ūna Lilkadhibi Sammā`ūna Liqawmin 'Ākharīna Lam Ya'tūka  ۖ  Yuĥarrifūna Al-Kalima Min Ba`di Mawāđi`ihi  ۖ  Yaqūlūna 'In 'Ūtītumdhā Fakhudhūhu Wa 'In Lam Tu'utawhu Fāĥdharū  ۚ  Wa Man Yuridi Al-Lahu Fitnatahu Falan Tamlika Lahu Mina Al-Lahi Shay'āan  ۚ  'Ūlā'ika Al-Ladhīna Lam Yuridi Al-Lahu 'An Yuţahhira Qulūbahum  ۚ  Lahum Ad-DunKhizyun  ۖ  Wa Lahum Al-'Ākhirati `Adhābun `Ažīmun 005-041. Ya Peyğəmbər (Ya Rəsulum!) rəklərində inanmadıqları halda, dildə (ağızları ilə): "İnandıq", deyənlərin (mnafiqlərin), yəhudilərdən yalana qulaq asanların, sənin hzuruna gəlməyən başqa bir camaata qulaq asanların (onlara casusluq edənlərin) kfr iində vurnuxanları səni kədərləndirməsin. Onlar (Tvratdakı) szlərin yerini sonradan dəyişib təhrif edir və deyirlər: "Əgər sizə bu (təhrif olunmuş dini hkm) verilsə, onu qəbul edin. Əgər verilməsə, ondan qaının". Allahın fitnəyə (azğınlığa) dşməsini istədiyi şəxs n Allaha qarşı sənin əlindən he bir şey gəlməz. Onlar elə kəslərdir ki, Allah onların rəklərini təmizləmək istəməmişdir. Onları dnyada rsvayılıq, axirətdə isə byk (dəhşətli) bir əzab gzləyir!  ۛ   ۛ   ۖ   ۖ   ۚ   ۚ   ۚ   ۖ 
Sammā`ūna Lilkadhibi 'Akkālūna Lilssuĥti  ۚ  Fa'in Jā'ūka Fāĥkum Baynahum 'Aw 'A`riđ `Anhum  ۖ  Wa 'In Tu`riđ `Anhum Falan Yađurrūka Shay'āan  ۖ  Wa 'In Ĥakamta Fāĥkum Baynahum Bil-Qisţi  ۚ  'Inna Al-Laha Yuĥibbu Al-Muqsiţīna 005-042. Onlar yalana qulaq asanlar və haram yeyənlərdir. Əgər yanına gəlsələr, aralarında hkm et və ya onlardan z evir. Əgər onlardan z dndərsən, sənə he bir zərər verə bilməzlər. Əgər aralarında hkm etsən, ədalətlə hkm et. Allah ədalət sahiblərini sevər!  ۚ   ۖ   ۖ   ۚ 
Wa Kayfa Yuĥakkimūnaka Wa `Indahumu At-Tawrāatu Fīhā Ĥukmu Al-Lahi Thumma Yatawallawna Min Ba`di Dhālika  ۚ  Wa Mā 'Ūlā'ika Bil-Mu'uminīna 005-043. İərisində Allahın hkm olan Tvrat əllərində ola-ola səni necə (nə zlə) hakim təyin edir, sonra da ondan (sənin Tvrata mvafiq verdiyin hkmdən) z evirirlər? Onlar iman gətirmiş (mmin) kimsələr deyildirlər.  ۚ 
'Innā 'Anzalnā At-Tawrāata Fīhā Hudáan Wa Nūrun  ۚ  Yaĥkumu Bihā An-Nabīyūna Al-Ladhīna 'Aslamū Lilladhīna Hādū Wa Ar-Rabbānīyūna Wa Al-'Aĥbāru Bimā Astuĥfižū Min Kitābi Al-Lahi Wa Kānū `Alayhi Shuhadā'a  ۚ  Falā Takhshaw An-Nāsa Wa Akhshawnī Wa Lā Tashtarū Bi'āyātī Thamanāan Qalīlāan  ۚ  Wa Man Lam Yaĥkum Bimā 'Anzala Al-Lahu Fa'ūlā'ika Humu Al-Kāfirūna 005-044. Şbhəsiz ki, Tvratı da Biz nazil etdik. Onda haqq yol və nur vardır. (Allaha) təslim olan peyğəmbərlər yəhudilər arasında onunla, din alimləri və fəqihlər isə kitabdan qorunub saxlanılanlarla (Tvratdan ələ gəlib atan ayələrlə) hkm edərdilər. Onlar (peyğəmbərlər, din alimləri və fəqihlər) ona (Tvratın ilahi bir kitab olmasını) şahiddirlər. (Ey yəhudi alimləri və rəisləri!) İnsanlardan qorxmayın, Məndən qorxun. Mənim ayələrimi ucuz qiymətə satmayın. Allahın nazil etdiyi (kitab və şəriət) ilə hkm etməyənlər, əlbəttə, kafirdirlər!  ۚ   ۚ   ۚ 
Wa Katabnā `Alayhim Fīhā 'Anna An-Nafsa Bin-Nafsi Wa Al-`Ayna Bil-`Ayni Wa Al-'Anfa Bil-'Anfi Wa Al-'Udhuna Bil-'Udhuni Wa As-Sinna Bis-Sinni Wa Al-Jurūĥa Qişāşun  ۚ  Faman Taşaddaqa Bihi Fahuwa Kaffāratun Lahu  ۚ  Wa Man Lam Yaĥkum Bimā 'Anzala Al-Lahu Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna 005-045. Biz (Tvratda İsrail oğullarına) yazıb hkm etdik ki, canın qisası can, gzn qisası gz, burununku burun, qulağınkı qulaq, dişinki diş və yaralarınkı yaralardır. Lakin hər kəs (qisası) bağışlasa, bu onun n bir kəffarədir (Allah onun gnahlarının stn rtb bağışlar. Və ya zərərdidə qisası bağışlasa, bu, cani n bir kəffarədir. Haqq sahibi haqqından vaz keib onu tələb etməsə, Allah da cinayətkarı cəzalandırmaz). Allahın nazil etdiyi (kitab və şəriət) ilə hkm etməyənlər, əlbəttə, zalimdirlər!  ۚ   ۚ 
Wa Qaffaynā `Alá 'Āthārihim Bi`īsá Abni Maryama Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi Mina At-Tawrāati  ۖ  Wa 'Ātaynāhu Al-'Injīla Fīhi Hudáan Wa Nūrun Wa Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi Mina At-Tawrāati Wa Hudáan Wa Maw`ižatan Lilmuttaqīna 005-046. Onların ardınca Məryəm oğlu İsanı zndən qabaqkı Tvratı təsdiqləyici olaraq gndərdik. Ona iində haqq yolu və nur olan, zndən əvvəlki Tvratı təsdiq edən, mttəqilər n doğru yol və nəsihət olan İncili verdik.  ۖ 
Wa Līaĥkum 'Ahlu Al-'Injīli Bimā 'Anzala Al-Lahu Fīhi  ۚ  Wa Man Lam Yaĥkum Bimā 'Anzala Al-Lahu Fa'ūlā'ika Humu Al-Fāsiqūna 005-047. İncil əhli Allahın onda nazil etdiyi (ehkam) ilə hkm etsin. Allahın nazil etdiyi ilə hkm etməyənlər, əlbəttə, gnahkarlardır.  ۚ 
Wa 'Anzalnā 'Ilayka Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi Mina Al-Kitābi Wa Muhaymināan `Alayhi  ۖ  Fāĥkum Baynahum Bimā 'Anzala Al-Lahu  ۖ  Wa Lā Tattabi` 'Ahwā'ahum `Ammā Jā'aka Mina Al-Ĥaqqi  ۚ  Likullin Ja`alnā Minkum Shir`atan Wa Minhājāan  ۚ  Wa Law Shā'a Al-Lahu Laja`alakum 'Ummatan Wāĥidatan Wa Lakin Liyabluwakum Fī Mā 'Ātākum  ۖ  Fāstabiqū Al-Khayrāti  ۚ  'Ilá Al-Lahi Marji`ukum Jamī`āan Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Fīhi Takhtalifūna 005-048. (Ya Rəsulum!) Biz (Quranı) sənə haqq olaraq, zndən əvvəlki kitabı (btn ilahi kitbları) təsdiq edən və onu qoruyan (və ya onların doğruluğuna şahid) olaraq endirdik. Sən onların arasında Allahın nazil etdiyi (Quran) ilə hkm et. Sənə gələn haqdan ayrılıb onların nəfslərinin istədiyinə uyma. Sizin hər biriniz n bir şəriət və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istədiyi, sizi (eyni şəriətə tabe) vahid bir mmət edərdi. Lakin bu (mxtəliflik) Allahın verdikləri ilə sizi imtahan etməsi ndr. Elə isə yaxşı işlər grməkdə bir-birinizi tməyə alışın (bir-birinizlə yarışın). Hamınızın axır dnş Allahadır. (Allah) aranızda ixtilaf doğuran məsələlər barəsində sizə xəbər verəcəkdir!  ۖ   ۖ   ۚ   ۚ   ۖ   ۚ 
Wa 'Ani Aĥkum Baynahum Bimā 'Anzala Al-Lahu Wa Lā Tattabi` 'Ahwā'ahum Wa Aĥdharhum 'An Yaftinūka `An Ba`đi Mā 'Anzala Al-Lahu 'Ilayka  ۖ  Fa'in Tawallaw Fā`lam 'Annamā Yurīdu Al-Lahu 'An Yuşībahum Biba`đi Dhunūbihim  ۗ  Wa 'Inna Kathīrāan Mina An-Nāsi Lafāsiqūna 005-049. O halda onların arasında Allahın nazil etdiyi Kitabla hkm et. Onların nəfslərinin istədiyinə uyma. Allahın sənə nazil etdiyinin (hkmlərin) bir qismindən səni tovlayıb yayındıra biləcəklərindən ehtiyat edib zn onlardan gzlə. Əgər onlar (bu hkmlərdən) z dndərsələr, bil ki, Allah onları bəzi gnahlarına grə msibətə dar etmək istəyir. Doğrudan da, insanların oxu (Allahın itaətindən ıxmış) fasiqlərdir!  ۖ   ۗ 
'Afaĥukma Al-Jāhilīyati Yabghūna  ۚ  Wa Man 'Aĥsanu Mina Al-Lahi Ĥukmāan Liqawmin Yūqinūna 005-050. Onlar Cahiliyyət dvrnn hkmnm istəyirlər? Tam qənaət sahibi olan bir camaat n Allahdan daha yaxşı hkm verə bilən kimdir?!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū Al-Yahūda Wa An-Naşārá 'Awliyā'a  ۘ  Ba`đuhum 'Awliyā'u Ba`đin  ۚ  Wa Man Yatawallahum Minkum Fa'innahu Minhum  ۗ  'Inna Al-Laha Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 005-051. Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xapərəstləri (znzə) dost tutmayın! Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah zalım tayfanı dz yola ynəltməz!  ۘ   ۚ   ۗ 
Fatará Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Yusāri`ūna Fīhim Yaqūlūna Nakhshá 'An Tuşībanā Dā'iratun  ۚ  Fa`asá Al-Lahu 'An Ya'tiya Bil-Fatĥi 'Aw 'Amrin Min `Indihi Fayuşbiĥū `Alá Mā 'Asarrū Fī 'Anfusihim Nādimīna 005-052. Ona grə də qəlblərində mərəz (nifaq xəstəliyi) olanları onların (yəhudi və xapərəstlərin) iində vurnuxan və: "Bizə bir fəlakət z verməsindən (islamın məğlubiyyətindən) qorxuruq", - deyən grərsən. Amma, ola bilsin ki, Allah (mminlərə) bir zəfər gətirsin və z tərəfindən elə bir iş qursun ki, onlar (mnafiqlər) rəklərində gizlətdiklərindən (kfr və nifaqdan) peşman olsunlar.  ۚ 
Wa Yaqūlu Al-Ladhīna 'Āmanū 'Ahā'uulā' Al-Ladhīna 'Aqsamū Bil-Lahi Jahda 'Aymānihim  ۙ  'Innahum Lama`akum  ۚ  Ĥabiţat 'A`māluhum Fa'aşbaĥū Khāsirīna 005-053. İman gətirənlər isə deyəcəklər: "Sizinlə birlikdə olacaqları barədə Allaha (yalandan) mhkəm andlar iən kəslər bunlarmıdır?" Onların (btn) əməlləri pua ıxdı və (axirətdə) zərərəkənlərdən oldular.  ۙ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Man Yartadda Minkum `An Dīnihi Fasawfa Ya'tī Al-Lahu Biqawmin Yuĥibbuhum Wa Yuĥibbūnahu 'Adhillatin `Alá Al-Mu'uminīna 'A`izzatin `Alá Al-Kāfirīna Yujāhidūna Fī Sabīli Al-Lahi Wa Lā Yakhāfūna Lawmata Lā'imin  ۚ  Dhālika Fađlu Al-Lahi Yu'utīhi Man Yashā'u Wa  ۚ  Allāhu Wāsi`un `Alīmun 005-054. Ey iman gətirənlər! Sizdən hər kəs dinindən dnsə, (bilsin ki) Allah (onun yerinə) elə bir tayfa gətirər ki, (Allah) onları, onlar da (Allahı) sevərlər. Onlar mminlərə qarşı mlayim, kafirlərə qarşı isə sərt olar, Allah yolunda vuruşar və he kəsin tənəsindən qorxmazlar. Bu, Allahın ltfdr, onu istədiyinə verər. Allah (z ltf ilə) genişdir, (O, hər şeyi) biləndir! ~  ۚ   ۚ 
'Innamā Wa Līyukumu Al-Lahu Wa Rasūluhu Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Al-Ladhīna Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Yu'utūna Az-Zakāata Wa Hum Rāki`ūna 005-055. Sizin haminiz ancaq Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O kəslər ki, (Allaha) namaz qılır və rkuda olduqları halda zəkat verirlər.
Wa Man Yatawalla Al-Laha Wa Rasūlahu Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Fa'inna Ĥizba Al-Lah 005-056. Hər kəs Allahı, Onun Peyğəmbərlərini və iman gətirənləri znə dost tutarsa, (hər iki dnyada işləri yaxşı gedər). Şbhəsiz ki, qələbə alanlar məhz Allahın firqəsidir (Allahı znə hami və dost seən şəxslərdir).
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū Al-Ladhīna Attakhadhū Dīnakum Huzūan Wa La`ibāan Mina Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba Min Qablikum Wa Al-Kuffāra 'Awliyā'a  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha 'In Kuntum Mu'uminīna 005-057. Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəl kitab verilmiş olanlardan dininizi oyun-oyuncaq hesab edənləri və kafirləri znzə dost tutmayın. Əgər mminsinizsə Allahdan qorxun!  ۚ 
Wa 'Idhā Nādaytum 'Ilá Aş-Şalāati Attakhadhūhā Huzūan Wa La`ibāan  ۚ  Dhālika Bi'annahum Qawmun Lā Ya`qilūna 005-058. Siz (bir-birinizi) namaza ağırdığınız zaman onlar onu oyun-oyuncaq sayarlar. Bu, onların anlamaz bir tayfa olmalarındandır.  ۚ 
Qul Yā 'Ahla Al-Kitābi Hal Tanqimūna Minnā 'Illā 'An 'Āmannā Bil-Lahi Wa Mā 'Unzila 'Ilaynā Wa Mā 'Unzila Min Qablu Wa 'Anna 'Aktharakum Fāsiqūna 005-059. (Ya Rəsulum!) De: "Ey kitab əhli! Bizdən xoşunuz gəlməməyiniz yalnız bizim Allaha, bizə nazil edilənə və bizdən daha əvvəl nazil edilənlərə inanmağımıza və sizin əksəriyyətinizin fasiq olmasınamı grədir?!
Qul Hal 'Unabbi'ukum Bisharrin Min Dhālika Mathūbatan `Inda Al-Lahi  ۚ  Man La`anahu Al-Lahu Wa Ghađiba `Alayhi Wa Ja`ala Minhumu Al-Qiradata Wa Al-Khanāzīra Wa `Abada Aţ-Ţāghūta  ۚ  'Ūlā'ika Sharrun Makānāan Wa 'Ađallu `An Sawā'i As-Sabīli 005-060. De: "Allah yanında cəza etibarilə bundan (dediklərinizdən) daha pisini sizə xəbər verimmi? Allahın lənətlədiyi, qəzəbləndiyi, zlərini meymunlara, donuzlara və şeytanlara (btlərə) ibadət edənlərə dndərdiyi şəxslər mvqecə daha pis və doğru yoldan daha ox azanlardır!  ۚ   ۚ 
Wa 'Idhā Jā'ūkum Qālū 'Āmannā Wa Qad Dakhalū Bil-Kufri Wa Hum Qad Kharajū Bihi Wa  ۚ  Allāhu 'A`lamu Bimā Kānū Yaktumūna 005-061. (Mnafiqlər) sizin yanınıza gəldikləri zaman: "Biz iman gətirdik!" - deyirlər. Halbuki onlar (sizin hzurunuza rəklərində gizlətdikləri) kfrlə daxil olmuş, kfrlə də ıxıb getmişlər. Allah onların gizlətdiklərini (zlərindən) daha yaxşı bilir!  ۚ 
Wa Tará Kathīrāan Minhum Yusāri`ūna Fī Al-'Ithmi Wa Al-`Udwāni Wa 'Aklihimu As-Suĥta  ۚ  Labi'sa Mā Kānū Ya`malūna 005-062. Onların bir oxunu gnah işləməyə, dşmənilik etməyə və haram yeməyə tələsən grərsən. Onların grdy işlər necə də pisdir!  ۚ 
Lawlā Yanhāhumu Ar-Rabbānīyūna Wa Al-'Aĥbāru `An Qawlihimu Al-'Ithma Wa 'Aklihimu As-Suĥta  ۚ  Labi'sa Mā Kānū Yaşna`ūna 005-063. Kaş onların (yəhudilərin) din alimləri və fəqihləri onlara gnah syləməyi və haram yeməyi qadağan edəydilər! Onların trətdiyi əməllər necə də pisdir!  ۚ 
Wa Qālati Al-Yahūdu Yadu Al-Lahi Maghlūlatun  ۚ  Ghullat 'Aydīhim Wa Lu`inū Bimā Qālū  ۘ  Bal Yadāhu Mabsūţatāni Yunfiqu Kayfa Yashā'u  ۚ  Wa Layazīdanna Kathīrāan Minhum Mā 'Unzila 'Ilayka Min Rabbika Ţughyānāan Wa Kufrāan  ۚ  Wa 'Alqaynā Baynahumu Al-`Adāwata Wa Al-Baghđā'a 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati  ۚ  Kullamā 'Awqadū Nārāan Lilĥarbi 'Aţfa'ahā Al-Lahu  ۚ  Wa Yas`awna Fī Al-'Arđi Fasādāan Wa  ۚ  Allāhu Lā Yuĥibbu Al-Mufsidīna 005-064. Yəhudilər dedilər: "Allahın əli bağlıdır!" Bu dedikləri szə grə onların z əlləri bağlandı və lənətə gəldilər. (Və ya dedikləri szə grə onların z əlləri bağlansın və lənətə gəlsinlər!) Xeyr, Allahın əlləri aıqdır. (O, kərimdir, səxavətlidir), istədiyi kimi ltf (və ehsan) edər. Rəbbindən sənə nazil edilən (Quran) onlardan bir oxunun yalnız kfrn və azğınlığını artırar. Biz onların arasında qiyamət gnnə qədər davam edəcək dşmənılik və kin saldıq. Onlar mharibə alovu yandırdıqca Allah onu sndrər. Onlar yer zndə fitnə-fəsad trətməyə alışarlar. Allah isə fitnə-fəsad trədənləri sevməz!  ۚ   ۘ   ۚ   ۚ   ۚ   ۚ   ۚ 
Wa Law 'Anna 'Ahla Al-Kitābi 'Āmanū Wa Attaqaw Lakaffarnā `Anhum Sayyi'ātihim Wa La'adkhalnāhum Jannāti An-Na`īmi 005-065. Əgər kitab əhli (Muhəmməd peyğəmbərə və Qurana) iman gətirsə və Allahdan qorxaraq pis əməllərdən əkinsə, Biz, szsz ki, onların gnahlarının stn rtər və zlərini də (neməti bol olan) Nəim cənnətlərinə daxil edərik.
Wa Law 'Annahum 'Aqāmū At-Tawrāata Wa Al-'Injīla Wa Mā 'Unzila 'Ilayhim Min Rabbihim La'akalū Min Fawqihim Wa Min Taĥti 'Arjulihim  ۚ  Minhum 'Ummatun Muqtaşidatun  ۖ  Wa Kathīrun Minhum Sā'a Mā Ya`malūna 005-066. Əgər onlar Tvrata, İncilə və Rəbbi tərəfindən zlərinə nazil edilənə (ilahi kitabların sonuncusu olan Qurana) dzgn əməl etsəydilər, onlar həm (başları) stndə, həm də ayaqları altında olanlardan (gylərin və yerin nemətlərindən) yeyərdilər. Onlar arasında mtədil (islam dininə qarşı he bir ədavət bəsləməyib onun mqəddəsliyini etiraf edən) bir camaat vardır. Lakin onların oxusunun grdy işlər necə də pisdir!  ۚ   ۖ 
Yā 'Ayyuhā Ar-Rasūlu Balligh Mā 'Unzila 'Ilayka Min Rabbika  ۖ  Wa 'In Lam Taf`al Famā Ballaghta Risālatahu Wa  ۚ  Allāhu Ya`şimuka Mina An-Nāsi  ۗ  'Inna Al-Laha Lā Yahdī Al-Qawma Al-Kāfirīna 005-067. Ya Peyğəmbər! Rəbbin tərəfindən sənə nazil ediləni (Quranı) təbliğ et. Əgər (bunu) etməsən, (Allahın) risalətini (sənə həvalə etdiyik elilik, peyğəmbərlik vəzifəsini) yerinə yetirmiş olmazsan. Allah səni insanlardan qoruyacaq. Həqiqətən, Allah kafir camaatı dz yola ynəltməz!  ۖ   ۚ   ۗ 
Qul Yā 'Ahla Al-Kitābi Lastum `Alá Shay'in Ĥattá Tuqīmū At-Tawrāata Wa Al-'Injīla Wa Mā 'Unzila 'Ilaykum Min Rabbikum  ۗ  Wa Layazīdanna Kathīrāan Minhum Mā 'Unzila 'Ilayka Min Rabbika Ţughyānāan Wa Kufrāan  ۖ  Falā Ta'sa `Alá Al-Qawmi Al-Kāfirīna 005-068. De: "Ey kitab əhli! Tvrata, İncil və Rəbbiniz tərəfindən sizə nazil edilmiş olana (Qurana) dzgn əməl etmədikcə, siz (Allah yanında məqbul, dini baxımdan doğru olan) he bir şey zərində deyilsiniz. Rəbbin tərəfindən sənə nazil edilən (Quran) onlardan bir oxunun yalnız azğınlığını və kfrn artıracaqdır. Elə isə kafir tayfanın halına acıma!  ۗ   ۖ 
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Al-Ladhīna Hādū Wa Aş-Şābi'ūna Wa An-Naşārá Man 'Āmana Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa `Amila Şāliĥāan Falā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna 005-069. Şbhəsiz ki, iman gətirənlərdən, yəhudilərdən, sabiilərdən və xapərəstlərdən Allaha və axirət gnnə inanıb yaxşı iş grənlərin he bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qssə də grməzlər!
Laqad 'Akhadhnā Mīthāqa Banī 'Isrā'īla Wa 'Arsalnā 'Ilayhim Rusulāan  ۖ  Kullamā Jā'ahum Rasūlun Bimā Lā Tahwá 'Anfusuhum Farīqāan Kadhdhabū Wa Farīqāan Yaqtulūna 005-070. Biz İsrail oğullarından əhd almış, onlara peyğəmbərlər gndərmişdik. Hər dəfə bir peyğəmbər onlara rəklərinə yatmayan bir hkm gətirdikdə (həmin peyğəmbərlərin) bir qismini yalanı hesab edər, bir qismini də ldrərdilər.  ۖ 
Wa Ĥasibū 'Allā Takūna Fitnatun Fa`amū Wa Şammū Thumma Tāba Al-Lahu `Alayhim Thumma `Amū Wa Şammū Kathīrun Minhum Wa  ۚ  Allāhu Başīrun Bimā Ya`malūna 005-071. Və elə hesab edərdilər ki, (bunun mqabilində zlərinə) he bir bəla z verməyəcəkdir. Onlar kor və kar oldular. (Haqqı grməkdən və eşitməkdən aciz qaldılar). Sonra Allah onların tvbələrini qəbul etdi. Bundan sonra onların bir oxu yenə (haqqı) grməz və eşitməz oldu. Allah onların nə etdiklərini grəndir!  ۚ 
Laqad Kafara Al-Ladhīna Qālū 'Inna Al-Laha Huwa Al-Masīĥu Abnu Maryama  ۖ  Wa Qāla Al-Masīĥu Yā Banī 'Isrā'īla A`budū Al-Laha Rabbī Wa Rabbakum  ۖ  'Innahu Man Yushrik Bil-Lahi Faqad Ĥarrama Al-Lahu `Alayhi Al-Jannata Wa Ma'wāhu An-Nāru  ۖ  Wa Mā Lilžžālimīna Min 'Anşārin 005-072. Şbhəsiz ki: "Allah Məryəm oğlu Məsihdir!" - deyənlər kafir oldular. Halbuki Məsih (İsa) belə demişdi: "Ey İsrail oğulları! Mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin! Allaha şərik qoşana Allah, şbhəsiz ki, Cənnəti haram edər. Onun dşəcəyi yer Cəhənnəmdir. Zalımların he bir kməkisi yoxdur!"  ۖ   ۖ   ۖ 
Laqad Kafara Al-Ladhīna Qālū 'Inna Al-Laha Thālithu Thalāthatin  ۘ  Wa Mā Min 'Ilahin 'Illā 'Ilahun Wāĥidun  ۚ  Wa 'In Lam Yantahū `Ammā Yaqūlūna Layamassanna Al-Ladhīna Kafarū Minhum `Adhābun 'Alīmun 005-073. Allah n ( ilahinin) ncsdr! - deyənlər, əlbəttə, kafir olmuşlar. Halbuki bir olan Allahdan başqa he bir tanrı yoxdur. Əgər onlar dediklərinə son qoymasalar, onlardan kafir olanlara, şbhəsiz ki, şiddətli bir əzab z verəcəkdir (toxunacaqdır).  ۘ  ~  ۚ 
'Afalā Yatūbūna 'Ilá Al-Lahi Wa Yastaghfirūnahu Wa  ۚ  Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 005-074. Məgər onlar Allaha tvbə edib Ondan bağışlanmalarını istəməyəcəklər? Axı Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ 
Al-Masīĥu Abnu Maryama 'Illā Rasūlun Qad Khalat Min Qablihi Ar-Rusulu Wa 'Ummuhu Şiddīqatun  ۖ  Kānā Ya'kulāni Aţ-Ţa`āma  ۗ  Anžur Kayfa Nubayyinu Lahumu Al-'Āyāti Thumma Anžur 'Anná Yu'ufakūna 005-075. Məryəm oğlu Məsih ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib getmişdir. Onun anası isə ox pak (Allahın hkmlərini sidq-rəkdən təsdiq edən) bir qadın idi. Onlardan hər ikisi (adi insanlar kimi) yemək yeyirdi. Gr Biz ayələri onlara necə başa salırıq, onlar (bu ayələrdən) gr necə z evirirlər.  ۖ   ۗ 
Qul 'Ata`budūna Min Dūni Al-Lahi Mā Lā Yamliku Lakum Đarrāan Wa Lā Naf`āan Wa  ۚ  Allāhu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 005-076. De: "Allahı qoyub sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir verən şeylərəmi ibadət edirsiniz? Halbuki Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!"  ۚ 
Qul Yā 'Ahla Al-Kitābi Lā Taghlū Fī Dīnikum Ghayra Al-Ĥaqqi Wa Lā Tattabi`ū 'Ahwā'a Qawmin Qad Đallū Min Qablu Wa 'Ađallū Kathīrāan Wa Đallū `An Sawā'i As-Sabīli 005-077. De: "Ey kitab əhli! Dininizdə haqsız yerə ifrata varmayın. Əvvəlcə yolunu azmış, bir oxlarını da azdırmış və doğru yoldan ıxmış bir tayfanın nəfsinin istəklərinə uymayın!"
Lu`ina Al-Ladhīna Kafarū Min Banī 'Isrā'īla `Alá Lisāni Dāwūda Wa `Īsá Abni Maryama  ۚ  Dhālika Bimā `Aşaw Wa Kānū Ya`tadūna 005-078. İsrail oğullarından kafir olanlara həm Davudun, həm də Məryəm oğlu İsanın dili ilə lənət oxundu. Bu onların syan etmələrinə və həddi aşmalarına grə idi.  ۚ 
Kānū Lā Yatanāhawna `An Munkarin Fa`alūhu  ۚ  Labi'sa Mā Kānū Yaf`alūna 005-079. Onlar etdikləri pis əməldən əl əkmirdilər (və ya onlar bir-birini etdikləri pis əməldən əkindirmirdilər). Onların grdkləri iş necə də pis idi!  ۚ 
Tará Kathīrāan Minhum Yatawallawna Al-Ladhīna Kafarū  ۚ  Labi'sa Mā Qaddamat Lahum 'Anfusuhum 'An Sakhiţa Al-Lahu `Alayhim Wa Fī Al-`Adhābi Hum Khālidūna 005-080. Onların (kitab əhlinin) bir oxunun kafirlərlə dostluq etdiyini grrsən. Gr nəfslərinin əvvəlcədən onlar n hazırladığı şey (kfr) necə pisdir ki, Allahın onlara qəzəbi tutmuşdur. Onlar əbədi əzaba dar olanlardır!  ۚ 
Wa Law Kānū Yu'uminūna Bil-Lahi Wa An-Nabīyi Wa Mā 'Unzila 'Ilayhi Mā Attakhadhūhum 'Awliyā'a Wa Lakinna Kathīrāan Minhum Fāsiqūna 005-081. Əgər onlar Allaha, Peyğəmbərə və ona nazil olana inansaydılar, onları (kafirləri) zlərinə dost tutmazdılar. Lakin onların oxu itaətdən ıxmış fasiqdirlər!
Latajidanna 'Ashadda An-Nāsi `Adāwatan Lilladhīna 'Āmanū Al-Yahūda Wa Al-Ladhīna 'Ashrakū  ۖ  Wa Latajidanna 'Aqrabahum Mawaddatan Lilladhīna 'Āmanū Al-Ladhīna Qālū 'Innā Naşārá  ۚ  Dhālika Bi'anna Minhum Qissīsīna Wa Ruhbānāan Wa 'Annahum Lā Yastakbirūna 005-082. (Ya Rəsulum!) Yəhudiləri və mşrikləri iman gətirənlərin ən pis dşməni, "Biz xapərəstik", - deyənləri isə onların ən yaxın dostu grəcəksən. Bu onların (mminlərin) iində (bilikli, abid) keşiş və rahiblərin olması və onların zlərini yuxarı tutmalarına grədir.  ۖ   ۚ 
Wa 'Idhā Sami`ū Mā 'Unzila 'Ilá Ar-Rasūli Tará 'A`yunahum Tafīđu Mina Ad-Dam`i Mimmā `Arafū Mina Al-Ĥaqqi  ۖ  Yaqūlūna Rabbanā 'Āmannā Fāktubnā Ma`a Ash-Shāhidīna 005-083. Peyğəmbərə nazil olanı dinlədikləri zaman haqqı bildikləri n onların gzlərinin yaşla dolduğunu grrsən. Onlar (belə) deyirlər: "Ey Rəbbimiz! Biz iman gətirdik, bizi (haqqa) şahid olanlarla bir yerə yaz!  ۖ 
Wa Mā Lanā Lā Nu'uminu Bil-Lahi Wa Mā Jā'anā Mina Al-Ĥaqqi Wa Naţma`u 'An Yudkhilanā Rabbunā Ma`a Al-Qawmi Aş-Şāliĥīna 005-084. Rəbbimizin bizi əməlisaleh camaatla birlikdə (Cənnətə) daxil etməsini umduğumuz halda, biz nə n Allaha və bizə haqdan gələnə inanmayaq?!
Fa'athābahumu Al-Lahu Bimā Qālū Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā  ۚ  Wa Dhalika Jazā'u Al-Muĥsinīna 005-085. Allah da bu szlərinə grə onlara (ağacları) altından aylar axan cənnətlər əta etdi. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı işlər grənlərin mkafatı budur!  ۚ 
Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi 005-086. Kafir olub ayələrimizi yalan hesab edənlər isə cəhənnəmlikdirlər!
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tuĥarrimū Ţayyibāti Mā 'Aĥalla Al-Lahu Lakum Wa Lā Ta`tadū  ۚ  'Inna Al-Laha Lā Yuĥibbu Al-Mu`tadīna 005-087. Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu pak nemətləri (znzə) haram etməyin və həddi aşmayın. Doğrudan da, Allah həddi aşanları sevməz!  ۚ 
Wa Kulū Mimmā Razaqakumu Al-Lahu Ĥalālāan Ţayyibāan  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha Al-Ladhī 'Antum Bihi Mu'uminūna 005-088. Allahın sizə verdiyi ruzidən halal və təmiz olanını yeyin. İnandığınız Allahdan qorxun!  ۚ 
Lā Yu'uākhidhukumu Al-Lahu Bil-Laghwi Fī 'Aymānikum Wa Lakin Yu'uākhidhukum Bimā `Aqqadtumu Al-'Īmāna  ۖ  Fakaffāratuhu 'Iţ`āmu `Asharati Masākīna Min 'Awsaţi Mā Tuţ`imūna 'Ahlīkum 'Aw Kiswatuhum 'Aw Taĥrīru Raqabatin  ۖ  Faman Lam Yajid Faşiyāmu Thalāthati 'Ayyāmin  ۚ  Dhālika Kaffāratu 'Aymānikum 'Idhā Ĥalaftum  ۚ  Wa Aĥfažū 'Aymānakum  ۚ  Kadhālika Yubayyinu Al-Lahu Lakum 'Āyātihi La`allakum Tashkurūna 005-089. Allah sizi bilmədən (səhvən) idiyiniz andlarınıza grə cəzalandırmaz (məzəmmət, sorğu-sual etnəz), lakin (bilə-bilə və ya qəsdən) idiyiniz andları (pozmağa) grə cəzalandırar. Belə bir andın pozmağın kəffarəsi ailənizə yedirtdiyinizin orta hesabından on yoxsulu yedirdib doyurmaq, yaxud geyindirmək, yaxud da bir klə azad etməkdir. Bunları etməyə imkanı olmayan şəxs gn (dalbadal) oruc tutmalıdır. Bu, idiyiniz andların kəffarəsidir. Bununla belə, andlarınızı qoruyun (onları pozmaqdan əkinin). Allah ayələrini sizə belə izah edir ki, bəlkə, şkr edəsiniz!  ۖ  ~  ۖ   ۚ   ۚ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Innamā Al-Khamru Wa Al-Maysiru Wa Al-'Anşābu Wa Al-'Azlāmu Rijsun Min `Amali Ash-Shayţāni Fājtanibūhu La`allakum Tufliĥūna 005-090. Ey iman gətirənlər! Şərab da (iki də), qumar da, btlər də, fal oxları da Şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan əkinin ki, bəlkə, nicat tapasınız!
'Innamā Yurīdu Ash-Shayţānu 'An Yūqi`a Baynakumu Al-`Adāwata Wa Al-Baghđā'a Fī Al-Khamri Wa Al-Maysiri Wa Yaşuddakum `An Dhikri Al-Lahi Wa `Ani Aş-Şalāati  ۖ  Fahal 'Antum Muntahūna 005-091. Şbhəsiz ki, Şeytan iki və qumarla aranıza ədavət və kin salmaqdan və namaz qılmaqdan ayırmaq istər. Artıq bu işə son qoyacaqsınızmı?  ۖ 
Wa 'Aţī`ū Al-Laha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla Wa Aĥdharū  ۚ  Fa'in Tawallaytum Fā`lamū 'Annamā `Alá Rasūlinā Al-Balāghu Al-Mubīnu 005-092. Allaha və Peyğəmbərə itaət edin. Əgər (itaətdən) boyun qaırsanız, bilin ki, Peyğəmbərimizin vəzifəsi yalnız aıq bir təbliğdir (Quranı aıq-aydın təbliğ etməkdir).  ۚ 
Laysa `Alá Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Junāĥun Fīmā Ţa`imū 'Idhā Mā Attaqaw Wa 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Thumma Attaqaw Wa 'Āmanū Thumma Attaqaw Wa 'Aĥsanū Wa  ۗ  Allāhu Yuĥibbu Al-Muĥsinīna 005-093. İman gətirib yaxşı işlər grənlərə pis əməllərdən əkinib iman gətirdikləri, saleh əməllər etdikləri, sonra pis əməllərdən əkinib iman gətirdikləri, sonra yenə də pis əməllərdən əkinib yaxşı işlər grdkləri təqdirdə, (haram edilməmişdən əvvəl) daddıqları (yeyib idikləri) şeylərdən tr gnah tutulmaz. Allah yaxşı iş grənləri sevər!  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Layabluwannakumu Al-Lahu Bishay'in Mina Aş-Şaydi Tanāluhu 'Aydīkum Wa Rimāĥukum Liya`lama Al-Lahu Man Yakhāfuhu Bil-Ghaybi  ۚ  Famani A`tadá Ba`da Dhālika Falahu `Adhābun 'Alīmun 005-094. Ey iman gətirənlər! Allah zn grmədən (gizlində) Ondan qorxanları ayırd etmək (xalqa bildirmək) n sizi (ihramda ikən) əllərinizin və mizraqlarınızın ata biləcəyi (azacıq) bir ovla imtahan edəcəkdir. Bundan sonra həddi aşanı (ov edəni) şiddətli bir əzab gzləyir! ~  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Taqtulū Aş-Şayda Wa 'Antum Ĥurumun  ۚ  Wa Man Qatalahu Minkum Muta`ammidāan Fajazā'un Mithlu Mā Qatala Mina An-Na`ami Yaĥkumu Bihi Dhawā `Adlin Minkum Hadyāan Bāligha Al-Ka`bati 'Aw Kaffāratun Ţa`āmu Masākīna 'Aw `Adlu Dhālika Şiyāmāan Liyadhūqa Wabāla 'Amrihi  ۗ  `Afā Al-Lahu `Ammā Salafa  ۚ  Wa Man `Āda Fayantaqimu Al-Lahu Minhu Wa  ۗ  Allāhu `Azīzun Dhū Antiqāmin 005-095. Ey iman gətirənlər! İhramda olarkən ovu (əti yeyilən heyvanları) ldrməyin. Sizdən ovu qəsdən ldrən hər bir kəsin boynuna cəza və ya kəffarə dşr. Onun cəzası iərinizdən olan iki ədələtli şəxsin hkm ilə ldrdynə bənzər (onun qiymətinə bərabər) bir heyvanı Kəbəyə atası (Kəbənin yaxınlığında kəsilib oradakı yoxsullara paylanacaq) qurban etmək, kəffarəsi isə, grdy işin zərərini, acısını dadsın deyə, (ldrdy heyvanın dəyəri mqabilində) yoxsullara yedirtmək, yaxud ona bərabər (hərəsi n bir gn olmaq şərtilə yedirəcəyi yoxsulların sayı qədər) oruc tutmaqdır. Allah kemişdə olanları bağışlamışdır. Hər kəs bundan sonra belə bir iş grsə, Allah ondan intiqam alar. Allah yenilməz qvvət sahibi, intiqam sahibidir!  ۚ   ۗ   ۚ   ۗ 
'Uĥilla Lakum Şaydu Al-Baĥri Wa Ţa`āmuhu Matā`āan Lakum Wa Lilssayyārati  ۖ  Wa Ĥurrima `Alaykum Şaydu Al-Barri Mā Dumtum Ĥurumāan  ۗ  Wa Attaqū Al-Laha Al-Ladhī 'Ilayhi Tuĥsharūna 005-096. Sizin n bir dolanacaq vasitəsi olsun deyə, (ihramda ikən) dəniz ovu və onu yemək sizə də, yolulara (səfərdə olanlara) da halal edildi. İhramda olduğunuz mddətdə isə quruda ov etmək sizə haram buyuruldu. Hzuruna toplanacağınız Allahdan qorxun!  ۖ   ۗ 
Ja`ala Al-Lahu Al-Ka`bata Al-Bayta Al-Ĥarāma Qiyāmāan Lilnnāsi Wa Ash-Shahra Al-Ĥarāma Wa Al-Hadya Wa Al-Qalā'ida  ۚ  Dhālika Lita`lamū 'Anna Al-Laha Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa 'Anna Al-Laha Bikulli Shay'in `Alīmun 005-097. Allah Beytlhəram (mqəddəs ev) olan Kəbəni haram ayı (zlhiccəni), (Kəbəyə gətirilən) boyunları bağsız və bağlı (boyunlarına nişan taxılmamış və taxılmış) qurbanları insanların (dini və dnyəvi işlərinin) dzəlib sahmana dşməsi n bir yol məyyən etdi. Bu ona grədir ki, Allahın gylərdə və yerdə nə varsa (hamısını) bilməsini, z də Allahın hər şeyi (layiqincə) bilən olmasını siz də biləsiniz!  ۚ 
A`lamū 'Anna Al-Laha Shadīdu Al-`Iqābi Wa 'Anna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 005-098. Bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir və Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!
Mā `Alá Ar-Rasūli 'Illā Al-Balāghu Wa  ۗ  Allāhu Ya`lamu Mā Tubdūna Wa Mā Taktumūna 005-099. Peyğəmbərin zərinə dşən vəzifəsi ancaq (Allahın əmrlərini insanlara) təbliğ etməkdir. Allah zə ıxartdıqlarınızı və gizlətdiklərinizi (hamısını) bilir!  ۗ 
Qul Lā Yastawī Al-Khabīthu Wa Aţ-Ţayyibu Wa Law 'A`jabaka Kathratu Al-Khabīthi Fa  ۚ  Attaqū Al-Laha Yā 'Ū Al-'Albābi La`allakum Tufliĥūna 005-100. (Ya Rəsulum!) De: "(Ey insan!) Murdar (haram) şeyin oxluğu xoşuna gəlsə belə, murdarla təmiz (haramla halal) bir ola bilməz". Ey ağıl sahibləri, Allahdan qorxun ki, nicat tapasınız.  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tas'alū `An 'Ashyā'a 'In Tubda Lakum Tasu'ukum Wa 'In Tas'alū `Anhā Ĥīna Yunazzalu Al-Qur'ānu Tubda Lakum `Afā Al-Lahu `Anhā Wa  ۗ  Allāhu Ghafūrun Ĥalīmun 005-101. Ey iman gətirənlər! Sizə bəlli olunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində soruşmayın. Əgər onlar haqqında Quran nazil edildikdə soruşsanız, onlar sizə aydın olar. (Lakin pis vəziyyətdə qalar və kədərlənərsiniz). Allah onları (indiyə qədər verdiyiniz bu cr sualları) bağışladı. Allah bağışlayandır, həlimdir! (Bəndələrinə əzab verməkdə tələsən deyildir!)  ۗ 
Qad Sa'alahā Qawmun Min Qablikum Thumma 'Aşbaĥū Bihā Kāfirīna 005-102. Sizdən əvvəl bir tayfa (belə lzumsuz şeyləri) soruşmuş, sonra da buna grə (onlara aid olan hkmləri inkar edib yerinə yetirmədikləri n) kafir olmuşdu.
Mā Ja`ala Al-Lahu Min Baĥīratin Wa Lā Sā'ibatin Wa Lā Waşīlatin Wa Lā Ĥāmin  ۙ  Wa Lakinna Al-Ladhīna Kafarū Yaftarūna `Alá Al-Lahi Al-Kadhiba  ۖ  Wa 'Aktharuhum Lā Ya`qilūna 005-103. Bəhirə, saibə, vəsilə və haminin he birisini Allah (sizin n məyyən edib) qanuni buyurmamışdır. Lakin kafirlər Allaha qarşı yalan uydururlar. Onların (kafirlərə uyan camaatın) əksəriyyəti isə (bu cr iddiaların Allaha qarşı bhtan, iftira olduğunu) dərk etmirlər.  ۙ   ۖ 
Wa 'Idhā Qīla Lahum Ta`ālaw 'Ilá Mā 'Anzala Al-Lahu Wa 'Ilá Ar-Rasūli Qālū Ĥasbunā Mā Wajadnā `Alayhi 'Ābā'anā  ۚ  'Awalaw Kāna 'Ābā'uuhum Lā Ya`lamūna Shay'āan Wa Lā Yahtadūna 005-104. Onlara: "Allahın nazil etdiyinə və Peyğəmbərə tərəf gəlin!" - deyildiyi zaman: "Atalarımızın getdiyi yol bizə yetər", - deyə cavab verirlər. Bəs ataları he bir şey bilməyib doğru yolda deyildilərsə necə?!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū `Alaykum 'Anfusakum  ۖ  Lā Yađurrukum Man Đalla 'Idhā Ahtadaytum  ۚ  'Ilá Al-Lahi Marji`ukum Jamī`āan Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna 005-105. Ey iman gətirənlər! Nəfslərinizi qorumaq sizin borcunuzdur. Siz doğru yolda olsanız, (haqq yoldan) azanlar sizə he bir zərər yetirə bilməzlər. Hamınızın axır dnş Allahadır. Allah etdiyiniz əməllər barəsində sizə xəbər verəcəkdir!  ۖ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Shahādatu Baynikum 'Idhā Ĥađara 'Aĥadakumu Al-Mawtu Ĥīna Al-Waşīyati Athnāni Dhawā `Adlin Minkum 'Aw 'Ākharāni Min Ghayrikum 'In 'Antum Đarabtum Al-'Arđi Fa'aşābatkum Muşībatu Al-Mawti  ۚ  Taĥbisūnahumā Min Ba`di Aş-Şalāati Fayuqsimāni Bil-Lahi 'Ini Artabtum Lā Nashtarī Bihi Thamanāan Wa Law Kāna Dhā Qurbá  ۙ  Wa Lā Naktumu Shahādata Al-Lahi 'Innā 'Idhāan Lamina Al-'Āthimīna 005-106. Ey iman gətirənlər! Sizlərdən hər hansı birinizi lm haqladıqda vəsiyyət vaxtı aranızdan iki ədalətli şəxsi, səfərdə olduğunuz zaman başınıza lm msibəti gəldikdə isə znzdən (msəlman) olmayan iki nəfəri şahid tutun. Əgər (bu qeyri-msəlman şahidlərin doğruluğuna) şbhə etsəniz, namazdan (əsr, ikindi namazından) sonra hər ikisini tutub saxlayın və onları: "Andımızı qohumlarımıza belə he bir qiymətə satmarıq (qohumlarımızın lehinə belə yalandan şəhadət vermərik) və Allahın şahidliyini gizlətmərik. Yoxsa, şbhəsiz ki, gnahkarlardan olarıq", - deyə Allaha and idirin!  ۚ   ۙ 
Fa'in `Uthira `Alá 'Annahumā Astaĥaqqā 'Ithmāan Fa'ākharāni Yaqūmāni Maqāmahumā Mina Al-Ladhīna Astaĥaqqa `Alayhimu Al-'Awlayāni Fayuqsimāni Bil-Lahi Lashahādatunā 'Aĥaqqu Min Shahādatihimā Wa Mā A`tadaynā 'Innā 'Idhāan Lamina Až-Žālimīna 005-107. Əgər onların (bu qeyri-msəlman şahidlərin yalan yerə and imək və yalandan şəhadət verməklə) gnah qazandıqları bəlli olsa, o zaman onların yerini (həmin şahidlər tərəfindən) haqsızlığa məruz qalmış (varislərdən lənə) daha yaxın (mirası almağa daha layiq) olan başqa iki nəfər tutar. Onlar: "Həqiqətən, bizim şahidliyimiz onların hər ikisinin şahidliyindən daha doğrudur. Biz (yalandan and iib) həddi aşmadıq. Əks təqdirdə, biz şbhəsiz ki, zalımlardan olarıq",- deyə Allaha and iərlər.
Dhālika 'Adná 'An Ya'tū Bish-Shahādati `Alá Wajhihā 'Aw Yakhāfū 'An Turadda 'Aymānun Ba`da 'Aymānihim Wa Attaqū  ۗ  Al-Laha Wa Asma`ū Wa Allāhu  ۗ  Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna 005-108. Bu (hkm) onların (əvvəlki şahidlərin) şəhadəti olduğu kimi vermələri və andlarının sonradan başqa andlarla rədd edilməsindən qorxmaları n daha mnasib bir suldur. Allahdan qorxun və (Onu) eşidin. Allah fasiq qvm doğru yola ynəltməz!  ۗ   ۗ 
Yawma Yajma`u Al-Lahu Ar-Rusula Fayaqūlu Mādhā 'Ujibtum  ۖ  Qālū Lā `Ilma Lanā  ۖ  'Innaka 'Anta `Allāmu Al-Ghuyūbi 005-109. Allah peyğəmbərləri toplayacağı gn (qiyamət gn) belə buyuracaq: "(mmətlərinizi Mənim əmrimə tabe olmağa dəvət etdiyiniz zaman) sizə nə cavab verildi?" Onlar isə (təvazkarlıq edib): "Biz he bir şey bilmirik. Həqiqətən, qeybləri (grnməyənləri) bilən ancaq Sənsən! - deyə cavab verəcəklər.  ۖ   ۖ 
'Idh Qāla Al-Lahu Yā `Īsá Abna Maryama Adhkur Ni`matī `Alayka Wa `Alá Wa A-Datika 'Idh 'Ayyadttuka Birūĥi Al-Qudusi Tukallimu An-Nāsa Fī Al-Mahdi Wa Kahlāan  ۖ  Wa 'Idh `Allamtuka Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa At-Tawrāata Wa Al-'Injīla  ۖ  Wa 'Idh Takhluqu Mina Aţīni Kahay'ati Aţ-Ţayri Bi'idhnī Fatanfukhu Fīhā Fatakūnu Ţayrāan Bi'idhnī  ۖ  Wa Tubri'u Al-'Akmaha Wa Al-'Abraşa Bi'idhnī  ۖ  Wa 'Idh Tukhriju Al-Mawtá Bi'idhnī  ۖ  Wa 'Idh Kafaftu Banī 'Isrā'īla `Anka 'Idh Ji'tahum Bil-Bayyināti Faqāla Al-Ladhīna Kafarū Minhum 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Mubīnun 005-110. (Ya Rəsulum!) Xatırla ki, o gn (qiyamət gn) Allah (İsaya) belə buyuracaq: "Ya Məryəm oğlu İsa! Sənə və anana nemətimi yadına sal. O zaman səni mqəddəs ruhla qvvətləndirmişdim. Sən beşikdə olanda da, yetkin ağında da adamlarla danışırdın. Sənə kitabı (yazıb-oxumağı), hikməti, Tvratı və İncili yrətmişdim. O zaman sən Mənim iznimlə palıqdan quşa bənzər bir şey dzəldib ona frrdn, o da Mənim iznimlə quş olurdu. Sən Mənim iznimlə anadangəlmə kora cə czamlı xəstəyə şəfa verir və Mənim iznimlə lləri (qəbirdən ıxardıb) dirildirdin. Sən İsrail oğullarına aıq-aşkar mczələr gətirdiyin zaman Mən (onların bəlasını) səndən dəf etmişdim (səni ldrmək istədikdə onlara mane olmuşdum). Onlardan kfrə batanlar isə belə demişdilər: "Bu, aıq-aydın sehrdən başqa bir şey deyildir!"  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ 
Wa 'Idh 'Awĥaytu 'Ilá Al-Ĥawārīyīna 'An 'Āminū Bī Wa Birasūlī Qālū 'Āmannā Wa Ash/had Bi'annanā Muslimūna 005-111. Xatırla ki, o zaman həvarilərə (İsanın on iki əshabəsinə): "Mənə və peyğəmbərimə iman gətirin!" - deyə əmr etmişdim. Onlar isə: "Bizim (Sənə və peyğəmbərinə) itaətkar kəslər olmağımıza şahid ol!" - deyə cavab vermişdilər.
'Idh Qāla Al-Ĥawārīyūna Yā `Īsá Abna Maryama Hal Yastaţī`u Rabbuka 'An Yunazzila `Alaynā Mā'idatan Mina As-Samā'i  ۖ  Qāla Attaqū Al-Laha 'In Kuntum Mu'uminīna 005-112. Onu da xatırla ki, o zaman həvarilər demişdilər: "Ya Məryəm oğlu İsa! Rəbbin bizə gydən (yeməklə dolu) bir sfrə gndərə bilərmi? O (İsa):" Əgər mminsinizsə, Allahdan qorxun!" - demişdi.  ۖ 
Qālū Nurīdu 'An Na'kula Minhā Wa Taţma'inna Qulūbunā Wa Na`lama 'An Qad Şadaqtanā Wa Nakūna `Alayhā Mina Ash-Shāhidīna 005-113. (Həvarilər) demişdilər: "Biz istəyirik ki, ondan yeyək, rəklərimiz sakit olsun, sənin bizə doğru dediyini bilək və ona (sfrənin gydən enməsi mczəsini grməklə sənin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə) şahidlik edənlərdən olaq".
Qāla `Īsá Abnu Maryama Al-Lahumma Rabbanā 'Anzil `Alaynā Mā'idatan Mina As-Samā'i Takūnu Lanā `Īdāan Li'wwalinā Wa 'Ākhirinā Wa 'Āyatan Minka  ۖ  Wa Arzuqnā Wa 'Anta Khayru Ar-Rāziqīna 005-114. Məryəm oğlu İsa dedi: "Ya Allah , ey bizim Rəbbimiz! Bizə gydən bir sfrə nazil et ki, o bizim həm birincimiz, həm də axırıncımız (həm bizim, həm də bizdən sonra gələnlər) n bir bayram və Səndən (Sənin qdrətindən) bir mczə olsun. Bizə ruzi ver ki, Sən ruzi verənlərin ən yaxşısısan!"  ۖ 
Qāla Al-Lahu 'Innī Munazziluhā `Alaykum  ۖ  Faman Yakfur Ba`du Minkum Fa'innī 'U`adhdhibuhu `Adhābāan Lā 'U`adhdhibuhu 'Aĥadāan Mina Al-`Ālamīna 005-115. Allah buyurdu: "Mən onu sizə, əlbəttə, nazil edərəm. Lakin ondan sonra sizlərdən kim kfrə dşərsə, ona aləmlərdə olanlardan (bəşər vladından, zəmanə əhlindən) he kəsə verməyəcəyim bir əzab verərəm!"  ۖ  ~
Wa 'Idh Qāla Al-Lahu Yā `Īsá Abna Maryama 'A'anta Qulta Lilnnāsi Attakhidhūnī Wa 'Ummiya 'Ilahayni Min Dūni Al-Lahi  ۖ  Qāla Subĥānaka Mā Yakūnu Lī 'An 'Aqūla Mā Laysa Lī Biĥaqqin  ۚ  'In Kuntu Qultuhu Faqad `Alimtahu  ۚ  Ta`lamu Mā Fī Nafsī Wa Lā 'A`lamu Mā Fī Nafsika  ۚ  'Innaka 'Anta `Allāmu Al-Ghuyūbi 005-116. (Ya Rəsulum!) Xatırla ki, o zaman (qiyamət gn) Allah belə buyuracaq: "Ya Məryəm oğlu İsa! Sənmi insanlara: "Allahla yanaşı, məni və anamı da znzə tanrı bilin!" - demişdin? "(İsa cavabında) deyəcək:" Sən pak və mqəddəssən! Haqqım atmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu mən demiş olsaydım, Sən onu mtləq bilərdin. Sən mənim rəyimdə olan hər şeyi bilirsən, mən isə Sənin zatından ola bilmərəm. Şbhəsiz ki, qeybləri bilən ancaq Sənsən!  ۖ   ۚ   ۚ   ۚ 
Mā Qultu Lahum 'Illā Mā 'Amartanī Bihi 'Ani A`budū Al-Laha Rabbī Wa Rabbakum  ۚ  Wa Kuntu `Alayhim Shahīdāan Mā Dumtu Fīhim  ۖ  Falammā Tawaffaytanī Kunta 'Anta Ar-Raqība `Alayhim  ۚ  Wa 'Anta `Alá Kulli Shay'in Shahīdun 005-117. Mən onlara yalnız Sənin mənə etdiyin əmri atdırıb belə demişəm: "Mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin!" Nə qədər ki, onların arasında idim, onlara şahid mən idim (onları belə nalayiq hərəkətlər etməyə qoymurdum). Sən məni (gyə qaldırıb dərgahına) qəbul etdikdən sonra onlara nəzarəti zn oldun. Yalnız Sən hər şeyə şahidsən! ~  ۚ   ۖ   ۚ 
'In Tu`adhdhibhum Fa'innahum `Ibāduka  ۖ  Wa 'In Taghfir Lahum Fa'innaka 'Anta Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 005-118. Əgər onlara əzab versən, şbhə yoxdur ki, onlar Sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, yenə şbhə yoxdur ki, Sən yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibisən" (İstədiyin bəndəyə əzab verməyə, istədiyini bağışlamağa və hər hansı bir məsələni həkimanə həll etməyə qadir olan ancaq Sənsən!)  ۖ 
Qāla Al-Lahu Hādhā Yawmu Yanfa`u Aş-Şādiqīna Şidquhum  ۚ  Lahum Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā 'Abadāan  ۚ  Rađiya Al-Lahu `Anhum Wa Rađū `Anhu  ۚ  Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu 005-119. Allah buyurdu: "Bu (qiyamət gn) elə bir gndr ki, dz danışanlara dzlkləri fayda verər. Onları (ağacları) altından aylar axan cənnətlər gzləyir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. Bu, (mminlər n) byk qurtuluşdur (uğurdur)!"  ۚ   ۚ   ۚ 
Lillahi Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Fīhinna  ۚ  Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 005-120. Gylərin, yerin və onlarda olan hər şeyin hkm Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir!  ۚ 
Next Sūrah