16) Sūrat An-Naĥl

Printed format

16)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Атáмру Ал-Лаһи Фалӓ Таста`җилӱһу Субхӓнаһу Ұа Та`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна ۚ 016-001 Алланың әмірі келді. Сондықтан оның тез келуін тілемеңдер. Алла, олардың қосқан серіктерінен пәк те жоғары. ‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Йуназзилу Ал-Малӓ'иката Бирӱхи Мин 'Амриһи `Алá Ман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи 'Ан 'Анҙирӱннаһу Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ 'Анӓ Фа Аттақӱни 016-002 Алла періштелерді өз әмірлерінен бір рухпенен (уахименен) құлдарынан қалағанына: Рас Менен басқа ешбір Тәңір жоқ. Әрі менен қорқыңдар деп ескертіңдер делінген түрде түсіріледі. ‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Бил-Хаққи ۚ Та`ӓлá `Аммӓ Йушрикӱна 016-003 Ол көктерді және жерді шындықпен жаратты. Олардың қосқан cеріктерінен жоғары. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ҳалақа Ал-'Инсӓна Мин Нуҭфатин Фа'иҙӓ Һуұа Ҳаҫӥмун Мубӥнун 016-004 Адам баласын бір тамшы судан жаратты. Сонда да ол ашық жанжалшыл. ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Ал-'Ан`ӓма Ҳалақаһӓ ۗ Лакум Фӥһӓ Диф'ун Ұа Манӓфи`у Ұа Минһӓ Та'кулӱна 016-005 Тағы малдарды жаратты. Малдарда сендерді жылытатын және басқа пайдалы заттар бар. Әрі олардан жейсіңдер. ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Лакум Фӥһӓ Җамӓлун Хӥна Турӥхӱна Ұа Хӥна Тасрахӱна 016-006 Сендер үшін малдарды қоралаған уақытта және өргізген кезде, бір зауық бар. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Тахмилу 'Аćқӓлакум 'Илá Баладин Лам Такӱнӱ Бӓлиғӥһи 'Иллӓ Бишиққи Ал-'Анфуси ۚнна Раббакум Лара'ӱфун Рахӥмун 016-007 Малдар жандарың қиналып, ерең қалаға жеткізетін жүктеріңді көтереді. Рас Раббыларың өте жұмсақ, ерекше мейірімді. ‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Ҳайла Ұа Ал-Биғӓла Ұа Ал-Хамӥра Литаркабӱһӓ Ұа Зӥнатан ۚ Ұа Йаҳлуқу Мӓ Лӓ Та`ламӱна 016-008 Жылқыларды, қашарларды және есектерді мінулерің әрі зейнет үшін жаратты. Және сендердің білмеген нәрселеріңді де жаратты. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа `Алá Ал-Лаһи Қаҫду Ас-Сабӥли Ұа Минһӓ Җӓрун ۚ Ұа Лаұ Шӓ'а Лаһадӓкумҗма`ӥна 016-009 Тура жолды түсіндіру Аллаға тән. Ол жолдың қисығы да бар. Егер Алла қаласа, барлығыңды тура жолға салар еді. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥнзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн ۖ Лакум Минһу Шарӓбун Ұа Минһу Шаҗарун Фӥһи Тусӥмӱна 016-010 Ол сондай Алла, сендерге көктен жаңбыр жаудырып, одан сусын және ол арқылы малдарыңды жаятын орман шығарды. ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ۖ ‍‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Йунбиту Лакум Биһи Аз-Зар`а Ұа Аз-Зайтӱна Ұа Ан-Наҳӥла Ұа Ал-'А`нӓба Ұа Мин Кулли Аć-Ćамарӓти ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лиқаұмин Йатафаккарӱна 016-011 Алла, сендерге су арқылы егін, зәйтін, құрма ағаштары, жүзімдер және бүкіл өсімдіктер өсіреді. Шын мәнінде, түсінетін ел үшін әрине белгілер бар. ‍‍‍ ‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Саҳҳара Лакуму Ал-Лайла Ұа Ан-Наһӓра Ұа Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара Ұа ۖ Ан-Нуҗӱму Мусаҳҳарӓтун Би'амриһи ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йа`қилӱна 016-012 Ал сендер үшін түнді, күндізді әрі айды, күнді істетті. Жұлдыздар да Оның әміріне бағынысты. Шын мәнінде, ойланған қауым үшін әлбетте белгілер бар. ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍ ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Ҙара'а Лакум Фӥ Ал-'Арđи Муҳталифӓан 'Алұӓнуһу ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лиқаұмин Йаҙҙаккарӱна 016-013 Сендер үшін жер жүзінде түрлі-түсті не жаратқан болса, шын үгіт алатын қауым үшін әлбетте үлгі бар. ‌ ‌‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍~ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Саҳҳара Ал-Бахра Лита'кулӱ Минһу Лахмӓан Ҭарӥйӓан Ұа Тастаҳриҗӱ Минһу Хилйатан Талбасӱнаһӓ Ұа Тарá Ал-Фулка Маұӓҳира Фӥһи Ұа Литабтағӱ Мин Фаđлиһи Ұа Ла`аллакум Ташкурӱна 016-014 Және де Ол, сондай Алла, жас ет жеулерің үшін және киініп, тағынатын сәндік-бұйымдар шығаруларың үшін теңізді бағындырды. Алладан ризық іздеулерің үшін кеменің суды жарып бара жатқанын көресің. Әрине шүкірлік етесіңдер. ‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‌
Ұа 'Алқá Фӥ Ал-'Арđи Раұӓсийа 'Ан Тамӥда Бикум Ұа 'Анһӓрӓан Ұа Субулӓан Лла`аллакум Таһтадӱна 016-015 Сендерді теңселтпеу үшін жер жүзінде асқар тауларды орналастырды. Жөн тауып жүрулерің үшін өзендер, жолдар жаратты. ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‍‍‌
Ұа `Алӓмӓтин ۚ Ұа Бин-Наҗми Һум Йаһтадӱна 016-016 Олар жол тауып жүретін белгілер және жұлдыздар (жаратты). ‍‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌
'Афаман Йаҳлуқу Каман Лӓ Йаҳлуқу ۗ 'Афалӓ Таҙаккарӱна 016-017 Жаратушы біреу, жарата алмайтын біреумен тең бе? Енді де түсінбейсіңдер ме? ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‌
Ұа 'Ин Та`уддӱ Ни`мата Ал-Лаһи Лӓ Тухҫӱһӓ ۗнна Ал-Лаһа Лағафӱрун Рахӥмун 016-018 Алланың нығметін санасаңдар санына жете алмайсыңдар. Рас, Алла өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Аллӓһу Йа`ламу Мӓ Тусиррӱна Ұа Мӓ Ту`линӱна 016-019 Алла (Т.) жасырын және көрнеу не істегендеріңді біледі. ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Лӓ Йаҳлуқӱна Шай'ӓан Ұа Һум Йуҳлақӱна 016-020 Сондай Алладан басқа жалбарғандары еш нәрсені жарата алмайды. Олар жаратылғандар. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
мұӓтун Ғайру 'Ахйӓн ۖ Ұа Мӓ Йаш`урӱна 'Аййӓна Йуб`аćӱна 016-021 Олар өлі, тірі емес. Сондай-ақ қашан тірілетіндерін білмейді. ‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍
'Илаһукум 'Илаһун Ұӓхидун ۚ Фа-Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Қулӱбуһум Мункиратун Ұа Һум Мустакбирӱна 016-022 Тәңірлерің бір-ақ Тәңір. Сондай ақыретке нанбаушылардың жүректері қарсы. Сондай олар менменсушілер. ‌ ‌ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‌
Лӓ Җарама 'Анна Ал-Лаһа Йа`ламу Мӓ Йусиррӱна Ұа Мӓ Йу`линӱна ۚннаһу Лӓ Йухиббу Ал-Мустакбирӥна 016-023 Дау жоқ! Алла, олардың жасырғандарын көрнеу істегендерін біледі. Расында Алла өзін жоғары санағандарды жақсы көрмейді. ‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ۚ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Қӥла Лаһум Мӓҙӓнзала Раббукум ۙ Қӓлӱ 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 016-024 Қашан оларға: Раббыларың не түсірді?,-делінсе: Бұрынғылардың ертегілері!,- дейді. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍ ‌‍ ۙ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Лийахмилӱ 'Аұзӓраһум Кӓмилатан Йаұма Ал-Қийӓмати ۙ Ұа Мин 'Аұзӓри Ал-Лаҙӥна Йуđиллӱнаһум Биғайри `Илмин ۗ 'Алӓ Сӓ'а Мӓ Йазирӱна 016-025 Өстіп олар қиямет күні, өз күнәларының кейбіреуін көтереді. Байқаңдар! Үстіне алған нәрселері нендей жаман. ‌ ‌‌‌‌‌‍ ‍‍ۙ ‌ ‌‌‌‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‌
Қад Макара Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Фа'атá Ал-Лаһу Бунйӓнаһум Мина Ал-Қаұӓ`иди Фаҳарра `Алайһиму Ас-Сақфу Мин Фаұқиһим Ұа 'Атӓһуму Ал-`Аҙӓбу Мин Хайćу Лӓ Йаш`урӱна 016-026 Расында бұлардан бұрынғылар да айлакерлік істеген. Сондықтан Алла, олардың құрылыстарының ірге тастарынан келіп, төбесі жоғарыдан үстеріне құлады. Сондай-ақ оларға аңғармаған жерден апат келді. ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍ ‍ ‌‌ ‍‍‌‍‍‌
Ćумма Йаұма Ал-Қийӓмати Йуҳзӥһим Ұа Йақӱлу 'Айна Шуракӓ'ийа Ал-Лаҙӥна Кунтум Тушӓққӱна Фӥһим ۚ Қӓла Ал-Лаҙӥна 'Ӱтӱ Ал-`Илма 'Инна Ал-Ҳизйа Ал-Йаұма Ұа Ас-Сӱ'а `Алá Ал-Кӓфирӥна 016-027 Сонсоң қиямет күні Алла оларды қорлайды да: Сендердің сол жайында таласқан ортақтарым қайда?, дейді. ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Татаұаффӓһуму Ал-Малӓ'икату Žӓлимӥнфусиһим ۖ Фа'алқаұ Ас-Салама Мӓ Куннӓ На`малу Мин Сӱн ۚ Балáнна Ал-Лаһа `Алӥмун Бимӓ Кунтум Та`малӱна 016-028 Сондай өздеріне зұлымдық еткендердің періштелер жандарын аларда: Ешбір жамандық істемеп едік деп мойынсал болады. Олай емес. Рас Алла сендердің істегендеріңді жақсы біледі. ‍‍‍ ‍‍‌‌ۖ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍ۚ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Фӓдҳулӱбұӓба Җаһаннама Ҳӓлидӥна Фӥһӓ ۖ Фалаби'са Маćұá Ал-Мутакаббирӥна 016-029 Сондықтан ішінде мүлдем қалатын жаһаннамның есіктерінен кіріңдер. Өзін жоғары санағандардың орны нендей жаман. ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Қӥла Лиллаҙӥна Аттақаұ Мӓҙӓнзала Раббукум ۚ Қӓлӱ Ҳайрӓан ۗ Лиллаҙӥна 'Ахсанӱ Фӥ Һаҙиһи Ад-Дунйӓ Хасанатун ۚ Ұа Ладӓру Ал-'Ӓҳирати Ҳайрун ۚ Ұа Лани`ма Дӓру Ал-Муттақӥна 016-030 Сондай Алладан қорыққандарға: Раббыларың не түсірді?,- делінсе, олар: Игілік дейді. Сондай-ақ жақсылық істегендерге бұл дүниеде жақсылық бар. Әрине ақырет жұрты тағы жақсы. Әлбетте тақуалардың қонысы нендей жақсы. ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍ ‌‍ ۚ ‍‌‌ۗ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ۚ‍‍‌‌‌ ‍‍ ۚ ‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍
Җаннӓту `Аднин Йадҳулӱнаһӓ Таҗрӥ Мин Тахтиһӓ Ал-'Анһӓру ۖ Лаһум Фӥһӓ Мӓ Йашӓ'ӱна ۚ Каҙӓлика Йаҗзӥ Ал-Лаһу Ал-Муттақӥна 016-031 Олар, астарынан өзендер ағатын Ғадын бақшасына кіреді. Сондай-ақ олар онда нені қаласа бар. Осылайша, тақуаларды Алла сыйлайды. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ۖ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‍‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Татаұаффӓһуму Ал-Малӓ'икату Ҭаййибӥна ۙ Йақӱлӱна Салӓмун `Алайкуму Адҳулӱ Ал-Җанната Бимӓ Кунтум Та`малӱна 016-032 Ол сондай тақуалар, жақсы жағдайда періштелер жандарын алып: Сендерге есендік болсын, амалдарыңа орай жаннатқа кіріңдер дейді. ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ۙ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Һал Йанžурӱна 'Иллӓн Та'тийаһуму Ал-Малӓ'икату 'Аұ Йа'тийа 'Амру Раббика ۚ Каҙӓлика Фа`ала Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Ұа Мӓ Žаламаһуму Ал-Лаһу Ұа Лакин Кӓнӱнфусаһум Йаžлимӱна 016-033 Қарсы болғандар, өздеріне (жан алғыш) періштелердің келуін немесе Раббыңның бұйрығының келуін ғана күте ме? Бұлардан бұрынғылар да осылайша істеген болатын. Сондай-ақ Алла оларға зұлымдық қылмады. Бірақ олар, өздеріне зұлымдық қылған еді. ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌‌ ‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Фа'аҫӓбаһум Саййи'ӓту Мӓ `Амилӱ Ұа Хӓқа Биһим Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 016-034 Сондықтан істеген кесірлері өздеріне тиіп, сондай-ақ сайқы-мазақ қылған нәрселері өз бастарына жетті. ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Қӓла Ал-Лаҙӥна 'Ашракӱ Лаұ Шӓ Ал-Лаһу Мӓ `Абаднӓ Мин Дӱниһи Мин Шай'ин Нахну Ұа Лӓ 'Ӓбӓ'уунӓ Ұа Лӓ Харрамнӓ Мин Дӱниһи Мин Шай'ин ۚ Каҙӓлика Фа`ала Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Фаһал `Алá Ар-Русули 'Иллӓ Ал-Балӓғу Ал-Мубӥну 016-035 Аллаға серік қосқандар: Егер Алла қаласа еді, біз де аталарымыз да Алладан өзге ешбір нәрсеге табынбас едік. Әрі Оның бұйрығынсыз еш нәрсені арам етпес едік деді. Осылайша, бұлардан бұрынғылар да істеген. Сонда елшілерге ашық жалғастыру ғана міндет. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‌ۚ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Лақад Ба`аćнӓ Фӥ Кулли 'Умматин Расӱлӓан 'Ани Ау`будӱ Ал-Лаһа Ұа Аҗтанибӱ Аҭ-Ҭӓғӱта ۖ Фаминһум Ман Һадá Ал-Лаһу Ұа Минһум Ман Хаққат `Алайһи Аđ-Đалӓлату ۚ Фасӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Фӓнžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Мукаҙҙибӥна 016-036 Расында әр үмметке; Аллаға құлшылық қылыңдар, бұзықтардан аулақ болыңдар дейтін елші жібердік. Олардың кейбіреулерін Алла оңғарып, кейбіреулеріне адасу тиісті болды. Ал енді жер жүзінде кезіңдер де жасынға шығарушылардың не болғанын көріңдер. ‍‍‌ ‌ ‌‍‌‌ ‌‍‌ ‌ ‍‍‌‍ ‌‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍ۚ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
н Тахриҫ `Алá Һудӓһум Фа'инна Ал-Лаһа Лӓ Йаһдӥ Ман Йуđиллу ۖ Ұа Мӓ Лаһум Мин Нӓҫирӥна 016-037 (Мұхаммед Ғ.С.) егер олардың оңғарылуына құштар болсаң да рас Алла адастырған біреуді оңғармайды. Әрі олар үшін жәрдемші жоқ. ‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Ұа 'Ақсамӱ Бил-Лаһи Җаһда 'Аймӓниһим ۙ Лӓ Йаб`аćу Ал-Лаһу Ман Йамӱту ۚ Балá Ұа`дӓан `Алайһи Хаққӓан Ұа Лакинна 'Акćара Анӓси Лӓ Йа`ламӱна 016-038 Және де олар; Алла, өлген біреуді тірілтпейді деп, Алланың атымен қатты ант ішті. Олай емес. (Өлікті тірілту) Алланың шын уәдесі. Бірақ адамдардың көбі білмейді. ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ۙ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ۚ ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Лийубаййина Лаһуму Ал-Лаҙӥ Йаҳталифӱна Фӥһи Ұа Лийа`лама Ал-Лаҙӥна Кафарӱннаһум Кӓнӱ Кӓҙибӥна 016-039 Алла, оларға қайшылыққа түскен нәрселерін анықтау, қарсы болғандардың өтірікші екенін білдіру үшін (өліктерді тірілтеді). ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‌ ‍‌‍‍‍‍
ннамӓ Қаұлунӓ Лишай'ин 'Иҙӓраднӓһун Нақӱла Лаһу Кун Файакӱну 016-040 Бір нәрсенің болуын қалағанда, сөзіміз тек қана оған: Бол деу; сонда бола қалады. ‍‌ ‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍~‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Һӓҗарӱ Фӥ Ал-Лаһи Мин Ба`ди Мӓ Žулимӱ Ланубаұұи'аннаһум Фӥ Ад-Дунйӓ Хасанатан ۖ Ұа Ла'аҗру Ал-'Ӓҳирати 'Акбару ۚ Лаұ Кӓнӱ Йа`ламӱна 016-041 Сондай зұлымдыққа ұшырағаннан кейін Алла жолында босқандарды, дүниеде жайлы қонысқа орналастырамыз. Егер олар білетін болса, ақыреттегі сыйлығы тағы үлкен. ‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ‍‌ ‍‍ ‌‌ ۚ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Ҫабарӱ Ұа `Алá Раббиһим Йатаұаккалӱна 016-042 Олар, сондай сабыр етіп, Раббыларыңа тәуекел еткендер. ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Ұа Мӓ 'Арсалнӓ Мин Қаблика 'Иллӓ Риҗӓлӓан Нӱхӥ 'Илайһим ۚ Фӓс'алӱ 'Аһла Аҙ-Ҙикри 'Ин Кунтум Лӓ Та`ламӱна 016-043 (Мұхаммед Ғ.С.) сенен бұрын да өздеріне уахи етіп, еркектерді ғана өзіне елші етіп, жібердік. Егер білмесеңдер, кітап иелерінен сұраңдар. ‍‌ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍ۚ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Бил-Баййинӓти Ұа Аз-Зубури ۗ Ұа 'Анзалнӓ 'Илайка Аҙ-Ҙикра Литубаййина Лилннӓси Мӓ Нуззила 'Илайһим Ұа Ла`аллаһум Йатафаккарӱна 016-044 Мұғжизалармен, кітаптармен (пайғамбарлар жібердік). Саған да адамдар үшін түсірілгенді ашық баян етерсің деп, Құранды түсірдік. Әрине олар түсінер. ‍‍‍‍‍‍‌ ۗ ‌‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌
'Афа'амина Ал-Лаҙӥна Макарӱ Ас-Саййи'ӓти 'Ан Йаҳсифа Ал-Лаһу Биһиму Ал-'Арđа 'Аұ Йа'тийаһуму Ал-`Аҙӓбу Мин Хайćу Лӓ Йаш`урӱна 016-045 Сондай мекерліктің жаманын істегендер, Алланың, өздерін жерге жұттыруынан немесе ойламаған жерден өздеріне азап келуінен қауіпсіз бе? ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌‍ ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‌
'Аұ Йа'ҳуҙаһум Фӥ Тақаллубиһим Фамӓ Һум Биму`җизӥна 016-046 Немесе олар кезіп жүргенде, өздерін апат алуынан бейбіт болды ма? Онда олар қашып құтыла алмайды. ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‍
'Аұ Йа'ҳуҙаһум `Алá Таҳаұұуфин Фа'инна Раббакум Лара'ӱфун Рахӥмун 016-047 Яки олар, өздері қорыққан апаттың алуынан алаңсыз болды ма? Шынында Раббыларың аса жұмсақ, ерекше мейірімді. ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍
'Аұалам Йараұ 'Илá Мӓ Ҳалақа Ал-Лаһу Мин Шай'ин Йатафаййа'у Žилӓлуһу `Ани Ал-Йамӥни Ұа Аш-Шамӓ'или Суҗҗадӓан Лиллаһи Ұа Һум Дӓҳирӱна 016-048 Олар Алланың жаратқан нәрселерінің оң және сол жақтардан ауытқып, Алла бас қойған түрде, олардың бой ұсынғанын көрмей ме? ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍ ‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍‍‌
Ұа Лиллаһи Йасҗуду Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Мин Дӓббатин Ұа Ал-Малӓ'икату Ұа Һум Лӓ Йастакбирӱна 016-049 Көктерде және жерде болған әр жандық әрі періштелер, тәкаппарланбай Аллаға сәжде қылады. ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌
Йаҳӓфӱна Раббаһум Мин Фаұқиһим Ұа Йаф`алӱна Мӓ Йу'умарӱна 016-050 Өздерінен үстем болған Раббыларынан қорқады. Әрі берілген бұйрықтарды орындайды. ‍‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Қӓла Ал-Лаһу Лӓ Таттаҳиҙӱ 'Илаһайни Аćнайни ۖннамӓ Һуұа 'Илаһун Ұӓхидун ۖ Фа'ӥйӓйа Фӓрһабӱни 016-051 Алла (Т.): Екі тәңір жасап алмаңдар. Шын мәнінде, Ол, бір-ақ Тәңір. Ендеше, Менен ғана қорқыңдар деді. ‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ۖ‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌ۖ‍‍‌‍‍‍
Ұа Лаһу Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Лаһу Адӥну Ұа Аҫибӓан ۚ 'Афағайра Ал-Лаһи Таттақӱна 016-052 Көктерде және жерде болған нәрселер Оның иелігінде. Ұдайы құлшылық Аллаға тән. Алладан басқадан қорқасыңдар ма? ‌ ‌ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ۚ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Мӓ Бикум Мин Ни`матин Фамина Ал-Лаһи ۖ Ćумма 'Иҙӓ Массакуму Аđ-Đурру Фа'илайһи Таҗ'арӱна 016-053 Сендердегі әр нығмет Алладан. Сонан кейін сендерге зиян жетсе, сонда оған жалбарынасыңдар. ‌ ‍ۖ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Ćумма 'Иҙӓ Кашафа Аđ-Đурранкум 'Иҙӓ Фарӥқун Минкум Бираббиһим Йушрикӱна 016-054 Сонан соң Ол, қиыншылықты айықтырған сәтте, бір бөлімдерің, Раббыларына ортақ қосады. ‌‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Лийакфурӱ Бимӓ 'Ӓтайнӓһум ۚ Фатаматта`ӱ ۖ Фасаұфа Та`ламӱна 016-055 Олар берген нығметтерімізге нашүкіршілік етеді. Әзірше пайдалана тұрыңдар, жедел білесіңдер! ‌ ‍‌ ‌ ۚ ۖ‍‍
Ұа Йаҗ`алӱна Лимӓ Лӓ Йа`ламӱна Наҫӥбӓан Миммӓ Разақнӓһум ۗ Та-Аллӓһи Латус'алунна `Аммӓ Кунтум Тафтарӱна 016-056 (Мүшріктер) өздеріне берген нәсібемізден, не екенін білмейтін пұттарға сыбаға арнайды. Аллаға серт! Бұл жасама қылықтарыңнан әлбетте сұраққа тартыласыңдар. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ۗ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‌
Ұа Йаҗ`алӱна Лиллаһи Ал-Банӓти Субхӓнаһу ۙ Ұа Лаһум Мӓ Йаштаһӱна 016-057 Тағы олар, Аллаға қыздарды ұйғарды (періштелерді Алланың қыздары дейді). Алла, одан пәк. Өздері үшін қалағанын (ұлды) арнайды. ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ۙ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Бушшира 'Ахадуһум Бил-'Унćá Žалла Ұаҗһуһу Мусұаддӓан Ұа Һуұа Каžӥмун 016-058 Егер, олардың біреуі қызбен сүйіншіленсе (әйелінің қыз тапқанын естісе), оны ашу қысып, беті қап-қара бола бастайды. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍
Йатаұӓрá Мина Ал-Қаұми Мин Сӱ'и Мӓ Бушшира Биһи ۚ 'Айумсикуһу `Алá Һӱнин 'Ам Йадуссуһу Фӥ Ат-Турӓби ۗ 'Алӓ Сӓ'а Мӓ Йахкумӱна 016-059 Өзіне берілген жаман хабардың салдарынан, елден жасырынады. Оны қордыққа шыдап ұстау немесе топыраққа көміп тастау керек пе? Ал, олар, нендей жаман үкім береді. ‌‌‍‌‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍ ‍‌ ۗ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Лиллаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Маćалу Ас-Саұ'и ۖ Ұа Лиллаһи Ал-Маćалу Ал-'А`лá ۚ Ұа Һуұа Ал-`Азӥзу Ал-Хакӥму 016-060 Сондай ақыретке сенбеген үшін мысалдың жаманы болады. Мысалдың жоғарысы, Аллаға тән. Ол, үстем, хикмет иесі. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌‌ ۖ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Лаұ Йу'уӓҳиҙу Ал-Лаһу Анӓса Биžулмиһим Мӓ Тарака `Алайһӓ Мин Дӓббатин Ұа Лакин Йу'уаҳҳируһум 'Илá 'Аҗалин Мусаммáан ۖ Фа'иҙӓ Җӓ 'Аҗалуһум Лӓ Йаста'ҳирӱна Сӓ`атан ۖ Ұа Лӓ Йастақдимӱна 016-061 Алла, адам баласын, олардың кесірлері себепті қолға алатын болса, жер жүзінде ешбір жәндік қалмас еді. Бірақ оларды белгілі бір мерзімге дейін кешіктіреді. Ал, қашан олардың олардың мерзімі келсе, Олар оны, бір сәтке кейіндете алмайды да ілгерілете алмайды. ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Йаҗ`алӱна Лиллаһи Мӓ Йакраһӱна Ұа Таҫифу 'Алсинатуһуму Ал-Каҙиба 'Анна Лаһуму Ал-Хуснá ۖ Лӓ Җарама 'Анна Лаһуму Анӓра Ұа 'Аннаһум Муфраҭӱна 016-062 Олар өздері жек көргенді (қыздар) Аллаға ұйғарып, тілдерімен, Жақсы нәрселер өздеріне тән деп өтірік айтады. Шәк жоқ! Оларға тозақ бар. Рас олар, сүйреліп барушылар. ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ۖ ‌ ‍ ‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍
Та-Аллӓһи Лақад 'Арсалнӓ 'Илá 'Умамин Мин Қаблика Фазаййана Лаһуму Аш-Шайҭӓну 'А`мӓлаһум Фаһуұа Ұалӥйуһуму Ал-Йаұма Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 016-063 Аллаға серт! (Мұхаммед Ғ.С.) Расында сенен бұрын да үмметтерге елшілер жіберген едік. Сонда да шайтан, оларға, өз қылықтарын әйбет көрсетті. Сондықтан бүгін де ол, олардың досы. Оларға күйзелтуші азап бар. ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Мӓнзалнӓ `Алайка Ал-Китӓба 'Иллӓ Литубаййина Лаһуму Ал-Лаҙӥ Аҳталафӱ Фӥһи ۙ Ұа Һудáан Ұа Рахматан Лиқаұмин Йу'уминӱна 016-064 Саған Құранды, олардың қайшылыққа түскен нәрселерін анықтауың және иман келтірген ел үшін тура жол әрі игілік түрінде ғана түсірдік. ‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۙ ‌‌‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Аллӓһу 'Анзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'ахйӓ Биһи Ал-'Арđа Ба`да Маұтиһӓ ۚнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лиқаұмин Йасма`ӱна 016-065 Алла аспаннан жаңбыр жаудырып, өлген жерді кейін онымен жандандырды. Негізінде бұнда тыңдаған қауым үшін әрине үлгі бар. ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Инна Лакум Фӥ Ал-'Ан`ӓм Ла`ибратан ۖ Нусқӥкум Миммӓ Фӥ Буҭӱниһи Мин Байни Фарćин Ұа Дамин Лабанӓан Ҳӓлиҫӓан Сӓғӓан Лилшшӓрибӥна 016-066 Шын мәнінде сендер үшін малдар да, ғибрат бар. Малдың қарнындағы қанымен жынның арасынан шыққан ішушілерге сүйкімді нағыз сүтті сендерге ішкіземіз. ‍‍‍‍ ۖ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍ ‌ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍
Ұа Мин Ćамарӓти Ан-Наҳӥли Ұа Ал-'А`нӓби Таттаҳиҙӱна Минһу Сакарӓан Ұа Ризқӓан Хасанӓан ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лиқаұмин Йа`қилӱна 016-067 Құрма ағаштарының жемістерінен және жүзімдерден арақ әрі көркем қорек жасап аласыңдар. Рас мұнда ойлаған елге анық үлгі бар. ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Аұхá Раббука 'Илá Ан-Нахли 'Ани Аттаҳиҙӥ Мина Ал-Җибӓли Буйӱтӓан Ұа Мина Аш-Шаҗари Ұа Миммӓ Йа`ришӱна 016-068 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббың, араға: Таулардан, ағаштардан және лапастардан ұялар жасап ал!, деп нұсқады. ‌‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ćумма Кулӥ Мин Кулли Аć-Ćамарӓти Фӓслукӥ Субула Раббики Ҙулулӓан ۚ Йаҳруҗу Мин Буҭӱниһӓ Шарӓбун Муҳталифун 'Алұӓнуһу Фӥһи Шифӓн Лилннӓси ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйатан Лиқаұмин Йатафаккарӱна 016-069 Сонсоң әр түрлі өсімдіктен же де Раббыңның қолайластырған жолына түс!. Араның қарындарынан түрлі-түсте бал шығады. Онда адам баласы үшін шипа бар. Шынында мұнда да ойлайтын қаумы үшін ғибрат бар. ‍‌ ‍‌ ‌‍ۚ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Аллӓһу Ҳалақакум Ćумма Йатаұаффӓкум ۚ Ұа Минкум Ман Йурадду 'Илá 'Арҙали Ал-`Умури Ликай Лӓ Йа`лама Ба`да `Илмин Шай'ӓан ۚнна Ал-Лаһа `Алӥмун Қадӥрун 016-070 Алла (Т.) сендерді жаратты және сендерді өлтіреді. Кейбіреулерің, білгеннен кейін білмейтін өмірдің қорына қайтарылады. Күдіксіз Алла (Т.) толық білуші, аса күшті. ‍‍‍‍‍ ‍ ۚ ‌‍‌‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ۚ ‍ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‌
Ұа Аллӓһу Фаđđала Ба`đакум `Алá Ба`đин Фӥ Ар-Ризқи ۚ Фамӓ Ал-Лаҙӥна Фуđđилӱ Бирӓддӥ Ризқиһим `Алá Мӓ Малакат 'Аймӓнуһум Фаһум Фӥһи Саұӓ'ун ۚ 'Афабини`мати Ал-Лаһи Йаҗхадӱна 016-071 Алла (Т.) несібеде, біріңнен-біріңді артық қылды. Сондай несібелері артық етілгендер, қол астындағыларға бермейді. Сондай-ақ несібеде олар тең. Олар Алланың нығметіне қарсы келе ме? ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌‌‌ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Аллӓһу Җа`ала Лакум Мин 'Анфусикум 'Азұӓҗӓан Ұа Җа`ала Лакум Мин 'Азұӓҗикум Банӥна Ұа Хафадатан Ұа Разақакум Мина Аҭ-Ҭаййибӓти ۚ 'Афабиӓлбӓҭили Йу'уминӱна Ұа Бини`мати Ал-Лаһи Һум Йакфурӱна 016-072 Алла (Т.) өз жыныстарыңнан жұбайлар жаратты. Жұбайларыңнан сендерге балалар, немерелер пайда қылды. Сондай-ақ сендерді тап-таза нәрселерден ризықтандырды. Сонда да олар, бос нәрселерге сеніп, Алланың нығметіне шүкірсіздік ете ме? ‌‌‍ ‌‌‌‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‌‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ۚ‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Йа`будӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Йамлику Лаһум Ризқӓан Мина Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Шай'ӓан Ұа Лӓ Йастаҭӥ`ӱна 016-073 Олар, Алладан өзге өздері үшін жер мен көктен бір ризыққа ие болмайтын, және дәнеңеге шамалары келмейтін нәрсеге (пұтқа) шоқынады. ‍‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фалӓ Таđрибӱ Лиллаһи Ал-'Амćӓла ۚнна Ал-Лаһа Йа`ламу Ұа 'Антум Лӓ Та`ламӱна 016-074 Аллаға мысал бермеңдер (Алланы еш нәрсеге теңемеңдер). Негізінде Алла әр нәрсені біледі, сендер білмейсіңдер. ‌ ‍‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍
Đараба Ал-Лаһу Маćалӓан `Абдӓан Мамлӱкӓан Лӓ Йақдиру `Алá Шай'ин Ұа Ман Разақнӓһу Миннӓ Ризқӓан Хасанӓан Фаһуұа Йунфиқу Минһу Сиррӓан Ұа Җаһрӓан ۖ Һал Йастаұӱна ۚ Ал-Хамду Лиллаһи ۚ Бал 'Акćаруһум Лӓ Йа`ламӱна 016-075 Алла бір мысал берді; біреудің иелігіндегі еш нәрсеге шамасы келмейтін құл мен өзіне бізден көркем ризық берген, сонда ол, одан көрнеу, көмес жұмсайтын біреулер тең бола ала ма? Барлық мақтау Аллаға тән. Бірақ олардың көбі білмейді. ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ۖ ‍‍‌ ۚ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Đараба Ал-Лаһу Маćалӓан Раҗулайни 'Ахадуһумӓбкаму Лӓ Йақдиру `Алá Шай'ин Ұа Һуұа Каллун `Алá Маұлӓһу 'Айнамӓ Йуұаҗҗһһһу Лӓ Йа'ти Биҳайрин ۖ Һал Йастаұӥ Һуұа Ұа Ман Йа'муру Бил-`Адли ۙ Ұа Һуұа `Алá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 016-076 Тағы Алла (Т.) екі кісіні мысал келтірді; екеуінің бірі сақау, шамасы түкке келмейді. Ол, қожайынына жүк. Оны қайда жұмсаса да қайыр келтірмейді. Міне осы, әділетті әмір етіп, тура жолмен жүрген кісімен тең бе? ‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍~ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۖ ‌ ‌‍ ‌ ‍ ۙ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лиллаһи Ғайбу Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۚ Ұа Мӓмру Ас-Сӓ`ати 'Иллӓ Каламхи Ал-Баҫари 'Аұ Һуұа 'Ақрабу ۚнна Ал-Лаһа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 016-077 Көктердегі және жердегі сыр Аллаға тән. Қиямет сағаты кірпік қаққандай, тіпті одан да жақынырақ. Сөзсіз, Алланың әр нәрсеге күші толық жетуші. ‍‌‍‍‌‌‍ ۚ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ۚ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Аллӓһу 'Аҳраҗакум Мин Буҭӱни 'Уммаһӓтикум Лӓ Та`ламӱна Шай'ӓан Ұа Җа`ала Лакуму Ас-Сам`а Ұа Ал-'Абҫӓра Ұа Ал-'Аф'идата ۙ Ла`аллакум Ташкурӱна 016-078 Алла (Т.) сендерді аналарыңның қарнынан еш нәрсе білмейтін түрде шығарды да сендерге есту, көру және ойлау қабілетін берді. Әрине шүкіршілік етерсіңдер. ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌‍‌ ‌ ۙ ‍‍‌
'Алам Йараұ 'Илá Аҭ-Ҭайри Мусаҳҳарӓтин Фӥ Җаұұи Ас-Самӓ'и Мӓ Йумсикуһунна 'Иллӓ Ал-Лаһу ۗнна Фӥ Ҙӓлика Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йу'уминӱна 016-079 Олар аспан бостығындағы бағынышты құсты көрмей ме? Оларды Алладан басқа ешкім ұстап тұра алмайды. Негізінен сонда иман келтірген қауым үшін әлбетте белгілер бар. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ۗ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Аллӓһу Җа`ала Лакум Мин Буйӱтикум Саканӓан Ұа Җа`ала Лакум Мин Җулӱди Ал-'Ан`ӓми Буйӱтӓан Тастаҳиффӱнаһӓ Йаұма Žа`никум Ұа Йаұма 'Иқӓматикум ۙ Ұа Мин 'Аҫұӓфиһӓ Ұа 'Аұбӓриһӓ Ұа 'Аш`ӓриһӓ 'Аćӓćӓан Ұа Матӓ`ӓан 'Илá Хӥнин 016-080 Алла (Т.) сендерге үйлеріңді тұрақ қылды. Әрі сендер үшін малдардың терілерінен, тасынған күндеріңде, отырған күндеріңде жеңіл пайдалануларыңа болатын баспаналар, жүндерінен, жабағыларынан әм қылдарынан бір мерзімге дейін тұтыну бұйымдарын, сауда заттарын пайда қылды. ‌ ‌ ‍ ‍‌‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍ۙ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Аллӓһу Җа`ала Лакум Миммӓ Ҳалақа Žилӓлӓан Ұа Җа`ала Лакум Мина Ал-Җибӓли 'Акнӓнӓан Ұа Җа`ала Лакум Сарӓбӥла Тақӥкуму Ал-Харра Ұа Сарӓбӥла Тақӥкум Ба'сакум ۚ Каҙӓлика Йутимму Ни`матаһу `Алайкум Ла`аллакум Туслимӱна 016-081 Алла жаратқандарынан көлеңкелер жасап, және таулардан ықтасындар пайда қылды. Сондай-ақ сендер үшін ыстықтан қорғайтын киімдер және соғыста қорғанатын сауыттар пайда қылды. Осылайша сендерге нығметтерін тамамдады. Әрине бой ұсынарсыңдар. ‍‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍ ‌‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍
Фа'ин Таұаллаұ Фа'иннамӓ `Алайка Ал-Балӓғу Ал-Мубӥну 016-082 Сонда да егер олар жалтайса, саған ашық түрде жалғастыру ғана міндет. ‌‌ ‍‌ ‍‍‍
Йа`рифӱна Ни`мата Ал-Лаһи Ćумма Йункирӱнаһӓ Ұа 'Акćаруһуму Ал-Кӓфирӱна 016-083 Олар Алланың нығметтерін мойындайды да кейін оған қарсы келеді. Негізінен олардың көбі қарсы. ‍‍ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Йаұма Наб`аćу Мин Кулли 'Умматин Шаһӥдӓан Ćумма Лӓ Йу'уҙану Лиллаҙӥна Кафарӱ Ұа Лӓ Һум Йуста`табӱна 016-084 Қиямет күні, әр үмметтен бір айғақ жібереміз. Қарсы болғандарға рұқсат берілмейді де, олардан жақсылық күтілмейді. ‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ра'á Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Ал-`Аҙӓба Фалӓ Йуҳаффафу `Анһум Ұа Лӓ Һум Йунžарӱна 016-085 Зұлымдық қылғандар, азапты көргенде, олардан жеңітілмейді де оларға мұрса берілмейді. ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Ра'á Ал-Лаҙӥна 'Ашракӱ Шуракӓ'аһум Қӓлӱ Раббанӓ Һӓ'уулӓ' Шуракӓ'уунӓ Ал-Лаҙӥна Куннӓ Над`ӱ Мин Дӱника ۖ Фа'алқаұ 'Илайһиму Ал-Қаұла 'Иннакум Лакӓҙибӱна 016-086 Аллаға серік қосқандар, қосқан ортақтарын көрген сәтте: Раббымыз! Сенен өзге сиынған ортақтарымыз осы дейді. Олар: Тіпті сендер мүлде өтірікшісіңдер деп, сөзді оларға тастайды. ‌‌‌‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ۖ‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‍‍‍
Ұа 'Алқаұ 'Илá Ал-Лаһи Йаұма'иҙин Ас-Салама ۖ Ұа Đалла `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йафтарӱна 016-087 Олар, ол күні Аллаға бой ұсынады. Олардың жасанды тәңірлері олардан ғайып болады. ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌ۖ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌
Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ұа Ҫаддӱ `Ан Сабӥли Ал-Лаһи Зиднӓһум `Аҙӓбӓан Фаұқа Ал-`Аҙӓби Бимӓ Кӓнӱ Йуфсидӱна 016-088 Сондай қарсы болғандарға және Алланың жолынан тосқандарға, бұзықтық қылғандықтары үшін; қинау үстіне қинау арттырамыз. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌
Ұа Йаұма Наб`аćу Фӥ Кулли 'Умматин Шаһӥдӓан `Алайһим Мин 'Анфусиһим ۖ Ұа Җи'нӓ Бика Шаһӥдӓан `Алá Һӓ'уулӓ' ۚ Ұа Наззалнӓ `Алайка Ал-Китӓба Тибйӓнӓан Ликулли Шай'ин Ұа Һудáан Ұа Рахматан Ұа Бушрá Лилмуслимӥна 016-089 Қиямет күні әр үмметтің ішінде, өздерінен бір айғақ әкелеміз. (Мұхаммед Ғ.С.) сені осы үмметке айғақ қылып келтіреміз. Сондай-ақ саған әр нәрсені ашықтайтын және Мұсылмандар үшін тура жол, игілік әм қуаныш түрінде Құранды түсірдік. ‍‍‍ ‌‍‌‌ ‌‌‌ ‍ ‌‌ۖ ‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‍ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍
нна Ал-Лаһа Йа'муру Бил-`Адли Ұа Ал-'Ихсӓни Ұа 'Ӥтӓ'и Ҙӥ Ал-Қурбá Ұа Йанһá `Ани Ал-Фахшӓ'и Ұа Ал-Мункари Ұа Ал-Бағйи ۚ Йа`иžукум Ла`аллакум Таҙаккарӱна 016-090 Негізінде Алла әділетті, игілікті және ағайынға қарайласуды бұйырады. Және де арсыздықтан, қарсылықтан әм зорекерліктен тыяды. Сендерге насихат береді. Әрине түсінерсіңдер. ‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‌‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ۚ‍‍‍‍‌
Ұа 'Аұфӱ Би`аһди Ал-Лаһи 'Иҙӓ `Ӓһадтум Ұа Лӓ Танқуđӱ Ал-'Аймӓна Ба`да Таұкӥдиһӓ Ұа Қад Җа`алтуму Ал-Лаһа `Алайкум Кафӥлӓан ۚнна Ал-Лаһа Йа`ламу Мӓ Таф`алӱна 016-091 Қашан серттессеңдер, Аллаға берген серттеріңді орындаңдар. Анттарыңды, Алланы өздеріңе кепіл етіп, бекіткеннен кейін бұзбаңдар. Күдіксіз Алла не істегендеріңді біледі. ‌‌‌ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ۚ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Такӱнӱ Кӓллатӥ Нақаđат Ғазлаһӓ Мин Ба`ди Қӱұатин 'Анкӓćӓан Таттаҳиҙӱна 'Аймӓнакум Даҳалӓан Байнакумн Такӱна 'Умматун Һийа 'Арбá Мин 'Умматин ۚннамӓ Йаблӱкуму Ал-Лаһу Биһи ۚ Ұа Лайубаййинанна Лакум Йаұма Ал-Қийӓмати Мӓ Кунтум Фӥһи Таҳталифӱна 016-092 Бір топты басқа топтан үстем деген сылтаумен араларыңдағы анттарыңды бұзып, жібін мықтап иіргеннен кейін тарқатқан қатын құсаған болмаңдар. Шын мәнінде Алла сендерді осымен сынайды. Сондай-ақ дүниеде қайшылыққа түскен нәрселеріңді қиямет күні сендерге ашықтайды. ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‍‌ۚ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лаұ Шӓ Ал-Лаһу Лаҗа`алакуммматан Ұӓхидатан Ұа Лакин Йуđиллу Ман Йашӓ'у Ұа Йаһдӥ Ман Йашӓۚ Ұа Латус'алунна `Аммӓ Кунтум Та`малӱна 016-093 Егер Алла қаласа еді, сендерді бір-ақ үммет қылар еді. Алайда, Алла кімді қаласа, адастырып кімді қаласа, тура жолға салады. Әлбетте істегендеріңнен сұраласыңдар. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лӓ Таттаҳиҙӱ 'Аймӓнакум Даҳалӓан Байнакум Фатазилла Қадамун Ба`да Ćубӱтиһӓ Ұа Таҙӱқӱ Ас-Сӱ'а Бимӓ Ҫададтумн Сабӥли Ал-Лаһи ۖ Ұа Лакум `Аҙӓбун `Аžӥмун 016-094 Анттарыңды араларыңда алдауға сылтау қылмаңдар. Аяқ берік басылғаннан кейін тайып, Алланыңң жолынан тосқандықтарың үшін жамандығын татасыңдар. Әрі сендерге зор азап бар. ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‌‍‍‍ۖ‍‍‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Таштарӱ Би`аһди Ал-Лаһи Ćаманӓан Қалӥлӓан ۚннамӓ `Инда Ал-Лаһи Һуұа Ҳайрун Лакумн Кунтум Та`ламӱна 016-095 Алланың антын арзымайтын нәрсеге айырбастамаңдар. Білетін болсаңдар, Алланың қасындағы ғана жақсы. ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‌ۚ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Мӓ `Индакум Йанфаду ۖ Ұа Мӓ `Инда Ал-Лаһи Бӓқин ۗ Ұа Ланаҗзийанна Ал-Лаҙӥна Ҫабарӱҗраһум Би'ахсани Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 016-096 Сендердің жандарыңдағы дүниелік түгейді де Алланың қасындағы қалады. Әрине сабыр еткендердің сыйлығын, істеген істерінен де жақсырақ береміз. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‍‍‍ۗ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ман `Амила Ҫӓлихӓан Мин Ҙакарин 'Аұ 'Унćá Ұа Һуұа Му'уминун Фаланухйийаннаһу Хайӓатан Ҭаййибатан ۖ Ұа Ланаҗзийаннаһумҗраһум Би'ахсани Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 016-097 Ер немесе әйелден кім сенген бойда түзу іс істесе, әлбетте оны жақсы тіршілікте жасатамыз. Әрі оларға істеген істерінен жақсырақ сыйлық береміз. ‍‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Фа'иҙӓ Қара'та Ал-Қур'ӓна Фӓста`иҙ Бил-Лаһи Мина Аш-Шайҭӓни Ар-Раҗӥми 016-098 Қашан Құран оқысаң, қуылған шайтаннан Аллаға сиын. ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍
ннаһу Лайса Лаһу Сулҭӓнун `Алá Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа `Алá Раббиһим Йатаұаккалӱна 016-099 Шын мәнінде иман келтіріп, Раббыларына тәуекел еткендерге шайтанның бір үстемдігі болмайды. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍
ннамӓ Сулҭӓнуһу `Алá Ал-Лаҙӥна Йатаұаллаұнаһу Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Биһи Мушрикӱна 016-100 Шынында оның үстемдігі, оны дос тұтып Аллаға серік қатушыларға ғана жүреді. ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Баддалнӓ 'Ӓйатан Макӓна 'Ӓйатин Ұа ۙ Аллӓһу 'А`ламу Бимӓ Йуназзилу Қӓлӱннамӓнта Муфтарин ۚ Бал 'Акćаруһум Лӓ Йа`ламӱна 016-101 Біз, бір аяттың орнына басқа аятты ауыстырған кезде, Алла нені түсіргенін жақсы біледі. Алайда олар Пайғамбарға: Сен анық жалақорсың дейді. Олай емес. Олардың көбі түсінбейді. ‌‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ۙ‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ۚ ‌ ‌ ‍‍‍
Қул Наззалаһу Рӱху Ал-Қудуси Мин Раббика Бил-Хаққи Лийуćаббита Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Һудáан Ұа Бушрá Лилмуслимӥна 016-102 (Мұхаммед Ғ.С.) Жебірейіл, Құранды шынайы түрде иман келтіргендерді бекемдеу әм Мұсылмандар үшін туралық әрі қуаныш түрінде Раббың тарапынан түсірді. ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍ ‍ ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Лақад На`ламу 'Аннаһум Йақӱлӱна 'Иннамӓ Йу`аллимуһу Башарун ۗ Лисӓну Ал-Лаҙӥ Йулхидӱна 'Илайһи 'А`җамӥйун Ұа Һаҙӓ Лисӓнун `Арабӥйун Мубӥнун 016-103 Рас білеміз. Өйткені, олар: Құранды Мұхаммедке бір Адам үйретеді дейді. Олардың ұйғарған адамының тілі бөгде. Ал бұл Құран ашық арап тілінде. ‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۗ‍‍ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Лӓ Йаһдӥһиму Ал-Лаһу Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 016-104 Шынында Алланың аяттарына сенбегендерді, Алла оңғармайды. Сондай-ақ олар үшін күйзелтуші азап бар. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
ннамӓ Йафтарӥ Ал-Каҙиба Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Би'ӓйӓти Ал-Лаһи ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Кӓҙибӱна 016-105 Шын мәнінде Алланың аяттарына сенбегендер, орынсыз жасынға шығарады. Міне солар, жалғаншылар. ‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍
Ман Кафара Бил-Лаһи Мин Ба`ди 'Ӥмӓниһи 'Иллӓ Ман 'Укриһа Ұа Қалбуһу Муҭма'иннун Бил-'Ӥмӓни Ұа Лакин Ман Шараха Бил-Куфри Ҫадрӓан Фа`алайһим Ғаđабун Мина Ал-Лаһи Ұа Лаһум `Аҙӓбун `Аžӥмун 016-106 Жүрегі иманнан орныққаннан кейін зорлық көрген біреуден басқа біреу; иман келтіргеннен кейін Аллаға қарсы келсе, сондай-ақ біреу көңілін имансыздыққа берсе, оған Алланың ашуы және оларға зор азап бар. ‌ ‍‍ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‌‍‍‍‍
Ҙӓлика Би'аннаһуму Астахаббӱ Ал-Хайӓата Ад-Дунйӓ `Алá Ал-'Ӓҳирати Ұа 'Анна Ал-Лаһа Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Ал-Кӓфирӥна 016-107 Бұл жағдай, олардың дүниені ақыретке балап жақсы көрулерінің салдарынан. Шынында Алла, қарсы болған елді оңғармайды. ‍‍ ‍‌ ‌ ‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Ҭаба`а Ал-Лаһу `Алá Қулӱбиһим Ұа Сам`иһим Ұа 'Абҫӓриһим ۖ Ұа 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Ғӓфилӱна 016-108 Міне, бұлар сондай; Алла, олардың жүректерін, құлақтарын және көздерін бітеп қойған. Тағы олар мүлде кәперсіз. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍
Лӓ Җарама 'Аннаһум Фӥ Ал-'Ӓҳирати Һуму Ал-Ҳӓсирӱна 016-109 Сөз жоқ! Олар ақыретте зиян тартушылар. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Ćумма 'Инна Раббака Лиллаҙӥна Һӓҗарӱ Мин Ба`ди Мӓ Футинӱ Ćумма Җӓһадӱ Ұа Ҫабарӱнна Раббака Мин Ба`диһӓ Лағафӱрун Рахӥмун 016-110 (Мұхаммед Ғ.С.) негізінен Раббың; қапа көргеннен кейін босқандардың, соғысқандардың және сабыр еткендердің (жары). Күдіксіз Раббың бұдан кейін аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Йаұма Та'тӥ Куллу Нафсин Туҗӓдилу `Ан Нафсиһӓ Ұа Туұаффá Куллу Нафсин Мӓ `Амилат Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 016-111 Қиямет күні әркім өзін құтқаруға тырысады. Сондай-ақ әркімге істегенінің бодауы беріледі. ‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Đараба Ал-Лаһу Маćалӓан Қарйатан Кӓнат 'Ӓминатан Муҭма'иннатан Йа'тӥһӓ Ризқуһӓ Рағадӓан Мин Кулли Макӓнин Факафарат Би'ан`уми Ал-Лаһи Фа'аҙӓқаһӓ Ал-Лаһу Либӓса Ал-Җӱ`и Ұа Ал-Ҳаұфи Бимӓ Кӓнӱ Йаҫна`ӱна 016-112 Алла сендерге бейбітшіліктегі жайбарақат бір кентті мысал берді: Оған әр тараптан мол ризық келуші еді. Ақырында, Алланың нығметіне қарсы келді. Сондықтан Алла оларға қылықтарының салдарынан ашаршылық және қауіп-қатердің тонын кидіріп жапа тарттырды. ‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‍ ‌‌‍‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лақад Җӓ'аһум Расӱлун Минһум Факаҙҙабӱһу Фа'аҳаҙаһуму Ал-`Аҙӓбу Ұа Һум Žӓлимӱна 016-113 Расында оларға өздерінен пайғамбар келді де олар оны жасынға шығарды. Сондықтан ол залымдарды азап қолға алды. ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍
Факулӱ Миммӓ Разақакуму Ал-Лаһу Халӓлӓан Ҭаййибӓан Ұа Ашкурӱ Ни`мата Ал-Лаһин Кунтум 'Ӥйӓһу Та`будӱна 016-114 Ал, енді Алланың сендерге берген ризығының халал, тазасынан жеңдер. Сондай-ақ егер Оған ғана құлшылық қылатын болсаңдар, Алланың нығметіне шүкіршілік қылыңдар. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌
ннамӓ Харрама `Алайкуму Ал-Майтата Ұа Ад-Дама Ұа Лахма Ал-Ҳинзӥри Ұа Мӓ 'Уһилла Лиғайри Ал-Лаһи Биһи ۖ Фамани Аđҭурра Ғайра Бӓғин Ұа Лӓ `Ӓдин Фа'инна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 016-115 Шын мәнінде сендерге жемтік, қан, доңыз еті және Алладан басқаның атын алып бауыздалғанды арам етті. Сонда біреу зорланса, бас тартпаса, шектен шықпаса, күдіксіз Алла, аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‍‌ ‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ۖ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Тақӱлӱ Лимӓ Таҫифу 'Алсинатукуму Ал-Каҙиба Һӓҙӓ Халӓлун Ұа Һаҙӓ Харӓмун Литафтарӱ `Алá Ал-Лаһи Ал-Каҙиба ۚнна Ал-Лаҙӥна Йафтарӱна `Алá Ал-Лаһи Ал-Каҙиба Лӓ Йуфлихӱна 016-116 Тілдеріңнің бұл арам, бұл халал деп өтірік сипаттағанын айтпаңдар, Аллаға өтірік жала жапсырған боласыңдар. Шынында Аллаға өтірік, жала жапсырғандар, құтылмайды. ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Матӓн Қалӥлун Ұа Лаһум `Аҙӓбун 'Алӥмун 016-117 Дүние аз бір күн көрініс. Олар үшін күйзелтуші азап бар. ‍‍ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа `Алá Ал-Лаҙӥна Һӓдӱ Харрамнӓ Мӓ Қаҫаҫнӓ `Алайка Мин Қаблу ۖ Ұа Мӓ Žаламнӓһум Ұа Лакин Кӓнӱнфусаһум Йаžлимӱна 016-118 (Мұхаммед Ғ.С.) Яһудилерге арам етілген нәрселерді бұрын саған баян қылған едік. Біз оларға әділетсіздік істемедік. Олар өздеріне зұлымдық қылды. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‌ ‍ ‌‍‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма 'Инна Раббака Лиллаҙӥна `Амилӱ Ас-Сӱ'а Биҗаһӓлатин Ćумма Тӓбӱ Мин Ба`ди Ҙӓлика Ұа 'Аҫлахӱнна Раббака Мин Ба`диһӓ Лағафӱрун Рахӥмун 016-119 (Мұхаммед Ғ.С.) сонсоң расында Раббың, білмей жамандық істеп, істерін түзелткендер жағында. Рас Раббың бұдан кейін де әлбетте жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
нна 'Ибрӓһӥма Кӓна 'Умматан Қӓнитӓан Лиллаһи Ханӥфӓан Ұа Лам Йаку Мина Ал-Мушрикӥна 016-120 Шынында Ыбырайым (Ғ.С.) нағыз Аллаға бойсұнушы, хаққа бейім бір басшы еді. ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Шӓкирӓан Ли'н`умиһи ۚ Аҗтабӓһу Ұа Һадӓһу 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥм 016-121 Алланың нығметтеріне шүкір етуші еді. Алла, оны таңдап, тура жолға салды. ‌‌ۚ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌‍~ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Ӓтайнӓһу Фӥ Ад-Дунйӓ Хасанатан ۖ Ұа 'Иннаһу Фӥ Ал-'Ӓҳирати Ламина Аҫ-Ҫӓлихӥна 016-122 Оған дүниеде жақсылық бердік. Сондай-ақ ол, ақыретте де әлбетте игілерден болады. ‌‍‍‍ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ćумма 'Аұхайнӓ 'Илайка 'Ани Аттаби` Миллата 'Ибрӓһӥма Ханӥфӓан ۖ Ұа Мӓ Кӓна Мина Ал-Мушрикӥна 016-123 (Мұхаммед Ғ.С.) Сонан соң саған, хаққа бейім Ыбырайым (Ғ.С.) ның жолын қууыңды уахи еттік. Ол серік қатушылардан болған емес. ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
ннамӓ Җу`ила Ас-Сабту `Алá Ал-Лаҙӥна Аҳталафӱ Фӥһи ۚ Ұа 'Инна Раббака Лайахкуму Байнаһум Йаұма Ал-Қийӓмати Фӥмӓ Кӓнӱ Фӥһи Йаҳталифӱна 016-124 Шын мәнінде сенбі; ол жайында таласқандарға (мереке) күні қылынды. (Мұхаммед Ғ.С.) рас Раббың, қиямет күні, олардың араларындағы таластарға үкім береді. ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ад`у 'Илá Сабӥли Раббика Бил-Хикмати Ұа Ал-Маұ`иžати Ал-Хасанати ۖ Ұа Җӓдилһум Би-Атӥ Һийа 'Ахсану ۚнна Раббака Һуұа 'А`ламу Биман Đалла `Ан Сабӥлиһи ۖ Ұа Һуұа 'А`ламу Бил-Муһтадӥна 016-125 Адамдарды Раббыңның жолында даналық және көркем үгіт арқылы шақыр. Әрі олармен көркем түрде күрес. Күдіксіз, Раббың Ол, тура жол тапқандарды да жақсы біледі. ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ۖ ‌‌‍ۚ ‌‍ ‌ ‌ ‍‌ ‍ ‍‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Ин `Ӓқабтум Фа`ӓқибӱ Бимиćли Мӓ `Ӱқибтум Биһи ۖ Ұа Ла'ин Ҫабартум Лаһуұа Ҳайрун Лилҫҫӓбирӥна 016-126 Егер дұшпанға жаза берсеңдер, өздеріңе істелген тәрізді ғана істеңдер. Егер сабыр қылсаңдар, әрине Ол, сабырлылар үшін қайырлы болады. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Аҫбир Ұа Мӓ Ҫабрука 'Иллӓ Бил-Лаһи ۚ Ұа Лӓ Тахзан `Алайһим Ұа Лӓ Таку Фӥ Đайқин Миммӓ Йамкурӱна 016-127 (Мұхаммед Ғ.С.) сабыр ет! Сабыр етуің Алланың ғана мәрхаметі. Оларға кейіме де олардың істеген мекерлеріне тарылма! ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌
нна Ал-Лаһа Ма`а Ал-Лаҙӥна Аттақаұ Ұа Ал-Лаҙӥна Һум Мухсинӱна 016-128 Шынында Алла, тақуалармен, сондай-ақ жақсылық істеушілермен бірге. ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah