111) Sūrat Al-Masad

Printed format

111)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Таббат Йадӓ 'Абӥ Лаһабин Ұа Табба 111-001 Әбу Ләһаптің екі қолы құрысын! Құрыды да. ‌‌ ‌ ‌
Мӓғнá `Анһу Мӓлуһу Ұа Мӓ Касаба 111-002 Оның малы да кәсібі де өзіне пайда бермеді. ‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍
Сайаҫлá Нӓрӓан Ҙӓта Лаһабин 111-003 Ол, жалындаған отқа кіреді. ‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‌‍‌‍‌
Ұа Амра'атуһу Хаммӓлата Ал-Хаҭаби 111-004 Әйелі, отын көтеріп кіреді. ‌ ‍‍‍‍‍
Фӥ Җӥдиһӓ Хаблун Мин Масадин 111-005 Оның мойнында есілген арқан болады. ‌ ‍‍‍‌ ‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah