28) Sūrat Al-Qaşaş

Printed format

28)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ҭӓ-Сӥн-Мӥм 028-001 Та Син Мим. ‍-‍‍‍‍-
Тилка 'Ӓйӓту Ал-Китӓби Ал-Мубӥни 028-002 Бұл ашық баян етуші Кітаптың аяттары. ‌‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍
Натлӱ `Алайка Мин Наба'и Мӱсá Ұа Фир`аұна Бил-Хаққи Лиқаұмин Йу'уминӱна 028-003 (Мұхаммед Ғ.С.) саған Мұса (Ғ.С.) мен Перғауынның қиссасын сенетін ел үшін дұрыс оқимыз. ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
нна Фир`аұна `Алӓ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Җа`ала 'Аһлаһӓ Шийа`ӓан Йастаđ`ифу Ҭӓ'ифатан Минһум Йуҙаббиху 'Абнӓ'аһум Ұа Йастахйӥ Нисӓ'аһум ۚннаһу Кӓна Мина Ал-Муфсидӥна 028-004 Рас Перғауын ол жерде зорекер болып, елін топтарға бөлді. Олардың бір тобын езіп, ұлдарын бауыздап, әйелдерін тірі қоятын еді. Өйткені ол, бұзақылардан еді. ‌‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Нурӥду 'Ан Намунна `Алá Ал-Лаҙӥна Астуđ`ифӱ Фӥ Ал-'Арđи Ұа Наҗ`алаһум 'А'имматан Ұа Наҗ`алаһуму Ал-Ұӓриćӥна 028-005 Ол жердегі езілгендерге қамқорлық істеуді, оларды бастық жасап, өздерін мұрагер қылуды қалаймыз. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Нумаккина Лаһум Фӥ Ал-'Арđи Ұа Нурийа Фир`аұна Ұа Һӓмӓна Ұа Җунӱдаһумӓ Минһум Мӓ Кӓнӱ Йахҙарӱна 028-006 Оларды жерге (Мысырға) орналастыруды; Перғауын, Һаман және екеуінің әскерлеріне, бұлардың қорыққан нәрселерін көрсетуді қаладық. ‌‍ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‌‍‍‌
Ұа 'Аұхайнӓ 'Илáмми Мӱсá 'Ан 'Арđи`ӥһи ۖ Фа'иҙӓ Ҳифти `Алайһи Фа'алқӥһи Фӥ Ал-Йамми Ұа Лӓ Таҳӓфӥ Ұа Лӓ Тахзанӥ ۖннӓ Рӓддӱһу 'Илайки Ұа Җӓ`илӱһу Мина Ал-Мурсалӥна 028-007 Мұсаның анасына: Оны еміз де оған бір нәрсе болады деп қорықсаң, онда оны дарияға салып жібер. Қорықпа да күйінбе! Расында оны саған қайтарамыз да оны пайғамбарлардан қыламыз деп, көкейіне салдық. ‌‌‍‌ ‌‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ‍‌ ‌‍‍‌‍‍‌‍~ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍
Фӓлтақаҭаһу 'Ӓлу Фир`аұна Лийакӱна Лаһум `Адӱұӓан Ұа Хазанӓан ۗнна Фир`аұна Ұа Һӓмӓна Ұа Җунӱдаһумӓ Кӓнӱ Ҳӓҭи'ӥна 028-008 Сонда Перғауынның семьясы өздеріне қастас әрі қайғы болатын баланы тауып алды. Расында Перғауынмен Һаман әрі әскерлері қателесті. ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‌ۗ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Қӓлат Амра'ату Фир`аұна Қуррату `Айнин Лӥ Ұа Лака ۖ Лӓ Тақтулӱһу `Асáн Йанфа`анӓ 'Аұ Наттаҳиҙаһу Ұаладӓан Ұа Һум Лӓ Йаш`урӱна 028-009 Перғауынның әйелі: Менің де сенің де көз қарашығымыз, оны өлтірмеңдер! Бәлкім бізге пайдасы тиер; немесе бала қып аламыз деді. Өйткені олар, сезбеді. ‍‍‌ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Ұа 'Аҫбаха Фу'уӓду 'Умми Мӱсá Фӓриғӓан ۖн Кӓдат Латубдӥ Биһи Лаұлӓн Рабаҭнӓ `Алá Қалбиһӓ Литакӱна Мина Ал-Му'уминӥна 028-010 Мұсаның анасы бос ойларға батып, таң атырды. Егер жүрегін сенушілерден болуға бекемдемесек, оны білдіріп ала жаздады. ‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Қӓлат Ли'ҳтиһи Қуҫҫӥһи ۖ Фабаҫурат Биһин Җунубин Ұа Һум Лӓ Йаш`урӱна 028-011 Анасы, Мұсаның әпкесіне: Оның соңына түс деді. Ол, олар сезбеген жақтан оны көздеді. ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ‍‍ ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Ұа Харрамнӓ `Алайһи Ал-Марӓđи`а Мин Қаблу Фақӓлат Һал 'Адуллукум `Алá 'Аһли Байтин Йакфулӱнаһу Лакум Ұа Һум Лаһу Нӓҫихӱна 028-012 Бұрын емізушілерді оған арам еттік. Сонда оның әпкесі, Оларға: Сендерге, оны сендер үшін бағатын, оған қамқор бір үйдің ішін көрсетейін бе?,-деді. ‍ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Фарададнӓһу 'Илáммиһи Кай Тақарра `Айнуһӓ Ұа Лӓ Тахзана Ұа Лита`лама 'Анна Ұа`да Ал-Лаһи Хаққун Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 028-013 Сөйтіп оны, анасына көзайым болып, күйінбеуі, сондай-ақ Алланың уәдесінің хақ екендігін білу үшін қайтардық. Бірақ олардың көбі білмейді. ‍‍‍~ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Ламмӓ Балаға 'Ашуддаһу Ұа Астаұá 'Ӓтайнӓһу Хукмӓан Ұа `Илмӓан ۚ Ұа Каҙалика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 028-014 (Мұса Ғ.С.) ержетіп, теңелген кезде, өзіне хикмет, ғылым бердік. Жақсылық істеушілерді өстіп сыйлыққа бөлейміз. ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Даҳала Ал-Мадӥната `Алá Хӥни Ғафлатин Мин 'Аһлиһӓ Фаұаҗада Фӥһӓ Раҗулайни Йақтатилӓни Һӓҙӓ Мин Шӥ`атиһи Ұа Һаҙӓ Мин `Адӱұиһи ۖ Фӓстағӓćаһу Ал-Лаҙӥ Мин Шӥ`атиһи `Алá Ал-Лаҙӥ Мин `Адӱұиһи Фаұаказаһу Мӱсá Фақаđá `Алайһи ۖ Қӓла Һӓҙӓ Мин `Амали Аш-Шайҭӓни ۖннаһу `Адӱұун Муđиллун Мубӥнун 028-015 (Мұса Ғ.С.) елдің кәперсіз уақтында қалаға кірді де онда төбелесіп жатқан екі адам көрді. Бірі өз тобынан, біреуі дұшпан жақтан еді. Сонда өз тобынан болғаны дұшпанына қарсы Мұсадан көмек тіледі. Сонда Мұса (Ғ.С.) оны жұмырықпен ұрғанда оған қаза жетті. (Мұса Ғ.С.): Бұл шайтан ісі. Өйткені ол ашық адастырушы дұшпан деді. ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ۖ‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Қӓла Рабби 'Иннӥ Žаламту Нафсӥ Фӓғфир Лӥ Фағафара Лаһу ۚннаһу Һуұа Ал-Ғафӱру Ар-Рахӥму 028-016 Раббым! рас өзіме кесір істедім. Мені жарылқа!,- деді. Сондықтан Алла, оны жарылқады. Өйткені Ол, тым жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍~ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍
Қӓла Рабби Бимӓ 'Ан`амта `Алаййа Фалан 'Акӱна Žаһӥрӓан Лилмуҗримӥна 028-017 Раббым! Маған берген нығметіңе серт! Енді күнәкарларға жәрдем етпеймін деді. ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Фа'аҫбаха Фӥ Ал-Мадӥнати Ҳӓ'ифӓан Йатараққабу Фа'иҙӓ Ал-Лаҙӥ Астанҫараһу Бил-'Амси Йастаҫриҳуһу ۚ Қӓла Лаһу Мӱсáннака Лағаұӥйун Мубӥнун 028-018 Қалада қорқып, алаңдықпен таң атырды. Ал және кешегі өзінен көмек тілеген кісі, тағы жалбарынып жатыр. Мұса (Ғ.С.) оған: Сен анық адасқан екенсің деді. ‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‍‌ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Фаламмӓ 'Ан 'Арӓда 'Ан Йабҭиша Биал-Лаҙӥ Һуұа `Адӱұун Лаһумӓ Қӓла Йӓ Мӱсá 'Атурӥду 'Ан Тақтуланӥ Камӓ Қаталта Нафсӓан Бил-'Амси ۖн Турӥду 'Иллӓн Такӱна Җаббӓрӓан Фӥ Ал-'Арđи Ұа Мӓ Турӥду 'Ан Такӱна Мина Ал-Муҫлихӥна 028-019 Сонда Мұса (Ғ.С.) екеуінің де дұшпанын ұстағысы келген сәтте: Әй Мұса! Кеше бір адамды өлтіргеніңдей бүгін мені өлтіресің бе? Сен Бұл жерде турашылдардан болмай бір зорекер болуды қалайсың ба?,- деді. ‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ‍ ‌‌ ۖ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‍‍ ‌‌‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа ҖӓРаҗулун Мин 'Ақҫá Ал-Мадӥнати Йас`á Қӓла Йӓ Мӱсáнна Ал-Мала'а Йа'тамирӱна Бика Лийақтулӱка Фӓҳруҗннӥ Лака Мина Ан-Нӓҫихӥна 028-020 Қаланың шетінен бір адам жүгіріп келіп: Әй Мұса! Бастықтар сені өлтіруге кеңесіп жатыр. Дереу шығып кет! Шынында мен саған қамқорларданмын деді. ‍‍‌‌ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фаҳараҗа Минһӓ Ҳӓ'ифӓан Йатараққабу ۖ Қӓла Рабби Наҗҗинӥ Мина Ал-Қаұми Аž-Žӓлимӥна 028-021 Сонда Мұса (Ғ.С.) қорқа байқастап, қаладан шықты да: Раббым! Мені залым елден құтқар!,- деді. ‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Ламмӓ Таұаҗҗаһа Тилқӓ'а Мадйана Қӓла `Асá Раббӥн Йаһдийанӥ Саұӓ Ас-Сабӥл 028-022 Ол, Мәдян жаққа жөнелген сәтте: Раббымның, маған тура жол көрсетуін үміт етемін деді. ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‌‌‌
Ұа Ламмӓ Ұарада Мӓ'а Мадйана Ұаҗада `Алайһи 'Умматан Мина Анӓси Йасқӱна Ұа Ұаҗада Мин Дӱниһиму Амра'тайни Таҙӱдӓни ۖ Қӓла Мӓ Ҳаҭбукумӓ ۖ Қӓлатӓ Лӓ Насқӥ Хаттá Йуҫдира Ар-Ри`ӓۖ Ұа 'Абӱнӓ Шайҳун Кабӥрун 028-023 Мәдян суына барған кезде, ол жерде мал суарған бір топ адам көреді. Тағы олардан өзге малдарын судан қайырып тұрған екі әйел керді де: Екеуіңнің бұйымтайларың не?,-деді. Екеуі: Малшылар малдарын алып кеткенге дейін суара алмаймыз. Әкеміз кәрі шал деді. ‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ۖ ‍‍‍‌ ۖ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Фасақá Лаһумӓ Ćумма Таұаллá 'Илá Аž-Žилли Фақӓла Рабби 'Иннӥ Лимӓнзалта 'Илаййа Мин Ҳайрин Фақӥрун 028-024 Мұса (Ғ.С.) олардың малдарын суарды да сосын көлеңкеге бұрылып: Раббым! Сен маған қайырдан не жіберсең мұқтажбын деді. ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Фаҗӓ'ат/һу 'Ихдӓһумӓ Тамшӥ `Алá Астихйӓн Қӓлат 'Инна 'Абӥ Йад`ӱка Лийаҗзийака 'Аҗра Мӓ Сақайта Ланӓ ۚ Фаламмӓ Җӓ'аһу Ұа Қаҫҫа `Алайһи Ал-Қаҫаҫа Қӓла Лӓ Таҳаф ۖ Наҗаұта Мина Ал-Қаұми Аž-Žӓлимӥна 028-025 Сонда екі әйелдің бірі, ұялған түрде келіп: Әкем, бізге мал суарып берген ақыңды беруге сені шақырады деді. Мұса (Ғ.С.) Шұғайып (Ғ.С.) қа келген сәтте, оған қиссаларын баян қылды. Шұғайып (Ғ.С.): Қорықпа! Залым елден құтылдың деді. ‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۚ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Қӓлат 'Ихдӓһумӓ Йӓ 'Абати Аста'җирһу ۖнна Ҳайра Мани Аста'җарта Ал-Қаұӥйу Ал-'Амӥну 028-026 Екі қыздың бірі: Әкетайым! Оны жалдап ал! Рас ол, жалдаған адамдардың қайырлысы да, күшті, сенімдісі деді. ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ۖ ‍‍ ‍‍‍‍‍
Қӓла 'Иннӥрӥду 'Ан 'Ункихака 'Ихдá Абнатаййа Һӓтайни `Алáн Та'җуранӥ Ćамӓнийата Хиҗаҗин ۖ Фа'ин 'Атмамта `Ашрӓан Фамин `Индика ۖ Ұа Мӓрӥду 'Ан 'Ашуққа `Алайка ۚ Сатаҗидунӥн Шӓ Ал-Лаһу Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 028-027 (Қыздардың әкесі Мұса Ғ.С. ға): Маған сегіз жыл жалға жүруіңе орай мына екі қызымның бірін саған некелендіргім келеді. Егер он жылға толтырсаң, ол сенің өз жаныңнан болады. Саған машақат қылуды қаламаймын. Алла қаласа, мені ізгілерден табарсың деді. ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‌‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌ۖ ‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍ۖ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ۚ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қӓла Ҙӓлика Байнӥ Ұа Байнака ۖ 'Аййамӓ Ал-'Аҗалайни Қаđайту Фалӓ `Удұӓна `Алаййа Ұа ۖ Аллӓһу `Алá Мӓ Нақӱлу Ұа Кӥлун 028-028 (Мұса Ғ.С.): Осы, мені мен сенің арамыздағы келісім бойынша, екі мезгілдің қайсысын орындасаң да маған қарсылық жоқ. Айтқанымызға Алла кепіл деді. ‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ۖ‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Фаламмӓ Қаđá Мӱсá Ал-'Аҗала Ұа Сӓра Би'аһлиһи 'Ӓнаса Мин Җӓниби Аҭ-Ҭӱри Нӓрӓан Қӓла Ли'һлиһи Амкуćӱннӥ 'Ӓнасту Нӓрӓан Ла`аллӥ 'Ӓтӥкум Минһӓ Биҳабарин 'Аұ Җаҙұатин Мина Анӓри Ла`аллакум Таҫҭалӱна 028-029 Мұса (Ғ.С.) мерзімді бітіріп, жұбайымен жолға шыққанда, Тұр жақтан бір от көріп, жұбайына: Тұра тұрыңдаршы. Рас бір от көрдім. Бәлкім бір хабар немесе оттан бір шоқ әкелермін. Әрине сендер жылынарсыңдар деді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Фаламмӓ 'Атӓһӓ Нӱдӥ Мин Шӓҭи'и Ал-Ұӓдӥ Ал-'Аймани Фӥ Ал-Буқ`ати Ал-Мубӓракати Мина Аш-Шаҗарати 'Ан Йӓ Мӱсáннӥ 'Анӓ Ал-Лаһу Раббу Ал-`Ӓламӥна 028-030 Ол жерге келген сәтте, мүбарак жердегі ойпаттың оң жағындағы ағаштың жанынан: Әй Мұса! Рас Мен, әлемдердің Раббы Алламын деп, дабысталды. ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‌‍ ‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‌‍ ‍‍‍
Ұа 'Ан 'Алқи `Аҫӓка ۖ Фаламмӓ Ра'ӓһӓ Таһтаззу Ка'аннаһӓ Җӓннун Ұаллá Мудбирӓан Ұа Лам Йу`аққиб ۚ Йӓ Мӱсáқбил Ұа Лӓ Таҳаф ۖннака Мина Ал-'Ӓминӥна 028-031 Таяғыңды таста! Сонда оны иреңдеген жылан тәрізді көріп, бұрыла артына қарамай жөнелді. Әй Мұса! Бері бұрыл, қорықпа! Шынында сен амандықта болғандардансың! ‌ ‌‍‍‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍ ۚ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۖ ‍‍‍
Аслук Йадака Фӥ Җайбика Таҳруҗ Байđӓ'а Мин Ғайри Сӱн Ұа Аđмум 'Илайка Җанӓхака Мина Ар-Раһби ۖ Фаҙӓника Бурһӓнӓни Мин Раббика 'Илá Фир`аұна Ұа Мала'иһи ۚннаһум Кӓнӱ Қаұмӓан Фӓсиқӥна 028-032 Қолыңды қойныңа тық. Кесірсіз аппақ болып, шығады. Қорқудан салбыраған қолыңды жина! (Сүлкиме!) Бұл екеуі, Перғауынға да адамдарына да Раббыңның екі дәлелі. Өйткені олар бұзақы ел ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‌ ۖ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌ ۚ‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍
Қӓла Рабби 'Иннӥ Қаталту Минһум Нафсӓан Фа'аҳӓфу 'Ан Йақтулӱни 028-033 (Мұса Ғ.С.): Раббым! Расында олардан кісі өлтірдім. Сондықтан олардың мені өлтіруінен қорқамын деді. ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Аҳӥ Һӓрӱну Һуұа 'Афҫаху Миннӥ Лисӓнӓан Фа'арсилһу Ма`ийа Рид'ӓан Йуҫаддиқунӥ ۖннӥҳӓфу 'Ан Йукаҙҙибӱни 028-034 Туысым Һарұн тілде менен жаттығырақ. Сондықтан оны, менімен бірге көмекші етіп жібер де, мені жөптесін. Расында олардың жасынға шығаруынан қорқамын! ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۖ‌‍‍‍‍‍
Қӓла Санашудду `Аđудака Би'аҳӥка Ұа Наҗ`алу Лакумӓ Сулҭӓнӓан Фалӓ Йаҫилӱна 'Илайкумӓ ۚ Би'ӓйӓтинӓнтумӓ Ұа Мани Аттаба`акумӓ Ал-Ғӓлибӱна 028-035 (Алла Т.): Туысың арқылы білегіңді күшейтіп, екеуіңе олар жете алмайтын күш беремін. Аяттарымызбен екеуің де сендерге ергендер де жеңіске ие боласыңдар деді. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ۚ‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Фаламмӓ Җӓ'аһум Мӱсá Би'ӓйӓтинӓ Баййинӓтин Қӓлӱ Мӓ Һӓҙӓ 'Иллӓ Сихрун Муфтарáан Ұа Мӓ Сами`нӓ Биһаҙӓ Фӥ 'Ӓбӓ'инӓ Ал-'Аұұалӥна 028-036 Мұса (Ғ.С.) Оларға ашық аяттарымызбен келгенде: Бұл жасанды бір жады ғана. Бұрынғы аталарымыздан бұны естігеміз жоқ десті. ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍
Ұа Қӓла Мӱсá Раббӥ 'А`ламу Биман Җӓ'а Бил-Һудá Мин `Индиһи Ұа Ман Такӱну Лаһу `Ӓқибату Адӓри ۖннаһу Лӓ Йуфлиху Аž-Žӓлимӱна 028-037 Мұса (Ғ.С.): Өзінің қасынан кімнің туралықты әкелгенін және соңғы қоныс (жаннат) кімдікі боларын Раббым жақсы біледі. Шынында залымдар құтылмайды деді. ‍‍ ‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌‌ ‍‌‍‍ ‍‍‌ ‌‍‌‍‍ ‍‍‌‍‍‌ ۖ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Қӓла Фир`аұну Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Мала'у Мӓ `Алимту Лакум Мин 'Илаһин Ғайрӥ Фа'аұқид Лӥ Йӓ Һӓмӓну `Алá Аҭ-Ҭӥни Фӓҗл Лӥ Ҫархӓан Ла`аллӥҭҭали`у 'Илá 'Илаһи Мӱсá Ұа 'Иннӥ Ла'аžуннуһу Мина Ал-Кӓҙибӥна 028-038 Перғауын: Әй бастықтар! Мен сендер үшін менен басқа тәңір барлығын білмеймін. Әй Һаман! Мен үшін балшыққа от жағып, (өрте). Бір мұнара жаса. Бәлкім Мұсаның Тәңірін көрермін. Расында оны өтірікші деп ойлаймын деді. ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍
Ұа Астакбара Һуұа Ұа Җунӱдуһу Фӥ Ал-'Арđи Биғайри Ал-Хаққи Ұа Žаннӱннаһум 'Илайнӓ Лӓ Йурҗа`ӱна 028-039 Ол және әскерлері сол жерде орынсыз дандайсыды. Расында олар, Біз жаққа қайтарылмаймыз деп, ойлады. ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Фа'аҳаҙнӓһу Ұа Җунӱдаһу Фанабаҙнӓһум Фӥ Ал-Йамми ۖ Фӓнžур Кайфа Кӓна `Ӓқибату Аž-Žӓлимӥна 028-040 Оны да әскерлерін де қолға алып, теңізге тастадық. Залымдардың соңының не болғанын көр! ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Җа`алнӓһум 'А'имматан Йад`ӱна 'Илá Анӓри ۖ Ұа Йаұма Ал-Қийӓмати Лӓ Йунҫарӱна 028-041 Оларды тозаққа шақыратын бастық қылдық. Сондай-ақ олар қиямет күні, жәрдем көрмейді. ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ۖ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Атба`нӓһум Фӥ Һаҙиһи Ад-Дунйӓ Ла`натан ۖ Ұа Йаұма Ал-Қийӓмати Һум Мина Ал-Мақбӱхӥна 028-042 Олардың соңынан бұл дүние де қарғыс ертіп, қойдық. Әрі қиямет күні сүркейлерден болады. ‍‌ ۖ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Мин Ба`ди Мӓ 'Аһлакнӓ Ал-Қурӱна Ал-'Ӱлá Баҫӓра Лилннӓси Ұа Һудáан Ұа Рахматан Ла`аллаһум Йатаҙаккарӱна 028-043 Расында бұрынғы ұрпақтарды жоқ еткеннен кейін Мұса (Ғ.С.) ға адамдардың түсінулері үшін Кітапты көрнеу дәлелдер, туралық және мәрхамет түрінде бердік. ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‌
Ұа Мӓ Кунта Биҗӓниби Ал-Ғарбӥйи 'Иҙ Қаđайнӓ 'Илá Мӱсá Ал-'Амра Ұа Мӓ Кунта Мина Аш-Шӓһидӥн 028-044 (Мұхаммед Ғ.С.) Біз Мұса (Ғ.С.) ға әмір бергенде, сен батыс тарапта емес едің. Сондай-ақ көріп тұрғандардан да емес едің. ‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Лакиннӓнша'нӓ Қурӱнӓан Фатаҭӓұала `Алайһиму Ал-`Умуру ۚ Ұа Мӓ Кунта Ćӓұӥӓан Фӥ 'Аһли Мадйана Татлӱ `Алайһим 'Ӓйӓтинӓ Ұа Лакиннӓ Куннӓ Мурсилӥна 028-045 Алайда бірқанша нәрселер жараттық. Оларға ұзын өмірлер өтті. Аяттарымызды оқу үшін Мәдян елінің ішінде болмадың; бірақ ол хабарларды жолдаушы Бізбіз. ‍‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓ Кунта Биҗӓниби Аҭ-Ҭӱри 'Иҙ Нӓдайнӓ Ұа Лакин Рахматан Мин Раббика Литунҙира Қаұмӓан Мӓ 'Атӓһум Мин Наҙӥрин Мин Қаблика Ла`аллаһум Йатаҙаккарӱна 028-046 Біз Мұса (Ғ.С.) ға дабыстаған кезде, Тұр жақта емес едің. Бірақ саған мәрхамет түрінде, сенен бұрын өздеріне ескертуші келмеген елге ескертуің үшін жіберілдің. Мүмкін олар түсінер. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‌
Ұа Лаұлӓн Туҫӥбаһум Муҫӥбатун Бимӓ Қаддамат 'Айдӥһим Файақӱлӱ Раббанӓ Лаұлӓ 'Арсалта 'Илайнӓ Расӱлӓан Фанаттаби`а 'Ӓйӓтика Ұа Накӱна Мина Ал-Му'уминӥна 028-047 Егер оларға қолекі істегендерінің салдарынан өздеріне бір бейнет жетсе, сонда олар: Раббымыз! Бізге бір Пайғамбар неге жібермедің? Онда аяттарыңа бой ұсынып, мүмін болар едік дейді. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍
Фаламмӓ Җӓ'аһуму Ал-Хаққу Мин `Индинӓ Қӓлӱ Лаұлӓ 'Ӱтийа Миćла Мӓ 'Ӱтийа Мӱсá ۚ 'Аұалам Йакфурӱ Бимӓ 'Ӱтийа Мӱсá Мин Қаблу ۖ Қӓлӱ Сихрӓни Таžӓһарӓ Ұа Қӓлӱннӓ Бикуллин Кӓфирӱна 028-048 Ал оларға өз қасымыздан ақиқат келгенде, олар: Мұсаға берілген құсаған неге бұған берілмейді? десті. Олар бұрын Мұса (Ғ.С.) ға берілгенге қарсы келмеп пе еді? Бірін-бірі сүйемелдеген екі сиқыр десті. (Құран мен Тәурат) бәріне де қарсымыз десті. ‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌
Қул Фа'тӱ Бикитӓбин Мин `Инди Ал-Лаһи Һуұа 'Аһдá Минһумӓ 'Аттаби`һу 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 028-049 (Мұхаммед Ғ.С.): Егер рас айтушы болсаңдар, Алла тарапынан ол екеуінен турарақ бір кітап әкеліңдер. Мен де соған ілесемін де. ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Фа'ин Лам Йастаҗӥбӱ Лака Фӓ`ламннамӓ Йаттаби`ӱна 'Аһұӓ'аһум ۚ Ұа Ман 'Аđаллу Миммани Аттаба`а Һаұӓһу Биғайри Һудáан Мина Ал-Лаһи ۚнна Ал-Лаһа Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 028-050 Сонда да саған жауап бермесе, шын мәнінде олардың өз көңілдері тартқан жаққа кеткенін біл. Алладан бір жол-жорықсыз өз көңілдері ауған жаққа ілескеннен әрі адасқан кім бар? Әрине Алла, залым елді тура жолға салмайды. ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Ұаҫҫалнӓ Лаһуму Ал-Қаұла Ла`аллаһум Йатаҙаккарӱна 028-051 Расында оларға түсінулері үшін сөзімізді жалғастырдық. ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна 'Ӓтайнӓһуму Ал-Китӓба Мин Қаблиһи Һум Биһи Йу'уминӱна 028-052 Бұрын өздеріне кітап бергендеріміз, Құранға сенеді. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‍ ‍‍‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Йутлá `Алайһим Қӓлӱ 'Ӓманнӓ Биһиннаһу Ал-Хаққу Мин Раббинӓннӓ Куннӓ Мин Қаблиһи Муслимӥна 028-053 Оларға Құран оқылғанда: Біз бұған сендік. Рас ол, Раббымыз тарапынан түсірілген хақ сөз. Негізінде бұрыннан-ақ бой ұсынған едік деді. ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Йу'утаұна 'Аҗраһум Марратайни Бимӓ Ҫабарӱ Ұа Йадра'ӱна Бил-Хасанати Ас-Саййи'ата Ұа Миммӓ Разақнӓһум Йунфиқӱна 028-054 Міне соларға сабыр еткендіктері себепті сыйлықтары екі есе беріледі. Және олар жамандықты жақсылықпен жойып, өздеріне берген несібемізден тиісті орынға жұмсайды. ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Сами`ӱ Ал-Лағұа 'А`раđӱ `Анһу Ұа Қӓлӱ Ланӓ 'А`мӓлунӓ Ұа Лакум 'А`мӓлукум Салӓмун `Алайкум Лӓ Набтағӥ Ал-Җӓһилӥна 028-055 Қашан олар бос сөз естісе, одан бет бұрып: Біздің ісіміз өзімізге, сендердің істерің өздеріңе тән. Сендерге сәлем. (Қош енді.) Надандарды қаламаймыз дейді. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
ннака Лӓ Таһдӥ Ман 'Ахбабта Ұа Лакинна Ал-Лаһа Йаһдӥ Ман Йашӓۚ Ұа Һуұа 'А`ламу Бил-Муһтадӥна 028-056 (Мұхаммед Ғ.С.) расында жақсы көргеніңді тура жолға сала алмайсың. Бірақ Алла кімді қаласа, оны тура жолға салады. Сондай-ақ Ол, тура жол табатындарды жақсы біледі. ‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Қӓлӱн Наттаби`и Ал-Һудá Ма`ака Нутаҳаҭҭаф Мин 'Арđинӓ ۚ 'Аұалам Нумаккин Лаһум Харамӓан 'Ӓминӓан Йуҗбá 'Илайһи Ćамарӓту Кулли Шай'ин Ризқӓан Мин Ладуннӓ Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 028-057 (Құрайш тобы): Егер сенімен бірге тура жолға түссек, жерімізден дереу шығарыламыз деді. Оларды өз жанымыздан, әр нәрсенің өнімдері несібе түрінде шоғырланатын, қастерлі де бейбіт бір жерге (Меккеге) орналастырмадық па? Бірақ олардың көбі түсінбейді. ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ‍‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Кам 'Аһлакнӓ Мин Қарйатин Баҭират Ма`ӥшатаһӓ ۖ Фатилка Масӓкинуһум Лам Тускан Мин Ба`диһим 'Иллӓ Қалӥлӓан ۖ Ұа Куннӓ Нахну Ал-Ұӓриćӥна 028-058 Қаншалаған тіршілігіне мас болған кенттерді типыл қылдық. Міне олардан кейін өте аз отырылған қоныстары. Ақыр Біз мұрагер болдық. ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ۖ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Раббука Муһлика Ал-Қурá Хаттá Йаб`аćа Фӥммиһӓ Расӱлӓан Йатлӱ `Алайһим 'Ӓйӓтинӓ ۚ Ұа Мӓ Куннӓ Муһликӥ Ал-Қурá 'Иллӓ Ұа 'Аһлуһӓ Žӓлимӱна 028-059 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббың кенттердің орталығына, оларға аяттарымызды оқитын бір елші жібермейінше жоқ етуші емес. Халқы залым болған кентті ғана жоқ етеміз. ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓ 'Ӱтӥтум Мин Шай'ин Фаматӓ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ұа Зӥнатуһӓ ۚ Ұа Мӓ `Инда Ал-Лаһи Ҳайрун Ұа 'Абқá ۚ 'Афалӓ Та`қилӱна 028-060 Сендерге берілген нәрсе, дүние тіршілігінің бұйымы, зейнеті гана. Ал Алланың қасындагы нәрсе қайырлы да тұрақты. Енді де ойламайсыңдар ма? ‍‌ ‍‍‌‍ ‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Афаман Ұа`аднӓһу Ұа`дӓан Хасанӓан Фаһуұа Лӓқӥһи Каман Матта`нӓһу Матӓ Ал-Хайӓати Ад-Дунйӓ Ćумма Һуұа Йаұма Ал-Қийӓмати Мина Ал-Мухđарӥна 028-061 Ал енді өзіне жақсы уәде беріп, соған қауышатын біреу; өзін дүние тіршілігінде пайдаландырып, сосын қиямет күні жазаға әзірленетін кісілер тәрізді ме? ‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Йаұма Йунӓдӥһим Файақӱлу 'Айна Шуракӓ'ийа Ал-Лаҙӥна Кунтум Таз`умӱна 028-062 (Алла Т.) ол күні, оларға: Сендердің Маған серік деп ұйғарғандарың қайда?,- деп, дабыстайды. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Қӓла Ал-Лаҙӥна Хаққа `Алайһиму Ал-Қаұлу Раббанӓ Һӓ'уулӓ' Ал-Лаҙӥна 'Ағұайнӓғұайнӓһум Камӓ Ғаұайнӓ ۖ Табарраӓ 'Илайка ۖ Мӓ Кӓнӱ 'Ӥйӓнӓ Йа`будӱна 028-063 Өздеріне сөз келгендер: Раббымыз! Бұлар, біз адастырғандар; оларды өзіміз адасқандай адастырдық. Олардан безіп, Саған келдік. Олар негізінен бізге табынбайтын еді дейді. ‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ۖ‌‍‌ ‌ ۖ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Қӥла Ад`ӱ Шуракӓ'акум Фада`аұһум Фалам Йастаҗӥбӱ Лаһум Ұа Ра'аұ Ал-`Аҙӓба ۚ Лаұ 'Аннаһум Кӓнӱ Йаһтадӱна 028-064 Ал оларға: Қосқан ортақтарыңды шақырыңдар делінеді. Сонда олар шақырады. Олар жауап бермейді. Олар тозақты көреді. (Қап!) Олар тура жолда болған болса еді. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌‌‌ ‍‍‌ ۚ ‌ ‌‍ ‍‍‍‌
Ұа Йаұма Йунӓдӥһим Файақӱлу Мӓҙӓ 'Аҗабтуму Ал-Мурсалӥна 028-065 (Алла Т.) ол күні, оларға: Елшілерімізге не жауап бердіңдер?,- деп, дабыстайды. ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Фа`амийат `Алайһиму Ал-'Анбӓ'у Йаұма'иҙин Фаһум Лӓ Йатасӓ'алӱна 028-066 Сол күні оларға хабарлар естілмейді де (өзара да) сұраспайды. ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍
Фа'аммӓ Ман Тӓба Ұа 'Ӓмана Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Фа`асáн Йакӱна Мина Ал-Муфлихӥна 028-067 Ал енді кім тәубе етіп, иман келтіріп ізгі іс істесе, құтылушылардан болуы үміт етіледі. ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍
Ұа Раббука Йаҳлуқу Мӓ Йашӓ'у Ұа Йаҳтӓру ۗ Мӓ Кӓна Лаһуму Ал-Ҳийарату ۚ Субхӓна Ал-Лаһи Ұа Та`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна 028-068 Раббың қалағанын жаратады да сұрыптайды. Оларда ерік болмайды. Алла (Т.) олардың қосқан серіктерінен пәк, өте жоғары. ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۗ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Раббука Йа`ламу Мӓ Тукинну Ҫудӱруһум Ұа Мӓ Йу`линӱна 028-069 Раббың олардың көңілдеріндегі жасырған нәрселерін де көрнеу істеген нәрселерін де біледі. ‌‍ ‌ ‍ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ Лаһу Ал-Хамду Фӥ Ал-'Ӱлá Ұа Ал-'Ӓҳирати ۖ Ұа Лаһу Ал-Хукму Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 028-070 Ол сондай Алла, Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Дүние, ақиретте барлық мақтау Оған лайық. Үкім Оған тән. Және Сол жаққа қайтарыласыңдар. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‍‌‌ ‌‍‍ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Қул 'Ара'айтумн Җа`ала Ал-Лаһу `Алайкуму Ал-Лайла Сармадӓан 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати Ман 'Илаһун Ғайру Ал-Лаһи Йа'тӥкум Биđийӓ'ин ۖ 'Афалӓ Тасма`ӱна 028-071 (Мұхаммед Ғ.С.) оларға: Көрдіңдер ме, егер Алла (Т.) сендерге қиямет күніне дейін ұдайы қараңғы қылса, Алладан басқа сендерге жарық келтіретін тәңір кім? Естімейсіңдер ме?,- де. ‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Қул 'Ара'айтумн Җа`ала Ал-Лаһу `Алайкуму Ан-Наһӓра Сармадӓан 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати Ман 'Илаһун Ғайру Ал-Лаһи Йа'тӥкум Билайлин Таскунӱна Фӥһи ۖ 'Афалӓ Тубҫирӱна 028-072 Көрдіңдер ме, егер Алла (Т.) сендерге қиямет күніне дейін ұдайы күндіз қылса, Алладан басқа сендерге онда тынығатын түн келтіретін тәңір кім? Көз салмайсыңдар ма?,- де. ‍ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‌ ‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мин Рахматиһи Җа`ала Лакуму Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра Литаскунӱ Фӥһи Ұа Литабтағӱ Мин Фаđлиһи Ұа Ла`аллакум Ташкурӱна 028-073 Алла, сендерге өз мәрхаметінен түнді тынығу, күндізді кеңшілігін (ризық) іздеулерің үшін жаратты. Әрине шүкірлік етерсіңдер. ‌‍ ‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌
Ұа Йаұма Йунӓдӥһим Файақӱлу 'Айна Шуракӓ'ийа Ал-Лаҙӥна Кунтум Таз`умӱна 028-074 Сол күні, оларға: Менің серігім деп, ойлағандарың қайда?,- деп дабыстайды. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Наза`нӓ Мин Кулли 'Умматин Шаһӥдӓан Фақулнӓ Һӓтӱ Бурһӓнакум Фа`алимӱнна Ал-Хаққа Лиллаһи Ұа Đалла `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йафтарӱна 028-075 Ол күні, әр үмметтен бір айғақ шығарып: Дәлелдеріңді әкеліңдер дейміз. Сонда олар, рас ақиқат, Аллаға тән екенін біледі де олардың жасанды нәрселері жоқ болады. ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌
нна Қӓрӱна Кӓна Мин Қаұми Мӱсá Фабағá `Алайһим ۖ Ұа 'Ӓтайнӓһу Мина Ал-Кунӱзи Мӓнна Мафӓтихаһу Латанӱ'у Бил-`Уҫбати 'Ӱлӥ Ал-Қӱұати 'Иҙ Қӓла Лаһу Қаұмуһу Лӓ Тафрах ۖнна Ал-Лаһа Лӓ Йухиббу Ал-Фарихӥна 028-076 Рас Қарұн, Мұса (Ғ.С.) ның елінен еді де, оларға қарсы келді. Сондай-ақ оған, кілттерін күшті бір топ әрең көтеретін қазыналар берген едік. Сонда оған халқы: Елірме! Расында Алла, еліргендерді жақсы көрмейді деді. ‍‌‍‍‌‍‍ ‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‍‍‍ ‍‍‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌ ‍ ۖ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Абтағи Фӥмӓ 'Ӓтӓка Ал-Лаһу Адӓра Ал-'Ӓҳирата ۖ Ұа Лӓ Танса Наҫӥбака Мина Ад-Дунйӓ ۖ Ұа 'Ахсин Камӓ 'Ахсана Ал-Лаһу 'Илайка ۖ Ұа Лӓ Табғи Ал-Фасӓда Фӥ Ал-'Арđи ۖнна Ал-Лаһа Лӓ Йухиббу Ал-Муфсидӥна 028-077 Алланың саған берген дәулетімен ақырет жұртын ізде де дүниедегі несібеңді де ұмытпа. Алла, саған жақсылық еткендей сен де жақсылық істе, сондай-ақ жер жүзінде бүліншілік ізденбе! Алла бұзақыларды сүймейді. ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌‌‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌‍‌‍‌ ‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌‌ ‌‍ ۖ ‍ ‌ ‍‍‍
Қӓла 'Иннамӓ 'Ӱтӥтуһу `Алá `Илмин `Индӥ ۚ 'Аұалам Йа`ламнна Ал-Лаһа Қад 'Аһлака Мин Қаблиһи Мина Ал-Қурӱни Ман Һуұа 'Ашадду Минһу Қӱұатан Ұа 'Акćару Җам`ӓан ۚ Ұа Лӓ Йус'алу `Ан Ҙунӱбиһиму Ал-Муҗримӱна 028-078 Қарұн: Шын мәнінде бұл, маған мендегі білімге берілді. деді. Негізінде Алланың бұдан бұрын, бұдан да күшті, тобы көп нәсілдерді жоқ еткенін білмеді ме? Күнәкарлар, күнәларынан сұралмайды. ‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍
Фаҳараҗа `Алá Қаұмиһи Фӥ Зӥнатиһи ۖ Қӓла Ал-Лаҙӥна Йурӥдӱна Ал-Хайӓата Ад-Дунйӓ Йӓлайта Ланӓ Миćла Мӓ 'Ӱтийа Қӓрӱну 'Иннаһу Лаҙӱ Хаžžин `Аžӥмин 028-079 Ол, қауымына сән-салтанат ішінде шықты; дүние тіршілігін қалағандар: Әттең! Бізге де Қарұнға берілген тәрізді болса; өйткені ол, зор ырыс иесі деді. ‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ۖ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма Ұайлакум Ćаұӓбу Ал-Лаһи Ҳайрун Лиман 'Ӓмана Ұа `Амила Ҫӓлихӓан Ұа Лӓ Йулаққӓһӓ 'Иллӓ Аҫ-Ҫӓбирӱна 028-080 Өздеріне білім берілгендер: Алланың сыйлығы; иман келтіріп ізгі іс істегендерге тағы жақсы. Ал оған сабырлылар ғана жетеді деді. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌
Фаҳасафнӓ Биһи Ұа Бидӓриһи Ал-'Арđа Фамӓ Кӓна Лаһу Мин Фи'атин Йанҫурӱнаһу Мин Дӱни Ал-Лаһи Ұа Мӓ Кӓна Мина Ал-Мунтаҫирӥна 028-081 Ақыр оны да үйін де жерге жұтқыздық. Алладан өзге оған жәрдем етер бір топ болмады әрі оған көмек етілмеді. ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Аҫбаха Ал-Лаҙӥна Таманнаұ Макӓнаһу Бил-'Амси Йақӱлӱна Ұайка'анна Ал-Лаһа Йабсуҭу Ар-Ризқа Лиман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи Ұа Йақдиру ۖ Лаұлӓн Манна Ал-Лаһу `Алайнӓ Лаҳасафа Бинӓ ۖ Ұайка'аннаһу Лӓ Йуфлиху Ал-Кӓфирӱна 028-082 Кеше оның орнында болуды көксегендер: Сірә, Алла құлдарынан кімді қаласа, соның несібесін кеңітіп, таралтады екен. Егер Алла, бізге қамқорлық қылмаса, әрине бізді де жерге жұтқызар еді. Айтқандайын, кәпірлер құтылмайды. ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ۖ‍ ‌ ‍‍‌
Тилка Адӓру Ал-'Ӓҳирату Наҗ`алуһӓ Лиллаҙӥна Лӓ Йурӥдӱна `Улӱұӓан Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Фасӓдӓан Ұа ۚ Ал-`Ӓқибату Лилмуттақӥна 028-083 Міне ақырет жұрты: Оны, жер жүзінде өзін-өзі көтеріп, бүліншілік ізденбегендерге нәсіп етеміз. Негізінде соңғы табыс тақуалар үшін. ‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌‍ ‌‌ ‌‌‌ۚ‍ ‍‍‍‍‍
Ман Җӓ'а Бил-Хасанати Фалаһу Ҳайрун Минһӓ ۖ Ұа Ман Җӓ'а Бис-Саййи'ати Фалӓ Йуҗзá Ал-Лаҙӥна `Амилӱ Ас-Саййи'ӓти 'Иллӓ Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 028-084 Кім бір жақсылық келтірсе; оған одан жақсы сыйлық бар. Ал кім бір жамандық келтірсе; ол жамандықты істегендерге, істегендерінің ғана сазайы беріледі. ‍‌‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ۖ ‌‍‌‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
нна Ал-Лаҙӥ Фараđа `Алайка Ал-Қур'ӓна Ларӓддука 'Илá Ма`ӓдин ۚ Қул Раббӥ 'А`ламу Ман Җӓ'а Бил-Һудá Ұа Ман Һуұа Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 028-085 (Мұхаммед Ғ.С.) шәксіз саған Құранды міндетті қылған Алла, әрине сені қайтар жеріңе (Меккеге) қайтарады. Раббым, туралық келтірген кісіні де ашық адасудағы кісіні де жақсы біледі де. ‍‍‍‌ ‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ۚ ‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‌‌ ‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Кунта Тарҗӱн Йулқá 'Илайка Ал-Китӓбу 'Иллӓ Рахматан Мин Раббика ۖ Фалӓ Такӱнанна Žаһӥрӓан Лилкӓфирӥна 028-086 Саған Кітап түсірілетінін үміт етпеген едің. Бірақ Раббыңның мәрхаметі. Сондықтан қарсы болғандарды сүйемелдеме! ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍ ‌‍ ۖ ‌ ‍ ‍‌‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Лӓ Йаҫуддуннака `Ан 'Ӓйӓти Ал-Лаһи Ба`да 'Иҙ 'Унзилат 'Илайка ۖ Ұа Ад`у 'Илá Раббика ۖ Ұа Лӓ Такӱнанна Мина Ал-Мушрикӥна 028-087 Алланың аяттары саған түсірілгеннен кейін олар сені одан (аяттарға амал қылудан) тоспасын. Оларды Раббыңа шақыр да әсте серік қатушылардан болма! ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌ ۖ ‌‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Лӓ Тад`у Ма`а Ал-Лаһи 'Илаһӓан 'Ӓҳара ۘ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۚ Куллу Шай'ин Һӓликун 'Иллӓ Ұаҗһаһу Лаһу ۚ Ал-Хукму Ұа 'Илайһи Турҗа`ӱна 028-088 Алла мен бірге басқа тәңір шақырма! Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Оның өзінен басқа әр нәрсе жоқ болады. Үкім Оған тән. Сондай-ақ Оған қайтарыласыңдар. ‌ ‍ ‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍ۘ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ‍‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah