Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

63) Sūrat Al-Munāfiqūn

Private Tutoring Sessions

63)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
'Idhā Jā'aka Al-Munāfiqūna Qālū Nash/hadu 'Innaka Larasūlu Allāhi Wa ۗ Allāhu Ya`lamu 'Innaka Larasūluhu Wa Allāhu Yash/hadu 'Inna Al-Munāfiqīna Lakādhibūna 063-001.Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят: Свидетельствуем, что ты Посланник Аллаха. Аллах знает, что ты Его Посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. ‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍ ‍‍‍ ۗ‍ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌
Attakhadhū 'Aymānahum Junnatan Faşaddū `An Sabīli Allāhi ۚ 'Innahum Sā'a Mā Kānū Ya`malūna 063-002.Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути Аллаха. Воистину, скверно то, что они совершают! ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍ۚ‍ ‍‍‍‌‌ ‌
Dhālika Bi'annahum 'Āmanū Thumma Kafarū Faţubi`a `Alá Qulūbihim Fahum Lā Yafqahūna 063-003.Это потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не разумеют. ‍ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Wa 'Idhā Ra'aytahum Tu`jibuka 'Ajsāmuhum ۖ Wa 'In Yaqūlū Tasma` Liqawlihim ۖ Ka'annahum Khushubun Musannadatun ۖ Yaĥsabūna Kulla Şayĥatin `Alayhim ۚ Humu Al-`Adūwu Fāĥdharhum ۚ Qātalahumu Allāhu ۖ 'Anná Yu'ufakūna 063-004.Когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя. Когда они говорят, ты слушаешь их слова. Они подобны прислоненным бревнам. Всякий крик они считают обращенным против них. Они являются врагами остерегайся же их. Да погубит их Аллах! До чего же они отвращены от истины! ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌ۖ ‌‌‌‍‍‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍ۖ‍‍ ۚ ‌‌ ‌ ۚ ۖ‍‌
Wa 'Idhā Qīla Lahum Ta`ālaw Yastaghfir Lakum Rasūlu Allāhi Lawwaw Ru'ūsahum Wa Ra'aytahum Yaşuddūna Wa Hum Mustakbirūna 063-005.Когда им говорят: Придите, чтобы Посланник Аллаха попросил для вас прощения, они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются. ‌‌‌‌ ‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌
Sawā'un `Alayhim 'Āstaghfarta Lahum 'Am Lam Tastaghfir Lahum Lan Yaghfira Allāhu Lahum ۚ 'Inna Allāha Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna 063-006.Попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения им все равно. Аллах не простит их. Воистину, Аллах не ведет прямым путем нечестивых людей. ‍‍‌‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‍ ‌ ‍‍ ‍‍
Humu Al-Ladhīna Yaqūlūna Lā Tunfiqū `Alá Man `Inda Rasūli Allāhi Ĥattá Yanfađđū ۗ Wa Lillāh Khazā'inu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Lakinna Al-Munāfiqīna Lā Yafqahūna 063-007.Именно они говорят: Не жертвуйте в пользу тех, кто возле Посланника Аллаха, пока они не покинут его. Аллаху принадлежат сокровищницы небес и земли, но лицемеры не понимают этого. ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍ۗ ‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Yaqūlūna La'in Raja`nā 'Ilá Al-Madīnati Layukhrijanna Al-'A`azzu Minhā Al-'Adhalla ۚ Wa Lillāh Al-`Izzatu Wa Lirasūlihi Wa Lilmu'uminīna Wa Lakinna Al-Munāfiqīna Lā Ya`lamūna 063-008.Они говорят: Когда мы вернемся в Медину, то могущественные среди нас непременно изгонят оттуда униженных. Могущество присуще Аллаху, Его Посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого. ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ۚ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tulhikum 'Amwālukum Wa Lā 'Awlādukum `An Dhikri Allāhi ۚ Wa Man Yaf`al Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna 063-009.О те, которые уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток. ‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‌ ۚ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌
Wa 'Anfiqū MinRazaqnākum Min Qabli 'An Ya'tiya 'Aĥadakumu Al-Mawtu Fayaqūla Rabbi Lawlā 'Akhkhartanī 'Ilá 'Ajalin Qarībin Fa'aşşaddaqa Wa 'Akun Mina Aş-Şāliĥīna 063-010.Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть и вы скажете: Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников. ‌‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍‍
Wa Lan Yu'uakhkhira Allāhu Nafsāan 'Idhā Jā'a 'Ajaluhā Wa ۚ Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna 063-011.Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах ведает о том, что вы совершаете. ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ ‍‍‍‍‍‌ ‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah