52) Sūrat Aţ-Ţūr

Printed format

52)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ұа Аҭ-Ҭӱри 052-001 Тұр тауына, ‍‍‍‍‌
Ұа Китӓбин Масҭӱрин 052-002 Жазулы Кітапқа, ‍‍‌ ‍‍‍
Фӥ Раққин Маншӱрин 052-003 Теріге жазулыға, ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ал-Байти Ал-Ма`мӱри 052-004 Толықсыған үйге, ‍‍‍‍‌
Ұа Ас-Сақфи Ал-Марфӱ`и 052-005 Көтерілген төбеге, ‍‍‍‍
Ұа Ал-Бахри Ал-Масҗӱри 052-006 Және ыстық теңізге серт! ‍‍‌ ‍‍‍‍‌
нна `Аҙӓба Раббика Лаұӓқи`ун 052-007 Сөзсіз Раббыңның азабы болады. ‍‍‌ ‌‍
Мӓ Лаһу Мин Дӓфи`ин 052-008 Оны тойтарушы жоқ. ‌ ‍ ‌‌
Йаұма Тамӱру Ас-Самӓ'у Маұрӓан 052-009 Ол күні аспан қатты теңселеді. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌
Ұа Тасӥру Ал-Җибӓлу Сайрӓан 052-010 Таулар ұшып жүреді. ‍‍‍‍‍‌ ‍‍
Фаұайлун Йаұма'иҙин Лилмукаҙҙибӥна 052-011 Сол күні өтірік деушілерге нендей өкініш! ‌ ‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Һум Фӥ Ҳаұđин Йал`абӱна 052-012 Олар, сондай орынсыз сүңгіп ойнағандар. ‍‍‍‌ ‍‍‍
Йаұма Йуда``ӱна 'Илá Нӓри Җаһаннама Да``ӓан 052-013 Олар сол күні, тозаққа итеріліп, тасталады. ‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌
Һаҙиһи Анӓру Аллатӥ Кунтум Биһӓ Тукаҙҙибӱна 052-014 Міне! Сендер өтірік деген тозақ! ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
'Афасихрун Һӓҙӓмнтум Лӓ Тубҫирӱна 052-015 Ал осы бір сиқыр ма? Немесе сендер көрмейсіңдер ме? ‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Аҫлаұһӓ Фӓҫбирӱ 'Аұ Лӓ Таҫбирӱ Саұӓ'ун `Алайкум ۖннамӓ Туҗзаұна Мӓ Кунтум Та`малӱна 052-016 Тозаққа кіріңдер. Шындасаңдар да шындамасаңдар да сендерге бәрі бірдей. Істегендеріңнің ғана сазайын тартасыңдар! ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌‌‌ ۖ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
нна Ал-Муттақӥна Фӥ Җаннӓтин Ұа На`ӥмин 052-017 Әрине тақуалар жұмақтарда ырысқа бөленеді. ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Фӓкиһӥна Бимӓ 'Ӓтӓһум Раббуһум Ұа Ұақӓһум Раббуһум `Аҙӓба Ал-Җахӥми 052-018 Раббыларының өздеріне берген нәрселерінің қызығын көреді. Оларды Раббылары тозақтың азабынан қорғаған. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Кулӱ Ұа Ашрабӱ Һанӥ'ӓан Бимӓ Кунтум Та`малӱна 052-019 Істеген амалдарың себепті жеңдер, ішіңдер. Сіңімді болсын. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Муттаки'ӥна `Алá Сурурин Маҫфӱфатин ۖ Ұа Заұұаҗнӓһум Бихӱрин `Ӥнин 052-020 Тізілген дивандарға сүйенген түрде (делінеді). Оларды бота көз хұрлармен үйлендіреміз. ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Аттаба`ат/һум Ҙуррӥйатуһум Би'ӥмӓнин 'Алхақнӓ Биһим Ҙуррӥйатаһум Ұа Мӓ 'Алатнӓһум Мин `Амалиһим Мин Шай'ин ۚ Куллу Амри'ин Бимӓ Касаба Раһӥнун 052-021 Сондай иман келтіргендер, олардың ұрпақтары да иман келтіріп, өздеріне ілескен болса, оларды ол ұрпақтарына қосамыз. Сондай-ақ олардың амалдарынан еш нәрсе кемітпейміз. Әркім істегенінің бодауына ұсталады. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‍ ‍‌ۚ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Амдаднӓһум Бифӓкиһатин Ұа Лахмин Миммӓ Йаштаһӱна 052-022 Оларға пейіште қызығатын ет пен жемісті молайтамыз. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Йатанӓза`ӱна Фӥһӓ Ка'сӓан Лӓ Лағұун Фӥһӓ Ұа Лӓ Та'ćӥмун 052-023 Олар пейіште тостағанға таласады. Онда бір орынсыз сөйлеу де күнәкарлықта болмайды. ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Йаҭӱфу `Алайһим Ғилмӓнун Лаһум Ка'аннаһум Лу'улу'уун Макнӱнун 052-024 Оларға сәдептегі інжу тәрізді жастар айналып, қызмет етеді. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Ақбала Ба`đуһум `Алá Ба`đин Йатасӓ'алӱна 052-025 Олар бір-біріне қарама-қарсы отырып хал сұрасады: ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌‍‍‍
Қӓлӱннӓ Куннӓ Қаблу Фӥ 'Аһлинӓ Мушфиқӥна 052-026 Расында біз, бұрын (дүниеде) семьямызда да қорқушы едік деседі. ‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Фаманна Ал-Лаһу `Алайнӓ Ұа Ұақӓнӓ `Аҙӓба Ас-Самӱми 052-027 Сондықтан Алла бізге игілік етті де заһарлы азаптан қорғады. ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍
ннӓ Куннӓ Мин Қаблу Над`ӱһу ۖннаһу Һуұа Ал-Барру Ар-Рахӥму 052-028 Расында біз, бұрын Аллаға жалбарынушы едік. Өйткені Ол, игілік істеуші, ерекше мейірімді (деседі). ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍~ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍
Фаҙаккир Фамӓнта Бини`мати Раббика Бикӓһинин Ұа Лӓ Маҗнӱнин 052-029 (Мұхаммед Ғ.С.) ал енді үгіттей бер. Өйткені сен Раббыңның нығметі арқасында бақсы да, жынды да емессің. ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
м Йақӱлӱна Шӓ`ирун Натараббаҫу Биһи Райба Ал-Манӱни 052-030 Немесе олар сені: Ол бір ақын. Сондықтан оған жаман заманның болуын тосамыз дейді. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍ ‍‍
Қул Тараббаҫӱ Фа'иннӥ Ма`акум Мина Ал-Мутараббиҫӥна 052-031 Оларға: Күтіңдер. Мен де сендермен бірге күтемін де. ‍ ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍
м Та'муруһум 'Ахлӓмуһум Биһаҙӓ ۚм Һум Қаұмун Ҭӓғӱна 052-032 Немесе оларға бұны ақылдары әмір ете ме? Не олар азғын бір ел ме? ‌‍ ‌‌ ۚ ‍‌
м Йақӱлӱна Тақаұұалаһу ۚ Бал Лӓ Йу'уминӱна 052-033 Я, болмаса олар: Кұранды өзі жасап алды дей ме? Жоқ, олар иман келтірмейді. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍
Фалйа'тӱ Бихадӥćин Миćлиһин Кӓнӱ Ҫӓдиқӥна 052-034 Ендеше, егер олар шыншыл болса, Құран сияқты бір сөз келтірсін. ‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍
м Ҳулиқӱ Мин Ғайри Шай'ин 'Ам Һуму Ал-Ҳӓлиқӱна 052-035 Немесе олар еш нәрсесіз (өзінен-өзі) жаратылды ма? Не жаратушы өздері ме? ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
м Ҳалақӱ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа ۚ Бал Лӓ Йӱқинӱна 052-036 Яки олар, көктер мен жерді жаратты ма? Жоқ, олар нанбайды. ‍‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۚ‍‍‍‍
мндаһум Ҳазӓ'ину Раббика 'Ам Һуму Ал-Мусайҭирӱна 052-037 Немесе Раббыңның қазыналары олардың қасында ма? Я, олар игеруші ме? ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
м Лаһум Сулламун Йастами`ӱна Фӥһи ۖ Фалйа'ти Мустами`уһум Бисулҭӓнин Мубӥнин 052-038 Немесе, олардың шығып тыңдайтын сатылары бар ма? Онда олардың тыңдаушылары ашық бір дәлел келтірсінші! ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
м Лаһу Ал-Банӓту Ұа Лакуму Ал-Банӱна 052-039 Немесе қыздар Алланікі де ұлдар сендердікі ме? ‍‍‍‍
м Тас'алуһумҗрӓан Фаһум Мин Мағрамин Муćқалӱна 052-040 (Мұхаммед Ғ.С.) не сен олардан ақы тілеп сондықтан олар ауыр борышқа жығылды ма? ‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
мндаһуму Ал-Ғайбу Фаһум Йактубӱна 052-041 Немесе олардың қасында ғайыптың мәліметі бар да олар соны жаза ма? ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
м Йурӥдӱна Кайдӓан ۖ Фа-Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Һуму Ал-Макӥдӱна 052-042 Не болмаса, олардың бір әдіс қылғылары келе ме? Сонда қарсы болғандардың өздері тұзаққа түседі. ‍‍‌ ‌‌ۖ‍‍‍‍ ‌‍‍‌
м Лаһум 'Илаһун Ғайру Ал-Лаһи ۚ Субхӓна Ал-Лаһиммӓ Йушрикӱна 052-043 Әлде олардың Алладан басқа тәңірі бар ма? Алла олардың қосқан теңеулерінен пәк. ‍‍‌ ‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Ин Йараұ Кисфӓан Мина Ас-Самӓ'и Сӓқиҭӓан Йақӱлӱ Сахӓбун Маркӱмун 052-044 Олар аспаннан түсіп келе жатқан бір кесек көрсе де: Шоғырланған бұлт дейді. ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Фаҙарһум Хаттá Йулӓқӱ Йаұмаһуму Ал-Лаҙӥ Фӥһи Йуҫқӱна 052-045 (Мұхаммед Ғ.С.) енді оларды жоқ болатын күндеріне жолыққандарына дейін қойып қой. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Йаұма Лӓ Йуғнӥ `Анһум Кайдуһум Шай'ӓан Ұа Лӓ Һум Йунҫарӱна 052-046 Ол күні оларға әдістері ешбір пайда бермейді, әрі оларға көмек те етілмейді. ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Инна Лиллаҙӥна Žаламӱ `Аҙӓбӓан Дӱна Ҙӓлика Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 052-047 Шүбәсыз ондай залымдарға одан өзге де азап бар. Бірақ олардың көбі түсінбейді. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Аҫбир Лихукми Раббика Фа'иннака Би'а`йунинӓ ۖ Ұа Саббих Бихамди Раббика Хӥна Тақӱму 052-048 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббыңның үкіміне сабыр ет. Өйткені сен көз алдымыздасың. Орныңнан тұрған шақта, Раббыңды мақтай дәріпте. ‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌ ۖ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Мина Ал-Лайли Фасаббихһу Ұа 'Идбӓра Ан-Нуҗӱми 052-049 Түннің бір бөлімінде және жұлдыздар батар кезде де дәріпте. ‍ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah