4) Sūrat An-Nisā'

Printed format

4)

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Attaqū Rabbakumu Al-Ladhī Khalaqakum Min Nafsin Wāĥidatin Wa Khalaqa Minhā Zawjahā Wa Baththa Minhumā Rijālāan Kathīrāan Wa Nisā'an Wa Attaqū Al-Laha Al-Ladhī Tatasā'alūna Bihi Wa Al-'Arĥāma 'Inna Al-Laha Kāna `Alaykum Raqībāan 004-001. Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan zvcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir ox kişi və qadınlar trədən Rəbbinizdən qorxun! (Adı ilə) bir-birinizdən (crbəcr şeylər) istədiyiniz Allahdan, həminin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən həzər edin! Şbhəsiz ki, Allah sizin zərinizdə gzətidir!  ۚ   ۚ 
Wa 'Ā Al-Yatāmá 'Amwālahum  ۖ  Wa Lā Tatabaddalū Al-Khabītha Biţ-Ţayyibi  ۖ  Wa Lā Ta'kulū 'Amwālahum 'Ilá 'Amwālikum  ۚ  'Innahu Kāna Ĥūbāan Kabīrāan 004-002. Yetimlərin mallarını (həddi-bluğa atdıqda) zlərinə verin və pisi (haramı) yaxşı ilə (halalla) dəyişdirməyin! (Yetimlərin malı sizə haram, z malınız isə halal olduğu halda, onları bir-birilə dəyişməyin!) Onların mallarını z mallarınıza qatıb yeməyin! Həqiqətən, bu, byk gnahdır.  ۖ   ۖ   ۚ 
Wa 'In Khiftum 'Allā Tuqsiţū Fī Al-Yatāmá Fānkiĥū Mā Ţāba Lakum Mina An-Nisā' Mathná Wa Thulātha Wa Rubā`a  ۖ  Fa'in Khiftum 'Allā Ta`dilū Fawāĥidatan 'Aw Mā Malakat 'Aymānukum  ۚ  Dhālika 'Adná 'Allā Ta`ūlū 004-003. Əgər yetim qızlarla (evlənəcəyiniz təqdirdə) ədalətlə rəftar edə bilməyəcəyinizdən qorxarsınızsa, o zaman sizə halal olan (bəyəndiyiniz) başqa qadınlardan iki, və drd nəfərlə nikah bağlayın! Əgər (onlarla da) ədalətlə dolanmağa əmin deyilsinizsə, o halda təkcə bir nəfər (azad) qadın və ya sahib olduğunuz kənizlə evlənin (yaxud: o halda təkcə bir nəfər azad qadınla evlənin və ya əlinizin altında olan kənizlərlə kifayətlənin). Bu, ədalətli olmağa (ədalətdən kənara ıxmamağa) daha yaxındır.  ۖ   ۚ 
Wa 'Ā An-Nisā' Şaduqātihinna Niĥlatan  ۚ  Fa'in Ţibna Lakum `An Shay'in Minhu Nafsāan Fakulūhu Hanī'āan Marī'āan 004-004. Qadınlarınızın mehrlərini knl xoşluğuyla verin! Əgər onlar qəlbən, z razılıqları ilə bundan sizə bir şey bağışlasalar, onu halal olaraq, nuşcanlıqla yeyin!  ۚ 
Wa Lā Tu'utū As-Sufahā'a 'Amwālakumu Allatī Ja`ala Al-Lahu Lakum Qiyāmāan Wa Arzuqūhum Fīhā Wa Aksūhum Wa Qūlū Lahum Qawlāan Ma`rūfāan 004-005. Allahın sizə dolanmaq nn bəxş etdiyi malları (və ya Allahın sizi zərində qəyyum təyin etdiyi yetim malını) səfehlərə (ağılsızların əlinə) verməyin. Onları həmin maldan yedirdib geyindirin və zlərinə xoş szlər deyin.
Wa Abtalū Al-Yatāmá Ĥattá 'Idhā Balaghū An-Nikāĥa Fa'in 'Ānastum Minhum Rushdāandfa`ū 'Ilayhim 'Amwālahum  ۖ  Wa Lā Ta'kulūhā 'Isrāfāan Wa Bidārāan 'An Yakbarū  ۚ  Wa Man Kāna Ghanīyāan Falyasta`fif  ۖ  Wa Man Kāna Faqīrāan Falya'kul Bil-Ma`rūfi  ۚ  Fa'idhā Dafa`tum 'Ilayhim 'Amwālahum Fa'ash/hidū `Alayhim  ۚ  Wa Kafá Bil-Lahi Ĥasībāan 004-006. Yetimləri nikah yaşına atıncaya qədər sınayın. Əgər ağla dolduqlarını (həddi-bluğa atdıqlarını) hiss etsəniz, mallarını zlərinə qaytarın. Byyəcəklər (byyən kimi mallarına sahib olacaqlar) deyə, o malları israf edib tələm-tələsik yeməyin. Zəngin olan (qəyyum) o mala toxunmasın, kasıb isə qəbul olunmuş qayda zrə (ehtiyacı olduğu qədər, əkdiyi zəhmətin əvəzi miqdarında) yesin. Yetimlərin mallarını zlərinə qaytardığınız zaman yanlarında şahid tutun! Haqq-hesab əkməyə Allah kifayət edər!  ۖ   ۚ   ۖ   ۚ   ۚ 
Lilrrijāli Naşībun Mimmā Taraka Al-Wālidāni Wa Al-'Aqrabūna Wa Lilnnisā'i Naşībun Mimmā Taraka Al-Wālidāni Wa Al-'Aqrabūna Mimmā Qalla Minhu 'Aw Kathura  ۚ  Naşībāan Mafrūđāan 004-007. Ata, ana və qohumların (vəfat etdikdə) qoyub getdikləri maldan kişilərə və qadınlara pay dşr. Həmin malın azından da, oxundan da (bunlara veriləcək) hissə məyyən edilmişdir.  ۚ 
Wa 'Idhā Ĥađara Al-Qismata 'Ū Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīnu Fārzuqūhum Minhu Wa Qūlū Lahum Qawlāan Ma`rūfāan 004-008. Malın (vərəsələr arasında) blnməsi zamanı varis olmayan qohumlar, yetimlər və yoxsullar da orada iştirak edərlərsə, onlara da o maldan bir şey verin və gzəl szlərlə knllərini alın!
Wa Līakhsha Al-Ladhīna Law Tarakū Min Khalfihim Dhurrīyatan Đi`āfāan Khāfū `Alayhim Falyattaqū Al-Laha Wa Līaqūlū Qawlāan Sadīdāan 004-009. zlərindən sonra (aciz və zəif) vladlar qoyub gedəsi olan şəxslər, onlardan təri necə qorxurlarsa, (yetimlərdən tr də) o cr qorxsunlar! Və buna grə də onlar Allahın qəzəbindən əkinərək szn doğrusunu danışsınlar!
'Inna Al-Ladhīna Ya'kulūna 'Amwāla Al-Yatāmá Žulmāan 'Innamā Ya'kulūna Fī Buţūnihim Nārāan  ۖ  Wa Sayaşlawna Sa`īrāan 004-010. Həqiqətən, yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlərin yedikləri qarınlarında oda evriləcək və onlar (qiyamətdə) alovlu Cəhənnəmə girəcəklər.  ۖ 
Yūşīkumu Al-Lahu Fī 'Awlādikum  ۖ  Lildhdhakari Mithlu Ĥažži Al-'Unthayayni  ۚ  Fa'in Kunna Nisā'an Fawqa Athnatayni Falahunna Thuluthā Mā Taraka  ۖ  Wa 'In Kānat Wāĥidatan Falahā An-Nişfu  ۚ  Wa Li'abawayhi Likulli Wāĥidin Minhumā As-Sudusu Mimmā Taraka 'In Kāna Lahu Waladun  ۚ  Fa'in Lam Yakun Lahu Waladun Wa Warithahu 'Abawāhu Fali'ammihi Ath-Thuluthu  ۚ  Fa'in Kāna Lahu 'Ikhwatun Fali'ammihi As-Sudusu  ۚ  Min Ba`di Waşīyatin Yūşī Bihā 'Aw Daynin  ۗ  'Ābā'uukum Wa 'Abnā'uukum Lā Tadrūna 'Ayyuhum 'Aqrabu Lakum Naf`āan  ۚ  Farīđatan Mina Al-Lahi  ۗ  'Inna Al-Laha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan 004-011. Allah vladlarınız haqqında sizə tvsiyə buyurur ki, oğula iki qız hissəsi qədər pay dşr. Əgər (lən şəxsin) qızlarının sayı ikidən artıqdırsa, mirasın də iki hissəsi onlara atır. Əgər təkcə bir nəfər qızdırsa, mirasın yarısı onundur. vladı olduğu təqdirdə vəfat edənin ata və anasının hər birinə mirasın altıda bir hissəsi verilir. Əgər onun vladı olmayıb, varisi yalnız ata və anadan ibarətdirsə, (malın) də bir hissəsi anaya aiddir. (Qalan hissə tamamilə ataya atır). Əgər lmş şəxsin qardaşları və bacıları varsa, ananın hissəsi altıda birdir. (Yerdə qalan hissəsi yenə atanın payına dşr). Bu blg lən şəxsin vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu dənildikdən sonra aparılır. Valideynlərinizdən və vladlarınızdan hansı birinin (xeyir və) mənfəət cəhətdən sizə daha yaxın olduğunu bilmədiyiniz n bu (blg) Allah tərəfindən məyyən edilmişdir. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۖ   ۚ   ۖ   ۚ   ۚ  ~  ۚ  ~  ۚ   ۗ   ۚ   ۗ 
Wa Lakum Nişfu Mā Taraka 'Azwājukum 'In Lam Yakun Lahunna Waladun  ۚ  Fa'in Kāna Lahunna Waladun Falakumu Ar-Rubu`u Mimmā Tarakna  ۚ  Min Ba`di Waşīyatin Yūşīna Bihā 'Aw Daynin  ۚ  Wa Lahunna Ar-Rubu`u Mimmā Taraktum 'In Lam Yakun Lakum Waladun  ۚ  Fa'in Kāna Lakum Waladun Falahunna Ath-Thumunu Mimmā Taraktum  ۚ  Min Ba`di Waşīyatin Tūşūna Bihā 'Aw Daynin  ۗ  Wa 'In Kāna Rajulun Yūrathu Kalālatan 'Aw Amra'atun Wa Lahu 'Akhun 'Aw 'Ukhtun Falikulli Wāĥidin Minhumā As-Sudusu  ۚ  Fa'in Kānū 'Akthara Min Dhālika Fahum Shurakā'u Fī Ath-Thuluthi  ۚ  Min Ba`di Waşīyatin Yūşá Bihā 'Aw Daynin Ghayra Muđārrin  ۚ  Waşīyatan Mina Al-Lahi Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Ĥalīmun 004-012. (Ey kişilər!) Əgər (vəfat etmiş) arvadlarınızın uşağı yoxdursa, onların vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu dənildikdən sonra qoyub getdikləri malın yarısı sizindir. Onların vladları olduqda isə mirasın drddə biri sizə atır. Əgər sizin uşağınız yoxdursa, vəsiyyətiniz yerinə yetirildikdən və ya borcunuz dənildikdən sonra qoyub getdiyiniz malın drddə biri arvadlarınızın payına dşr. vladlarınız olduqda isə mirasın səkkizdə biri onlara atır. Əgər (vəfat etmiş) kişi və qadının (ata-anası və vladı olmayıb) eyni anadan tək bir qardaşı və ya bir bacısı varsa, onların hər birinə mirasın altıda biri dşr. Onların sayi birdən artıq olduqda isə hamısı həmin malın də birinə şərikdir. Bu, (vərəsələrə) zərər toxunmadığı halda edilən vəsiyyətin yerinə yetirilməsindən və ya borcun dənilməsindən sonra icra olunur. (Btn bunlar) Allah tərəfindən (bəndələrə) tvsiyə olunmuşdur. Allah (hər şeyi) biləndir, həlimdir!  ۚ   ۚ   ۚ   ۚ   ۚ   ۗ  ~  ۚ   ۚ   ۚ   ۗ 
Tilka Ĥudūdu Al-Lahi  ۚ  Wa Man Yuţi`i Al-Laha Wa Rasūlahu Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā  ۚ  Wa Dhalika Al-Fawzu Al-`Ažīmu 004-013. Bunlar Allahın hədləridir (hkmləridir). Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət edərsə, Allah onu (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə əbədi olaraq daxil edər ki, bu da (mminlər n) byk qurtuluşdur (uğurdur)!  ۚ   ۚ 
Wa Man Ya`şi Al-Laha Wa Rasūlahu Wa Yata`adda Ĥudūdahu Yudkhilhu Nārāan Khālidāan Fīhā Wa Lahu `Adhābun Muhīnun 004-014. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etməyib Onun hədlərini aşarsa, (Allah da) onu həmişəlik Cəhənnəmə daxil edər. Onu rsvayedici əzab gzləyir.
Wa Al-Lātī Ya'tīna Al-Fāĥishata Min Nisā'ikum Fāstash/hidū `Alayhinna 'Arba`atan  ۖ  Minkum Fa'in Shahidū Fa'amsikūhunna Fī Al-Buyūti Ĥattá Yatawaffāhunna Al-Mawtu 'Aw Yaj`ala Al-Lahu Lahunna Sabīlāan 004-015. Qadınlarınızdan zina edənlərə qarşı z aranızdan (mminlərdən) drd şahid tutun! Əgər onlar (bu işə) şəhadət verərlərsə, həmin qadınları lənə qədər, yaxud Allah onlar n bir yol aanadək evlərdə həbs edin!  ۖ 
Wa Al-Ladhāni Ya'tiyānihā Minkum  ۖ  Fa'ādhūhumā Fa'in Tābā Wa 'Aşlaĥā Fa'a`riđū  ۗ  `Anhumā 'Inna Al-Laha Kāna Tawwābāan Raĥīmāan 004-016. İərinizdən belə qəbih iş grənlərin hər ikisinə əziyyət verin. Əgər tvbə edib zlərini dzəltsələr, onları incitməkdən vaz kein! Əlbəttə, Allah tvbələri qəbul edəndir, (bəndələrini) bağışlayandır!  ۖ   ۗ 
'Innamā At-Tawbatu `Alá Al-Lahi Lilladhīna Ya`malūna As-Sū'a Bijahālatin Thumma Yatūbūna Min Qarībin Fa'ūlā'ika Yatūbu Al-Lahu `Alayhim  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu `Alīmāan Ĥakīmāan 004-017. Allah yanında yalnız o kəslərin tvbəsi qəbul olunar ki, onlar nadanlıq ucundan pis bir iş grdkdən sonra dərhal tvbə edərlər. Allah belələrinin tvbəsini qəbul edir! Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۗ 
Wa Laysati At-Tawbatu Lilladhīna Ya`malūna As-Sayyi'āti Ĥattá 'Idhā Ĥađara 'Aĥadahumu Al-Mawtu Qāla 'Innī Tubtu Al-'Āna Wa Lā Al-Ladhīna Yamūtūna Wa Hum Kuffārun  ۚ  'Ūlā'ika 'A`tadnā Lahum `Adhābāan 'Alīmāan 004-018. Gnah işlər grməkdə davam edərək lm yetişən anda: "Mən indi tvbə etdim" -deyənlərin və kafir olaraq lənlərin tvbəsi qəbul olunmaz. Biz onlar n şiddətli bir əzab hazırlamışıq!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Yaĥillu Lakum 'An Tarithū An-Nisā' Karhāan  ۖ  Wa Lā Ta`đulūhunna Litadh/habū Biba`đi Mā 'Ātaytumūhunna 'Illā 'An Ya'tīna Bifāĥishatin Mubayyinatin  ۚ  Wa `Āshirūhunna Bil-Ma`rūfi  ۚ  Fa'in Karihtumūhunna Fa`asá 'An Takrahū Shay'āan Wa Yaj`ala Al-Lahu Fīhi Khayrāan Kathīrāan 004-019. Ey iman gətirənlər! Qadınlara zorla varis ıxmaq sizə halal deyildir! (Qadınlar) aıq-aşkar pis bir iş grməyincə, zlərinə verdiyiniz şeylərin (mehrin) bir hissəsini geri qaytarmaq məqsədilə onlara əziyyət verməyin. Onlarla gzəl (Allahın buyurduğu kimi) rəftar edin. Əgər onlara nifrət etsəniz (dzn). Ola bilsin ki, sizdə nifrət doğuran hər hansı bir şeydə Allah (sizdən tr) oxlu xeyir nəzərdə tutmuş olsun.  ۖ   ۚ   ۚ 
Wa 'In 'Aradtumu Astibdāla Zawjin Makāna Zawjin Wa 'Ātaytum 'Iĥdāhunna Qinţārāan Falā Ta'khudhū Minhu Shay'āan  ۚ  'Ata'khudhūnahu Buhtānāan Wa 'Ithmāan Mubīnāan 004-020. Əgər bir arvadın yerinə başqa bir arvad almaq itəsəniz, onlardan birinə (birinciyə) oxlu mal vermiş olsanız da, ondan he bir şey geri almayın! Məgər bu malı bhtan atmaq və aşkar bir gnah iş grməklə gerimi alacaqsınız?!  ۚ 
Wa Kayfa Ta'khudhūnahu Wa Qad 'Afđá Ba`đukum 'Ilá Ba`đin Wa 'Akhadhna Minkumthāqāan Ghalīžāan 004-021. Siz onu necə geri ala bilərsiniz ki, (vaxtilə) bir-birinizlə yaxınlıq etmişdiniz və onlar (qadınlarınız) sizdən mhkəm əhd-peyman almışdılar.
Wa Lā Tankiĥū Mā Nakaĥa 'Ābā'uukum Mina An-Nisā' 'Illā Mā Qad Salafa  ۚ  'Innahu Kāna Fāĥishatan Wa Maqtāan Wa Sā'a Sabīlāan 004-022. Atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənməyin! Yalnız kemişdə (Cahiliyyət dvrndə) olan bu cr işlər mstəsnadır. Əlbəttə, bu ox irkin, iyrənc işdir və (Allahın qəzəbinə səbəb olan) pis bir yoldur!  ۚ 
Ĥurrimat `Alaykum 'Ummahātukum Wa Banātukum Wa 'Akhawātukum Wa `Ammātukum Wa Khālātukum Wa Banātu Al-'Akhi Wa Banātu Al-'Ukhti Wa 'Ummahātukumu Al-Lātī 'Arđa`nakum Wa 'Akhawātukum Mina Ar-Rađā`ati Wa 'Ummahātu Nisā'ikum Wa Rabā'ibukumu Al-Lātī Fī Ĥujūrikum Min Nisā'ikumu Al-Lātī Dakhaltum Bihinna Fa'in Lam Takūnū Dakhaltum Bihinna Falā Junāĥa `Alaykum Wa Ĥalā'ilu 'Abnā'ikumu Al-Ladhīna Min 'Aşlābikum Wa 'An Tajma`ū Bayna Al-'Ukhtayni 'Illā Mā Qad Salafa  ۗ  'Inna Al-Laha Kāna Ghafūrāan Raĥīmāan 004-023. Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş və bacılarınızın qizları, sd analarınız, sd bacılarınız, arvadlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayənizdə olan qızları (gey qızlarınız) ilə evlənmək haram edildi. Cinsi əlaqədə olmadığınız qadınlarınızın qızları ilə evlənmək isə sizin n gnah deyildir. z belinizdən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq da sizə haramdır. Yalnız kemişdə (Cahiliyyət dvrndə) olan bu cr işlər mstəsnadır. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۗ 
Wa Al-Muĥşanātu Mina An-Nisā' 'Illā Mā Malakat  ۖ  'Aymānukum Kitāba Al-Lahi  ۚ  `Alaykum Wa 'Uĥilla Lakum Mā Warā'a Dhālikum 'An Tabtaghū Bi'amwālikum Muĥşinīna Ghayra  ۚ  Musāfiĥīna Famā Astamta`tum Bihi Minhunna Fa'ātūhunna 'Ujūrahunna  ۚ  Farīđatan Wa Lā Junāĥa `Alaykum Fīmā Tarāđaytum Bihi Min Ba`di  ۚ  Al-Farīđati 'Inna Al-Laha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan 004-024. (Cihad vaxtı əsir olaraq) sahib olduğunuz (cariyələr) mstəsna olmaqla, ərli qadınları almaq Allahın yazısı (hkm) ilə sizə (haram edildi). Bunlardan başqaları isə namusla (iffətlə), zinakarlığa yol vermədən, mallarınızı sərf edərək evlənmək n sizə halal edildi. İstifadə (mtə) etdiyiniz qadınların mehrlərini lazımi qaydada verin! Mehr məyyən edildikdən sonra aranızda razılaşdığınız şeydən tr sizə he bir gnah yazılmaz. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۖ   ۚ   ۚ   ۚ   ۚ 
Wa Man Lam Yastaţi` Minkum Ţawlāan 'An Yankiĥa Al-Muĥşanāti Al-Mu'umināti Famin Mā Malakat 'Aymānukum Min Fatayātikumu Al-Mu'umināti Wa  ۚ  Allāhu 'A`lamu Bi'īmānikum  ۚ  Ba`đukum Min Ba`đin  ۚ  Fānkiĥūhunna Bi'idhni 'Ahlihinna Wa 'Ātūhunna 'Ujūrahunna Bil-Ma`rūfi Muĥşanātin Ghayra Musāfiĥātin Wa Lā Muttakhidhāti 'Akhdānin  ۚ  Fa'idhā 'Uĥşinna Fa'in 'Atayna Bifāĥishatin Fa`alayhinna Nişfu Mā `Alá Al-Muĥşanāti Mina Al-`Adhābi  ۚ  Dhālika Liman Khashiya Al-`Anata Minkum  ۚ  Wa 'An Taşbirū Khayrun Lakum Wa  ۗ  Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 004-025. İinizdən azad mmin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduğunuz (əllərinizin altında olan) mmin (cavan, iffətli) cariyələrdən (kənizlərdən) alsınlar. Allah sizin imanınızı (əqidənizi) daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz. (Azad kişi və qul, azad qadın və cariyə-hamısı Adəm nəslindəndir. Onlar hamısı Allah bəndələri olduqları n yaradılış etiqad baxımından aralarında vəhdət, birlik mvcuddur. Buna grə də cariyələrə həqarətlə baxmayın). İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşnası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazə alıb evlənin və onların mehrlərini qəbul olunmuş qaydada verin! Əgər onlar (ərə getdikdən sonra) zina edərlərsə, cəzaları azad qadınlara verilən əzabın yarısı qədərdir. Bu (kənizlərlə evlənmək), (ehtiras, şəfvət zndən) zina etməkdən qorxanlarınız ndr. Əgər səbr edərsinizsə, sizin n daha yaxşı olar. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۚ   ۚ   ۚ   ۚ   ۚ   ۗ 
Yurīdu Al-Lahu Liyubayyina Lakum Wa Yahdiyakum Sunana Al-Ladhīna Min Qablikum Wa Yatūba `Alaykum Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 004-026. Allah sizə (bilmədiklərinizi) bildirmək, sizdən əvvəlkilərin getdiyi yolları sizə gstərmək və tvbələrinizi qəbul etmək istər. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۗ 
Wa Allāhu Yurīdu 'An Yatūba `Alaykum Wa Yurīdu Al-Ladhīna Yattabi`ūna Ash-Shahawāti 'An Tamīlū Maylāan `Ažīmāan 004-027. Allah sizin tvbələrinizi qəbul etmək istəyir. z nəfsinə uyanlar isə sizi byk bir əyriliklə (dz yoldan) sapdırmaq istəyirlər.
Yurīdu Al-Lahu 'An Yukhaffifa `Ankum  ۚ  Wa Khuliqa Al-'Insānu Đa`īfāan 004-028. Allah istər ki, zərinizdə olanı (ağırlığı) ynglləşdirsin, nki insan (şəfvətini cilovlamaq və itaətin ətinliyinə dzmək baxımından) zəif yaradılmışdır.  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Ta'kulū 'Amwālakum Baynakum Bil-Bāţili 'Illā 'An Takūna Tijāratan `An Tarāđin Minkum  ۚ  Wa Lā Taqtulū 'Anfusakum  ۚ  'Inna Al-Laha Kāna Bikum Raĥīmāan 004-029. Ey iman gətirənlər! Qarşılıqlı razılıqla edilən alış-veriş mstəsna olmaqla, bir-birinizin mallarını haqsız bəhanələrlə (haqsız yerə) yeməyin və znz ldrməyin! Həqiqətən, Allah sizə qarşı mərhəmətlidir!  ۚ   ۚ 
Wa Man Yaf`al Dhālika `Udwānāan Wa Žulmāan Fasawfa Nuşlīhi Nārāan  ۚ  Wa Kāna Dhālika `Alá Al-Lahi Yasīrāan 004-030. Hər kəs təcavz və zlm etməklə bu işləri grərsə, Biz onu cəhənnəm oduna atırıq. Şbhəsiz ki, bu da Allah n ox asandır!  ۚ 
'In Tajtanibū Kabā'ira Mā Tunhawna `Anhu Nukaffir `Ankum Sayyi'ātikum Wa Nudkhilkum Mudkhalāan Karīmāan 004-031. Əgər sizə qadağan olunmuş byk gnahlardan əkinərsinizsə, Biz də sizin qəbahətlərinizin (kiik gnahlarınızın) stn rtər və sizi (şərəfli bir mənzilə) atdırarıq.
Wa Lā Tatamannaw Mā Fađđala Al-Lahu Bihi Ba`đakum `Alá Ba`đin  ۚ  Lilrrijāli Naşībun Mimmā Aktasabū  ۖ  Wa Lilnnisā'i Naşībun Mimmā Aktasabna  ۚ  Wa As'alū Al-Laha Min Fađlihi  ۗ  'Inna Al-Laha Kāna Bikulli Shay'in `Alīmāan 004-032. Allahın (maddi, yaxud mənəvi cəhətdən) birinizi digərindən tn tutduğu (birinizə digərinizdən artıq verdiyi) şeyi (znzə) arzulamayın. Kişilərin z qazandıqlarından z payı, qadınların da z qazandıqlarından z payı vardır. (Dilədiyiniz şeyi) Allahın ltfndən (mərhəmətindən) istəyin! Şbhəsiz ki, Allah hər şeyi (olduğu kimi) biləndir.  ۚ   ۖ   ۚ  ~  ۗ 
Wa Likullin Ja`alnā Mawāliya Mimmā Taraka Al-Wālidāni Wa Al-'Aqrabūna Wa  ۚ  Al-Ladhīna `Aqadat 'Aymānukum Fa'ātūhum Naşībahum  ۚ  'Inna Al-Laha Kāna `Alá Kulli Shay'in Shahīdāan 004-033. Ata-ana və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan hər biri n varislər təyin etdik. And iib, əhd-peyman bağladığınız şəxslərin də paylarını zlərinə verin! Əlbəttə, Allah hər şeyə şahiddir!  ۚ   ۚ 
Ar-Rijālu Qawwāmūna `Alá An-Nisā' Bimā Fađđala Al-Lahu Ba`đahum `Alá Ba`đin Wa Bimā 'Anfaqū Min 'Amwālihim  ۚ  Fālşşāliĥātu Qānitātun Ĥāfižātun Lilghaybi Bimā Ĥafiža Al-Lahu Wa  ۚ  Al-Lātī Takhāfūna Nushūzahunna Fa`ižūhunna Wa Ahjurūhunna Fī Al-Mađāji`i Wa Ađribūhunna  ۖ  Fa'in 'Aţa`nakum Falā Tabghū `Alayhinna Sabīlāan  ۗ  'Inna Al-Laha Kāna `Alīyāan Kabīrāan 004-034. Kişilər qadınlar zərində ixtiyar sahibidirlər (onların hamisidirlər). Bu, Allahın onlardan birini digərinə stn etməsi və (kişilərin) z mallarından (qadınlar n) sərf etməsinə grədir. Əməlisaleh qadınlar (ərlərinə) itaət edib Allahın himayəsi sayəsində gizli şeyləri (ərlərinin sirlərini, mal-dvlətini, namus və şərəfini) qoruyub saxlayırlar. (Ey kişilər!) zbaşınalıq etmələrindən qorxduğunuz qadınlara nəsihət edin, (yola gəlməzsə) onlardan yatağınızı ayırın və dyn! Sizə itaət etdikdə isə daha onlara (əziyyət vermək n) başqa yol axtarmayın. Əlbəttə, Allah ucadır, bykdr!  ۚ   ۚ   ۖ   ۗ 
Wa 'In Khiftum Shiqāqa Baynihimā Fāb`athū Ĥakamāan Min 'Ahlihi Wa Ĥakamāan Min 'Ahlihā 'In Yurīdā 'Işlāĥāan Yuwaffiqi Al-Lahu Baynahumā  ۗ  'Inna Al-Laha Kāna `Alīmāan Khabīrāan 004-035. (Ey mminlər!) Əgər ər-arvad arasında ixtilaf olacağından qorxsanız, o zaman kişinin adamlarından bir nəfər və qadının adamlarından da bir nəfər mnsif (vasitəi) təyin edib (onların yanına) gndərin. Əgər onlar (bu iki vasitəi ər-arvadı) barışdırmaq istəsələr, Allah da onların kməyi olar. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər işdən) xəbərdardır!  ۗ 
Wa A`budū Al-Laha Wa Lā Tushrikū Bihi Shay'āan  ۖ  Wa Bil-Wālidayni 'Iĥsānāan Wa Bidhī Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīni Wa Al-Jāri Dhī Al-Qurbá Wa Al-Jāri Al-Junubi Wa Aş-Şāĥibi Bil-Janbi Wa Abni As-Sabīli Wa Mā Malakat 'Aymānukum  ۗ  'Inna Al-Laha Lā Yuĥibbu Man Kāna Mukhtālāan Fakhūrāan 004-036. Allaha ibadət edin və Ona he bir şeyi şərik qoşmayın! Ata-anaya qohum-əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yaxın (yoldaş və) dosta, (pulu qurtarıb yolda qalan) msafirə (yolulara), əlinizin altında olana (sahib olduğunuz qul və kənizlərə) yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah zn bəyənənləri, lovğalıq edənləri sevməz!  ۖ   ۗ 
Al-Ladhīna Yabkhalūna Wa Ya'murūna An-Nāsa Bil-Bukhli Wa Yaktumūna Mā 'Ātāhumu Al-Lahu Min Fađlihi  ۗ  Wa 'A`tadnā Lilkāfirīna `Adhābāan Muhīnāan 004-037. O kəslər ki, zləri xəsislik etməklə bərabər, başqalarını da xəsisliyə təhrik edir və Allahın z ltfndən bəxş etdiyi nemətləri gizlədirlər (mtləq cəzalarına atacaqlar). Biz (belə) kafirlər n alaldıcı əzab hazırlamışıq!  ۗ 
Wa Al-Ladhīna Yunfiqūna 'Amwālahum Ri'ā'a An-Nāsi Wa Lā Yu'uminūna Bil-Lahi Wa Lā Bil-Yawmi  ۗ  Al-'Ākhiri Wa Man Yakuni Ash-Shayţānu Lahu Qarīnāan Fasā'a Qarīnāan 004-038. z mallarını xalqa gstərmək (şhrət qazanmaq) xatirinə xərcləyənləri, Allaha və axirət gnnə inanmayanları da (Allah sevməz). Şeytanla yoldaşlıq edənlərin yoldaşı necə də pisdir!  ۗ 
Wa Mādhā `Alayhim Law 'Āmanū Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa 'Anfaqū Mimmā Razaqahumu Al-Lahu  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Bihim `Alīmāan 004-039. Əgər onlar Allaha və axirət gnnə inanıb, Allahın onlara verdiyi ruzidən (yoxsullara) sərf etsəydilər, nə olardı (nə zərər əkərdilər)?! Allah onları (ən yaxşı) tanıyandır.  ۚ 
'Inna Al-Laha Lā Yažlimu Mithqāla Dharratin  ۖ  Wa 'In Taku Ĥasanatan Yuđā`ifhā Wa Yu'uti Min Ladunhu 'Ajrāan `Ažīmāan 004-040. Həqiqətən, Allah (he kəsə) zərrə qədər zlm etməz. Əgər yaxşı bir əməl baş verərsə, onu (onun savabını) ikiqat artırar və z tərəfindən də (bu əməlin sahibinə) byk mkafat verər!  ۖ 
Fakayfa 'Idhā Ji'nā Min Kulli 'Ummatin Bishahīdin Wa Ji'nā Bika `Alá Hā'uulā' Shahīdāan 004-041. (Ya Rəsulum!) Hər mmətdən (peyğəmbərini) bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid təyin edəcəyimiz zaman (kafirlərin halı) nə cr olacaq?
Yawma'idhin Yawaddu Al-Ladhīna Kafarū Wa `Aşaw Ar-Rasūla Law Tusawwá Bihimu Al-'Arđu Wa Lā Yaktumūna Al-Laha Ĥadīthāan 004-042. O gn Allahı dananlar və Peyğəmbərə asi olanlar yerlə yeksan olmağı arzu edərlər və he bir sz Allahdan gizlədə bilməzlər!
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Taqrabū Aş-Şalāata Wa 'Antum Sukārá Ĥattá Ta`lamū Mā Taqūlūna Wa Lā Junubāan 'Illā `Ābirī Sabīlin Ĥattá Taghtasilū  ۚ  Wa 'In Kuntum Marđá 'Aw `Alá Safarin 'Aw Jā'a 'Aĥadun Minkum Mina Al-Ghā'iţi 'Aw Lāmastumu An-Nisā' Falam Tajidū Mā'an Fatayammamū Şa`īdāan Ţayyibāanmsaĥū Biwujūhikum Wa 'Aydīkum  ۗ  'Inna Al-Laha Kāna `Afūwāan Ghafūrāan 004-043. Ey iman gətirənlər! Sərxoş ikən nə dediyinizi anlamayana qədər və cunub (murdar) olduğunuz zaman - yol tən msafirlər mstəsnadır - qsl edənədək namaza (namaz qılınan yerə) yaxınlaşmayın. Xəstələndikdə və ya səfərdə olduqda, sizlərdən biri ayaq yolundan gəldikdə, yaxud qadınlara toxunmuş (yaxınlıq etmiş) olduqda (qsl və dəstəmaz n) su tapmadığınız zaman pak bir torpaqla təyəmmm edin, (ovuclarınızı) znzə və əllərinizə srtn! Şbhəsiz ki, Allah əfv edəndir, bağışlayandır!  ۚ   ۗ 
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna 'Ūtū Naşībāan Mina Al-Kitābi Yashtarūna Ađ-Đalālata Wa Yurīdūna 'An Tađillū As-Sabīla 004-044. (Ya Rəsulum!) Məgər sən kitabdan (Tvratdan) bir pay verilmiş oəanları (yəhudi alimlərini) grmrsənmi ki, onlar zəlaləti satın alır və sizin də (doğru) yoldan azmanızı istəyirlər?
Wa Allāhu 'A`lamu  ۚ  Bi'a`dā'ikum Wa Kafá Bil-Lahi Walīyāan Wa Kafá Bil-Lahi Naşīrāan 004-045. Allah sizin dşmənlərinizi (sizdən) daha yaxşı tanıyır. Bir dost və yardımı kimi Allah (sizə) kifayət edər!  ۚ 
Mina Al-Ladhīna Hādū Yuĥarrifūna Al-Kalima `An Mawāđi`ihi Wa Yaqūlūna Sami`nā Wa `Aşaynā Wa Asma` Ghayra Musma`in Wa Rā`inā Layyāan Bi'alsinatihim Wa Ţa`nāan Ad-Dīni  ۚ  Wa Law 'Annahum Qālū Sami`nā Wa 'Aţa`nā Wa Asma` Wa Anžurnā Lakāna Khayrāan Lahum Wa 'Aqwama Wa Lakin La`anahumu Al-Lahu Bikufrihim Falā Yu'uminūna 'Illā Qalīlāan 004-046. Yəhudilərin bir qismi (Tvratdakı) szlərin yerini dəyişib təhrif edir və dillərini əyərək dinə (islama) tənə vurmaq məqsədilə (sənə qarşı): "Eşitdik və qəbul etmədik; eşit, eşitməz olasan (kar olasan) və raina", - deyirlər. Əgər onlar: "Eşitdik və itaət etdik; eşit və bizə tərəf bax!",- desəydilər, əlbəttə, onlar n daha xeyirli və daha doğru olardı. Lakin Allah onları z kfrləri ucundan lənətə dar etmişdi. Onların yalnız az bir hissəsi iman gətirmişdir.  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba 'Āminū Bimā Nazzalnā Muşaddiqāan Limā Ma`akum Min Qabli 'An Naţmisa Wujūhāan Fanaruddahā `Alá 'Adrihā 'Aw Nal`anahum Kamā La`annā 'Aşĥāba As-Sabti  ۚ  Wa Kāna 'Amru Al-Lahi Maf`ūlāan 004-047. Ey kitab verilmiş kimsələr! Bəzi zləri tanınmaz hala salıb ənsələrinə (arxalarına) evirməmişdən və şənbə gnnn hrmətinini saxlamayanlara (əshabus-səbtə) etdiyimiz kimi, onlara da lənət etməmişdən əvvəl əlinizdə olanı (Tvratı) təsdiqləyən olaraq nazil etdiyimizə (Qurana) iman gətirin! Allahın əmri mtləq yerinə yetəcəkdir!  ۚ 
'Inna Al-Laha Lā Yaghfiru 'An Yushraka Bihi Wa Yaghfiru Mā Dūna Dhālika Liman Yashā'u  ۚ  Wa Man Yushrik Bil-Lahi Faqadi Aftará 'Ithmāan `Ažīmāan 004-048. Şbhə yoxdur ki, Allah znə şərik qoşanları əvf etməz, amma istədiyi şəxsin bundan başqa olan gnahlarını bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs, əlbəttə, byk gnah etmiş olur.  ۚ 
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna Yuzakkūna 'Anfusahum  ۚ  Bali Al-Lahu Yuzakkī Man Yashā'u Wa Lā Yužlamūna Fatīlāan 004-049. (Ya Rəsulum!) zlərini təmizə ıxaranları grmrsənmi? Xeyr (elə deyil). Allah istədiyini təmizə ıxardar və onlara xurma ərdəyindəki nazik tel qədər zlm olunmaz!  ۚ 
Anžur Kayfa Yaftarūna `Alá Al-Lahi Al-Kadhiba  ۖ  Wa Kafá Bihi 'Ithmāan Mubīnāan 004-050. Sən onların Allaha qarşı necə yalan uydurduqlarına bax! Bu, aıq-aşkar bir gnah olaraq kifayətdir!  ۖ  ~
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna 'Ūtū Naşībāan Mina Al-Kitābi Yu'uminūna Bil-Jibti Wa Aţ-Ţāghūti Wa Yaqūlūna Lilladhīna Kafarū Hā'uulā' 'Ahdá Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Sabīlāan 004-051. (Ya Rəsulum!) Kitabdan (Tvratdan və ya yazıb-oxumaqdan) bir pay (az bir şey) verilənləri (yəhudiləri) grmrsənmi? Onlar Cibt və Tağuta (bu adda iki btə, yaxud Cibt adlı btə və Tağut deyilən Şeytana) inanır və kafirlər n də: "Bunlar mminlərdən daha doğru yoldadırlar", - deyirlər.
'Ūlā'ika Al-Ladhīna La`anahumu Al-Lahu  ۖ  Wa Man Yal`ani Al-Lahu Falan Tajida Lahu Naşīrāan 004-052. Onlar Allahın lənət etdiyi kimsələrdir. Allahın lənət etdiyi kimsəyə isə he bir kmək edən tapa bilməzsən!  ۖ 
'Am Lahum Naşībun Mina Al-Mulki Fa'idhāan Lā Yu'utūna An-Nāsa Naqīrāan 004-053. Yoxsa onların (dnyada) hkmranlıqdan bir payı vardır? Əgər elə olsaydı, onlar insanlara xurma ərdəyinin bir tumurcuğunu (zərrəsini) belə verməzdilər.
'Am Yaĥsudūna An-Nāsa `Alá Mā 'Ātāhumu Al-Lahu Min Fađlihi  ۖ  Faqad 'Ātaynā 'Āla 'Ibrāhīma Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa 'Ātaynāhum Mulkāan `Ažīmāan 004-054. Yoxsa onlar Allahın z nemətindən bəxş etdiyi şeylərə grə insanlara həsəd aparırlar? Halbuki Biz İbrahim vladına da kitab və hikmət vermişdik və onlara byk mlk (hkmranlıq) bəxş etmişdik.  ۖ 
Faminhum Man 'Āmana Bihi Wa Minhum Man Şadda `Anhu  ۚ  Wa Kafá Bijahannama Sa`īrāan 004-055. Onlardan (yəhudilərdən) kimisi ona (İbrahimə, yaxud Muhəmmədə və ya ilahi kitaba) iman gətirdi, kimisi də ondan z dndərdi. (z dndərənlərə) Cəhənnəmin alovlanmış odu kifayət edər!  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyātinā Sawfa Nuşlīhim Nārāan Kullamā Nađijat Julūduhum Baddalnāhum Julūdāan Ghayrahā Liyadhūqū Al-`Adhāba  ۗ  'Inna Al-Laha Kāna `Azīzāan Ĥakīmāan 004-056. Ayələrimizi inkar edənləri oda (Cəhənnəmə) atacağıq. Onların dəriləri bişdikcə, əzabı (həmişə) dadsınlar deyə, o dəriləri başqası ilə əvəz edəcəyik. Əlbəttə, Allah yenilməz qvvət, hikmət sahibidir!  ۗ 
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Sanudkhiluhum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā  ۖ  'Abadāan Lahum Fīhā 'Azwājun  ۖ  Muţahharatun Wa Nudkhiluhum Žillā Žalīlāan 004-057. İman gətirən və yaxşı işlər grən şəxsləri (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil edəcəyik ki, orada əbədi qalsınlar. Orada onları pak zvcələr gzləyir. Biz onları daim rahatlıq verən sıx (ləzzətli) klgəlikdə yerləşdirəcəyik.  ۖ   ۖ 
'Inna Al-Laha Ya'murukum 'An Tu'uaddū Al-'Amānāti 'Ilá 'Ahlihā Wa 'Idhā Ĥakamtum Bayna An-Nāsi 'An Taĥkumū Bil-`Adli  ۚ  'Inna Al-Laha Ni`immā Ya`ižukum Bihi  ۗ  'Inna Al-Laha Kāna Samī`āan Başīrāan 004-058. Allah sizə əmanətləri z sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hkm etdiyiniz zaman ədalətlə hkm etmənizi əmr edir. Həqiqətən, Allahın bununla (belə bir tapşırıqla) sizə verdiyi yd necə də gzəldir! Əlbəttə, Allah (hər şeyi) eşidəndir, grəndir!  ۚ  ~  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Aţī`ū Al-Laha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla Wa 'Ū Al-'Amri Minkum  ۖ  Fa'in Tanāza`tumShay'in Faruddūhu 'Ilá Al-Lahi Wa Ar-Rasūli 'In Kuntum Tu'uminūna Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri  ۚ  Dhālika Khayrun Wa 'Aĥsanu Ta'wīlāan 004-059. Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və znzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin! Əgər bir iş barəsində mbahisə etsəniz, Allaha və qiyamət gnnə inanırsınızsa, onu Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin! Bu daha xeyirli və nəticə etibarilə daha yaxşıdır.  ۖ  ~  ۚ 
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna Yaz`umūna 'Annahum 'Āmanū Bimā 'Unzila 'Ilayka Wa Mā 'Unzila Min Qablika Yurīdūna 'An Yataĥākamū 'Ilá Aţ-Ţāghūti Wa Qad 'Umirū 'An Yakfurū Bihi Wa Yurīdu Ash-Shayţānu 'An Yuđillahum Đalālāan Ba`īdāan 004-060. (Ya Rəsulum!) Sənə nazil edilənə (Qurana) və səndən əvvəl nazil edilənlərə (Tvrata, İncilə) iman gətirdiklərini iddia edənləri (mnafiqləri) grmrsənmi? Onlar Tağutun (Şeytanın) hzurunda mhakimə olunmaq (Şeytanın məhkəməsinə mraciət etmək) istəyirlər. Halbuki onlara (Şeytana) inanmamaları əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları (doğru yoldan) ox uzaq olan zəlalətə srkləmək istər
Wa 'Idhā Qīla Lahum Ta`ālaw 'Ilá Mā 'Anzala Al-Lahu Wa 'Ilá Ar-Rasūli Ra'ayta Al-Munāfiqīna Yaşuddūna `Anka Şudūdāan 004-061. Onlara: "Allahın nazil etdiyinə (Qurana) və Peyğəmbərə tərəf gəlin!" - deyildiyi zaman, mnafiqlərin səndən bsbtn z dndərdiklərini grərsən.
Fakayfa 'Idhā 'Aşābat/hum Muşībatun Bimā Qaddamat 'Aydīhim Thumma Jā'ūka Yaĥlifūna Bil-Lahi 'In 'Aradnā 'Illā 'Iĥsānāan Wa Tawfīqāan 004-062. Bəs etdikləri əməllərin cəzası olaraq başlarına bir msibət gəldiyi zaman (onların halı) necə olacaq? Sonra onlar sənin yanına gəlib: "Biz yalnız yaxşılıq etmək və (iddiaılar arasında) barışıq yaratmaq istədik", - deyərək Allaha and iəcəklər.
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ya`lamu Al-Lahu Mā Fī Qulūbihim Fa'a`riđ `Anhum Wa `Ižhum Wa Qul Lahum Fī 'Anfusihim Qawlāan Balīghāan 004-063. Onlar elə şəxslərdir ki, Allah onların rələrindəkini (yaxşı) bilir. (Ya Rəsulum!) Sən onlardan z evir, onlara yd ver və onlara zləri haqqında təsirli sz de!
Wa Mā 'Arsalnā Min Rasūlin 'Illā Liyuţā`a Bi'idhni Al-Lahi  ۚ  Wa Law 'Annahum 'Idh Žalamū 'Anfusahum Jā'ūka Fāstaghfarū Al-Laha Wa Astaghfara Lahumu Ar-Rasūlu Lawajadū Al-Laha Tawwābāan Raĥīmāan 004-064. Biz hər bir peyğəmbəri, ancaq ona Allahın iznilə itaət olunsun deyə, gndərdik. Onlar (mnafiqlər) zlərinə zlm etdikləri zaman dərhal sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanmaq diləsəydilər və Peyğəmbər də onlar n əfv istəsəydi, əlbəttə, Allahın tvbələri qəbul edən, mərhəmətli olduğunu bilərdilər.  ۚ 
Falā Wa Rabbika Lā Yu'uminūna Ĥattá Yuĥakkimūka Fīmā Shajara Baynahum Thumma Lā Yajidū Fī 'Anfusihim Ĥarajāan Mimmā Qađayta Wa Yusallimū Taslīmāan 004-065. Amma, xeyr! (Ya Rəsulum!) Rəbbinə and olsun ki, onlar z aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim (mnsif) təyin etməyincə və verdiyi hkmlərə grə zlərində bir sıxıntı duymadan sənə tam bir itaətlə boyun əyməyincə, (həqiqi surətdə) iman gətirmiş olmazlar.
Wa Law 'Annā Katabnā `Alayhim 'Ani Aqtulū 'Anfusakum 'Aw Akhrujū Min Diyārikum Mā Fa`alūhu 'Illā Qalīlun Minhum  ۖ  Wa Law 'Annahum Fa`alū Mā Yū`ažūna Bihi Lakāna Khayrāan Lahum Wa 'Ashadda Tathbītāan 004-066. Əgər Biz onlara: "znz ldrn, yaxud yurdlarınızdan ıxın!" - deyə yazıb əmr etsəydik, iərilərində az bir hissəsi mstəsna olmaqla, (bu əmri) yerinə yetirməzdilər. Əgər onlar verilən nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə, bu onlar n daha xeyirli və daha dzgn olardı. (imanda sabitqədəmlik baxımından daha mhkəm bir addım olardı). ~  ۖ 
Wa 'Idhāan La'ātaynāhum Min Ladunnā 'Ajrāan `Ažīmāan 004-067. O zaman Biz də onlara z tərəfimizdən byk mkafat verərdik.
Wa Lahadaynāhum Şirāţāan Mustaqīmāan 004-068. Və onları dz yola ynəldərdik.
Wa Man Yuţi`i Al-Laha Wa Ar-Rasūla Fa'ūlā'ika Ma`a Al-Ladhīna 'An`ama Al-Lahu `Alayhim Mina An-Nabīyīna Wa Aş-Şiddīqīna Wa Ash-Shuhadā'i Wa Aş-Şāliĥīna  ۚ  Wa Ĥasuna 'Ūlā'ika Rafīqāan 004-069. Allaha və Peyğəmbərə itaət edənlər (axirətdə) Allahın nemətlər verdiyi nəbilər (peyğəmbərlər), siddiqlər (tamamilə doğru danışanlar, etiqadı drst, peyğəmbərləri hamıdan əvvəl təsdiq edən şəxslər), şəhidlər və salehlərlə (yaxşı əməl sahibləriylə) bir yerdə olacaqlar. Onlar necə də gzəl yoldaşlardır!  ۚ 
Dhālika Al-Fađlu Mina Al-Lahi  ۚ  Wa Kafá Bil-Lahi `Alīmāan 004-070. Bu mkafat Allah tərəfindəndir. (Hər şeyi) bilən Allah (sizə) kifayət edər!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Khudhū Ĥidhrakumnfirū Thubātin 'Aw Anfirū Jamī`āan 004-071. Ey iman gətirənlər! Ehtiyatı əldən verməyib silahınızı gtrn və (dşmənə qarşı cihada) ya dəstə-dəstə, ya da hamınız bir yerdə ıxın!
Wa 'Inna Minkum Laman Layubaţţi'anna Fa'in 'Aşābatkum Muşībatun Qāla Qad 'An`ama Al-Lahu `Alayya 'Idh Lam 'Akun Ma`ahum Shahīdāan 004-072. Aranızda elələri də (mnafiqlər) vardır ki, (siz cihada ıxdıqda) ağır tərpənər və əgər sizə bir msibət z versə: "Allah mənə ltf etdi ki, onlarla birlikdə (dyşdə) olmadım", - deyər.
Wa La'in 'Aşābakum Fađlun Mina Al-Lahi Layaqūlanna Ka'an Lam Takun Baynakum Wa Baynahu Mawaddatun Yā Laytanī Kuntu Ma`ahum Fa'afūza Fawzāan `Ažīmāan 004-073. Əgər Allah tərəfindən sizə bir nemət (qabiliyyət) yetişərsə, o zaman guya aranızda he bir dosluq yoxmuş kimi: "Kaş ki, mən də onlarla birlikdə olub byk bir qənimət əldə edəydim!" (syləyərlər).
Falyuqātil Fī Sabīli Al-Lahi Al-Ladhīna Yashrūna Al-Ĥayāata Ad-Dunyā Bil-'Ākhirati  ۚ  Wa Man Yuqātil Fī Sabīli Al-Lahi Fayuqtal 'Aw Yaghlib Fasawfa Nu'utīhi 'Ajrāan `Ažīmāan 004-074. Elə isə, qoy dnyanı verib əvəzində axirəti satın alanlar Allah yolunda vuruşsunlar. Hər kim Allah yolunda vuruşaraq lərsə və ya (dşmənə) qalib gələrsə, ona byk mkafat verəcəyik.  ۚ  ~
Wa Mā Lakum Lā Tuqātilūna Fī Sabīli Al-Lahi Wa Al-Mustađ`afīna Mina Ar-Rijāli Wa An-Nisā' Wa Al-Wildāni Al-Ladhīna Yaqūlūna Rabbanā 'Akhrijnā Min Hadhihi Al-Qaryati Až-Žālimi 'Ahluhā Wa Aj`al Lanā Min Ladunka Walīyāan Wa Aj`al Lanā Min Ladunka Naşīrāan 004-075. (Ey msəlmanlar!) Sizə nə olub ki, Allah yolunda (hicrət etməyib, yaxud əsir kimi Məkkədə qalıb): "Ey Rəbbimiz, bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən (Məkkədən) kənara ıxart, bizə z tərəfindən mhafizəi gndər, yardımı yolla!" - deyə dua edən aciz kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz?
Al-Ladhīna 'Āmanū Yuqātilūna Fī Sabīli Al-Lahi Wa  ۖ  Al-Ladhīna Kafarū Yuqātilūna Fī Sabīli Aţ-Ţāghūti Faqātilū 'Awliyā'a Ash-Shayţāni  ۖ  'Inna Kayda Ash-Shayţāni Kāna Đa`īfāan 004-076. İman gətirənlər Allah yolunda, kafir olanlar isə Şeytan yolunda vuruşurlar. O halda Şeytanın dostlarıyla (kafirlərlə) vuruşun! Şbhəsiz ki, Şeytanın hiyləsi zəifdir!  ۖ   ۖ 
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna Qīla Lahum Kuffū 'Aydiyakum Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ā Az-Zakāata Falammā Kutiba `Alayhimu Al-Qitālu 'Idhā Farīqun Minhum Yakhshawna An-Nāsa Kakhashyati Al-Lahi 'Aw 'Ashadda Khashyatan  ۚ  Wa Qālū Rabbanā Lima Katabta `Alaynā Al-Qitāla Lawlā 'Akhkhartanā 'Ilá 'Ajalin Qarībin  ۗ  Qul Matā`u Ad-Dunyā Qalīlun Wa Al-'Ākhiratu Khayrun Limani Attaqá Wa Lā Tužlamūna Fatīlāan 004-077. (Ya Rəsulum!) O şəxsləri grmrsənmi ki, onlara (vaxtilə): "(Mharibədən) əl əkin, namaz qılın, zəkat verin!" - deyilmişdi. Onlara cihad etmək vacib olduqda isə, iərilərindən bir qismi Allahdan qorxan kimi və ya daha artıq bir qorxu ilə insanlardan qorxuya dşərək: "Ey Rəbbimiz! Cihad etməyi nə n bizə vacib etdin, nə olardı ki, bizi yaxın zamana qədər (z əcəlimiz atana qədər) yubandıraydın! (Daha bir mddət cihadı bizə vacib buyurmayaydın!)" - dedilər. Onlara sylə: "Dnyanın ləzzəti və faydası azdır, lakin mttəqilər n axirət daha xeyirlidir. Sizə (mttəqilərə) xurma ərdəyində olan nazik tel qədər belə zlm olunmayacaq!"  ۚ   ۗ 
'Aynamā Takūnū Yudrikkumu Al-Mawtu Wa Law Kuntum Fī Burūjin Mushayyadatin  ۗ  Wa 'In Tuşibhum Ĥasanatun Yaqūlū Hadhihi Min `Indi Al-Lahi  ۖ  Wa 'In Tuşibhum Sayyi'atun Yaqūlū Hadhihi Min `Indika  ۚ  Qul Kullun Min `Indi Al-Lahi  ۖ  Famāli Hā'uulā' Al-Qawmi Lā Yakādūna Yafqahūna Ĥadīthāan 004-078. Harada olursunuz olun, hətta uca (mhkəm) qalalar iərisində olsanız belə, lm sizi haqlayacaq. (Ya Rəlulum!) Onlara (yəhudilərə və mnafiqlərə) bir xeyir yetişdikdə: "Bu Allahdandır!" - deyərlər, bir pislik z verdikdə isə: "Bu səndəndir!" - syləyərlər. (Onlara) de: "Hamısı Allahdandır". Bu camaata nə olub ki, az qala sz də anlamır!  ۗ   ۖ   ۚ   ۖ 
Mā 'Aşābaka Min Ĥasanatin Famina Al-Lahi  ۖ  Wa Mā 'Aşābaka Min Sayyi'atin Famin Nafsika  ۚ  Wa 'Arsalnāka Lilnnāsi Rasūlāan  ۚ  Wa Kafá Bil-Lahi Shahīdāan 004-079. (Ey insan!) Sənə yetişən hər bir yaxşılıq Allahdandır, sənə z verən hər bir pislik isə zndəndir. (Ya Rəsulum!) Biz səni insanlara peyğəmbər gndərdik. Allahın buna şahid olması (sənə) kifayət edər.  ۖ   ۚ   ۚ 
Man Yuţi`i Ar-Rasūla Faqad 'Aţā`a Al-Laha  ۖ  Wa Man Tawallá Famā 'Arsalnāka `Alayhim Ĥafīžāan 004-080. Peyğəmbərə itaət edən kimsə, şbhəsiz ki, Allaha itaət etmiş olur. Kim z dndərsə (qoy dndərsin)! Biz ki səni onların zərində gzəti olaraq gndərməmişik.  ۖ 
Wa Yaqūlūna Ţā`atun Fa'idhā Barazū Min `Indika Bayyata Ţā'ifatun Minhum Ghayra Al-Ladhī Taqūlu Wa  ۖ  Allāhu Yaktubu Mā Yubayyitūna  ۖ  Fa'a`riđ `Anhum Wa Tawakkal `Alá Al-Lahi  ۚ  Wa Kafá Bil-Lahi Wa Kīlāan 004-081. (Ya Rəsulum!) Onlar: (Sənə) itaət edirik!" - deyir, lakin sənin yanından ıxıb getdikləri zaman onların bir qismi dediyinin əksinə fikirləşir. Allah onların niyyətində olanları (əməl dəftərlərinə) yazır. Sən onlardan z evir, Allaha təvəkkl et! Allahın (sənə) vəkil olması kifayət edər!  ۖ   ۖ   ۚ 
'Afalā Yatadabbarūna Al-Qur'āna  ۚ  Wa Law Kāna Min `Indi Ghayri Al-Lahi Lawajadū Fīhi Akhtilāfāan Kathīrāan 004-082. Onlar Quran barəsində (onun Allah kəlamı olması haqqında) dşnməzlərmi? Əgər o, Allahdan qeyrisi tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda oxlu ziddiyyət (ixtilaf, uyğunsuzluq) tapardılar.  ۚ 
Wa 'Idhā Jā'ahum 'Amrun Mina Al-'Amni 'Awi Al-Khawfi 'Adhā`ū Bihi  ۖ  Wa Law Raddūhu 'Ilá Ar-Rasūli Wa 'Ilá 'Ū Al-'Amri Minhum La`alimahu Al-Ladhīna Yastanbiţūnahu Minhum  ۗ  Wa Lawlā Fađlu Al-Lahi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Lāttaba`tumu Ash-Shayţāna 'Illā Qalīlāan 004-083. Onlara (mnafiqlərə bəzi msəlmanların sadəlvhly zndən dyuş meydanından) əmin-amanlıq və ya qorxu xəbəri gəldikdə dərhal onu yayarlar. Halbuki əgər (msəlmanlar) bunu (mnafiqlərə deyil), Peyğəmbərə və ya zlərindən (mminlərdən) olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə demiş olsaydılar, əlbəttə, həmin xəbəri onun mahiyyətinə varan (belə bir xəbərin yayılmasının məqsədəuyğun olub-olmadığını təyin etməyə qadir olan) kimsələr bilərdilər. Əgər Allahın ltf (mərhəməti) zərinizdə olmasaydı, şbhəsiz ki, az bir qisminiz mstəsna olmaqla, Şeytana uyardınız.  ۖ  ~  ۗ 
Faqātil Fī Sabīli Al-Lahi Lā Tukallafu 'Illā Nafsaka  ۚ  Wa Ĥarriđi Al-Mu'uminīna  ۖ  `Asá Al-Lahu 'An Yakuffa Ba'sa Al-Ladhīna Kafarū Wa  ۚ  Allāhu 'Ashaddu Ba'sāan Wa 'Ashaddu Tankīlāan 004-084. (Ya Rəsulum!) Allah yolunda vuruş (cihad et). Sən yalnız znə cavabdehsən, lakin mminləri də (cihada) təşviq et! Ola bilsin ki, Allah kafirlərin gcn qırmış (sizi kafirlərin qəzəbindən saxlamış) olsun. Allahın qəzəbi (qəhri) də, əzabı da ox şiddətlidir!  ۚ   ۖ   ۚ 
Man Yashfa` Shafā`atan Ĥasanatan Yakun Lahu Naşībun Minhā  ۖ  Wa Man Yashfa` Shafā`atan Sayyi'atan Yakun Lahu Kiflun Minhā  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu `Alá Kulli Shay'in Muqītāan 004-085. Yaxşı işə vasitəi olana (onun savabından), pis işə vasitəi olana (onun gnahından) bir pay dşr. Əlbəttə, Allah hər şeyə qadirdir. (Hər şeyin əvəzini verəndir).  ۖ   ۗ 
Wa 'Idhā Ĥuyyītum Bitaĥīyatin Faĥayyū Bi'aĥsana Minhā 'Aw Ruddūhā  ۗ  'Inna Al-Laha Kāna `Alá Kulli Shay'in Ĥasībāan 004-086. Sizə salam verildiyi zaman onu daha gzəl alın və ya (eynilə sahibinə) qaytarın! Şbhəsiz, Allah hər şeyi hesaba alandır.  ۗ 
Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۚ  Layajma`annakum 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Lā Rayba Fīhi  ۗ  Wa Man 'Aşdaqu Mina Al-Lahi Ĥadīthāan 004-087. Allahdan başqa he bir tanrı yoxdur. Olacağına şbhə edilməyən qiyamət gn hamınızı (bir yerə), əlbəttə, O toplayacaqdır. Allahdan daha doğru danışan kim ola bilər?! ~  ۚ   ۗ 
Famā Lakum Al-Munāfiqīna Fi'atayni Wa Allāhu 'Arkasahum Bimā Kasabū  ۚ  'Aturīdūna 'An Tahdū Man 'Ađalla Al-Lahu  ۖ  Wa Man Yuđlili Al-Lahu Falan Tajida Lahu Sabīlāan 004-088. Siz nə n mnafiqlər barəsində iki hissəyə ayrıldınız? Halbuki Allah onları etdikləri əməllərinə grə əvvəlki hallarına (kafirliyə) qaytarmışdır. Siz Allahın (z istəyi, z iradəsi ilə kfr edəcəyini, azğın yola dşəcəyini, haqq yoldan azacağını əzəldən bildiyi n) azdırdığı kimsəni doğru yolamı gətirmək istəyirsiniz? Allahın sapdırdığı kimsə n he bir (doğru) yol tapa bilməzsən!  ۚ   ۖ 
Wa Ddū Law Takfurūna Kamā Kafarū Fatakūnūna Sawā'an  ۖ  Falā Tattakhidhū Minhum 'Awliyā'a Ĥattá Yuhājirū Fī Sabīli Al-Lahi  ۚ  Fa'in Tawallaw Fakhudhūhumqtulūhum Ĥaythu Wajadtumūhum  ۖ  Wa Lā Tattakhidhū Minhum Walīyāan Wa Lā Naşīrāan 004-089. Onlar zləri kafir olduqları kimi, sizin də kafir olub zlərilə bərabər olmanızı istərlər. Onlar Allah yolunda (Məkkədən) hicrət etməyənə qədər onlardan (znzə) dost tutmayın! Əgər onlardan (tvhiddən və hicrət etməkdən) z evirsələr, onları harada grsəniz, tutub ldrn. Onlardan znzə nə bir dost, nə də bir kməki tutun!  ۖ   ۚ   ۖ 
'Illā Al-Ladhīna Yaşilūna 'Ilá Qawmin Baynakum Wa Baynahumthāqun 'Aw Jā'ūkum Ĥaşirat Şudūruhum 'An Yuqātilūkum 'Aw Yuqātilū Qawmahum  ۚ  Wa Law Shā'a Al-Lahu Lasallaţahum `Alaykum Falaqātalūkum  ۚ  Fa'ini A`tazalūkum Falam Yuqātilūkum Wa 'Alqaw 'Ilaykumu As-Salama Famā Ja`ala Al-Lahu Lakum `Alayhim Sabīlāan 004-090. Ancaq sizinlə aralarında əhd olan bir tayfaya sığınanlar, yaxud sizinlə və ya z qvmlərilə (Məkkə mşriklərilə) vuruşmaqdan rəkləri sıxılaraq (xoşlanmayaraq) sizin yanınıza gələn şəxslər mstəsnadır. Əgər Allah istəsəydi, onları sizin stnzə qaldırardı və onlar da sizinlə vuruşardılar. Əgər onlar sizdən aralanıb bir tərəfə əkilsələr və sizinlə vuruşmayıb slh təklif etsələr, o zaman Allah sizin n onların əleyhinə ıxmağa he bir yol qoymaz.  ۚ   ۚ 
Satajidūna 'Ākharīna Yurīdūna 'An Ya'manūkum Wa Ya'manū Qawmahum Kulla Mā Ruddū 'Ilá Al-Fitnati 'Urkisū Fīhā  ۚ  Fa'in Lam Ya`tazilūkum Wa Yulqū 'Ilaykumu As-Salama Wa Yakuffū 'Aydiyahum Fakhudhūhumqtulūhum Ĥaythu Thaqiftumūhum  ۚ  Wa 'Ūla'ikum Ja`alnā Lakum `Alayhim Sulţānāan Mubīnāan 004-091. Siz elə kəslərə də rast gələcəksiniz ki, onlar həm sizdən, həm də z camaatından arxayın olmaq istərlər. (Sizin yanınızda zlərini msəlman kimi, qəbilələrinə qayıtdıqda isə kafir kimi aparırlar). Bunlar da hər dəfə fitnə-fəsad trətməyə svq edildikdə başıaşağı ora atılarlar (cani-dildən bu işə qoşularlar). Əgər onlar sizi tərk edib getməsələr, slh təklif etməsələr və sizdən əl əkməsələr, onda onlara harada rast gəlsəniz, tutub ldrn. Biz onların əleyhinə ıxmaq n sizə aıq fərman verdik.  ۚ   ۚ 
Wa Mā Kāna Limu'uminin 'An Yaqtula Mu'umināan 'Illā Khaţa'an  ۚ  Wa Man Qatala Mu'umināan Khaţa'an Fataĥrīru Raqabatin Mu'uminatin Wa Diyatun Musallamatun 'Ilá 'Ahlihi 'Illā 'An Yaşşaddaqū  ۚ  Fa'in Kāna Min Qawmin `Adūwin Lakum Wa Huwa Mu'uminun Fataĥrīru Raqabatin Mu'uminatin  ۖ  Wa 'In Kāna Min Qawmin Baynakum Wa Baynahumthāqun Fadiyatun Musallamatun 'Ilá 'Ahlihi Wa Taĥrīru Raqabatin Mu'uminatin  ۖ  Faman Lam Yajid Faşiyāmu Shahrayni Mutatābi`ayni Tawbatan Mina Al-Lahi  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu `Alīmāan Ĥakīmāan 004-092. He bir mminə başqa bir mmini ldrmək yaraşmaz. Bu ,səhvən (xəta zndən) olduqda mstəsnadır. Hər kəs bir mmini səhvən ldrərsə, o zaman o, mmin bir qul azad etməli və ldrlmş şəxsin ailəsi qanbahasını sədəqə olaraq bağışlamadıqda, onlara (lən şəxsin varislərinə) tam şəkildə qanbahası verməlidir. Əgər (ldrlən şəxsin z) mmin olduğu halda, sizə dşmən olan bir tayfadandırsa, o vaxt (ldrlən şəxs) mmin bir qul azad etməlidir. Əgər (ldrlən şəxs) sizinlə əhd (mqavilə) bağlamış bir tayfadan olarsa, o zaman onun ailəsinə qanbahası verməklə bərabər, mmin bir qul dəxi azad etmək lazımdır. Hər kəs (azad etməyə qul) tapa bilməsə, o, Allah tərəfindən tvbəsinin qəbul edilməsi n bir-birinin ardınca (arası kəsilmədən) iki ay oruc tutmalıdır. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۚ  ~  ۚ   ۖ   ۖ   ۗ 
Wa Man Yaqtul Mu'umināan Muta`ammidāan Fajazā'uuhu Jahannamu Khālidāan Fīhā Wa Ghađiba Al-Lahu `Alayhi Wa La`anahu Wa 'A`adda Lahu `Adhābāan `Ažīmāan 004-093. Hər kəs bir mmin şəxsi qəsdən ldrərsə, onun cəzası əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb və lənət edər, (axirətdə) onun n byk əzab hazırlar!
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Đarabtum Fī Sabīli Al-Lahi Fatabayyanū Wa Lā Taqūlū Liman 'Alqá 'Ilaykumu As-Salāma Lasta Mu'umināan Tabtaghūna `Arađa Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Fa`inda Al-Lahi Maghānimu Kathīratun  ۚ  Kadhālika Kuntum Min Qablu Famanna Al-Lahu `Alaykum Fatabayyanū  ۚ  'Inna Al-Laha Kāna Bimā Ta`malūna Khabīrāan 004-094. Ey iman gətirənlər! Allah yolunda (cihad etmək n) səfərə ıxdığınız zaman diqqətli olun! Sizə msəlman olduğunu bildirən (salam verən) bir kimsəyə dnya həyatının pu mənfəətinə tamahsılanaraq: "Sən mmin deyilsən!" deməyin! Halbuki ox qənimətlər Allah yanındadır. Siz znz də bundan əvvəl onlar kimi idiniz, lakin Allah sizə mərhəmət etdi. Elə isə, siz də (insanları bir-birindən fərqləndirməkdə) diqqətli olun! Şbhəsiz ki, Allah btn etdiklərinizdən xəbərdardır!  ۚ   ۚ 
Lā Yastawī Al-Qā`idūna Mina Al-Mu'uminīna Ghayru 'Ū Ađ-Đarari Wa Al-Mujāhidūna Fī Sabīli Al-Lahi Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim  ۚ  Fađđala Al-Lahu Al-Mujāhidīna Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim `Alá Al-Qā`idīna Darajatan  ۚ  Wa Kullāan Wa`ada Al-Lahu Al-Ĥusná  ۚ  Wa Fađđala Al-Lahu Al-Mujāhidīna `Alá Al-Qā`idīna 'Ajrāan `Ažīmāan 004-095. Zərər əkmədən (zrsz səbəbə grə evlərində) əyləşən mminlərlə Allah yolunda z malları və canları ilə cihad edən (vuruşan) kimsələr bir olmazlar. Allah malları və canları ilə vuruşanları (evlərində) əyləşənlərdən (cihada getməyənlərdən) dərəcə etibarilə stn tutdu. Allah bunların hamısına (hər ikisinə savab) vəd etmişdir. (Lakin) Allah mcahidlərə (evlərində) oturanlardan daha byk mkafatlarla imtiyaz vermişdir.  ۚ   ۚ   ۚ 
Darajātin Minhu Wa Maghfiratan Wa Raĥmatan  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Ghafūrāan Raĥīmāan 004-096. (Onları) Allah tərəfindən yksək dərəcələr, bağışlanma və mərhəmət gzləyir. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir.  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Tawaffāhumu Al-Malā'ikatu Žālimī 'Anfusihim Qālū Fīma Kuntum  ۖ  Qālū Kunnā Mustađ`afīna Fī Al-'Arđi  ۚ  Qālū 'Alam Takun 'Arđu Al-Lahi Wāsi`atan Fatuhājirū Fīhā  ۚ  Fa'ūlā'ika Ma'wāhum Jahannamu  ۖ  Wa Sā'at Maşīrāan 004-097. Mələklər z nəfslərinə zlm edənlərin (Məkkədə kafirlər iərisində qalıb hicrət etməyənlərin) canlarını alarkən (onlara) deyəcəklər: "Siz (hicrət zamanı) nə işdə idiniz?" Onlar syləyəcəklər: "Biz yer zərində zəif (aciz) kəslər idik." (Mələklər də onlara: ) "Allahın torpağı geniş deyildimi ki, siz də hicrət edəydiniz?" - deyəcəklər. Onların sığınacaqları yer Cəhənnəmdir. O necə də pis yerdir!  ۖ   ۚ   ۚ   ۖ 
'Illā Al-Mustađ`afīna Mina Ar-Rijāli Wa An-Nisā' Wa Al-Wildāni Lā Yastaţī`ūna Ĥīlatan Wa Lā Yahtadūna Sabīlāan 004-098. Yalnız hicrət etməyə yol və arə tapmağa qadir olmayan aciz kişi, qadın və uşaqlar mstəsnadır.
Fa'ūlā'ika `Asá Al-Lahu 'An Ya`fuwa `Anhum  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu `Afūwāan Ghafūrāan 004-099. Ola bilsin ki, Allah onları əfv etsin. Allah əfv edəndir, bağışlayandır!  ۚ 
Wa Man Yuhājir Fī Sabīli Al-Lahi Yajid Al-'Arđi Murāghamāan Kathīrāan Wa Sa`atan  ۚ  Wa Man Yakhruj Min Baytihi Muhājirāan 'Ilá Al-Lahi Wa Rasūlihi Thumma Yudrik/hu Al-Mawtu Faqad Waqa`a 'Ajruhu `Alá Al-Lahi  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu Ghafūrāan Raĥīmāan 004-100. Allah yolunda hicrət edən şəxs yer zndə oxlu sığınacaq və genişlik (bolluq) tapar. Kim evindən ıxıb Allaha və onun Peyğəmbərinə tərəf hicrət etsə, sonra isə (mənzil başına atmadan) lm onu haqlasa, həmin şəxsin mkafatını Allah z verər! Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۗ 
Wa 'Idhā Đarabtum Al-'Arđi Falaysa `Alaykum Junāĥun 'An Taqşurū Mina Aş-Şalāati 'In Khiftum 'An Yaftinakumu Al-Ladhīna Kafarū  ۚ  'Inna Al-Kāfirīna Kānū Lakum `Adūwāan Mubīnāan 004-101. Səfərə ıxdığınız zaman kafirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsınızsa, namazı qısaltmaq (drd rəkətli namazı iki rəkət qılmaq) sizə gnah hesab edilməz. Həqiqətən kafirlər sizinlə aıq dşməndirlər.  ۚ 
Wa 'Idhā Kunta Fīhim Fa'aqamta Lahumu Aş-Şalāata Faltaqum Ţā'ifatun Minhum Ma`aka Wa Līa'khudhū 'Asliĥatahum Fa'idhā Sajadū Falyakūnū Min Warā'ikum Wa Lta'ti Ţā'ifatun 'Ukhrá Lam Yuşallū Falyuşallū Ma`aka Wa Līa'khudhū Ĥidhrahum Wa 'Asliĥatahum  ۗ  Wadda Al-Ladhīna Kafarū Law Taghfulūna `An 'Asliĥatikum Wa 'Amti`atikum Fayamīlūna `Alaykum Maylatan Wāĥidatan  ۚ  Wa Lā Junāĥa `Alaykum 'In Kāna Bikum 'Adháan Min Maţarin 'Aw Kuntum Marđá 'An Tađa`ū 'Asliĥatakum  ۖ  Wa Khudhū Ĥidhrakum  ۗ  'Inna Al-Laha 'A`adda Lilkāfirīna `Adhābāan Muhīnāan 004-102. (Ya Rəsulum!) Sən (əsgərlərin) iərisində olub onlara namaz qıldırdığın zaman onlardan bir dəstə sailahlarını (zlərilə) gtrsnlər. (Namazlarını qılıb) səcdə edən kimi sizin arxanıza (dşmənin nnə) kesinlər. (Və ya onlar namaz qılanda digər dəstə arxalarında olsun). Sonra (namaz qılmamış) o biri dəstə z ehtiyat vasitələrini və silahlarını gtrərək gəlib səninlə birlikdə namaz qılsın! Kafirlər istərdilər ki, sizin silahlarınızdan və mallarınızdan he bir xəbəriniz olmayaydı və onlar da sizin zərinizə birdəfəlik (qəfil bir hcumla) basqın edəydilər. Yağışdan əziyyət əkdiyiniz, yaxud xəstə olduğunuz zaman silahlarınızı (namaz vaxtı) yerə qoymaq sizə gnah deyildir, lakin ehtiyatınızı gzləyin! Şbhəsiz ki, Allah kafirlər n alaldıcı əzab hazırlamışdır!  ۗ   ۚ   ۖ   ۗ 
Fa'idhā Qađaytumu Aş-Şalāata Fādhkurū Al-Laha Qiyāmāan Wa Qu`ūdāan Wa `Alá Junūbikum  ۚ  Fa'idhā Aţma'nantum Fa'aqīmū Aş-Şalāata  ۚ  'Inna Aş-Şalāata Kānat `Alá Al-Mu'uminīna Kitābāan Mawqūtāan 004-103. Namazınızı qıldıqdan sonra ayaq stə olanda da, uzananda da Allahı zikr edin, arxayınlığa ixdıqda isə, namazı (z qaydasınca) qılın! nki namaz mminlərə bəlli vaxtlarda fərz (vacib) edilmişdir.  ۚ   ۚ 
Wa Lā Tahinū Fī Abtighā'i Al-Qawmi  ۖ  'In Takūnū Ta'lamūna Fa'innahum Ya'lamūna Kamā Ta'lamūna  ۖ  Wa Tarjūna Mina Al-Lahi Mā Lā Yarjūna  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu `Alīmāan Ĥakīmāan 004-104. (Kafir) qvm təqib etməkdə (ey msəlmanlar!) zəiflik gstərməyin! Əgər siz (yaralarınızdan və səfərin ətinliklərindən) əziyyət əkirsinizsə, onlar da sizin kimi əziyyət əkirlər. Halbuki siz onların ummadıqlarını Allahdan umursunuz. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۖ   ۖ   ۗ 
'Innā 'Anzalnā 'Ilayka Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Litaĥkuma Bayna An-Nāsi Bimā 'Arāka Al-Lahu  ۚ  Wa Lā Takun Lilkhā'inīna Khaşīmāan 004-105. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, Biz sənə Quranı haqq olaraq nazil etdik ki, Allahın sənə gstərdiyi (yrətdiyi, bildirdiyi) ilə insanlar arasında hkm edəsən. Xainləri mdafiə edən (onların xeyrinə mbahisə aparan) olma!  ۚ 
Wa Astaghfiri Al-Laha  ۖ  'Inna Al-Laha Kāna Ghafūrāan Raĥīmāan 004-106. Allahdan bağışlanmaq dilə! Əlbəttə, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۖ 
Wa Lā Tujādil `Ani Al-Ladhīna Yakhtānūna 'Anfusahum  ۚ  'Inna Al-Laha Lā Yuĥibbu Man Kāna Khawwānāan 'Athīmāan 004-107. zlərilə (bir-birinə) xəyanət edən şəxslərdən tr mbahisə etmə! Şbhəsiz ki, Allah gnaha batmış xaini sevməz!  ۚ 
Yastakhfūna Mina An-Nāsi Wa Lā Yastakhfūna Mina Al-Lahi Wa Huwa Ma`ahum 'Idh Yubayyitūna Mā Lā Yarđá Mina Al-Qawli  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Bimā Ya`malūna Muĥīţāan 004-108. Onlar (xəyanətlərini) insanlardan gizlətsələr də, Allahdan gizlədə bilməzlər. Onlar (Allaha) xoş getməyən szləri rəklərində tutduqda belə, yenə O onların yanındadır (Allah onları bilir). Allah onların nələr etdiyini biləndir.  ۚ 
Hā'antum Hā'uulā' Jādaltum `Anhum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Faman Yujādilu Al-Laha `Anhum Yawma Al-Qiyāmati 'Am Man Yakūnu `Alayhim Wa Kīlāan 004-109. (Ey xainləri mdafiə edənlər!) Budur, siz dnyada onlardan tru (onların xeyrinə) mbahisə etdiniz, bəs qiyamət gn kim onlardan tr Allahla mbahisə edəcəkdir? Yaxud onlara kim vəkil olacaqdır?
Wa Man Ya`mal Sū'āan 'Aw Yažlim Nafsahu Thumma Yastaghfiri Al-Laha Yajidi Al-Laha Ghafūrāan Raĥīmāan 004-110. Hər kəs pis iş grdkdən və ya znə zlm etdikdən sonra Allahdan bağışlanmağını dilərsə, Allahın bağışlayan, mərhəmətli olduğunu grər.
Wa Man Yaksib 'Ithmāan Fa'innamā Yaksibuhu `Alá Nafsihi  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu `Alīmāan Ĥakīmāan 004-111. Hər kəs bir gnah qazanarsa, mtləq o gnahı znn zərərinə qazanmış olar. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir!  ۚ 
Wa Man Yaksib Khī'atan 'Aw 'Ithmāan Thumma Yarmi Bihi Barī'āan Faqadi Aĥtamala Buhtānāan Wa 'Ithmāan Mubīnāan 004-112. Hər kəs bir xəta və ya gnah edib onu gnahsız bir adamın boynuna atarsa, şbhəsiz ki, z boynuna bhtan və aıq-aşkar gnah gtrmş olar (gnah stndən gnah qazanar).
Wa Lawlā Fađlu Al-Lahi `Alayka Wa Raĥmatuhu Lahammat Ţā'ifatun Minhum 'An Yuđillūka Wa Mā Yuđillūna 'Illā 'Anfusahum  ۖ  Wa Mā Yađurrūnaka Min Shay'in  ۚ  Wa 'Anzala Al-Lahu `Alayka Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa `Allamaka Mā Lam Takun Ta`lamu  ۚ  Wa Kāna Fađlu Al-Lahi `Alayka `Ažīmāan 004-113. (Ya Rəsulum!) Əgər sənə Allahın ltf (mərhəməti) olmasa idi, əlbəttə, onların bir dəstəsi səni dz yoldan azdırmaq niyyətində olacaqdı. Halbuki onlar zlərindən qeyrisini azdıra bilməz və sənə də he bir zərər verə bilməzlər. nki Allah sənə Quranı və hikməti nazil edərək bilmədiklərini yrətdi. Allahın sənə ltf bykdr!  ۖ   ۚ   ۚ 
Khayra Fī Kathīrin Min Najwāhum 'Illā Man 'Amara Bişadaqatin 'Aw Ma`rūfin 'Aw 'Işlāĥin Bayna An-Nāsi  ۚ  Wa Man Yaf`al Dhālika Abtighā'a Marđāati Al-Lahi Fasawfa Nu'utīhi 'Ajrāan `Ažīmāan 004-114. Onların gizli shbətlərinin oxunda xeyir yoxdur. Xeyir ancaq sədəqə verməyi, yaxud yaxşılıq etməyi və ya insanlar arasında slh yaratmağı əmr edən kimsənin shbətindədir. Allahın razılığını qazanmaq n belə işlər grən kimsəyə (axirətdə) byk mkafat verəcəyik!  ۚ  ~
Wa Man Yushāqiqi Ar-Rasūla Min Ba`di Mā Tabayyana Lahu Al-Hudá Wa Yattabi` Ghayra Sabīli Al-Mu'uminīna Nuwallihi Mā Tawallá Wa Nuşlihi Jahannama  ۖ  Wa Sā'at Maşīrāan 004-115. Hər kəs znə doğru yol aşkar olandan sonra Peyğəmbərdən z dndərib mminlərdən qeyrisinin yoluna uyarsa, onun istədiyi (znn ynəldiyi) yola ynəldər və Cəhənnəmə varid edərik. Ora necə də pis yerdir.  ۖ 
'Inna Al-Laha Lā Yaghfiru 'An Yushraka Bihi Wa Yaghfiru Mā Dūna Dhālika Liman Yashā'u  ۚ  Wa Man Yushrik Bil-Lahi Faqad Đalla Đalālāan Ba`īdāan 004-116. Allah Ona şərik qoşmağı əsla bağışlamaz. Bundan başqa olan gnahları isə dilədiyi kimsə n bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs, şbhəsiz ki, (haqq yoldan) ox azmışdır.  ۚ 
'In Yad`ūna Min Dūnihi 'Illā 'Ināthāan Wa 'In Yad`ūna 'Illā Shayţānāan Marīdāan 004-117. (Məkkə mşrikləri) Allahı qoyub yalnız qadın btlərə (Lata, Mənata, Uzzəyə, Nailəyə) tapınır və yalnız asi (inadkar) Şeytana ibadət edirlər. ~
La`anahu Al-Lahu  ۘ  Wa Qāla La'attakhidhanna Min `Ibādika Naşībāan Mafrūđāan 004-118. Allah ona (Şeytana) lənət etdi (rəhmətindən kənar edib dərgahından qovdu). O isə dedi: "Əlbəttə, mən Sənin bəndələrindən məyyən bir qismini ələ alacağam".  ۘ 
Wa La'uđillannahum Wa La'umanniyannahum Wa La'āmurannahum Falayubattikunna 'Ādhāna Al-'An`ām Wa La'āmurannahum Falayughayyirunna Khalqa Al-Lahi  ۚ  Wa Man Yattakhidhi Ash-Shayţāna Walīyāan Min Dūni Al-Lahi Faqad Khasira Khusrānāan Mubīnāan 004-119. Onları hkmən (doğru yoldan) sapdıracaq, (pu) xlyalara salacaq, heyvanlarının qulaqlarını kəsməyi və Allahın yaratdıqlarını dəyişdirməyi əmr edəcəyəm! Allahı atıb Şeytanı znə dost tutun şəxs, əlbəttə, aıq-aşkar ziyana uğramışdır.  ۚ 
Ya`iduhum Wa Yumannīhim  ۖ  Wa Mā Ya`iduhumu Ash-Shayţānu 'Illā Ghurūrāan 004-120. (Şeytan) onlara (mşriklərə) vədlər verir, rəklərində arzular oyadır. Lakin Şeytan onlara yalnız yalan vədlər verir.  ۖ 
'Ūlā'ika Ma'wāhum Jahannamu Wa Lā Yajidūna `Anhā Maĥīşāan 004-121. Onların (Şeytana uyanların) yeri Cəhənnəmdir. Və oradan xilas olmağa arə tapmazlar.
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Sanudkhiluhum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā  ۖ  'Abadāan Wa`da Al-Lahi  ۚ  Ĥaqqāan Wa Man 'Aşdaqu Mina Al-Lahi Qīlāan 004-122. İman gətirib yaxşı işlər grənləri isə, Biz (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil edəcəyik. Allahın haqq olan vədi zrə, onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahdan daha doğru danışan kimdir?!  ۖ   ۚ 
Laysa Bi'amānīyikum Wa Lā 'Amānīyi 'Ahli Al-Kitābi  ۗ  Man Ya`mal Sū'āan Yujza Bihi Wa Lā Yajid Lahu Min Dūni Al-Lahi Walīyāan Wa Lā Naşīrāan 004-123. Bu, (Cənnətə daxil olmaq) nə sizin, nə də kitab əhlinin arzusu ilə deyildir. Pislik edən şəxs, onun cəzasını grəcək və o, Allahdan başqa znə nə bir dost, nə də bir imdada yetən tapacaqdır!  ۗ 
Wa Man Ya`mal Mina Aş-Şāliĥāti Min Dhakarin 'Aw 'Unthá Wa Huwa Mu'uminun Fa'ūlā'ika Yadkhulūna Al-Jannata Wa Lā Yužlamūna Naqīrāan 004-124. Mmin olmaqla bərabər, yaxşı işlər grən kişilər və qadınlar Cənnətə daxil olarlar. Onlara xurma ərdəyi qədər haqsızlıq edilməz!
Wa Man 'Aĥsanu Dīnāan Mimman 'Aslama Wajhahu Lillahi Wa Huwa Muĥsinun Wa Attaba`a Millata 'Ibrāhīma Ĥanīfāan Wa Attakhadha  ۗ  Al-Lahu 'Ibrāhīma Khalīlāan 004-125. Yaxşı əməl sahibi olun ozn Allaha təslim edən, İbrahimin hənif millətinə (dininə) tabe olan şəxsdən din etibarilə daha gzəl kim ola bilər? Həqiqətən, Allah İbrahimi (znə) dost tutmuşdur!  ۗ 
Wa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Bikulli Shay'in Muĥīţāan 004-126. Gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allaha məxsusdur. Allah hər şeyi (elmi və qdrətilə) ehtiva etmişdir.  ۚ 
Wa Yastaftūnaka Fī An-Nisā'  ۖ  Quli Al-Lahu Yuftīkum Fīhinna Wa Mā Yutlá `Alaykum Al-Kitābi Fī Yatāmá An-Nisā' Al-Lātī Lā Tu'utūnahunna Mā Kutiba Lahunna Wa Targhabūna 'An Tankiĥūhunna Wa Al-Mustađ`afīna Mina Al-Wildāni Wa 'An Taqūmū Lilyatāmá Bil-Qisţi  ۚ  Wa Mā Taf`alū Min Khayrin Fa'inna Al-Laha Kāna Bihi `Alīmāan 004-127. (Ya Rəsulum!) Səndən qadınlar barəsində fətva (əsasında hkm ıxarılan şəri məsləhət) istəyirlər. De ki: "Onlar barəsində fətvanı sizə Allah və Kitabdan (Qurandan) sizə oxunan (ayələr) verir. Onlar verilməsi vacib olanı (mirası) zlərinə verməyərək evlənmək istədiyiniz yetim qızlar (qadınlar) və aciz uşaqlar haqqında, həminin yetimlərlə ədalətlə rəftar etməniz barədə olan ayələrdir". Sizin etdiyiniz btn xeyirli işləri, şbhəsiz ki, Allah bilir!  ۖ   ۚ 
Wa 'Ini Amra'atun Khāfat Min Ba`lihā Nushūzāan 'Aw 'I`rāđāan Falā Junāĥa `Alayhimā 'An Yuşliĥā Baynahumā Şulĥāan Wa  ۚ  Aş-Şulĥu Khayrun  ۗ  Wa 'Uĥđirati Al-'Anfusu Ash-Shuĥĥa  ۚ  Wa 'In Tuĥsinū Wa Tattaqū Fa'inna Al-Laha Kāna Bimā Ta`malūna Khabīrāan 004-128. Əgər bir qadın z ərinin qaba rəftarından, yaxud ondan z evirməsindən qorxarsa, onların z aralarında bir nv barışıb dzəlişmələrindən (ər-arvada) he bir gnah gəlməz. nki barışmaq daha xeyirlidir. Ancaq nəfslərdə xəsislik (qısqanclıq) həmişə mvcuddur. Əgər siz yaxşı dolanıb (dava-dalaşdan, kobud rəftardan) əkinsəniz (bu sizin n daha yaxşı olar). Şbhəsiz ki, Allah ediyiniz hər bir işdən xəbərdardır!  ۚ   ۗ   ۚ 
Wa Lan Tastaţī`ū 'An Ta`dilū Bayna An-Nisā' Wa Law Ĥaraştum  ۖ  Falā Tamīlū Kulla Al-Mayli Fatadharūhā Kālmu`allaqati  ۚ  Wa 'In Tuşliĥū Wa Tattaqū Fa'inna Al-Laha Kāna Ghafūrāan Raĥīmāan 004-129. Siz nə qədər ox istəsəniz də, he vaxt arvadlar arasında ədalətlə rəftar etməyi bacarmazsınız. Barı, (birisinə) tamamilə meyl gstərib, digərini asılı vəziyyətdə (nə ərli kimi ərli, nə də boşanmış kimi boşanmış) qoymayın. Əgər znz islah edib (belə hərəkətlərdən) əkinsəniz (Allah sizi bağışlar). Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۖ   ۚ 
Wa 'In Yatafarraqā Yughni Al-Lahu Kullā Min Sa`atihi  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Wāsi`āan Ĥakīmāan 004-130. Əgər onlar (ər-arvad) bir-birindən ayrılacaq olsalar, Allah onların hər birini z geniş ltf (kərəmi) ilə ehtiyacsız edər. Həqiqətən, Allah geniş ltf sahibi, hikmət sahibidir!  ۚ 
Wa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۗ  Wa Laqad Waşşaynā Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba Min Qablikum Wa 'Īyākum 'Ani Attaqū Al-Laha  ۚ  Wa 'In Takfurū Fa'inna Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Ghanīyāan Ĥamīdāan 004-131. Gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allaha məxsusdur. (Ey msəlmanlar!) Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxmanızı tvsiyə etdik. Əgər Allahı inkar etsəniz belə, (yenə də) gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allahındır. Allah ehtiyacsızdır, (z-zlyndə) şkr olunmağa, (tərif olunmağa) layiqdir.  ۗ   ۚ   ۚ 
Wa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۚ  Wa Kafá Bil-Lahi Wa Kīlāan 004-132. Gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allaha məxsusdur. Təkcə Allahın vəkil olması kifayət edər.  ۚ 
'In Yasha' Yudh/hibkum 'Ayyuhā An-Nāsu Wa Ya'ti Bi'ākharīna  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu `Alá Dhālika Qadīrāan 004-133. Ey insanlar! Əgər O istərsə, sizi yox edər, (yerinizə) başqalarını gətirər. (İnsanları məhv edib əvəzində başqa bir məxluq yaradar). Allah buna qadirdir!  ۚ 
Man Kāna Yurīdu Thawāba Ad-Dunyā Fa`inda Al-Lahi Thawābu Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Samī`āan Başīrāan 004-134. Hər kəs dnya savabını (mkafatını) istərsə, (bilməlidir ki) dnyanın da, axirətin də mkafatları Allahın yanındadır. Allah eşidəndir, grəndir!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Kūnū Qawwāmīna Bil-Qisţi Shuhadā'a Lillahi Wa Law `Alá 'Anfusikum 'Awi Al-Wālidayni Wa Al-'Aqrabīna  ۚ  'In Yakun Ghanīyāan 'Aw Faqīrāan Fa-Allāhu 'Awlá Bihimā  ۖ  Falā Tattabi`ū Al-Hawá 'An Ta`dilū  ۚ  Wa 'In Talwū 'Aw Tu`riđū Fa'inna Al-Laha Kāna Bimā Ta`malūna Khabīrāan 004-135. Ey iman gətirənlər! (Şahidliyiniz) sizin znzn, ata-ananızın, yaxın qohumlarınızın əleyhinə olsa belə, ədalətdən mhkəm yapışan Allah şahidi olun! (Əleyhinə şahidlik edəcəyiniz şəxs) istər dvlətli, istər kasıb olsun, hər halda Allah onların hər ikisinə (sizdən) daha yaxındır. Nəfsinizin istəyinə uyub haqdan z evirməyin! Əgər dilinizi əyib bzsəniz və ya (doğru şəhadət verməkdən, yaxud mumən şahidlikdən) boyun qaırsanız, (bilin ki) Allah etdiyiniz işlərdən xəbərdardır!  ۚ   ۖ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Āminū Bil-Lahi Wa Rasūlihi Wa Al-Kitābi Al-Ladhī Nazzala `Alá Rasūlihi Wa Al-Kitābi Al-Ladhī 'Anzala Min Qablu  ۚ  Wa Man Yakfur Bil-Lahi Wa Malā'ikatihi Wa Kutubihi Wa Rusulihi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Faqad Đalla Đalālāan Ba`īdāan 004-136. Ey iman gətirənlər! Allaha və Peyğəmbərinə, Onun z Peyğəmbərinə endirdiyi Kitaba (Qurana) və ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirin! Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə və axirət gnnə inanmayan şəxs, şbhəsiz ki, (doğru yoldan) ox azmışdır.  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Thumma Kafarū Thumma 'Āmanū Thumma Kafarū Thumma Azdādū Kufrāan Lam Yakuni Al-Lahu Liyaghfira Lahum Wa Lā Liyahdiyahum Sabīlāan 004-137. (Əvvəlcə) iman gətirib sonra kafir olan, sonra iman gətirib yenə kafir olan, sonra da kfrn artıran kəsləri Allah he vaxt bağışlayan və doğru yola ynəldən deyildir!
Bashshiri Al-Munāfiqīna Bi'anna Lahum `Adhābāan 'Alīmāan 004-138. (Ya Rəsulum!) Munafiqlərə mjdə ver ki, onlardan tr (axirətdə) şiddətli əzab var.
Al-Ladhīna Yattakhidhūna Al-Kāfirīna 'Awliyā'a Min Dūni Al-Mu'uminīna  ۚ  'Ayabtaghūna `Indahumu Al-`Izzata Fa'inna Al-`Izzata Lillahi Jamī`āan 004-139. O mnafiqlər ki, mminləri qoyub kafirləri dost tuturlar. (İzzət və) qdrəti onların yanındamı axtarırlar? Şbhəsiz ki, (izzət və) qdrət tamamilə Allaha məxsusdur!  ۚ 
Wa Qad Nazzala `Alaykum Al-Kitābi 'An 'Idhā Sami`tum 'Āyāti Al-Lahi Yukfaru Bihā Wa Yustahza'u Bihā Falā Taq`udū Ma`ahum Ĥattá Yakhūđū Fī Ĥadīthin Ghayrihi  ۚ  'Innakum 'Idhāan Mithluhum  ۗ  'Inna Al-Laha Jāmi`u Al-Munāfiqīna Wa Al-Kāfirīna Fī Jahannama Jamī`āan 004-140. Allah Kitabda (Quranda) sizə nazil etmişdir (bildirmişdir) ki, Allahın ayələrini inkar edildiyini və onlara istehza olunduğunu eşitdiyiniz zaman mşriklər başqa bir shbətə girişməyənə qədər onlarla bir yerdə əyləşməyin! nki o vaxt siz də onların tayı olarsınız. Həqiqətən, Allah mnafiqlərin və kafirlərin hamısını Cəhənnəmdə bir yerdə toplayacaqdır! ~  ۚ   ۗ 
Al-Ladhīna Yatarabbaşūna Bikum Fa'in Kāna Lakum Fatĥun Mina Al-Lahi Qālū 'Alam Nakun Ma`akum Wa 'In Kāna Lilkāfirīna Naşībun Qālū 'Alam Nastaĥwidh `Alaykum Wa Namna`kum Mina Al-Mu'uminīna  ۚ  Fa-Allāhu Yaĥkumu Baynakum Yawma Al-Qiyāmati  ۗ  Wa Lan Yaj`ala Al-Lahu Lilkāfirīna `Alá Al-Mu'uminīna Sabīlāan 004-141. (Ey msəlmanlar!) Sizə gz qoyan (mnafiqlər) Allah tərəfindən sizə bir qələbə z verdikdə: "Məgər biz də sizinlə deyildikmi? " deyər, kafirlərə (zəfər) nəsib olduqda isə: "Məgər (mminlərlə birlikdə sizə qarşı vuruşsaydıq) biz sizə qalib gələ bilməzdikmi? Məgər biz mminlərə (onların sizə qarşı təcavznə crbəcr vasitələrlə) mane olmadıqmi? " - syləyərlər. Qiyamət gn Allah z sizin aranızda hkm verəcəkdir. Allah he vaxt kafirlərə mminlərin əleyhinə olan bir yol gstərməz!  ۚ   ۗ 
'Inna Al-Munāfiqīna Yukhādi`ūna Al-Laha Wa Huwa Khādi`uhum Wa 'Idhā Qāmū 'Ilá Aş-Şalāati Qāmū Kusālá Yurā'ūna An-Nāsa Wa Lā Yadhkurūna Al-Laha 'Illā Qalīlāan 004-142. Mnafiqlər Allahı aldatmağa alışırlar. Halbuki əslində (Allah) onları aldadır. Onlar namaza durduqları zaman (yerlərindən) tənbəlliklə (knlsz) qalxar, zlərini (yalandan) xalqa gstərər və Allahı olduqca az yad edərlər.
Mudhabdhabīna Bayna Dhālika Lā 'Ilá Hā'uulā' Wa Lā 'Ilá Hā'uulā'  ۚ  Wa Man Yuđlili Al-Lahu Falan Tajida Lahu Sabīlāan 004-143. (Mnafiqlər imanla kfr arasında) tərəddd edib nə (tamamilə) bunlara (mminlərə), nə də onlara (kafirlərə) tərəf dnərlər. Allahın azdırdığı şəxs n he bir yol (nicat yolu) tapa bilməzsən!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū Al-Kāfirīna 'Awliyā'a Min Dūni Al-Mu'uminīna  ۚ  'Aturīdūna 'An Taj`alū Lillahi `Alaykum Sulţānāan Mubīnāan 004-144. Ey iman gətirənlər! Mminləri qoyub kafirləri dost tutmayın! Məgər Allaha z əleyhinizə aıq bir dəlilmi vermək istəyirsiniz?  ۚ 
'Inna Al-Munāfiqīna Fī Ad-Darki Al-'Asfali Mina An-Nāri Wa Lan Tajida Lahum Naşīrāan 004-145. (Ya Rəsulum!) Əlbəttə, mnafiqlərin yeri Cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsindədir. Sən he vaxt onlara yardım edən tapmazsan!
'Illā Al-Ladhīna Tābū Wa 'Aşlaĥū Wa A`taşamū Bil-Lahi Wa 'Akhlaşū Dīnahum Lillahi Fa'ūlā'ika Ma`a Al-Mu'uminīna  ۖ  Wa Sawfa Yu'uti Al-Lahu Al-Mu'uminīna 'Ajrāan `Ažīmāan 004-146. Tvbə edənlər, zlərini islah edib dzəldənlər, Allahdan mhkəm yapışanlar və Allah qarşısında dinini (etiqadını) təmizləyənlər mstəsnadır. nki onlar mminlərə bərabərdirlər. Mminlərə isə Allah byk mkafat verəcəkdir!  ۖ 
Mā Yaf`alu Al-Lahu Bi`adhābikum 'In Shakartum Wa 'Āmantum  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Shākirāan `Alīmāan 004-147. Əgər siz şkr etsəniz və iman gətirsəniz, Allah sizə nə n əzab versin ki, Allah şkrə qiymət verəndir, (hər şeyi) biləndir!  ۚ 
Lā Yuĥibbu Al-Lahu Al-Jahra Bis-Sū'i Mina Al-Qawli 'Illā Man Žulima  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Samī`āan `Alīmāan 004-148. Allah pis szn aıq (ucadan) deyilməsini sevməz. Yalnız zlm olunmuş şəxslər mstəsnadır. Allah (hər şeyi) eşıdəndir, biləndir!  ۚ 
'In TubKhayrāan 'Aw Tukhfūhu 'Aw Ta`fū `An Sū'in Fa'inna Al-Laha Kāna `Afūwāan Qadīrāan 004-149. Əgər yaxşı bir əməli aşkara ıxarsanız, yaxud onu gizlətsəniz və ya bir pisliyi əfv etsəniz (Allah onları bilər). Həqiqətən, Allah bağışlayandır, qdrət sahibidir! ~
'Inna Al-Ladhīna Yakfurūna Bil-Lahi Wa Rusulihi Wa Yurīdūna 'An Yufarriqū Bayna Al-Lahi Wa Rusulihi Wa Yaqūlūna Nu'uminu Biba`đin Wa Nakfuru Biba`đin Wa Yurīdūna 'An Yattakhidhū Bayna Dhālika Sabīlāan 004-150. Allahı və peyğəmbərlərini inkar edənlər, Allahı peyğəmbərlərindən ayırmaq istəyənlər. "Biz peyğəmbərlərdən bəzisinə inanır, bəzilərinə isə inanmırıq",- deyənlər və bunun (iman ilə kfr) arasında bir yol (məzhəb) tapmaq istəyənlər -
'Ūlā'ika Humu Al-Kāfirūna Ĥaqqāan  ۚ  Wa 'A`tadnā Lilkāfirīna `Adhābāan Muhīnāan 004-151. Btn bunlar, həqiqətən, kafirdirlər. Biz (axirətdə) kafirlərdən tr alaldıcı əzab hazırlamışıq!  ۚ 
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Bil-Lahi Wa Rusulihi Wa Lam Yufarriqū Bayna 'Aĥadin Minhum 'Ūlā'ika Sawfa Yu'utīhim  ۗ  'Ujūrahum Wa Kāna Al-Lahu Ghafūrāan Raĥīmāan 004-152. Lakin Allaha və peyğəmbərlərinə iman gətirən və onların he birini digərindən ayırmayan şəxslərə Allah z mkafatlarını verəcəkdir. Şbhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۗ 
Yas'aluka 'Ahlu Al-Kitābi 'An Tunazzila `Alayhim Kitābāan Mina As-Samā'i  ۚ  Faqad Sa'alū Mūsá 'Akbara Min Dhālika Faqālū 'Arinā Al-Laha Jahratan Fa'akhadhat/humu Aş-Şā`iqatu Bižulmihim  ۚ  Thumma Attakhadhū Al-`Ijla Min Ba`di Mā Jā'at/humu Al-Bayyinātu Fa`afawnā `An Dhālika  ۚ  Wa 'Ātaynā Mūsá Sulţānāan Mubīnāan 004-153. (Ya Rəsulum!) Kitab əhli (yəhudilər) sənin onlara gydən (birdəfəlik) bir kitab endirməyini istəyirlər. Halbuki onlar (vaxtilə) Musadan bundan daha byyn istəmiş və: "Bizə Allahı aşkar gstər!" - demişdilər. Və z ədalətsizlikləri zndən onları ildırım vurmuşdu. Sonra onlara aıq-aydın mczələr gəldiyi halda, buzova sitayiş etmişdilər. Biz bundan da (onların bu gnahından da) kedik və Musaya aıq-aşkar dəlil (parlaq mczələr) verdik.  ۚ   ۚ   ۚ 
Wa Rafa`nā Fawqahumu Aţūra Bimīthāqihim Wa Qulnā Lahum Adkhulū Al-Bāba Sujjadāan Wa Qulnā Lahumu Lā Ta`dū Fī As-Sabti Wa 'Akhadhnā Minhumthāqāan Ghalīžāan 004-154. Əhdə riayət etsinlər deyə, Tur dağını onların (başları) zərinə qaldırdıq və onlara: "Qapıdan (ibadət adırının qapısından) səcdə edərək daxil olun, şənbə gnnn qayda-qanununu pozmayın!" - dedik. Və onlardan mhkəm əhd aldıq.
Fabimā Naqđihimthāqahum Wa Kufrihim Bi'āyāti Al-Lahi Wa Qatlihimu Al-'Anbiyā'a Bighayri Ĥaqqin Wa Qawlihim Qulūbunā Ghulfun  ۚ  Bal Ţaba`a Al-Lahu `Alayhā Bikufrihim Falā Yu'uminūna 'Illā Qalīlāan 004-155. Lakin onlar verdikləri əhdi pozduqları, Allahın ayələrini inkar etdikləri, peyğəmbərləri haqsız yerə ldrdkləri və: "rəklərimiz pərdəlidir!" - dedikləri ucundan (Allahın lənətinə dar oldular). Bəli, z kfrləri zndən Allah onların rəklərinə mhr vurmuşdur (kilidləmişdir). Buna grə də onların yalnız az bir hissəsi iman gətirər.  ۚ 
Wa Bikufrihim Wa Qawlihim `Alá Maryama Buhtānāan `Ažīmāan 004-156. Onlar həm də kfr etdikləri (İsanı inkar etdikləri) və Məryəmə qarşı byk bir bhtan dedikləri n (lənətə dar oldular).
Wa Qawlihim 'Innā Qatalnā Al-Masīĥa `Īsá Abna Maryama Rasūla Al-Lahi Wa Mā Qatalūhu Wa Mā Şalabūhu Wa Lakin Shubbiha Lahum  ۚ  Wa 'Inna Al-Ladhīna Akhtalafū Fīhi Lafī Shakkin Minhu  ۚ  Mā Lahum Bihi Min `Ilmin 'Illā Attibā`a Až-Žanni  ۚ  Wa Mā Qatalūhu Yaqīnāan 004-157. (Onların lənətə dar olmalarının bir səbəbi də: ) "Biz, Allahın elisi Məryəm oğlu İsa əl-Məsihi ldrdk", - demələridir. Halbuki onlar İsanı nə ldrdlər, nə də armıxa əkdilər. Onlarda yalnız belə bir təsəvvr yarandı. Bu haqlı ixtilafda olanlar onun (şəxsən ldrlməsi) barəsində, əlbəttə, şəkk-şbhə iərisindədirlər. Onların buna dair he bir məlumatı yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Həqiqətdə onu (İsanı) ldrməmişdilər.  ۚ   ۚ   ۚ 
Bal Rafa`ahu Al-Lahu 'Ilayhi  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu `Azīzāan Ĥakīmāan 004-158. Xeyr, Allah onu z dərgahına qaldırmışdır. Şbhəsiz, Allah yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۚ 
Wa 'In Min 'Ahli Al-Kitābi 'Illā Layu'uminanna Bihi Qabla Mawtihi  ۖ  Wa Yawma Al-Qiyāmati Yakūnu `Alayhim Shahīdāan 004-159. Kitab əhlindən (yəhudilərdən və xapərəstlərdən) elə bir kəs olmaz ki, lmndən əvvəl (can verdiyi zaman) ona (İsaya) iman gətirməsin, lakin o, (İsa) qiyamət gnndə onların (kitab əhlinin) əleyhinə şəhadət verəcəkdir.  ۖ 
Fabižulmin Mina Al-Ladhīna Hādū Ĥarramnā `Alayhim Ţayyibātin 'Uĥillat Lahum Wa Bişaddihim `An Sabīli Al-Lahi Kathīrāan 004-160. Yəhudilər zlm etdiklərinə və bir oxlarını Allahın yolundan dndərdiklərinə grə (əvvəlcə) zlərinə halal edilmiş gzəl (təmiz, halal) nemətləri onlara haram etdik.
Wa 'Akhdhihimu Ar-Ribā Wa Qad Nuhū `Anhu Wa 'Aklihim 'Amwāla An-Nāsi Bil-Bāţili  ۚ  Wa 'A`tadnā Lilkāfirīna Minhum `Adhābāan 'Alīmāan 004-161. Və qadağan olunmasına baxmayaraq, sələm (faiz) aldıqlarından, haqsız yerə xalqın malını yediklərindən dolayı (halal olanı onlara haram buyurduq). Biz onlardan olan kafirlər n şiddətli bir əzab hazırlamışıq!  ۚ 
Lakini Ar-Rāsikhūna Fī Al-`Ilmi Minhum Wa Al-Mu'uminūna Yu'uminūna Bimā 'Unzila 'Ilayka Wa Mā 'Unzila Min Qablika Wa  ۚ  Al-Muqīmīna Aş-Şalāata Wa  ۚ  Al-Mu'utūna Az-Zakāata Wa Al-Mu'uminūna Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri 'Ūlā'ika Sanu'utīhim 'Ajrāan `Ažīmāan 004-162. Lakin onların elmdə qvvətli (mhkəm) olanları və mminləri sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil edilənə və səndən əvvəl nazil olanlara inanır, namaz qılır, zəkat verir, Allaha və axirət gnnə iman gətirirlər. Biz, əlbəttə, onlara byk mkafat verəcəyik!  ۚ   ۚ 
'Innā 'Awĥaynā 'Ilayka Kamā 'Awĥaynā 'Ilá Nūĥin Wa An-Nabīyīna Min Ba`dihi  ۚ  Wa 'Awĥaynā 'Ilá 'Ibrāhīma Wa 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Al-'Asbāţi Wa `Īsá Wa 'Ayyūba Wa Yūnus Wa Hārūna Wa Sulaymāna  ۚ  Wa 'Ātaynā Dāwūda Zabūrāan 004-163. (Ya Rəsulum!) Biz Nuha və ondan sonrakı peyğəmbərlərə vəhy gndərdiyimiz kimi, sənə də vəhy gndərdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yəquba və onun vladlarına, İsaya, Əyyuba, Yunisa, Haruna və Sleymana da vəhy gndərdik. Biz Davuda da Zəburu verdik.  ۚ   ۚ 
Wa Rusulāan Qad Qaşaşnāhum `Alayka Min Qablu Wa Rusulāan Lam Naqşuşhum `Alayka  ۚ  Wa Kallama Al-Lahu Mūsá Taklīmāan 004-164. (Biz) peyğəmbərlər (gndərdik). Onların bəzisinin əhvalatını bundan əvvəl sənə danışdıq, bəzisinin əhvalatını isə syləmədik. Və Allah Musa ilə szlə (arada he bir başqa vasitə olmadan) danışdı.  ۚ 
Rusulāan Mubashshirīna Wa Mundhirīna Li'llā Yakūna Lilnnāsi `Alá Al-Lahi Ĥujjatun Ba`da Ar-Rusuli  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu `Azīzāan Ĥakīmāan 004-165. Biz peyğəmbərləri (mminlərə) mjdə gətirən və (kafirləri) əzabla qorxudan kimi gndərdik ki, daha insanlar n peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanə yeri qalmasın. Allah yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۚ 
Lakini Al-Lahu Yash/hadu Bimā 'Anzala 'Ilayka  ۖ  'Anzalahu Bi`ilmihi Wa  ۖ  Al-Malā'ikatu Yash/hadūna  ۚ  Wa Kafá Bil-Lahi Shahīdāan 004-166. Lakin (Ya Rəsulum!) Allah sənə nazil etdiyi (Quran) ilə şəhadət verir ki, onu (Quranı) z elmi ilə (znə xas olan elm və hikmətlə) nazil etmişdir. Mələklər də buna şahidlik edirlər. Təkcə Allahın şahid olması yetər!  ۖ   ۖ   ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Al-Lahi Qad Đallū Đalālāan Ba`īdāan 004-167. (Allahı) inkar edən və (insanları) Allahın yolundan dndərən şəxslər, şbhəsiz ki, (haqdan) ox uzaq bir zəlalətə uğramışlar.
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Žalamū Lam Yakuni Al-Lahu Liyaghfira Lahum Wa Lā Liyahdiyahum Ţarīqāan 004-168. Kafirləri və zlmkarları, şbhəsiz ki, Allah bağışlayan və onlara (cəhənnəm yolundan başqa) bir yol gstərən deyildir!
'Illā Ţarīqa Jahannama Khālidīna Fīhā 'Abadāan  ۚ  Wa Kāna Dhālika `Alá Al-Lahi Yasīrāan 004-169. Əbədi, həmişəlik qalacaqları cəhənnəm yolundan başqa! Bu isə Allah n ox asandır!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'akumu Ar-Rasūlu Bil-Ĥaqqi Min Rabbikum Fa'āminū Khayrāan Lakum  ۚ  Wa 'In Takfurū Fa'inna Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu `Alīmāan Ĥakīmāan 004-170. Ey insanlar! Peyğəmbər Rəbbinizdən sizə haqla (Quranı) gətirdi. (Ona) iman gətirin! Bu sizin n xeyirli olar. Siz (onu) inkar etsəniz də, (bilin ki) gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allaha məxsusdur. (Allahın sizin Ona inanıb-inanmamağınıza he bir ehtiyacı yoxdur. Bu, ancaq sizin znzə xeyir və ya zərər gətirə bilər). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۚ   ۚ 
Yā 'Ahla Al-Kitābi Lā Taghlū Fī Dīnikum Wa Lā Taqūlū `Alá Al-Lahi 'Illā Al-Ĥaqqa  ۚ  'Innamā Al-Masīĥu `Īsá Abnu Maryama Rasūlu Al-Lahi Wa Kalimatuhu 'Alqāhā 'Ilá Maryama Wa Rūĥun Minhu  ۖ  Fa'āminū Bil-Lahi Wa Rusulihi  ۖ  Wa Lā Taqūlū Thalāthatun  ۚ  Antahū Khayrāan Lakum  ۚ  'Innamā Al-Lahu 'Ilahun Wāĥidun  ۖ  Subĥānahu 'An Yakūna Lahu Waladun  ۘ  Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۗ  Wa Kafá Bil-Lahi Wa Kīlāan 004-171. Ey kitab əhli! z dininizdə həddi aşmayın! Allah barəsində yalnız haqqı deyin. Həqiqətən, Məryəm oğlu İsa əl-Məsih ancaq Allahın peyğəmbəri, (Cəbrail vasitəsilə) Məryəmə atdırdığı bir sz və Onun tərəfindən olan bir ruhdur. Allaha və peyğəmbərlərinə iman gətirin. (Allah barəsində) "dr" deməyin. (Belə szlərə) son qoyun ki, (bu) sizin n daha yaxşı olar. Həqiqətən, Allah tək bir tanrıdır. vladı olmaqdan (bu bəşəri xsusiyyətdən) kənardır. Gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Onundur. Allahın (sizə) vəkil olması bəs edər!  ۚ  ~  ۖ   ۖ   ۚ   ۚ   ۖ  ~  ۘ   ۗ 
Lan Yastankifa Al-Masīĥu 'An Yakūna `Abdāan Lillahi Wa Lā Al-Malā'ikatu Al-Muqarrabūna  ۚ  Wa Man Yastankif `An `Ibādatihi Wa Yastakbir Fasayaĥshuruhum 'Ilayhi Jamī`āan 004-172. İsa əl-Məsih də, yaxın mələklər də Allahın qulu olmağı əsla zlərinə ar bilməzlər. Allah Ona ibadət etməyi znə ar bilənlərin və təkəbbr gstərənlərin hamısını z hzuruna toplayacaqdır!  ۚ 
Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fayuwaffīhim 'Ujūrahum Wa Yazīduhum Min Fađlihi  ۖ  Wa 'Ammā Al-Ladhīna Astankafū Wa Astakbarū Fayu`adhdhibuhum `Adhābāan 'Alīmāan Wa Lā Yajidūna Lahum Min Dūni Al-Lahi Walīyāan Wa Lā Naşīrāan 004-173. (Allah) iman gətirənlərin və yaxşı işlər grənlərin mkafatlarını bsbtn verəcək, stəlik z nemətindən onlar n (bir qədər) artıracaqdır. (Allaha ibadət etməyi) zlərinə sığışdırmayanları və təkəbbr gstərənləri isə acı bir əzaba dar edəcəkdir! Onlar zlərinə Allahdan savayı nə bir dost, nə də havadar tapacaqlar!  ۖ 
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'akum Burhānun Min Rabbikum Wa 'Anzalnā 'Ilaykum Nūrāan Mubīnāan 004-174. Ey insanlar! (Bu Muhəmməd) sizə Rəbbiniz tərəfindən dəlil gəlmişdir. Biz sizə aydın bir nur (Quran) endirdik.
Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Bil-Lahi Wa A`taşamū Bihi Fasayudkhiluhum Fī Raĥmatin Minhu Wa Fađlin Wa Yahdīhim 'Ilayhi Şirāţāan Mustaqīmāan 004-175. Allah Ona iman gətirən və Ondan mhkəm yapışanları z mərhəməti, ltf altına alar və onları znə tərəf gedən dz yola ynəldər.
Yastaftūnaka Quli Al-Lahu Yuftīkum Al-Kalālati  ۚ  'Ini Amru'uun Halaka Laysa Lahu Waladun Wa Lahu 'Ukhtun Falahā Nişfu Mā Taraka  ۚ  Wa Huwa Yarithuhā 'In Lam Yakun Lahā Waladun  ۚ  Fa'in Kānatā Athnatayni Falahumā Ath-Thuluthāni Mimmā Taraka  ۚ  Wa 'In Kānū 'Ikhwatan Rijālāan Wa Nisā'an Falildhdhakari Mithlu Ĥažži Al-'Unthayayni  ۗ  Yubayyinu Al-Lahu Lakum 'An Tađillū Wa  ۗ  Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun 004-176. (Ya Rəsulum!) Səndən fətva istəyirlər. De: "Atası və vladı olmayan şəxs (şəxsin mirası) haqqında Allah sizə belə fətva verir: vladı (və atası) olmayan bir şəxs vəfat etdikdə onun (atabir-anabir və ya yalnız atabir) bir bacısı varsa, qoyub getdiyi malın yarısı bacıya atır. vladı (və atası) olmayan bir qadın vəfat etdikdə qardaşı onun varisidir (malının hamısı onun payına dşr). Əgər vəfat edən şəxsin iki (və ya daha artıq) bacısı varsa, mirasın də ikisi onlara atır. Əgər varislər qardaş və bacılardan (bir qardaş, bir bacı və ya bir neə bacı-qardaşdan) ibarət olarsa, kişiyə (qardaşa) qadına (bacıya) dşən payın iki misli verilir". Allah bunu sizə doğru yoldan ıxmamağınız n aydınlaşdırır. Allah hər şeyi biləndir!  ۚ  ~  ۚ   ۚ   ۚ   ۗ   ۗ 
Next Sūrah