109) Sūrat Al-Kāfirūn

Printed format

109)

Qul Yā 'Ayyuhā Al-Kāfirūna
Lā 'A`budu Ta`budūna
Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu
Wa Lā 'Anā `Ābidun `Abadttum
Wa Lā 'Antum `Ābidūna Mā 'A`budu
Lakum Dīnukum Wa Liya Dīni
Next Sūrah