104) Sūrat Al-Humazah

Printed format

104)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұайлун Ликулли Һумазатин Лумазаһин 104-001 Бүкіл қорлаушы, өсекшіге нендей өкініш!
Ал-Лаҙӥ Җама`а Мӓлӓан Ұа `Аддадаһу 104-002 Сондай мал жиып, оны санағандарға. ‌ ‌‌
Йахсабу 'Анна Мӓлаһуҳладаһу 104-003 Негізінен малы, өзін мәңгі жасатады деп ойлайды. ‍‍‍~ ‌‍‍‍
Каллӓ ۖ Лайунбаҙанна Фӥ Ал-Хуҭамаһи 104-004 Олай емес, әлбетте ол Хұтамаға тасталады. ۖ‍‍ ‍‍
Ұа Мӓдрӓка Мӓ Ал-Хуҭамаһу 104-005 Хұтаманың не екенін қайдан білесің? ‍‌ ‍‌‍‍
Нӓру Ал-Лаһи Ал-Мӱқадаһу 104-006 Ол, Алланың жағылған оты, ‍‍‌‌
Аллатӥ Таҭҭали`у `Алá Ал-'Аф'идаһи 104-007 Сондай жүректерді шалатын. ‍‍‍ ‌
ннаһӓ `Алайһим Му'уҫадаһун 104-008 Расында олар, ол отқа қамалады, ‍‌ ‍‍‍
Фӥ `Амадин Мумаддадаһин 104-009 Ұзын діңгектерге байланады. ‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah