114) Sūrat An-Nās

Printed format

114)

Qul 'A`ūdhu Birabbi An-Nāsi 114-001. (Ya Peyğəmbər!) De: "Pənah aparıram insanların Rəbbinə;
Maliki An-Nāsi 114-002. İnsanların ixtiyar sahibinə;
'Ilahi An-Nāsi 114-003. İnsanların tanrısına;
Min Sharri Al-Waswāsi Al-Khannāsi 114-004. Vəsvəsə verən, (Allahın adı əkiləndə isə qorxusundan) qaıb gizlənən Şeytanın şərindən-
Al-Ladhī Yuwaswisu Fī Şudūri An-Nāsi 114-005. O Şeytan ki, insanların rəklərinə vəsvəsə salır,
Mina Al-Jinnati Wa An-Nāsi 114-006. (O Şeytan ki) cinlərdən də olur, insanlardan da! [Və ya: (o Şeytan) istər cinlərdən olsun, istər insanlardan!]"