8) Sūrat Al-'Anfāl

Printed format

8)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Йас'алӱнака `Ани Ал-'Анфӓл Қули Ал-'Анфӓли Лиллаһи Ұа Ар-Расӱли Фа ۖ Аттақӱ Ал-Лаһа Ұа 'Аҫлихӱ Ҙӓта ۖ Байникум Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһун ۖ Кунтум Му'уминӥна 008-001 (Мұхаммед Ғ.С.) олар, сенен ғанимат малы (соғыс олжасы) жайынан сұрайды: Ғаниматтар; Аллаға және Пайғамбарына тән. Ендеше, егер мүмін болсаңдар, Алладан қорқып, араларыңды жарастырыңдар. Және Аллаға, Пайғамбарына бой ұсыныңдар де. ‍‍‍‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ۖ ‌‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍~ ‌‌ ۖ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍
ннамӓ Ал-Му'уминӱна Ал-Лаҙӥна 'Иҙӓ Ҙукира Ал-Лаһу Ұаҗилат Қулӱбуһум Ұа 'Иҙӓ Тулийат `Алайһим 'Ӓйӓтуһу Зӓдат/һум 'Ӥмӓнӓан Ұа `Алá Раббиһим Йатаұаккалӱна 008-002 Сөзсіз мүміндер; Алла еске алынса, жүректері қобалжиды да оларға Алланың аяттары оқылса, сенімдері артылып, Раббыларына тәуекел қылады. ‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍ ‌‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Ал-Лаҙӥна Йуқӥмӱна Аҫ-Ҫалӓата Ұа Миммӓ Разақнӓһум Йунфиқӱна 008-003 Сондай-ақ олар, намазды толық орындап, оларға берген несібемізден тиісті орынға жұмсайды. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Му'уминӱна Хаққӓан ۚ Лаһум Дараҗӓтун `Инда Раббиһим Ұа Мағфиратун Ұа Ризқун Карӥмун 008-004 Міне солар, шынайы мүміндер. Олар үшін Раббыларының қасында да дәрежелер және жарылқау әрі көркем несібе бар. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ۚ ‌‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Камӓҳраҗака Раббука Мин Байтика Бил-Хаққи Ұа 'Инна Фарӥқӓан Мина Ал-Му'уминӥна Лакӓриһӱна 008-005 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббың сені, үйіннен хақ жолына шығарғанда мүміндердің бір бөлімі жақтырмаған еді. ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍
Йуҗӓдилӱнака Фӥ Ал-Хаққи Ба`дамӓ Табаййана Ка'аннамӓ Йусӓқӱна 'Илá Ал-Маұти Ұа Һум Йанžурӱна 008-006 Шындық анықталғаннан кейін де олар көре тұра өлімге айдалғандай сенімен тартысты. ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Йа`идукуму Ал-Лаһу 'Ихдá Аҭ-Ҭӓ'ифатайни 'Аннаһӓ Лакум Ұа Таұаддӱна 'Анна Ғайра Ҙӓти Аш-Шаұкати Такӱну Лакум Ұа Йурӥду Ал-Лаһун Йухиққа Ал-Хаққа Бикалимӓтиһи Ұа Йақҭа`а Дӓбира Ал-Кӓфирӥна 008-007 Сол уақытта Алла, сендерге екі топтың бірінің сендердікі болатынын уәде етуде еді. Сендер, құралсыз керуеннің сендердікі болуын қалайсыңдар. Алла өз әмірлерімен шындықты шынға шығаруды, сондай-ақ қарсы болғандардың артын үзуді қалайды. ‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌ ‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Лийухиққа Ал-Хаққа Ұа Йубҭила Ал-Бӓҭила Ұа Лаұ Кариһа Ал-Муҗримӱна 008-008 Қылмыстылар жек көрсе де ақиқат шынға шықсын да бұзықтық жойылсын. ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍
'Иҙ Тастағӥćӱна Раббакум Фӓстаҗӓба Лакумннӥ Мумиддукум Би'алфин Мина Ал-Малӓ'икати Мурдифӥна 008-009 Сол уақытта Раббыларыңа жалбарынуда едіңдер. Сонда Ол: Шынында сендерге ерген мың періштемен көмек етемін деп тілектеріңді қабыл етті. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍
Ұа Мӓ Җа`алаһу Ал-Лаһу 'Иллӓ Бушрá Ұа Литаҭма'инна Биһи Қулӱбукум ۚ Ұа Мӓ Ан-Наҫру 'Иллӓ Мин `Инди Ал-Лаһи ۚнна Ал-Лаһа `Азӥзун Хакӥмун 008-010 Мұны қуанту әрі жүректеріңді орнықтыру үшін ғана істеді. Жәрдем, Алланың ғана қасында. (Еркінде.) Күдіксіз Алла өте үстем, хикмет иесі. ‍ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
'Иҙ Йуғашшӥкуму Ан-Ну`ӓса 'Аманатан Минһу Ұа Йуназзилу `Алайкум Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Лийуҭаһһиракум Биһи Ұа Йуҙ/һиба `Анкум Риҗза Аш-Шайҭӓни Ұа Лийарбиҭа `Алá Қулӱбикум Ұа Йуćаббита Биһи Ал-'Ақдӓма 008-011 Сол уақытта сендерді Алла тарапынан бір тыныштық ұйқысы басуда еді. Және сендерді тазарту, өздеріңнен шайтанның ластығын кетіру, жүректеріңді орнықтырып табандарыңды бекіту үшін үстеріңе көктен жаңбыр жаудыруда еді ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌
'Иҙ Йӱхӥ Раббука 'Илá Ал-Малӓ'икати 'Аннӥ Ма`акум Фаćаббитӱ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ ۚ Са'улқӥ Фӥ Қулӱби Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ар-Ру`ба Фӓđрибӱ Фаұқа Ал-'А`нӓқи Ұа Аđрибӱ Минһум Кулла Банӓнин 008-012 (Мұхаммед Ғ.С.) сол уақытта Раббың періштелерге: Расында Мен сендермен біргемін. Мүміндерге тоқтау беріңдер деп нұсқау беруде еді. Кәпірлердің жүректеріне қорқу саламын. Сонда мойындарының үстіне әрі қол-аяқтарына (қылышпен шабыңдар ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ۚ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ҙӓлика Би'аннаһум Шӓққӱ Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу ۚ Ұа Ман Йушӓқиқи Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Фа'инна Ал-Лаһа Шадӥду Ал-`Иқӓби 008-013 Осы, олардың Аллаға, Елішісіне қарсы келулеріне себепті. Және кім Аллаға, Елшісіне қарсы келсе, шынында Алла, қатты азап иесі. ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ۚ ‌‍ ‍ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Ҙӓликум Фаҙӱқӱһу Ұа 'Анна Лилкӓфирӥна `Аҙӓба Анӓри 008-014 Міне, осыны татыңдар, сондай-ақ кәпірлер үшін от азабы бар. ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Лақӥтуму Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Захфӓан Фалӓ Туұаллӱһуму Ал-'Адбӓра 008-015 Әй мүміндер! Егер соғыста топты жаумен кездессеңдер, сонда кейін шегінбеңдер. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‌‍
Ұа Ман Йуұаллиһим Йаұма'иҙин Дубураһу 'Иллӓ Мутахаррифӓан Лиқитӓлин 'Аұ Мутахаййизӓан 'Илá Фи'атин Фақад Бӓ'а Биғаđабин Мина Ал-Лаһи Ұа Ма'ұӓһу Җаһаннаму ۖ Ұа Би'са Ал-Маҫӥру 008-016 Ал және кім соғыс күні, соғыс майданын ауыстыру немесе топқа қосылудан басқа түрде шекінсе, әрине Алланың қаһарына ұшырайды. Орны тозақ, нендей жаман орын! ‌ ‌‍‍~ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‌ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍‍‍‍‍‌
Фалам Тақтулӱһум Ұа Лакинна Ал-Лаһа Қаталаһум ۚ Ұа Мӓ Рамайта 'Иҙ Рамайта Ұа Лакинна Ал-Лаһа Рамá ۚ Ұа Лийублийа Ал-Му'уминӥна Минһу Балӓ'ан Хасанӓан ۚнна Ал-Лаһа Самӥ`ун `Алӥмун 008-017 Сонда оларды сендер өлтірмедіңдер, бірақ оларды Алла өлтірді. (Әй Мұхаммед!), Атқан кезде сен атпадың, бірақ Алла атты. Бұл мүміндерді жақсы бір сынақпен сынау үшін. Расында Алла, толық естуші, білуші. ‍‍‍ ‌‍ ۚ ‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍ ‌‍ ‍ ‌‍ۚ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ۚ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Ҙӓликум Ұа 'Анна Ал-Лаһа Мӱһину Кайди Ал-Кӓфирӥна 008-018 Жағдай осы. Расында Алла, кәпірлердің әдісін жояды. ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
н Тастафтихӱ Фақад Җӓ'акуму Ал-Фатху ۖ Ұа 'Ин Тантаһӱ Фаһуұа Ҳайрун Лакум ۖ Ұа 'Ин Та`ӱдӱ На`уд Ұа Лан Туғнийа `Анкум Фи'атукум Шай'ӓан Ұа Лаұ Каćурат Ұа 'Анна Ал-Лаһа Ма`а Ал-Му'уминӥна 008-019 (Әй мүшріктер!) Жеңіс тілеп едіңдер, расында үстемдік зияндарыңа келді. Енді егер тыйылсаңдар, сонда сендер үшін жақсы. Ал қайталасаңдар, Біз де қайталаймыз. Топтарың қанша көп болсада, сендерге әсте пайда бермейді. Өйткені Алла, мүміндермен бірге. ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ۖ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱҭӥ`ӱ Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Ұа Лӓ Таұаллаұ `Анһу Ұа 'Антум Тасма`ӱна 008-020 Әй мүміндер! Аллаға әрі Елшісіне бой ұсыныңдар. Және Құранды ести тұра Пайғамбардан бет бұрмаңдар. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Ұа Лӓ Такӱнӱ Кӓллаҙӥна Қӓлӱ Сами`нӓ Ұа Һум Лӓ Йасма`ӱна 008-021 Сондай-ақ тыңдамаса да: Тыңдадық дегендер тәрізді болмаңдар. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍
нна Шарра Ад-Даұӓбби `Инда Ал-Лаһи Аҫ-Ҫумму Ал-Букму Ал-Лаҙӥна Лӓ Йа`қилӱна 008-022 Расында Алланың қасында жәндіктердің ең жаманы, сондай шындықты түсінбейтін саңырау, сақаулар. ‍‌‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лаұ `Алима Ал-Лаһу Фӥһим Ҳайрӓан Ла'асма`аһум ۖ Ұа Лаұ 'Асма`аһум Латаұаллаұ Ұа Һум Му`риđӱна 008-023 Егер Алла, оларда бір қайыр барлығын байқаса еді әрине оларға естіртер еді. Сонда Алла, оларға естіртсе де, олар бет бұрар еді. Олар негізінен жалтақойлар. ‍‌‌ۖ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Астаҗӥбӱ Лиллаһи Ұа Лилррасӱли 'Иҙӓ Да`ӓкум Лимӓ Йухйӥкум ۖ Ұа А`ламӱнна Ал-Лаһа Йахӱлу Байна Ал-Мар'и Ұа Қалбиһи Ұа 'Аннаһу 'Илайһи Тухшарӱна 008-024 Әй мүміндер! Сендерді өздеріңе тіршілік беретін нәрсеге (дінге) шақырған кезде, Алланың әрі Елшісінің тілін алыңдар. Және де Алланың, кісімен жүрегінің арасына дейін килігетіндігін біліңдер. Шексіз Алла тарапына жиналасыңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌‌ ‌ ‌ ۖ‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍~‍‍‌
Ұа Аттақӱ Фитнатан Лӓ Туҫӥбанна Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Минкум Ҳӓҫҫатан ۖ Ұа А`ламӱнна Ал-Лаһа Шадӥду Ал-`Иқӓби 008-025 Және сендерден жеке залым болғандарға ғана кесірі тиіп қалмайтын фитнадан сақтаныңдар. Сондай-ақ Алланың қатты азап иесі екенін біліңдер. ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‍‌‍‍ ۖ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍
Ұа Аҙкурӱ 'Иҙ 'Антум Қалӥлун Мустаđ`афӱна Фӥ Ал-'Арđи Таҳӓфӱна 'Ан Йатаҳаҭҭафакуму Анӓсу Фа'ӓұӓкум Ұа 'Аййадакум Бинаҫриһи Ұа Разақакум Мина Аҭ-Ҭаййибӓти Ла`аллакум Ташкурӱна 008-026 Сол бір замаңды ойлаңдар. Сендер аз едіңдер де жер жүзінде езілген едіңдер. Сонда сендер адамдардың бас салып кетуінен қорқар едіңдер. Және Алла сендерді (Мединеге) орналастырып, өз көмегімен қуаттады. Сондай-ақ сендерді жақсы нәрселермен көректендіреді, әрине шүкір етерсіңдер деп. ‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Лӓ Таҳӱнӱ Ал-Лаһа Ұа Ар-Расӱла Ұа Таҳӱнӱ 'Амӓнӓтикум Ұа 'Антум Та`ламӱна 008-027 Әй мүміндер! Аллаға әрі Елшісіне опасыздық қылмаңдар; тағы біле тұра аманаттарыңа қиянат қылмаңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‍ ‍‍‍
Ұа А`ламӱннамӓмұӓлукум Ұа 'Аұлӓдукум Фитнатун Ұа 'Анна Ал-Лаһандаһуҗрун `Аžӥмун 008-028 Негізінде малдарыңды және балаларыңды сын деп біліңдер. Алланың қасында зор сыйлық бар. ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍‍~‍‌ ‍‍‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱн Таттақӱ Ал-Лаһа Йаҗл Лакум Фурқӓнӓан Ұа Йукаффир `Анкум Саййи'ӓтикум Ұа Йағфир Лакум Ұа ۗ Аллӓһу Ҙӱ Ал-Фаđли Ал-`Аžӥми 008-029 Әй мүміндер! Егер Алладан қорықсаңдар, Ол сендерге жақсы, жаманды айыратын қабілет береді әрі жамандықтарыңды жойып жарылқайды. Алла зор кеңшілік иесі. (Мекке кәпірлері Пайғамбар Ғ.С. ды қамау, өлтіру немесе Меккеден шығарып жіберу үшін қаулы алады.) ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۗ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙ Йамкуру Бика Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Лийуćбитӱка 'Аұ Йақтулӱка 'Аұ Йуҳриҗӱка ۚ Ұа Йамкурӱна Ұа Йамкуру Ал-Лаһу Ұа ۖ Аллӓһу Ҳайру Ал-Мӓкирӥна 008-030 (Мұхаммед Ғ.С.) ойла! Бір заманда олар сені қамауға не сені өлтіруге немесе шығаруға шара қолдануда еді. Олар шара қолданғанда, Алла шараларын бұзар еді. Алла шара көрушілердің ең жақсысы. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ۚ‍‍‌ ‌‌ ۖ‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Тутлá `Алайһим 'Ӓйӓтунӓ Қӓлӱ Қад Сами`нӓ Лаұ Нашӓ'у Лақулнӓ Миćла Һӓҙӓ ۙ 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 008-031 Оларға аяттарымыз оқылғанда: естідік, егер қаласақ біз де бұл тәрізді айта аламыз. Бұл бұрынғылардың қана ертегілері деген. ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ۙ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Иҙ Қӓлӱ Ал-Лаһумма 'Ин Кӓна Һӓҙӓ Һуұа Ал-Хаққа Мин `Индика Фа'амҭир `Алайнӓ Хиҗӓратан Мина Ас-Самӓ'и 'Аұ А'тинӓ Би`аҙӓбин 'Алӥмин 008-032 Тағы олар, сол уақытта: Әй Алла! Егер осы Құран шынайы түрде Сенің қасыңнан болса, онда бізге көктен тас жаудыр немесе бізге күйзелтуші азап бер. деді. ‌‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Ал-Лаһу Лийу`аҙҙибаһум Ұа 'Анта Фӥһим ۚ Ұа Мӓ Кӓна Ал-Лаһу Му`аҙҙибаһум Ұа Һум Йастағфирӱна 008-033 Негізінде Алла (Т.) Сен олардың ішінде болғанда, оларға азап етпес әрі олар жарылқау тілегенде де Алла, оларды азап қылмайды. ‌ ‍‍‍ ‍ ‌‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Лаһум 'Аллӓ Йу`аҙҙибаһуму Ал-Лаһу Ұа Һум Йаҫуддӱна `Ани Ал-Масҗиди Ал-Харӓми Ұа Мӓ Кӓнӱ 'Аұлийӓ'аһу ۚ 'Ин 'Аұлийӓ'ууһу 'Иллӓ Ал-Муттақӱна Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 008-034 Олар мүміндерді Месжіт Харамнан тыйып жатса, Алла оларды неге азаптамасын. Олар месжіт Харамға иелікке лайық емес. Оның иелері тақуалар ғана. Бірақ олардың көбі білмейді. ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍‌‍‍~ ۚ ‌ ‌‌‍‍‍‌‍‍~ ‌‌ ‍‍ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Кӓна Ҫалӓтуһумнда Ал-Байти 'Иллӓ Мукӓн Ұа Таҫдийатан ۚ Фаҙӱқӱ Ал-`Аҙӓба Бимӓ Кунтум Такфурӱна 008-035 Өйткені, олардың Кағбаның жанындағы намаздары ысқыру, қол шапалақтау ғана еді. Ал енді қарсы болғандықтарың себепті азапты татыңдар. ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ۚ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Йунфиқӱна 'Амұӓлаһум Лийаҫуддӱ `Ан Сабӥли Ал-Лаһи ۚ Фасайунфиқӱнаһӓ Ćумма Такӱну `Алайһим Хасратан Ćумма Йуғлабӱна Ұа ۗ Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Илá Җаһаннама Йухшарӱна 008-036 Расында сондай қарсы болғандар, малдарын, Алланың жолынан тыю үшін жұмсайды. Тағы оны жұмсай береді. Сонан кейін ол, оларға өкініш болып, ақыры жеңіліске ұшырайды. Сондай-ақ қарсы болғандар, тозаққа айдалады. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ۗ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Лийамӥза Ал-Лаһу Ал-Ҳабӥćа Мина Аҭ-Ҭаййиби Ұа Йаҗ`ала Ал-Ҳабӥćа Ба`đаһу `Алá Ба`đин Файаркумаһу Җамӥ`ӓан Файаҗ`алаһу Фӥ Җаһаннама ۚ 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Ҳӓсирӱна 008-037 Бұл Алланың таза мен ласты ажыратып, ластарды, бір-бірінің үстіне қойып, барлығын бір жерге үйіп, тозаққа салуы үшін. Міне солар, зиянға ұшыраушылар. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌
Қул Лиллаҙӥна Кафарӱн Йантаһӱ Йуғфар Лаһум Мӓ Қад Салафа Ұа 'Ин Йа`ӱдӱ Фақад Маđат Суннату Ал-'Аұұалӥна 008-038 (Мұхаммед Ғ.С.) сондай қарсы болғандарға: Егер олар жамандықтан тыйылса, өткен күнәлары жарылқанады. Ал егер олар қайталаса, сонда өткендегілердің үкімі орындалады де. ‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌‍‍‍‍
Ұа Қӓтилӱһум Хаттá Лӓ Такӱна Фитнатун Ұа Йакӱна Адӥну Куллуһу Лиллаһи ۚ Фа'ини Антаһаұ Фа'инна Ал-Лаһа Бимӓ Йа`малӱна Баҫӥрун 008-039 Олармен ешбір фитна қалмағанға дейін және дін бүтіндей Алланікі болғанға дейін соғысыңдар. Егер олар тыйылса, расында Алла олардың істегендерін толық көруші. ‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍ ۚ ‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Ин Таұаллаұ Фӓ`ламӱнна Ал-Лаһа Маұлӓкум ۚ Ни`ма Ал-Маұлá Ұа Ни`ма Ан-Наҫӥру 008-040 Егер олар бет бұрса, сонда біліңдер, шын иелерің Алла. ол, нендей жақсы ие, нендей жақсы жәрдемші. ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа А`ламӱннамӓ Ғанимтум Мин Шай'ин Фа'анна Лиллаһи Ҳумусаһу Ұа Лилррасӱли Ұа Лиҙӥ Ал-Қурбá Ұа Ал-Йатӓмá Ұа Ал-Масӓкӥни Ұа Абни Ас-Сабӥли 'Ин Кунтум 'Ӓмантум Бил-Лаһи Ұа Мӓнзалнӓ `Алá `Абдинӓ Йаұма Ал-Фурқӓни Йаұма Ат-Тақá Ал-Җам`ӓни Ұа ۗ Аллӓһу `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 008-041 Егер сендер Аллаға әрі дұрыс пен бұрыстың айрылған күні; екі топ қарсыласқан (Бәдір соғысы) күні құлымыз (Мұхаммед Ғ.С.) ға түсірген аяттарымызға иман келтірген болсаңдар, дау жоқ. Сендер, соғыстан олжалап алған нәрселерден бесте бірі Аллаға тән. Сондай-ақ Пайғамбарға, жақындарына, жетімдерге, міскіндерге және жолда қалғандарға тиісті екендігін біліңдер. Алланың әр нәрсеге толық күші жетеді. ‌ ‌‍‌ ‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‍‍ ۗ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‌
'Иҙ 'Антум Бил-`Удұати Ад-Дунйӓ Ұа Һум Бил-`Удұати Ал-Қуҫұá Ұа Ар-Ракбу 'Асфала Минкум ۚ Ұа Лаұ Таұӓ`адттум Лӓҳталафтум Фӥ Ал-Мӥ`ӓди ۙ Ұа Лакин Лийақđийа Ал-Лаһумрӓан Кӓна Маф`ӱлӓан Лийаһлика Ман Һалака `Ан Баййинатин Ұа Йахйá Ман Хаййа `Ан Баййинатин ۗ Ұа 'Инна Ал-Лаһа Ласамӥ`ун `Алӥмун 008-042 Сол уақытта сендер, (Бәдір майданында) ойпаттың жақынында, олар, алысырақ жағында еді. Керуен сендерден төмен еді. Егер уәделескен болсаңдар да белгіленген мерзімде кездесе алмайтын едіңдер. (Бұл жағдай бұйрықша болды.) Бірақ Алланың болатын әмірі жүзеге асты. Кім жоқ болатын болса, ашық дәлел бойынша жоғалсын. Ал кім тірі қалатын болса да ашық дәлел бойынша тірі қалсын. Расында Алла, естуші, толық білуші. ‌‌ ‌‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ۙ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‌‌ ‍ ۗ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
'Иҙ Йурӥкаһуму Ал-Лаһу Фӥ Манӓмика Қалӥлӓан ۖ Ұа Лаұ 'Арӓкаһум Каćӥрӓан Лафашилтум Ұа Латанӓза`тум Фӥ Ал-'Амри Ұа Лакинна Ал-Лаһа Саллама ۗннаһу `Алӥмун Биҙӓти Аҫ-Ҫудӱри 008-043 Сол уақыта Алла, оларды саған түсінде аз көрсеткен еді. Егер оларды саған көп көрсетсе еді, әлбетте қорқар едіңдер де, әрине іс жайында тартысар едіңдер. Бірақ Алла құтқарды. Расында Ол, көңілдегілерді толық білуші. ‌‌ ‍ ۖ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‍ ۗ ‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‌
Ұа 'Иҙ Йурӥкумӱһум 'Иҙи Ат-Тақайтум Фӥ 'А`йуникум Қалӥлӓан Ұа Йуқаллилукум Фӥ 'А`йуниһим Лийақđийа Ал-Лаһумрӓан Кӓна Маф`ӱлӓан ۗ Ұа 'Илá Ал-Лаһи Турҗа`у Ал-'Умӱру 008-044 Сол уақытта сендер жаумен кездескен кезде, Алла, болатын істі жүзеге асыру үшін оларды көздеріңе аз көрсетіп, олардың көздерінде де азайтуда еді. Бүкіл істер Аллаға қайтарылады. ‌‌‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ۗ ‌‌‌ ‍‍‌‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ 'Иҙӓ Лақӥтум Фи'атан Фӓćбутӱ Ұа Аҙкурӱ Ал-Лаһа Каćӥрӓан Ла`аллакум Туфлихӱна 008-045 Әй мүміндер! Қашан бір (жау) топпен қарсылассаңдар мықты болыңдар да Алланы көп еске алыңдар, әрине құтыласыңдар. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Аҭӥ`ӱ Ал-Лаһа Ұа Расӱлаһу Ұа Лӓ Танӓза`ӱ Фатафшалӱ Ұа Таҙ/һаба Рӥхукум ۖ Ұа Аҫбирӱ ۚнна Ал-Лаһа Ма`а Аҫ-Ҫӓбирӥна 008-046 Аллаға әлі Елшісіне бой ұсыныңдар, өзара жанжалдаспаңдар, онда үрейлесіңдер де құттарың қашады және сабырлы болыңдар. Расында Алла, сабырлылармен бірге. ‌‍‍‍‍ ‌‌‍ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۖ‍‍ۚ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Такӱнӱ Кӓллаҙӥна Ҳараҗӱ Мин Дийӓриһим Баҭарӓан Ұа Ри'ӓ Анӓси Ұа Йаҫуддӱна `Ан Сабӥли Ал-Лаһи Ұа ۚ Аллӓһу Бимӓ Йа`малӱна Мухӥҭун 008-047 Жұрттарынан шендене адамдарға мақтанып шыққандар, сондай-ақ Алланың жолынан тосатындар тәрізді болмаңдар! Алла (Т.) олардың істегендерін толық біледі. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‌‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ۚ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Заййана Лаһуму Аш-Шайҭӓну 'А`мӓлаһум Ұа Қӓла Лӓ Ғӓлиба Лакуму Ал-Йаұма Мина Анӓси Ұа 'Иннӥ Җӓрун Лакум ۖ Фаламмӓ Тарӓ'ати Ал-Фи'атӓни Накаҫа `Алá `Ақибайһи Ұа Қӓла 'Иннӥ Барӥн Минкумннӥ 'Арá Мӓ Лӓ Тараұна 'Иннийи 'Аҳӓфу Ал-Лаһа Ұа ۚ Аллӓһу Шадӥду Ал-`Иқӓби 008-048 Сол уақытта шайтан олардың қылықтарын өздеріне әдемі көрсетті де: Бүгін адамдардан сендерді жеңуші жоқ. Расында мен сендерге көмекшімін деді. Екі топ бірін-бірі көргенде, теріс айналып: Мен сендерден мүлде беземін. өйткені, сендер көрмейтін нәрсені көремін. Алладан қорқамын. Алла қатты азап иесі. деді. ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌‍ ‍‍‍ۖ‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌‌‍‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌‍ ‌‍‍‍ ۚ‍‍‍‍‌ ‍‍
'Иҙ Йақӱлу Ал-Мунӓфиқӱна Ұа Ал-Лаҙӥна Фӥ Қулӱбиһим Мараđун Ғарра Һӓ'уулӓ' Дӥнуһум ۗ Ұа Ман Йатаұаккал `Алá Ал-Лаһи Фа'инна Ал-Лаһа `Азӥзун Хакӥмун 008-049 Сол уақытта мұнафықтармен жүректерінде дерті барлар: Мұсылмандарды, діндері алдады дейді. Негізінде кім Аллаға тәуекел қылса, расында Алла, үстем, хикмет иесі. ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‌ ۗ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лаұ Тарá 'Иҙ Йатаұаффá Ал-Лаҙӥна Кафарӱ ۙ Ал-Малӓ'икату Йаđрибӱна Ұуҗӱһаһум Ұа 'Адбӓраһум Ұа Ҙӱқӱ `Аҙӓба Ал-Харӥқи 008-050 Періштелер, сондай қарсы болғандардың беттеріне, арқаларына ұрып: Күйдіретін азапты татыңдар!,- деп жандарын алғанын көрсең! ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ۙ ‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌‌‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍
Ҙӓлика Бимӓ Қаддамат 'Айдӥкум Ұа 'Анна Ал-Лаһа Лайса Биžаллӓмин Лил`абӥди 008-051 Бұл бұрыңғы өз қолдарыңмен істегендеріңнің салдарынан. Алла құлдарына зұлымдық етуші емес. ‍ ‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Када'би 'Ӓли Фир`аұна Ұа ۙ Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Кафарӱ Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Фа'аҳаҙаһуму Ал-Лаһу Биҙунӱбиһим ۗнна Ал-Лаһа Қаұӥйун Шадӥду Ал-`Иқӓби 008-052 (Бұлардың қылығы) Перғауындықтармен, олардан бұрынғылардың қылықтары сияқты. Олар Алланың аяттарына қарсы келген еді де, Алла, оларды күнәларының салдарынан қолға алды. Күдіксіз Алла, аса қуатты, азабы қатты. ‌ ‌ ۙ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍ۗ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍
Ҙӓлика Би'анна Ал-Лаһа Лам Йаку Муғаййирӓан Ни`матан 'Ан`амаһӓ `Алá Қаұмин Хаттá Йуғаййирӱ Мӓ Би'анфусиһим ۙ Ұа 'Анна Ал-Лаһа Самӥ`ун `Алӥмун 008-053 Міне Алла, бір қауымға берген нығметін; олар, өздерін өзгертпейінше өзгертпейді. Шынында Алла, толық естуші, аса білуші. ‍ ‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ۙ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Када'би 'Ӓли Фир`аұна Ұа ۙ Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим ۚ Каҙҙабӱ Би'ӓйӓти Раббиһим Фа'аһлакнӓһум Биҙунӱбиһим Ұа 'Ағрақнӓ 'Ӓла Фир`аұна ۚ Ұа Куллун Кӓнӱ Žӓлимӥна 008-054 Перғауындықтар және олардан бұрынғылардың қылығы тәрізді: Олар да Раббыларыңның аяттарын жасынға шығарған еді. Оларды күнәлары себепті типыл қылып, Перғауындықтарды суға батырған едік. Иә, олардың барлығы залымдар еді. ‌ ‌ ۙ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۚ ‌ ‍‍‍ ‌‍ ‌‌‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍
нна Шарра Ад-Даұӓбби `Инда Ал-Лаһи Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Фаһум Лӓ Йу'уминӱна 008-055 Сөзсіз Алланың қасында жәндіктердің ең жаманы сондай қарсы болғандар. Олар иман келтірмейді. ‍‌‍‍‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна `Ӓһадта Минһум Ćумма Йанқуđӱна `Аһдаһум Фӥ Кулли Марратин Ұа Һум Лӓ Йаттақӱна 008-056 (Мұхаммед Ғ.С.) егер олармен келісім жасасаң кейін олар уәделерін әрқашан да бұзады. Олар Алладан қорықпайды. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Фа'иммӓ Таćқафаннаһум Фӥ Ал-Харби Фашаррид Биһим Ман Ҳалфаһум Ла`аллаһум Йаҙҙаккарӱна 008-057 Сондықтан олармен соғыста кездессең, оларға артындағы адамдарға үлгі болатын соққы бер. Бәлкім олар түсінер. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‍‌
Ұа 'Иммӓ Таҳӓфанна Мин Қаұмин Ҳийӓнатан Фӓнбиҙ 'Илайһим `Алá Саұӓ'ин ۚнна Ал-Лаһа Лӓ Йухиббу Ал-Ҳӓ'инӥна 008-058 Егер бір елдің опасыздығынан секем алсаң, тең түрде сен де (келісімді бұзып) өздеріне таста. Расында Алла, опасыздарды жақсы көрмейді. ‍‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌‌‌ۚ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Йахсабанна Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Сабақӱ ۚннаһум Лӓ Йу`җизӱна 008-059 Кәпірлер құтылдық деп ойламасын. Расында олар (Алланы) әлсірете алмайды. ‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۚ‍ ‌ ‍‍‌
Ұа 'А`иддӱ Лаһум Мӓ Астаҭа`тум Мин Қӱұатин Ұа Мин Рибӓҭи Ал-Ҳайли Турһибӱна Биһи `Адӱұа Ал-Лаһи Ұа `Адӱұакум Ұа 'Ӓҳарӥна Мин Дӱниһим Лӓ Та`ламӱнаһуму Ал-Лаһу Йа`ламуһум ۚ Ұа Мӓ Тунфиқӱ Мин Шай'ин Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Йуұаффа 'Илайкум Ұа 'Антум Лӓ Туžламӱна 008-060 Сендер де шамаларың келгенше әр түрлі күш әрі ат байлаумен әзірлік көріңдер. (Сондай-ақ заманауи техникалық құралдар дайындаңдар.) Алланың дұшпанын, өз дұшпаңдарыңды тағы олардан өзге дұшпандарды қорқытасыңдар. Оларды сендер білмейсіңдер, Алла біледі. Ал Алла жолында ненәрсе жұмсасаңдар, сендерге толық төленеді. Әділсіздік көрмейсіңдер. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ‌‍ ‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Ин Җанахӱ Лилссалми Фӓҗнах Лаһӓ Ұа Таұаккал `Алá Ал-Лаһи ۚннаһу Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 008-061 Егер олар, бейбітшілікке бейімдесе, сонда оларға сен де бейімде. Әрі Аллаға тәуекел ет. Күдіксіз Ол, толық естуші, аса білуші. ‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Ин Йурӥдӱн Йаҳда`ӱка Фа'инна Хасбака Ал-Лаһу ۚ Һуұа Ал-Лаҙӥ 'Аййадака Бинаҫриһи Ұа Бил-Му'уминӥна 008-062 Ал егер олар сені алдауды ойласа, шынында Алла саған жетіп асады. Өйткені, Ол сондай Алла, сені өз жәрдемімен және мүміндер арқылы қолдады. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ۚ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа 'Аллафа Байна Қулӱбиһим ۚ Лаұ 'Анфақта Мӓ Фӥ Ал-'Арđи Җамӥ`ӓан Мӓ 'Аллафта Байна Қулӱбиһим Ұа Лакинна Ал-Лаһа 'Аллафа Байнаһум ۚннаһу `Азӥзун Хакӥмун 008-063 Және Ол мүміндердің жүректерін қосты. Егер сен, жер жүзіндегі нәрселерді тұтас сарып қылсаң да олардың жүректерін қоса алмас едің. Бірақ Алла, олардың араларын біріктірді. Расында Ол, өте үстем, аса дана. ۚ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍ ‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу Хасбука Ал-Лаһу Ұа Мани Аттаба`ака Мина Ал-Му'уминӥна 008-064 Әй Пайғамбар! Алла (Т.) саған және мүміндерден саған ергендерге жетіп асады. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу Харриđи Ал-Му'уминӥна `Алá Ал-Қитӓли ۚн Йакун Минкум `Ишрӱна Ҫӓбирӱна Йағлибӱ Миӓ'атайни ۚ Ұа 'Ин Йакун Минкум Миӓ'атун Йағлибӱ 'Алфӓан Мина Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Би'аннаһум Қаұмун Лӓ Йафқаһӱна 008-065 Әй Пайғамбар! Мүміндерді соғысқа қызықтыр. Егер сендерден сабырлы жиырма кісі болса, екі жүзді жеңеді. Ал егер сендерден жүз кісі болса, кәпірлерден мыңды жеңеді. Өйткені, олар түсінбейтін халық. ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۚ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‌‍‍ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ал-'Ӓна Ҳаффафа Ал-Лаһункум Ұа `Алима 'Анна Фӥкум Đа`фӓан ۚ Фа'ин Йакун Минкум Миӓ'атун Ҫӓбиратун Йағлибӱ Миӓ'атайни ۚ Ұа 'Ин Йакун Минкум 'Алфун Йағлибӱ 'Алфайни Би'иҙни Ал-Лаһи Ұа ۗ Аллӓһу Ма`а Аҫ-Ҫӓбирӥна 008-066 Әзір Алла, сендерден (жүкті) жеңілдетті. Расында сендерде осалдық барлығын білетін еді. Сондықтан егер сендерден сабырлы жүз кісі болса, екі жүзді жеңеді. Ал егер сендерден мың болса, Алланың рұқсатымен екі мыңды жеңеді. Өйткені Алла, сабырлылармен бірге. ‍ ‍‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‌ۚ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ۗ‍‍‍‍‍‍‍
Мӓ Кӓна Линабӥйин 'Ан Йакӱна Лаһу 'Асрá Хаттá Йуćҳина Фӥ Ал-'Арđи ۚ Турӥдӱна `Араđа Ад-Дунйӓ Ұа Аллӓһу Йурӥду Ал-'Ӓҳирата Ұа ۗ Аллӓһу `Азӥзун Хакӥмун 008-067 Ешбір пайғамбарға жер жүзінде жауға өктем болғанға дейін тұтқын ұстау тиісті емес. Сендер дүниенің пайдасын ойлайсыңдар. Алла (сендерге) ақыретті қалайды. Алла, өте үстем, хикмет иесі. ‌ ‍‍‍‍‍‍~ ‌‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌‍ ۚ‍‍‌ ‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍ ۗ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Лаұлӓ Китӓбун Мина Ал-Лаһи Сабақа Ламассакум Фӥмӓҳаҙтум `Аҙӓбун `Аžӥмун 008-068 Егер Алладан бір жазу (үкім) болмаған болса еді, (бодауға) алғандарыңның салдарынан зор азап ұстар еді. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍
Факулӱ Миммӓ Ғанимтум Халӓлӓан Ҭаййибӓан ۚ Ұа Аттақӱ Ал-Лаһа ۚнна Ал-Лаһа Ғафӱрун Рахӥмун 008-069 Онда олжа түрінде алған халал, таза нәрселерді жеңдер әрі Алладан қорқыңдар. Расында Алла, өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌ۚ‍‍ۚ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Йӓ 'Аййуһӓ Ан-Набӥйу Қул Лиман Фӥ 'Айдӥкум Мина Ал-'Асрáн Йа`лами Ал-Лаһу Фӥ Қулӱбикум Ҳайрӓан Йу'утикум Ҳайрӓан Миммӓҳиҙа Минкум Ұа Йағфир Лакум Ұа ۗ Аллӓһу Ғафӱрун Рахӥмун 008-070 Әй Елші! Қолдарыңдағы тұтқындарға: Егер Алла жүректеріңде бір қайыр барлығын білсе, сендерге өздеріңнен алынғаннан тағы жақсысын береді. Әрі сендерді жарылқайды. Ол Алла, өте жарылқаушы, ерекше мейірімді. де. ‍‌ ‌‌ ‍‍ ‍‌‌‍ ‌ ‌ ‍‌‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ۗ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Ин Йурӥдӱ Ҳийӓнатака Фақад Ҳӓнӱ Ал-Лаһа Мин Қаблу Фа'амкана Минһум Ұа ۗ Аллӓһу `Алӥмун Хакӥмун 008-071 Егер тұтқындар саған опасыздық істегісі келсе, расында олар бұрын Аллаға да опасыздық істеген еді. Сондықтан сені олардан ықпалды қылды. Алла толық білуші, хикмет иесі. ‍ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۗ‍ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Һӓҗарӱ Ұа Җӓһадӱ Би'амұӓлиһим Ұа 'Анфусиһим Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓұаұ Ұа Наҫарӱ 'Ӱлӓ'ика Ба`đуһум 'Аұлийӓ'у Ба`đин Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Лам Йуһӓҗарӱ Мӓ Лакум Мин Ұалӓйатиһим Мин Шай'ин Хаттá Йуһӓҗирӱ ۚ Ұа 'Ини Астанҫарӱкум Фӥ Адӥни Фа`алайкуму Ан-Наҫру 'Иллӓ `Алá Қаұмин Байнакум Ұа Байнаһум Мӥćӓқун Ұа ۗ Аллӓһу Бимӓ Та`малӱна Баҫӥрун 008-072 Шынында иман келтіргендер, отандарынан ауғандар, және малдарымен, жандарымен Алла жолында соғысқандар, сондай-ақ босқындарды орналастырып, көмек еткендер, міне бұлар, бір-бірінің досы. Ал және иман келтіріп, көше алмағандар болса, олар да көшкенге дейін сендерге олардың ешбір ағайындығы жоқ. Онымен қатар, егер олар, сендерден дін жайында бір жәрдем тілесе, сонда сендерге көмек ету міндет болады. Бірақ олар сендермен араларыңда келісім болған елде болса, оның жөні басқа. Алла істегендеріңді толық көруші. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌‌‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ۚ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍ ‍‌ ‌ ‌ ‌ۚ ‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Ба`đуһум 'Аұлийӓ'у Ба`đин ۚ 'Иллӓ Таф`алӱһу Такун Фитнатун Фӥ Ал-'Арđи Ұа Фасӓдун Кабӥрун 008-073 Ал сонда кәпірлер де біріне-бірі дос. Егер бірлеспесеңдер, жер жүзінде фитна және зор бүліншілік болады. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‌ ‍ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‌‌‍ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Һӓҗарӱ Ұа Җӓһадӱ Фӥ Сабӥли Ал-Лаһи Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓұаұ Ұа Наҫарӱ 'Ӱлӓ'ика Һуму Ал-Му'уминӱна Хаққӓан ۚ Лаһум Мағфиратун Ұа Ризқун Карӥмун 008-074 Иман келтіргендер, отандарынан ауғандар, Алла жолында соғысқандар, мұһажірлерді орналастырып, көмек еткендер, міне бұлар; нағыз мүміндер. Оларға жарылқау және көркем несібе бар. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‌‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌ۚ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Мин Ба`ду Ұа Һӓҗарӱ Ұа Җӓһадӱ Ма`акум Фа'ӱлӓ'ика Минкум ۚ Ұа 'Ӱлӱ Ал-'Архӓми Ба`đуһум 'Аұлá Биба`đин Фӥ Китӓби Ал-Лаһи ۗнна Ал-Лаһа Бикулли Шай'ин `Алӥмун 008-075 Сондай-ақ кейін иман келтіргендер, отандарынан ауғандар, және сендермен бірге соғысқандар, міне бұлар; сендерден. Және туысқандар Алланың Кітабында бір-біріне тағы жақын. Расында Алла, барлық нәрсені толық біледі. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌‍‍‍ ‍‌‍‍ۚ ‌‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah